Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Genel kullanım: Yeni Azure Batch özellikleri

Yayımlanma tarihi: 30 Ağustos, 2021

Büyük ölçekli paralel ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) toplu işlerini Azure’da çalıştırmak için Azure Batch’i kullanın. Aşağıdaki yeni Batch özellikleri kullanıma sunuldu.

Havuz Yönetilen Kimlikleri

Kullanıcı tarafından atanan yönetilen kimlikler Batch havuzlarıyla ilişkilendirilebilir, böylece havuz düğümleri Azure kaynaklarına erişirken bu kimliği kullanabilir. Yönetilen kimlik, kaynak dosyaları gibi özellikle Batch tarafından desteklenen Azure kaynaklarına erişmek için de kullanılabilir.

Havuz Sanal Makine Uzantıları

Belirli sanal makine uzantıları, belirtilen uzantılar her havuz düğümünde yüklü olduğunda Batch havuzlarıyla ilişkilendirilebilir.

Havuz Kullanılabilirlik Alanı Desteği

Havuz VM boyutunun kullanılabildiği tüm kullanılabilirlik alanlarında ve kullanılabilirlik alanlarını destekleyen bir bölgede havuz düğümleri ayırmak için artık bir havuz yapılandırılabilir.

Havuz Düğümü Kısa Ömürlü İşletim Sistemi Diski Desteği

Bazı VM serileri, işletim sisteki diskinin uzak Azure Depolama yerine yerek VM depolama alanında oluşturulduğu kısa süreli işletim sistemi diskini destekler. Desteklenen VM boyutlarında Batch havuzları artık havuz düğümleri için kullanılan kısa süreli işletim sistemi diskini belirtebilir.

Tam Market VM Görüntüsü Sürümü

Düğümü oluşturmak için kullanılan platform görüntüsünün veya market görüntüsünün tam sürümü artık bir havuz için kullanılabilir.

Desteklenen VM Boyutlarını Listeleme

Artık Batch tarafından hem Bulut Hizmeti hem de Sanal Makine havuzları için desteklenen VM boyutlarını listeleyebilirsiniz (API, CLI ve PowerShell aracılığıyla).

Hesap Kimlik Doğrulaması Denetimi

Bir Batch hesabına yönelik hizmet API kimlik doğrulaması mekanizması, 'allowedAuthenticationModes' özelliği yalnızca Azure Active Directory ile sınırlanabilir. Erişim anahtarı kimlik doğrulaması kullanan API çağrıları reddedilir.

Uygulama Sınırı

Bir Batch hesabı için en fazla uygulama sayısı, 20’den 200’e yükseltildi.

Tüm Batch güncelleştirmeleri hakkında bilgi edinmek için hizmet REST API’si ve yönetim REST API’si sürüm oluşturma belgelerini inceleyin.

  • Batch
  • Features

İlgili Ürünler