Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Resource Manager API’si kullanılabilir

Yayımlanma tarihi: 13 Mart, 2018

Power BI Embedded için yeni Azure kapasitelerinin Ekim ayında kullanıma sunulan sürümü ISV’lere bir Azure kaynağının tüm esnekliğinden yararlanma olanağı tanıyor. ISV’ler kapasiteyi duraklatabilir veya sürdürebilir, ölçeği artırabilir ya da azaltabilir ve yalnızca saatlik kullanım için ödeme yapabilir.

Bu eylemleri otomatik olarak yapması için Azure Resource Manager API’sini kullanıma sunduk.

Resource Manager API’sini kullanarak gerçekleştirebileceğiniz tüm eylemler aşağıda verilmiştir:

  • Ölçeği artırma/azaltma
  • Bir kaynağı duraklatma/başlatma
  • Kaynak oluşturma/bir kaynağı silme
  • Kapasite bilgilerini alma
  • Kapasiteyi güncelleştirme
  • Bir kaynak grubundaki/abonelikteki kapasite listesini alma

Resource Manager SDK’sının tamamını GitHub’dan indirebilir veya belgelerimizi gözden geçirerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Resource Manager API’si için Power BI Embedded PowerShell cmdlet’leri Azure PowerShell’in 5.1.1 sürümündedir.

  • Power BI Embedded
  • Features
  • Management
  • SDK and Tools

İlgili Ürünler