Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Analysis Services—Sorgu aralama artık genel kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 16 Nisan, 2020

Azure Analysis Services’te sorgu aralama artık genel kullanıma sunuldu. Sorgu aralama, çok fazla sayıda sorgunun birbirine yakın zamanlarda gönderildiği yüksek eşzamanlılık senaryolarında kullanıcı deneyimini geliştirmeye yardımcı olur. Sorguları, hızlı sorguların zor bir sorgunun arkasında takılı kalmasına neden olabilen ilk giren ilk çıkar (FIFO) modunda işlemek yerine, sorgu aralama eşzamanlı sorguların CPU kaynaklarını paylaşmasına ve bu sayede eşzamanlı çalışabilmesine olanak tanır.

Analysis Services tablosal altyapısı varsayılan olarak FIFO modunu kullanır. Aşağıdaki diyagramda da gösterildiği gibi, uzun süre çalışan bir sorgunun (Q1) hemen arkasında normalde hızlı çalışacak iki sorgu (Q2 ve Q3) bulunabilir. Bu hızlı sorgular Q1 sorgusunun tamamlanması beklerken engellenmiş durumda kalabilir. Yüksek eşzamanlılık durumunda, kullanıcılar uzayan sorgu yanıt süresinden dolayı sistemin yavaş çalıştığını algılayabilir.

FIFO

Öte yandan sorgu aralama ile, eşzamanlı sorgular CPU kaynaklarını paylaşabilir ve bu sayede Q2 ve Q3 sorguları Q1’in arkasında engellenmiş durumda kalmaz. Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi Q2 ve Q3 çok daha hızlı sonuç döndürür ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. CPU kaynaklarının uzun süre çalışan sorgulardan daha büyük oranda hızlı sorgulara ayrılmasını sağlamak, böylelikle bu sorguların uygun bir şekilde kısa sürede tamamlanmasına olanak tanımak için, kısa bir sorgu sapması yapılandırın.

query-interleaving-sqb

Öte yandan sorgu aralamanın büyük ölçüde yalıtımda çalıştırılan sorgular üzerinde hemen hiç performans etkisi olmadığını unutmayın. Tek bir sorgu yine FIFO modelindeki kadar CPU tüketebilir.

Kısa sorgu sapmasıyla sorgu aralama Azure Analysis Services’teki kurumsal BI çözümlerinize üstün bir değer kazandırabilir. Daha fazla bilgi edinmek için ürün belgelerinde Sorgu aralama konusuna bakın.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

İlgili Ürünler