Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

14 Şubat Azure API Management güncelleştirmesi

Yayımlanma tarihi: 15 Şubat, 2019

14 Şubat'ta düzenli bir Azure API Management hizmet güncelleştirmesi başlattık. Güncelleştirme, aşağıdaki hata düzeltmelerini, değişiklikleri ve yeni özellikleri içerir:

 • Artık önceden desteklenen ürün kapsamına ek olarak API ve API işlemi düzeyinde de rate-limit ilkesini kullanabilirsiniz.
 • Artık authentication-certificate ilkesinde bir sertifikaya tanımlayıcısını kullanarak başvurabilirsiniz.
 • Artık set-header ilkesini kullanarak arka uca iletilecek olan Host üst bilgisini değiştirebilirsiniz.
 • Artık ilke ifadelerinde System.Security.Cryptography.X509Certificates.RSACertificateExtensions sınıfı metotlarını kullanabilirsiniz.
 • Artık Publisher Email ve Organization Name özelliklerini API Management'ı yeniden başlatmadan değiştirebilirsiniz.
 • Named Value varlığı güncelleştirmelerini iyileştirdik.
 • API sürüm notlarındaki 256 karakter sınırını kaldırdık.
 • Azure İzleyici ve Azure Application Insights günlüklerinde istemci IP adreslerinin kaydedilmesini denetleyecek bir özellik ekledik.
 • Aynı anda hem boş hem de tek eğik çizgili API yollarının oluşturulmasına izin veren bir hatayı düzelttik.
 • Bir ürünün subscriptionRequired özelliğindeki değişikliklerin doldurulmasını engelleyen bir hatayı düzelttik.
 • Bir API Management silme sorununu gidermek için providers/Microsoft.ApiManagement/service DELETE çağrısını uzun süreli işlem haline getirdik.
 • API Management'a yapılan HEAD isteklerinde artık Content-Length ve Content-Type üst bilgilerini kaldırmıyoruz. Belirtime göre bir HEAD isteğinin GET isteğiyle aynı üst bilgileri döndürmesi gerekir.
 • API'nin önceden başka bir açık ürüne ait olması durumunda API Management'ın bir açık ürünle bir API arasındaki ilişkiyi kaybetmesine neden olabilecek bir hatayı düzelttik.

Güncelleştirmeleri kademeli olarak dağıtıyoruz. Etkin hizmet örneklerinin tamamının güncelleştirmeleri alması genelde bir hafta sürmektedir.

 

 • API Management
 • Features

İlgili Ürünler