Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Danışmanı maliyet önerisi geliştirmeleri

Yayımlanma tarihi: 16 Ekim, 2019

Azure Danışmanı, kullanımınıza ve yapılandırmalarınıza göre kişiselleştirilmiş öneriler sağlayarak Azure kaynaklarınızı yüksek kullanılabilirlik, güvenlik, performans ve maliyet açısından iyileştirmenize yardımcı olur. Az kullanılan sanal makineleri yeniden boyutlandırmak ya da kapatmak amacıyla, Danışman’ın popüler maliyet önerisinde geliştirmeler yapıldı. Belirli senaryolarda tasarım gereği düşük kullanım söz konusu olmasına rağmen genellikle sanal makinelerinizin boyutunu ve sayısını yöneterek paradan tasarruf edebilirsiniz. Danışman, sanal makine kullanımınızı yedi gün boyunca izleyip az kullanılan sanal makineleri tespit eder.

Bu sürümde, bu öneriyi değerlendirmek amacıyla öznitelik olarak bellek baskısı ve bazı başka önlemler ekledik. Danışman, sanal makine kullanımınızı yedi gün boyunca izleyip az kullanılan sanal makineleri tespit eder. CPU kullanımı %5 veya daha düşük ve ağ kullanımı %2’den düşük olan, eşik bellek baskısı sayıları olan ya da mevcut iş yükü daha küçük boyutlu bir sanal makinede barındırılabilen sanal makinelerin az kullanıldığı kabul edilir. Ayrıca Danışman, sanal makinenin yeniden boyutlandırılması ya da kapatılması önerilerinden birinin uygulanması durumunda elde edilecek tahmini maliyet tasarrufunu da gösterir. Son olarak VM’nin yeniden boyutlandırılması durumunda Danışman, var olan SKU’nuz yerine önerilen bir SKU sunar.

Danışman’ın az kullanılan sanal makinelere yönelik önerilerinde yapılan bu geliştirmeler, maliyetleri daha kolay ve etkili bir şekilde iyileştirmenize yardımcı olur.

Daha fazla bilgi edinmek için belgelerimize bakın.

Azure portalında Danışman

Danışman belgeleri

Danışman geri bildirimi

  • Azure Danışmanı
  • Features
  • Management
  • Services

İlgili Ürünler