Ana içeriğe atla

Microsoft Çevrimiçi Üyelik Sözleşmesi – ABD Kamu Bulut

Son güncelleme: Ocak 2019

Bu Microsoft Çevrimiçi Üyelik Sözleşmesi, temsil ettiğiniz tüzel kişiyle veya Üyelik satın alınması veya yenilenmesiyle bağlantılı bir tüzel kişi atamamışsanız, kişisel olarak sizinle (“siz”) Microsoft Corporation (“Microsoft”, “biz”, “bize”, veya “bizim”) arasında yer almaktadır. Bu sözleşme, aşağıdaki şartlar ve koşullardan, Çevrimiçi Hizmet Koşullarından, SLA'lardan ve Üyeliğinize veya yenilemenize ilişkin Teklif Ayrıntılarından (hepsi birden “sözleşme”) oluşmaktadır. Bu sözleşme, Üyeliğinizin onayıyla veya Üyelik yenilemesinin yapıldığı tarihle birlikte size sunduğumuz tarihte yürürlüğe girecektir. Önemli terimler Bölüm 12’de tanımlanmıştır.

1. Çevrimiçi Hizmetlerin Kullanımı.

a. Kullanma Hakkı. Bu sözleşmede ayrıca açıklandığı üzere, size Çevrimiçi Hizmetler’e erişme ve bunları kullanma hakkı ile Üyeliğinizle birlikte dahil edilen Yazılımı kurma ve kullanma hakkı veriyoruz. Diğer hakların tümünü saklı tutuyoruz.

b. Kabul Edilebilir Kullanım. Ürünü yalnızca bu sözleşmeye uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasaların izin verdiği haller dışında, Ürüne tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, assembler diline çevirme uygulayamaz veya teknik sınırlamaların etrafından dolanarak üzerinde çalışamazsınız. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı ölçen herhangi bir faturalama mekanizmasını devre dışı bırakamaz, bunun üzerinde değişiklik yapamaz veya başka şekillerde engelleme girişiminde bulunamazsınız. Bu sözleşmede veya Çevrimiçi Hizmet Şartlarında açıkça izin verilen haller dışında, Ürünü veya bunun bir kısmını üçüncü taraflara veya üçüncü taraflar için kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla satamaz, ödünç veremez, yeniden satamaz, devredemez veya kullandırılmasına izin veremezsiniz.

c. Son Kullanıcılar. Son Kullanıcıların erişimini kontrol edersiniz ve Ürünü bu sözleşmeye uygun olarak kullanmalarına dair sorumluluk size aittir. Örneğin, Son Kullanıcıların Kabul Edilebilir Kullanım İlkesine uymasını sağlayacaksınız.

d. Müşteri Verileri. Tüm Müşteri Verilerinin içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. Herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeden veya başka bir şekilde Microsoft'u size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı mecbur bırakmadan size Çevrimiçi Hizmetleri sağlamamız için gerekli olan Müşteri Verilerindeki tüm hakları güvence altına alıp sürdüreceksiniz. Microsoft, bu sözleşmede açıkça belirtilenler ve ilgili yasalarda gerekenlerin haricinde Müşteri Verileri veya Ürün kullanımınıza dair herhangi bir yükümlülük üstlenmez ve üstlenmeyecektir.

e. Hesaplarınıza ilişkin sorumluluk. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızla ilişkili tüm halka açık olmayan kimlik doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin olası kötü kullanımını veya Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili herhangi bir güvenlik olayını derhal müşteri hizmetleri ekibimize bildirmeniz gerekir.

f. Önizleme sürümleri. Önizlemeler sunabiliriz. Önizlemeler "olduğu gibi", "tüm hatalarla birlikte" ve "hazır olduğu gibi" sağlanır ve bu anlaşmada sağlanan SLA'ler ve tüm sınırlı garantilerin dışında tutulur. Önizlemeler müşteri hizmetleri tarafından kapsanmayabilir. Bildirimde bulunmaksızın, Önizlemeleri herhangi bir zamanda değiştirebilir veya bunlara son verebiliriz. Ayrıca bir Ön İzlemeyi genel kullanıma sunmamayı da seçebiliriz.

g. Microsoft Azure için Yönetilen Hizmetler. Microsoft Azure Hizmetlerini, (1) Microsoft Azure Hizmetlerine erişebilmek, bunları yapılandırabilmek ve yönetebilmek için özel yeterliliğinizin olması, (2) varsa, Yönetilen Hizmet Çözümündeki sanal OSE'ye/OSE'lere idari erişiminizin olması ve (3) üçüncü kişinin sadece kendi uygulamasına/uygulamalarına veya sanal OSE'sine/OSE'lerine idari erişiminin olması şartıyla, bir Yönetilen Hizmet Çözümü sağlamak için kullanabilirsiniz. Üçüncü tarafın Microsoft Azure Hizmetlerini bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanmasından siz sorumlu olursunuz. Yönetilen Hizmetleri sağlamanız, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında yer alan aşağıdaki sınırlamalara tabi kalır:

