Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Sanal Ağlar’a yapılan Azure Veri Gezgini genel kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 15 Mart, 2020

Sanal ağa Azure Veri Gezgini’nin dağıtımı genel kullanıma sunuldu. Bu özelliği kullanarak:

  • Azure Veri Gezgini kümesi trafiğinizde ağ güvenlik grubu (NSG) kuralları uygulayın.
  • Şirket içi ağınızı Azure Veri Gezgini kümesinin alt ağına bağlayın.
  • Hizmet uç noktaları ile veri bağlantısı kaynaklarınızın (Azure Olay Hub'ı ve Azure Event Grid) güvenliğini sağlayın.

Daha fazla bilgi edinin.

  • Azure Veri Gezgini
  • Sanal Ağ
  • Features
  • Security