Azure Container Instances üzerinde özel sanal ağlar için Linux önizleme desteği

Güncelleştirme: 13 Kasım, 2019

Şimdi Azure Container Instances ile Linux kapsayıcılarını yeni veya mevcut sanal makinelerde sağlayabilirsiniz. Bu destek şu an Linux için iki bölgede önizleme aşamasındadır: Batı ABD ve Batı Avrupa.

Daha önce özel sanal ağda Container Instances'ı çalıştıramıyor ve kapsayıcı gruplarına özel IP adresleri atayamıyorduk. Destek, isteğe bağlı DNS adlarıyla genel IP adresi atamakla veya kapsayıcınıza gelen bağlantıyı kısıtlamakla sınırlıydı.

Artık ContainerGroups kaynağına bir alt ağ temsilcisi belirleyerek Container Instances'ı mevcut ağ altyapınızla birleştirebiliyorsunuz. Bu sayede Container Instances özel IP adreslerini alabiliyor, giden İnternet bağlantısını koruyabiliyor, aynı sanal ağ üzerinde güvenlik altına alınmış diğer kaynaklarla iletişim kurabiliyor, hizmet uç noktalarıyla ve Azure ExpressRoute üzerinden bağlanan şirket içi kaynaklarla iletişim kurabiliyor.

Bu işlemi, katılmak istediğiniz sanal ağ ve alt ağ hakkındaki ayrıntıları ekleyip tek bir az container create komutu kullanarak tamamlayabilirsiniz.

az container create –resource-group myRG –name myContainer –location westus –vnet mynetwork –subnet mysubnet –image Microsoft/aci-helloworld

Azure Resource Manager şablonları ve SDK'ları da destekleniyor. Kapsayıcı grupları için dağıtım yapılandırmanızda Ağ Profili kaynağına başvuruda bulunmanız yeterli olur.

Container Instances ile sanal ağları nasıl kullanabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için, sanal ağ tümleştirmebelgelerini okuyun. 

Giriş sağlamak ve özellik isteklerinde bulunmak için, UserVoice sitemizi ziyaret edin.

  • Container Instances
  • Sanal Ağ
  • Features