Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure IoT Edge iç içe yerleştirme özellikleri artık genel kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 14 Nisan, 2021

Otomasyon piramidi yoluyla IoT Edge cihazlarında hiyerarşileri etkinleştirerek, endüstriyel kullanıcılar sistemlerinden veri toplayabilir, bunları bir araya getirebilir ve sistemlerini riske atmadan buluta iletebilir. Ayrıca tek bir IoT Edge cihazının cihaz yönetimi ve iletişimi işlevleri de, IoT Edge cihazlarının hiyerarşilerinde çalışacak şekilde genişletildi.

Bu IoT Edge çözümü, IoT'den yararlanmanızı kolaylaştıran IoT için Azure Defender, Azure IoT Edge güvenlik kapanımları, IoT Hub için Cihaz Güncelleştirme ve Azure Digital Twins gibi diğer önemli geliştirmelere eklendi.

Bu iç içe yerleştirilmiş IoT Edge öğreticisinde ve GitHub örneğinde bu yeni çözüm hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

GitHub'daki örnekleri bulun.

Öğreticiyle keşfedin.

  • Azure IoT Edge
  • Features

İlgili Ürünler