Yeni bir Azure SDK dizisi önizleme aşamasında kullanıma sunuldu

Güncelleştirme: 15 Temmuz, 2019

Yeni bir Azure SDK dizisi önizleme aşamasında kullanıma sunuldu. İlk sürüm, dört Azure Hizmeti için SDK içerecek:

 • Azure Olay Hub’ı

 • Azure CosmosDB

 • Azure Depolama

 • Azure Key Vault

ve dört bilgisayar dilinde kullanıma sunulacaktır:

 • C# (.NET)

 • JavaScript

 • Java

 • Python

Bu kütüphaneler, yeni hizmet özelliklerine erişim sağlar ve hem kütüphaneleri öğrenmesi kolay kılan hem de yazılımınıza tümleştiren Azure SDK’ları genelinde yeni bir standartlar dizisi uygulamak için ilk adımı oluşturur.

Blog gönderimizde bu sürüm hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Azure Cosmos DB
 • Storage Accounts
 • SDK and Tools
 • Open Source