(i) Microsoft Azure Hizmetlerini yeniden satmaz veya yeniden dağıtmazsınız ve

(ii) kullanıcı başına kullanıma uygun hale getirilen herhangi bir Microsoft Azure Hizmetleri özelliğine birden çok kullanıcının doğrudan veya dolaylı erişmesine izin veremezsiniz.

h. Çevrimiçi Hizmetlerle Kullanım için Ek Yazılım Belirli Çevrimiçi Hizmetlerin en uygun erişimini ve kullanımını sağlamak için Çevrimiçi Hizmeti kullanımınızla bağlantılı olarak belirli Yazılımları kurabilir ve kullanabilirsiniz. Size Yazılımı kullanma lisansı veriyoruz, Yazılımı satmıyoruz. Yazılım lisansınıza ilişkin belgeler; (1) bu sözleşmede, (2) tüm sipariş teyitleri, (3) ödemeye ilişkin belgedir. Herhangi bir aygıttaki yazılıma erişim haklarınız size söz konusu aygıta erişimi olan Yazılım veya aygıtlardaki Microsoft patentlerini veya Microsoft fikri mülkiyet haklarını kullanmanız için hiçbir hak tanımaz.

2. Satın alma hizmetleri.

a. Mevcut Üyelik teklifleri Portal, genel olarak aşağıdakilerden biri veya daha fazlasıyla kategorize edilebilen mevcut Üyelik teklifleri için Teklif Detayları sunar:

(i) Taahhüt Teklifi. Dönem boyunca kullanım için belirli bir miktarda Çevrimiçi Hizmet satın alacağınızı ve kullanmadan önce peşin olarak veya taksitle ödeme yapacağınızı taahhüt edersiniz. Microsoft Azure Hizmetleri ile ilgili olarak, ilave veya diğer kullanımlar (örneğin, taahhüt miktarınızın üzerindeki kullanımlar) bir Tüketim Teklifi olarak işlem görebilir. Taahhüt edilen ve Dönem boyunca kullanılmayan miktarların kullanım süresi, Dönemin sonunda sona erecektir.

(ii) Tüketim Teklifi (ayrıca Ödediğin Kadar Kullan olarak da bilinir). Peşin ödeme taahhüdü olmadan, önceki aydaki fiili kullanıma dayalı olarak ödeme yaparsınız. Ödeme, dönemsel olarak vade bitiminde yapılır.

(iii) Sınırlı Kullanım Teklifi. Belirli miktarda Çevrimiçi Hizmeti sınırlı bir süre için ücretsiz olarak (örneğin, Deneme Üyeliği) veya başka bir Microsoft teklifinin (örneğin, MSDN) parçası olarak alırsınız. Bu sözleşmedeki ücretlendirme, ücretlerin iptali, ödeme ve verilerin saklanması ile ilgili şartlar geçerli olmayabilir.

b. Sipariş verme.

(i) Sipariş vererek veya bir Üyeliği yenileyerek söz konusu Üyelik için Teklif Ayrıntılarını kabul edersiniz. Teklif Ayrıntılarında başka bir şekilde belirtilmedikçe, Çevrimiçi Hizmetler "hazır olduğu gibi" esasıyla sağlanır. Bu sözleşme kapsamında Bağlı Kuruluşlarınız için siparişler ve Bağlı Kuruluşlarınıza Üyeliği yönetme hakları verebilirsiniz, ancak Bağlı Kuruluşlar bu sözleşme kapsamında sipariş veremez. Üçüncü tarafça şirket içi çalışmalarınızda kullanılmak üzere üçüncü tarafa da Madde 1.a kapsamında verilen hakları devredebilirsiniz. Bağlı Kuruluşlara veya üçüncü taraflara Yazılım veya Üyeliğinizle ilgili olarak herhangi bir hak verirseniz, söz konusu Bağlı Kuruluşlar veya üçüncü taraflar bu sözleşmeye bağlı olacaktır ve söz konusu Bağlı Kuruluşların veya üçüncü tarafların Ürünleri kullanmalarıyla ilgili tüm hareketlerinden ilgili yasalarca açıkça yasaklanmadığı sürece müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

(ii) Bazı teklifler, Üyelik Süresi sırasında sipariş edilen Çevrimiçi Hizmet miktarını değiştirmenize izin verebilir. Üyeliğe eklenen ilave Çevrimiçi Hizmet miktarlarının kullanım süresi, söz konusu Üyeliğin süresi sonunda sona erecektir. Dönem boyunca miktarı azaltırsanız, aşağıdaki 3.b maddesinde açıklandığı üzere, miktardaki azaltma için sizden bir iptal ücreti talep edebiliriz.

c. Fiyatlandırma ve ödeme. Ödemelerin yapılması gerekir ve bunlar Üyeliğinizin Teklif Detayları uyarınca yapılmalıdır.

