Azure için Müşteri Kasası’nı kullanarak VM’lere yönelik erişim isteklerini onaylayın ve denetleyin

31 Ekim 2018 Çarşamba tarihinde gönderildi

Microsoft Azure için Müşteri Kasası, müşterilerin bir Microsoft destek mühendisinin Azure’daki müşteri verileri içerebilecek işlem iş yüklerine erişimini kontrol etmesine ve denetlemesine yardımcı olur. Microsoft destek biriminin hizmet işlemlerine sürekli erişimi yoktur. Ender görülen bazı senaryolarda, bir destek sorununun çözülmesi için Microsoft destek mühendislerine sınırlı süreli olarak kısıtlamalı bir yetkilendirme sağlanabilir. Müşteri Kasası, müşterinin açık onayı olmaksızın Microsoft destek mühendislerinin Azure portaldaki müşteri içeriklerine erişememesini sağlamaya yardımcı olur. Müşterinin onay sürecini hızlandırarak mevcut destek bileti iş akışının da geliştirilmesine yardımcı olur. Bu özellik, müşterilerin destek süreci üzerinde daha ayrıntılı kontrole, daha iyi görünürlüğe ve gelişmiş denetim olanaklarına sahip olmasını mümkün kılar.

Daha fazla bilgi edinin

Related feedback