Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Uygulama Yapılandırması genel kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 19 Şubat, 2020

Azure Uygulama Yapılandırması, geliştiricilerin uygulama yapılandırmasını ve özellik ayarlarını basit ve güvenli bir biçimde merkezileştirmesine yardımcı olan, yönetilen bir hizmettir. 

Yazılım uygulamalarının yapılandırma ayarları, geleneksel yöntemler uyarınca uygulama kodlarının içinde veya dış yapılandırma dosyalarında depolanır. Bu yaklaşım modern bulut tabanlı uygulamalarla verimli çalışmaz. Bu uygulamaların test, hazırlama ve üretim gibi farklı yapılandırmalarla birden çok ortama yayılan DevOps işlem hatları üzerinden taşınması gerekir. Üretim aşamasına dağıtılan uygulamaların, yeniden dağıtmadan ve hatta yeniden başlatmadan pek çok yapılandırma güncelleştirmesi alması gerekir. Bu güncelleştirmeler, küçük dize değişikliklerinden herhangi bir özelliğin tamamen devre dışı bırakılmasına kadar değişkenlik gösterebilir.  

Bu sorunları belirlemek, dağıtılmış birden çok bileşenden oluşan uygulamalarda daha da zordur. Yapılandırma ayarlarını bu bileşenlere dağıtmak, uygulama dağıtımları sırasında veya sonrasında çözülmesi zor hatalara neden olan tutarsızlıklara yol açabilir.

Uygulamanızın yapılandırma ayarlarını tek bir konumda depolayıp bunların güvenliğini sağlamak için Azure Uygulama Yapılandırması’nı kullanın. Uygulama Yapılandırması’nda ayarları güncelleştirdiğinizde, yeniden dağıtmadan veya uygulamanızı yeniden başlatmadan değişikliklerin anında etkili olduğunu görebilirsiniz. Yeni işlevleri, kullanıcıların küçük bir kısmına sunulabilmesi veya gerektiğinde tamamen devre dışı bırakılabilmesi için özellik bayraklarının arkasına güvenli bir şekilde dağıtın. Hızla yapılandırma değişikliklerinin geçmişini görüntüleyin ve yapılandırmayı önceki bir duruma geri alın. Uygulama Hizmetleri yapılandırma ayarlarındaki veya bir dış dosyadaki yapılandırmayı içeri aktarın. Azure DevOps işlem hatları veya GitHub depolarıyla tümleştirin. 

Yeni bir Uygulama Yapılandırması kaynağı oluşturmak için Azure portalına gidin. Kullanmaya başlamaya yönelik yardım almak için Genel bakış dikey penceresi üzerinde Hızlı başlangıçlar sekmesine tıklayın. 

Daha fazla bilgi edinin

  • Uygulama Yapılandırması
  • Services