(i) Taahhüt Teklifleri için fiyat seviyesi, sipariş ettiğiniz Çevrimiçi Hizmetlerin miktarına bağlı olabilir. Bazı teklifler Dönem sırasında sipariş edilen Çevrimiçi Hizmetlerin miktarını değiştirmenize izin verebilir ve fiyat seviyeniz buna göre ayarlanabilir, ancak fiyat seviyesindeki değişiklikler geriye dönük olmayacaktır. Üyeliğiniz yürürlüğe girdiğinde veya yenilendiğinde Portalda listelenen Üyeliğinizle ilgili Çevrimiçi Hizmet fiyatları Üyelik Süreniz boyunca artmaz, ancak Teklif Ayrıntılarında ücretlerin geçici olarak belirlendiği durumlar, Ön izlemeler veya Microsoft'a Ait Olmayan Ürünler istisnadır. Tüm fiyatlar, herhangi bir Üyelik yenilenmesinin başlangıcında değişikliğe tabidir.

(ii) Tüketim Teklifleri için fiyatlar herhangi bir zamanda bildirimde bulunularak değişikliğe tabi olacaktır.

d. Yenileme.

(i) Üyeliğinizin yenilenmesiyle bu sözleşme sona erecek ve Üyeliğiniz bundan böyle Üyeliğinizi yenilediğiniz tarih itibarıyla Portalda belirtilen şartlar ve koşullara (“Yenileme Şartları”) tâbi olacaktır. Yenileme Koşullarını kabul etmiyorsanız Üyeliğinizi yenilemeyebilirsiniz.

(ii) Taahhüt Teklifleri için, Sürenin sonunda otomatik olarak yenilenen ya da feshedilen bir Üyeliğe sahip olmayı seçebilirsiniz. Otomatik yenileme önceden seçilir. Süre boyunca seçiminizi herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz. Mevcut Süre bir takvim ayından daha uzunsa, Sürenin sona ermesinden önce size otomatik yenilemeyle ilgili bir bildirim göndereceğiz.

(iii) Tüketim Tekliflerinde, ilgili yasalarca yasaklanmıyorsa Üyelik yenilemeleri, siz Üyeliği sona erdirene kadar ilave bir aylık sürelerle otomatik olarak yapılır.

(iv) Sınırlı Kullanım Teklifleri veya Deneme Üyelikleri için yenilemeye izin verilmez.

e. Akademik, Kamu ve Kâr Amacı Gütmeyen Kurum sürümleri için Uygunluk. Akademik, kamu veya kâr amacı gütmeyen teklif satın alıyorsanız aşağıdaki sitelerde listelenen ilgili uygunluk gerekliliklerine uymayı kabul edersiniz:

(i) Akademik teklifler için, http://go.microsoft.com/?linkid=9862882 adresinde listelenen eğitim kurumlarına yönelik gereklilikler (idari bürolar veya eğitim kurulları, halk kütüphaneleri veya devlet müzeleri dâhil);

(ii) Kamu teklifleri için, http://go.microsoft.com/?linkid=9862883 adresinde listelenen gereklilikler;

(iii) Kâr amacı gütmeyen teklifler için, http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19 adresinde listelenen gereklilikler.

Microsoft, herhangi bir zamanda uygunluğu doğrulama ve uygunluk gerekliliklerine uyulmuyorsa Çevrimiçi Hizmeti askıya alma hakkını saklı tutar.

f. Vergiler.

Fiyatlara, faturada vergi dâhil şeklinde aksi belirtilmediği sürece, vergiler dâhil değildir. Bu sözleşme kapsamında borçlu olunan ve varsa ilgili yasalar kapsamında sizden tahsil etme iznine sahip olduğumuz tüm ilgili katma değer, mal ve hizmet, satış, brüt tahsilat veya diğer işlem vergilerini, ücretleri, masrafları veya ek bedelleri ya da yasal maliyet telafi ek bedellerini veya benzeri tutarları ödemelisiniz. Ürünlerin Bağlı Kuruluşlarınıza dağıtımında ya da sağlanmasında ortaya çıkan tüm vergiler dâhil, varsa yasal olarak ödemek zorunda olduğunuz tüm ilgili damga vergilerinden ve diğer vergilerden siz sorumlu olacaksınız. Kendi net gelirimize uygulanan tüm vergilerin, gelir ya da kârlardan kaynaklanan vergilerin yerine uygulanan brüt tahsilat vergilerinin ya da taşınmaz mülkiyetimizden kaynaklanan vergilerin ödenmesinden biz sorumlu olacağız.

Bize yaptığınız ödemeler üzerinde herhangi bir vergi uygulanması gerekirse, ilgili vergileri bize ödeyeceğiniz tutardan düşerek ilgili vergi dairesine ödeyebilirsiniz; ancak bu durumda bu stopaj kesintilerine dair resmi bir makbuzu ve bizim iade veya yabancı vergi iadesi almak için makul bir şekilde talep ettiğimiz diğer belgeleri hemen bize iletmelisiniz. Stopaj yoluyla alıkonulan vergilerin ilgili yasaların izin verdiği asgari oranda olmasını sağlamalısınız.

