Azure API Yönetimi REST API’sinin eski sürümlerini kullanımdan kaldırma

19 Ekim 2018 Cuma tarihinde gönderildi

Azure API Yönetimi REST API’sinin aşağıdaki sürümleri kullanımdan kaldırılıyor ve 1 Ekim 2019 tarihinde kullanım dışı olacak: 

- 2014-02-14-önizleme
- 2014-02-14
- 2015-09-15
- 2016-07-07
- 2016-10-10
- 2017-03-01

Aşağıdaki istemci kitaplıkları, önceki API’lere bağlıdır ve bu durumdan etkilenecektir:

- 4.0.0-önizleme sürümünden önceki Microsoft.Azure.Management.ApiManagement için .NET SDK NuGet paketleri
- 6.1.0 sürümünden önceki AzureRm.ApiManagement için PowerShell cmdlet modülleri

Mevcut Java, Node ve Go istemci kitaplıklarının hiçbiri etkilenmeyecektir.

Önceki API sürümlerini, kitaplıklar veya özel araç ve tümleştirmeleri kullanan (ve güvenen) müşterilerin, hizmet kesintisinden kaçınmak için 1 Ekim 2019’dan önceki daha yeni sürümlere yükseltme yapması gerekir.

Related feedback