Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Data Factory, verilerin SQL DW hizmetine yüklenmesi için PolyBase desteğini zenginleştirir

Yayımlanma tarihi: 26 Haziran, 2019

Azure Data Factory (ADF), SQL Veri Ambarı’na (DW) veri yüklemenin en verimli yolu olan PolyBase ile sorunsuz bir tümleştirme sağlayarak SQL veri ambarına 80’den fazla veri deposundan yüksek performanslı bir şekilde veri almanıza olanak tanır. Veri kaynağınız PolyBase ile uyumluysa kopyalama etkinliği karmaşık T-SQL’ler oluşturmak zorunda kalmamanız için sizin adınıza PolyBase’i doğrudan çağırabilir. Kopyalama etkinliği ayrıca PolyBase ile veriler yüklenmeden önce verilerin otomatik olarak uyumlu biçime dönüştürülmesi için yerleşik aşamalı kopyalama sağlar.

ADF ile daha da zengin hale gelen PolyBase tümleştirmesi sayesinde aşağıdakiler desteklenir:

  • Hesap anahtarı veya yönetilen kimlik doğrulaması ile Azure Data Lake Storage 2. Nesil’den veri yükleme;
  • Sanal ağ hizmet uç noktasıyla yapılandırılmış Azure Blob’dan özgün kaynak veya aşama deposu olarak veri yükleme (bu durumda, PolyBase’in gerektirdiği şekilde dış veri kaynağı oluşturulması için alttaki ADF otomatik olarak abfss:// şemasına dönüşür.

Daha fazla bilgi için bkz. PolyBase ile Azure SQL Veri Ambarı’na veri yükleme.

  • Azure Data Factory
  • Azure Synapse Analytics
  • Features

İlgili Ürünler