3. Süre, fesih ve askıya alma.

a. Sözleşme süresi ve fesih. Bu sözleşme Üyeliğinizin sona ermesi, feshi veya yenilenmesine kadar (hangisi önce gerçekleşirse) yürürlükte kalacaktır.

b. Üyelik feshi. Üyeliği Dönemi boyunca herhangi bir zaman sona erdirebilirsiniz, ancak fesih yürürlüğe girmeden önce vadesi gelmiş ve ödenmemiş tüm tutarları ödemelisiniz.

(i) Bir Aylık Üyelik. Bir aylık Süreli bir Üyelik, herhangi bir iptal ücreti ödenmeden herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.

(ii) Bir aydan uzun sureli üyelikler. Microsoft Azure Hizmetleri Üyeliğini, Üyeliğin yürürlüğe girdiği veya yenilendiği tarihten sonraki 30 gün içinde sona erdirirseniz, iade sağlanmayacaktır ve Üyeliğin ilk 30 günü için ödeme yapmalısınız, ancak sona erdirilen Üyeliğin kalan kısmı için bir ödeme yapmayacaksınız. Microsoft Azure Hizmetleri Üyeliğini dönem boyunca başka herhangi bir zamanda sona erdirirseniz, Dönemin kalanı için ödeme yapmalısınız ve iade sağlanmayacaktır.

Diğer tüm Çevrimiçi Hizmetler için, Dönem sonundan önce Üyeliği sona erdirirseniz, bir aylık Üyelik ücretine eşit bir ücret ödemeniz gerekir ve Dönemin kalanı için ödediğiniz Üyelik ücretinin herhangi bir kısmına ait iade alacaksınız; ancak, kısmen kullanılmamış aylar için iade verilmeyecektir.

c. Askıya alma. Aşağıdaki durumlarda Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı askıya alabiliriz: (1) Müşteri Verilerine yetkisiz erişimi önlemek için makul olarak gerekirse; (2) Bölüm 5 kapsamında ihlal iddiasını makul bir sürede yanıtlamada gecikirseniz; (3) bu anlaşma kapsamında vadesi gelen ödemeleri yapmazsanız veya (4) Kabul Edilebilir Kullanım İlkesine uymazsanız veya bu anlaşmanın diğer şartlarını ihlal ederseniz. Bu koşullardan biri veya daha fazlası gerçekleşirse:

(i) Sınırlı Süreli Tekliflerde, ilgili yasalarca yasaklanmamışsa Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı askıya alabilir veya Üyeliğinizi ve hesabınızı bildirimde bulunmaksızın derhal sona erdirebiliriz.

(ii) Diğer tüm Üyeliklerde, askıya alma işlemi, Çevrimiçi Hizmetlerin minimum gerekli kısmına uygulanacaktır ve sadece şartlar uygun olursa veya ihtiyaç oluşursa geçerli olacaktır. Makul bir şekilde derhal askıya almamız gerektiğini düşündüğümüz durumlar dışında, askıya almadan önce size bildirimde bulunuruz. Ödeme yapılmaması nedeniyle askıya alma işleminden önce en az 30 günlük bildirimde bulunacağız. Askıya alma işlemini uygulamamızdan sonra 60 gün içinde askıya alma işleminin nedenlerini eksiksiz şekilde aktarmazsanız, ilgili yasalarca yasaklanmamışsa, Üyeliğinizi sona erdirebilir ve Müşteri Verilerinizi saklama süresi olmaksızın silebiliriz. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınız herhangi bir 12 aylık dönem zarfında ikiden fazla kere askıya alınırsa da ilgili yasalarca yasaklanmamışsa Üyeliğinizi de sonlandırabiliriz.

4. Garantiler.

a. Sınırlı Garanti.

(i) Çevrimiçi Hizmetler. Çevrimiçi Hizmetlerin Süre boyunca Hizmet Düzeyi Sözleşmesinin şartlarına uyacağını garanti ederiz. Bu garantinin ihlali durumunda sizin hukuki başvuru yollarınız, Hizmet Düzeyi Anlaşmasında yer alanlardır.

(ii) Yazılım. Yazılımı ilk kullanım tarihinizden itibaren bir yıl için, Yazılımın esasen ilgili kullanıcı belgelerinde tanımlandığı şekilde çalışacağını garanti ediyoruz. Yazılım bu garantiye uymazsa, kendi inisiyatifimizde olmak kaydıyla ve münhasır talep hakkınız olarak (1) Yazılım için ödenen ücreti iade edeceğiz ya da (2) Yazılımı onaracak veya değiştireceğiz.

b. Sınırlı garanti istisnaları. Bu sınırlı garanti, aşağıdaki sınırlamalara tâbidir:

(i) yasa gereği reddedilemeyen tüm zımni garantiler, taahhütler veya şartlar, sınırlı garantinin başlamasından sonra bir yıl boyunca geçerli olacaktır;

(ii) bu sınırlı garanti, kazayla, yasaya veya amaca aykırı kullanmayla ya da Ürünlerin bu sözleşme ya da yayınlanmış belgelerimize veya kılavuzlarımıza uygun bir şekilde kullanılmamasıyla veya bizim makul sınırlar içindeki denetimimiz dışında gerçekleşen sorunları kapsamamaktadır;

(iii) bu sınırlı garanti, asgari sistem gerekliliklerine uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunları kapsamaz ve

(iv) bu sınırlı garanti Ön izlemeler veya Sınırlı Teklifler için geçerli değildir.

c. SORUMLULUK REDDİ. Bu garantiden başka ve ilgili yasalarca yasaklanmadığı müddetçe ticari amaca uygunluğa ilişkin veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler dahil olmak üzere, açık, zımni, yasal veya başka şekilde de olsa, hiçbir garanti sağlamıyoruz. Bu hüküm, ilgili yasaların izin vermemesi durumu dışında geçerli olacaktır.

