Azure Container Registry görevleri: Çoklu adım özelliği artık önizlemede

24 Eylül 2018 Pazartesi tarihinde gönderildi

Artık önizlemede olan Azure Container Registry görevlerini kullanarak kapsayıcılarınızı dağıtılmadan önce oluşturmak, test etmek ve doğrulamak için bir dizi adım tanımlayın. 

Azure Container Registry blogundan daha fazla bilgi edinin.   

Related feedback