Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti: Mart güncelleştirmesi

8 Mart 2018 Perşembe tarihinde gönderildi

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti’nin genel önizlemesine yönelik en son güncelleştirme, SQL Server’dan Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği’ne şirket içi geçiş desteğini içerir.

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti, tek bir kapsamlı hizmet kullanımı yoluyla bulut geçişlerinin karmaşıklığını azaltır. Hizmet, homojen/heterojen kaynak-hedef çiftlerinin geçişlerini destekler. Kılavuzlu geçiş sürecinin anlaşılması ve uygulanması kolaydır.

Bu güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için blog gönderisine bakın.

Related feedback