5. İddialara karşı savunma.

a. Savunma.

(i) Ürünün, bağlantılı olmayan üçüncü kişinin patentlerini, telif haklarını ya da markalarını ihlal ettiğine ya da ticari sırlarını yasaya aykırı olarak kullandığına dair bağlantılı olmayan üçüncü kişi tarafından edilen tüm taleplere karşı sizi koruyacağız.

(ii) İlgili yasalarca yasaklanmadığı müddetçe ve aşağıdaki alt bölüm (iii) sizin için geçerli değilse, (1) Ürünü kullanımınızla doğrudan veya dolaylı olarak sağladığınız herhangi bir Müşteri Verisinin, Müşteri Çözümünün veya Microsoft'a Ait Olmayan Ürünlerin veya hizmetlerin, üçüncü tarafın patentini, telif hakkını veya markasını ihlal ettiğine veya ticari sırrının yasaya aykırı kullanımını gerçekleştirdiğine veya (2) Kabul Edilebilir Kullanım İlkesinin ihlalini gerçekleştirdiğine dair, bağlantılı olmayan tüm üçüncü taraf iddialarına karşı bizi koruma sorumluluğunuz bulunmaktadır.

(iii) Bir Federal Kuruluş iseniz yukarıdaki alt bölüm (ii) geçerli olmayacaktır. Ancak Ürünü kullanımınızla doğrudan veya dolaylı olarak sağladığınız herhangi bir Müşteri Verisinin, Müşteri Çözümünün veya Microsoft'a Ait Olmayan Ürünlerin veya hizmetlerin, üçüncü tarafın patentini, telif hakkını veya markasını ihlal etmeyeceğini veya üçüncü tarafın ticari sırrını yasaya aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul ediyorsunuz. Ayrıca, bir Çevrimiçi Hizmeti Kabul Edilebilir Kullanım İlkesine aykırı kullanmayacaksınız.

b. Sınırlamalar. Madde 5a'daki yükümlülüklerimiz, aşağıdakilere dayandırılan bir iddia ya da hüküm için geçerli olmayacaktır: (i) herhangi bir Müşteri Çözümü, Müşteri Verileri, Microsoft'a Ait Olmayan Ürünler, Üründe yaptığınız değişiklikler veya Ürünü kullanmanızın bir parçası olarak sunduğunuz ya da uygun hale getirdiğiniz hizmetler veya malzemeler; (ii) Ürünü Müşteri Verileriyle veya Microsoft'a Ait Olmayan Ürünle, verilerle veya iş süreciyle ya da bunların değerine dayalı olan zararlarla birleştirmeniz; (iii) Microsoft markasın açık yazılı onayımız olmadan kullanımınız veya bir üçüncü tarafın iddiası nedeniyle size kullanımını durdurmanızı bildirmemizden sonra Ürünü kullanımınız; (iv) herhangi bir bağlantılı olmayan üçüncü tarafa Ürünün tekrar dağıtımını yapmanız veya bu tür taraf yararına Ürünü kullanmanız ya da (v) ücretsiz olarak verilmiş Ürünler.

c. Hukuki Başvuru Yolları. 5.a(i) maddesi kapsamında bir iddianın Ürünü kullanmanızı önleyebildiğine makul olarak inanırsak, şunları yerine getirmeye çalışacağız: (i) Ürünü kullanmaya devam etme hakkınızı elde etmek veya (ii) Ürünü değiştirmek veya işlevsel eşdeğeriyle değiştirmek ve Ürünün önceki sürümünü kullanmayı durdurmanız için sizi bilgilendirmek. Eğer bu seçenekler ticari olarak mümkün değilse, Ürünü kullanma haklarınızı feshedebiliriz ve sonra da kullanılmayan Üyelik hakları için ön ödemeleri geri verebiliriz.

d. Yükümlülükler. Tarafların her biri, bu madde kapsamında bir iddia hakkında diğer tarafı derhal bilgilendirmelidir. Koruma talep eden taraf (i) iddiaya karşı savunma ve sulh üzerinde diğer tarafa tek başına kontrolü vermeli (Federal Kuruluş Müşteriler için savunma ve sulhun kontrolü 28 U.S.C. 516’ya tabidir) ve (ii) iddiaya karşı savunmada makul yardımı sağlamalıdır. Koruma sağlayan taraf, uygunsa ve uygun olduğu şekilde, (1) söz konusu yardımın verilmesinden kaynaklanan makul, cepten yapılan harcamaları diğer tarafı ödeyecek ve (2) sonuçtaki tüm aleyhe verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı veya sulhtan doğan tutarı ödeyecektir. Tarafların ilgili savunma hakları ve bu Madde 5 kapsamındaki mahkeme kararlarına ilişkin ödemeler (veya diğer tarafın onay verdiği sulhlar) tüm genel hukuk veya yasal tazminat hakları ya da benzer haklara tâbidir ve her bir taraf bu tür genel hukuk veya benzeri haklardan feragat eder.

