Azure DevTest Labs: PowerShell modülü, laboratuvar yönetimini kolaylaştırıyor

12 Haziran 2019 Çarşamba tarihinde gönderildi

Artık Azure DevTest Labs’in yönetimini kolaylaştıran bir PowerShell modülü olan Az.DevTestLabs’ten yararlanabilirsiniz. Laboratuvarlar, sanal makineler, özel görüntüler ve ortamlar oluşturmak, sorgulamak, güncelleştirmek ve silmek için bileştirilebilir işlevler sağlar. 

Nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için DevTest Labs GitHub depomuza gidin.