Ana içeriğe atla

Azure Container Instances özel Sanal Ağ desteği önizlemeye sunuldu

Yayımlanma tarihi: 31 Ekim, 2018

Azure Container Instances hizmetini daha güvenli bir şekilde kullanın. Sanal Ağ desteği sayesinde Azure Container Instances artık yeni veya mevcut Azure Sanal Ağlarına kapsayıcı dağıtmayı destekliyor. Azure Container Instances kapsayıcıları, aynı sanal ağda yer alan Azure Kubernetes Service kümeleri gibi diğer kaynaklarla güvenli bir şekilde iletişim kurabilir. 

 

Hemen Azure CLI 2.0 arabirimini kullanarak tek bir komutla dağıtın. 

az container create \ --name appcontainer \ --resource-group myResourceGroup \ --image microsoft/aci-helloworld \ --vnet-name aci-vnet \ --vnet-address-prefix 10.0.0.0/16 \ --subnet aci-subnet \ --subnet-address-prefix 10.0.0.0/24 

Daha fazla bilgi edinin

  • Container Instances
  • Sanal Ağ
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services