e. Yukarıdakilere rağmen ve yalnızca Federal Kuruluş müşterileri bakımından Microsoft’un bu bölümde açıklanan hakları (ve ihlal iddiasında bulunan üçüncü tarafın hakları) 28 U.S.C. § 1498 hükümlerine tabi olacaktır. § 1498.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması.

a. Sınırlama. Bu sözleşme kapsamındaki tüm iddialar için taraflardan her birinin toplu sorumluluğu, yasal neden ortaya çıkmadan önceki 12 ay boyunca Çevrimiçi Hizmetler için bu sözleşme kapsamında ödenen tutara kadar olan doğrudan zararlarla sınırlıdır; buradaki şart, hiçbir durumda herhangi bir Çevrimiçi Hizmet için bir tarafın toplu sorumluluğunun Üyelik boyunca söz konusu Çevrimiçi Hizmet için ödenen tutarı aşmamasıdır. Ücretsiz olarak sağlanan Ürünler için Microsoft'un sorumluluğu $5000 tutarına kadar doğrudan zararlar ile sınırlıdır.

b. İSTİSNA. Yasalarca yasaklanmadığı müddetçe tarafların hiçbiri, bunların mümkün olduğunu veya makul olarak öngörülebilir olduğunu bilmesine rağmen, gelir kaybı ya da dolaylı, özel, arızi, sonuç niteliğinde, cezai veya uyarı niteliğinde zararlar ile kar, gelir kaybından, işin engellenmesinden veya işletme bilgilerinin kaybından dolayı oluşan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c. Sınırlamalardaki istisnalar. Bu Maddedeki sorumlulukların sınırları, ilgili yasaların izin verdiği tüm ölçüde geçerlidir, ancak aşağıdaki durumlar için geçerli değildir: (1) Bölüm 5 kapsamında tarafların yükümlülükleri veya (2) diğer tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlali.

d. Federal Kuruluşlar. Federal Kuruluş olan Müşteriler için, bu Bölüm, Yalan İddialar Yasası, 31 U.S.C. §§ 3729-3733 dahil herhangi bir federal sahtecilik yasası kapsamında sizin bu Sözleşmeden doğan veya onunla ilgili sahtecilik veya suçlar için tazminat hakkınızı olumsuz etkilemeyecektir. §§ 3729-3733.

7. Kamu Topluluk Bulut.

Eğer bir Kamu Topluluk Bulut teklifi satın alıyorsanız aşağıdaki ilave şartlar geçerli olur:

a. Topluluk gereklilikleri. Topluluğun bir üyesi olduğunuzu doğruluyor ve Kamu Topluluk Bulut Hizmetlerini yalnızca Topluluğun bir üyesi sıfatıyla, Topluluğun üyeleri olan son kullanıcılar yararına kullanmayı kabul ediyorsunuz. Kamu Topluluk Bulut Hizmetlerinin Topluluğun üyesi olmayan bir kuruluş tarafından kullanılması veya Topluluk üyesi olmayanlara hizmetler sağlanması kesinlikle yasaktır ve bu Sözleşmenin ve/ veya Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri için lisansınızın/ lisanslarınızın feshi ile sonuçlanabilir. Kamu Topluluk Bulut Hizmetlerini yalnız Topluluk üyelerinin kullanabileceğini kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

(i) Kamu Dışı Topluluk Bulut Hizmetleri için geçerli olan tüm şart ve koşullar, Çevrimiçi Hizmetler Şartlarında aksi belirtilmedikçe karşılık gelen Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri için de geçerlidir.

(ii) Kamu Topluluk Bulut Hizmetlerinizin süresi boyunca Topluluğun bir üyesi statüsünü korumalısınız. Topluluğun üyesi statüsünün korunması bu hizmetler için önemli bir gerekliliktir.

(iii) SORUMLULUK REDDİ. Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri olarak belirtilen Çevrimiçi Hizmetler, Kamu Dışı Topluluk Bulut Hizmetleriyle birlikte aynı etki alanında dağıtılamaz.

b. Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri için Çevrimiçi Hizmet Şartları Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri için Çevrimiçi Hizmet Şartlarında aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın:

(i) Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri yalnız Birleşik Devletler içinde teklif edilmektedir.

(ii) Çevrimiçi Hizmet Şartlarında belirtilen İlave Avrupa Şartları geçerli değildir.

