Gezintiyi Atla

Azure Otomasyonu Hizmet Yönetimi REST API’leri 30 Ocak 2020’de kullanımdan kaldırılıyor.

Yayımlanma tarihi: 14 Ağustos, 2019

Kullanımdan kaldırma son tarihini 30 Ocak 2020’ye kadar uzattık.

Azure Otomasyonu için Azure Hizmet Yönetimi (ASM) REST API’leri 30 Ocak 2020’de kullanımdan kaldırılacak ve bu tarihten sonra desteklenmeyecek. Yeni nesil bulut altyapısı yığınımız Azure Resource Manager, bu API’lerin sunduğu tüm özelliklere ek olarak şunlar dahil olmak üzere birçok avantaj sağlar:

  • Rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) ile daha fazla güvenlik
  • Kaynak gruplandırma ve etiket desteği
  • Kolaylaştırılmış bir dağıtım ve yönetim süreci 

Etkilenen API'ler:

Bu durum yalnızca Azure Otomasyonu ile ilgili API’leri etkiler. Örneğin, burada listelenen ve yalnızca adında "AzureAutomation" olan PowerShell cmdlet’leri (Get-AzureAutomationAccount ile başlayan cmdlet’ler) etkilenir. Yalnızca “Otomasyon İşlemleri (klasik)” bölümünde listelenen REST API’leri etkilenir. Azure modülündeki diğer cmdlet’ler bu duyurudaki durumdan etkilenmez.

Bu sizi nasıl etkileyecek?

Hizmet Yönetimi REST API’lerini kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz kodunuzda veya hizmetinizde başvurulan URI’yi kontrol edin. URI https://management.core.windows.net şeklindeyse Hizmet Yönetimi REST API’lerini kullanıyorsunuz demektir ve Resource Manager REST API’lerine geçmeniz gerekir.

Hizmet Yönetimi PowerShell cmdlet’lerini kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz cmdlet adının AzureRM (örneğin, Get-AzureRmAutomationAccount) veya Az (örneğin, Get-AzAutomationAccount) ifadesini içerip içermediğini kontrol edin. Adda AzureRM veya Az geçmiyorsa (örneğin, Get-AzureAutomationAccount) Resource Manager PowerShell cmdlet’lerine geçmeniz gerekir.

Gerekli Eylem:

Azure Otomasyonu Hizmet Yönetimi REST API'leriniz ve Azure Otomasyonuna yönelik PowerShell cmdlet’leriniz varsa gelişmiş özelliklerden yararlanmak ve olası hizmet kesintilerini önlemek için bunları 30 Ocak 2020’ye kadar Resource Manager REST API’lerine veya en son PowerShell cmdlet’lerine geçirin.

  • Otomasyon
  • Retirements

İlgili Ürünler