(iii) Çevrimiçi Hizmet Şartlarında durağan Müşteri Verilerinin yeri ile ilgili olarak coğrafi alanlara yapılan atıflar, Çevrimiçi Hizmet Şartlarında açıklandığı gibi yalnız Birleşik Devletler’i ifade etmektedir.

c. Kontrol Standartları ve Çerçeveleri. Çevrimiçi Hizmetler Şartlarının Veri İşleme Şartları bölümüne bakılmaksızın Azure Kamu Hizmetleri, Microsoft Azure Core Hizmetleri ile aynı kontrol standartlarına ve çerçevelerine tabi değildir. Uyumluluk Güven Merkezi Sayfası, Azure Kamu Hizmetlerinin uyduğu kontrol standartlarını ve çerçevelerini açıklamaktadır

8. ITAR Kapsamında Hizmetler.

Bu bölüm yalnız Üyelik kapsamında satın aldığınız aşağıda tanımlanan ITAR Kapsamında Hizmetler için geçerlidir. Bu şartlar yalnız çevrimiçi başvuru sürecinin uygunluk doğrulama aşamasında Müşteri Verilerindeki ITAR kontrolündeki verileri yönetme niyetinize dair Microsoft’a açık bildirim sağlarsanız geçerlidir.

a. Ön Gereklilikleriniz:

(i) ITAR tarafından saptanan veya gerekli kılınan ön gerekliliklerin ITAR kontrolündeki veriler ITAR Kapsamındaki Hizmetlere dahil edilmeden önce yerine getirilmiş olmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz.

(ii) Üyelik kapsamında sipariş ettiğiniz ITAR Kapsamındaki Hizmetlerin Son Kullanıcılara hizmet dokümantasyonunda veya yöneticinizin/yöneticilerinizin ITAR Kapsamındaki Hizmetleri yöneteceği ve yapılandıracağı portalda açıklandığı gibi, (a) üçüncü taraflarca sağlanan, veya (b) Microsoft tarafından kendi kullanım şartları ve gizlilik politikalarına tabi olarak sağlanan çeşitli ilave kaynak, uygulama veya hizmete erişim ve kullanma seçeneği (topluca, kolaylık için, “eklentiler”) sunduğunu kabul ediyorsunuz.

(iii) Çevrimiçi Hizmet dokümantasyonunu incelemekten, ITAR Kapsamındaki Hizmetleri yapılandırmaktan ve Sizin için geçerli olan ama BT hizmeti sağlayıcı olarak Microsoft için genel olarak geçerli olmayan, ITAR veya diğer yasal veya düzenleyici gerekliliğe uymak için uygun olduğuna karar verdiğiniz şekilde Son Kullanıcılarınızın eklentiler ile birlikte ITAR Kapsamındaki Hizmetleri kullanması ile ilgili politika ve uygulamaları benimseyip uygulamaktan sorumlusunuz.

(iv) Yalnız ITAR Kapsamındaki Hizmetlerin bu Bölümün şartlarına tabi olarak verileceğini kabul ediyorsunuz. Sınırlama olmaksızın eklentiler dahil diğer hizmetlerdeki ITAR kontrolündeki verilerin işlenmesi ve depolanması desteklenmemektedir. Yukarıdakileri sınırlamadan, varsa Microsoft teknik destek kuruluşuna sağlamayı seçtiğiniz veriler veya varsa ITAR Kapsamındaki Hizmetleri satın almak veya sipariş etmekle bağlantılı olarak Microsoft’un faturalama veya ticaret sistemlerine sizin tarafınızdan veya sizin adınıza sağlanan veriler bu Bölümün hükümlerine tabi değildir. Destek bilgilerinde veya destek dosyası içeriğinde ITAR kontrolündeki verilerin olmamasını sağlamaktan tek başınıza siz sorumlusunuz.

b. Özel Şartlar.

(i) ITAR Kapsamında Hizmetler. ITAR Kapsamındaki Hizmetler birden çok müşteri genelinde ortak özellikler ve süreçleri olan ve standart bir şekilde işletilen bulut hizmetleridir. ITAR kontrolündeki verilerin depolanması, işlenmesi veya iletimi için ITAR Kapsamındaki Hizmetleri kullanma hazırlığınızın bir parçası olarak ilgili hizmet dokümantasyonunu incelemelisiniz. ITAR’a uyumluluğunuz kısmen Son Kullanıcılarınızın ITAR Kapsamındaki Hizmetleri kullanması ile ilgili hizmetleri yapılandırmanıza ve politika ve uygulamaları benimseyip uygulamanıza bağlı olacaktır. ITAR’a uyumluluk için gerekli olan uygun politika ve uygulamaları belirlemekten yalnız siz sorumlusunuz.

c. Personel. Microsoft tarafından ITAR Kapsamındaki Hizmetlerdeki Müşteri Verilerine (ki ITAR kontrolündeki verileri içerebilir) erişmek üzere yetki verilen Microsoft personeli ve yüklenicileri, bu terimin ITAR’da tanımlandığı şekilde, ABD şahısları ile sınırlı olacaktır. Müşteri Verilerine erişmek için siz de Microsoft personelini ve yüklenicileri yetkilendirebilirsiniz. Böyle bir yetkilendirmeye ITAR kapsamında izin verildiğinden emin olmaktan yalnız siz sorumlusunuz.

d. Alt Yüklenicilerin Kullanılması. OST’de açıklandığı gibi Microsoft, kendi adına hizmet sağlaması için alt yükleniciler kiralayabilir. ITAR Kapsamındaki Hizmetlerin verilmesinde kullanılan bu tür alt yüklenicilerin, sadece Microsoft'un sağlamaları için kendilerini tuttuğu ITAR Kapsamındaki Hizmetleri sunmak amacıyla Müşteri Verilerini (ki ITAR kontrolündeki verileri içerebilirler) elde etmelerine izin verilecek ve Müşteri Verilerini başka herhangi bir amaç için kullanmaları yasak olacaktır. ITAR Kapsamındaki Hizmetlerdeki Müşteri Verilerinin depolanması ve işlenmesi her zaman Microsoft güvenlik kontrollerine tabidir ve ITAR Kapsamındaki Hizmetler ile bağlantılı hizmetleri alt yüklenici personelinin yerine getirmesi halinde bunlar sınırlı olmamak kaydıyla sizin ITAR Kapsamındaki Hizmetlerin yapılandırılmasında seçtiğiniz coğrafi kısıtlamalar ve kontroller dahil Microsoft’un politikalarına uymakla yükümlüdürler. Microsoft, alt yüklenicilerinin Microsoft'un yükümlülüklerine uyumluluğundan sorumlu olmaya devam eder.

e. Bildirim. ITAR Kapsamındaki Hizmetlere OST’de tanımlanan Güvenlik Olayı işleme süreci uygulanacaktır. Ayrıca, taraflar aşağıdakileri kabul ederler:

(i) ITAR kontrolündeki verileri ilgilendiren bir Güvenlik Olayının etkili bir şekilde soruşturulması veya hafifletilmesinin sizin kontrolünüz dahilindeki bilgilere veya hizmet konfigürasyonlarına bağlı olabileceğini kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla ITAR kontrolündeki verilerin düzgün bir şekilde ele alınması Microsoft ve sizin aranızda müşterek bir yükümlülük olacaktır. Microsoft’a ITAR kontrolündeki verilerin herhangi bir yetkisiz ifşasından veya ITAR kontrolündeki verileri depolamak, işlemek veya iletmek için ITAR Kapsamındaki Hizmet dışında bir hizmetin kullanıldığından haberdar olursanız bu olayı derhal Microsoft’a bildirecek ve Microsoft’un bu olayı soruşturması ve raporlaması için gerekli makul yardım ve bilgiyi sağlayacaksınız.

(ii) Microsoft tarafından bir Güvenlik Olayının bildirilmesinin ardından ITAR kontrolündeki verilerin yetkisiz teftiş veya ifşaya konu olabileceğine karar verirseniz bu olayı ilgili makamlara bildirmek veya etkilenen kişilere bildirmek sizin sorumluluğunuzdur; eğer bu bildirimin ilgili yasalar veya düzenleme ya da iç politikalarınız uyarınca gerekli olduğuna karar verirseniz

(iii) Taraflardan biri Çevrimiçi Hizmetlerde ITAR kontrolündeki verilere yapılan muameleye dair Savunma Ticaret Kontrolleri Müdürlüğüne ihtiyari olarak ifşada bulunmanın gerekli veya uygun olduğuna karar verirse bu taraf söz konusu ihtiyari ifşayı yapmadan önce ihtiyari ifşa hakkında diğer tarafa bildirimde bulunmak için iyi niyetle çalışacaktır. Taraflar bu gibi ihtiyari ifşaların geliştirilmesi ve raporlanmasında iyi niyet içinde birlikte çalışacaktır.

f. Çelişkiler. Bu Bölümün hükümleri ile sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde, bu Bölüm geçerli olacaktır.

9. IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler.

Bu bölüm yalnız Üyelik kapsamınsa satın aldığınız, aşağıda tanımlanan IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler için geçerlidir

a. Ön Gereklilikleriniz:

(i) IRS Yayını 1075’in belirlediği veya gerekli kıldığı ön koşulların IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlere FTI dahil edilmeden önce yerine getirilmesini sağlamaktan siz sorumlusunuz.

(ii) Üyelik kapsamında sipariş ettiğiniz IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlerin Son Kullanıcılara hizmet dokümantasyonunda veya yöneticinizin/yöneticilerinizin IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetleri yöneteceği ve yapılandıracağı portalda açıklandığı gibi, (a) üçüncü taraflarca sağlanan, veya (b) Microsoft tarafından kendi kullanım şartları ve gizlilik politikalarına tabi olarak sağlanan çeşitli ilave kaynak, uygulama veya hizmete erişim ve kullanma seçeneği (topluca, kolaylık için, “eklentiler”) sunduğunu kabul ediyorsunuz.

(iii) Çevrimiçi Hizmet dokümantasyonunu incelemekten, hizmetleri yapılandırmaktan ve Sizin için geçerli olan ama BT hizmeti sağlayıcı olarak Microsoft için genel olarak geçerli olmayan, IRS Yayını 1075 veya diğer yasal veya düzenleyici gerekliliğe uymanız için uygun olduğuna karar verdiğiniz şekilde Son Kullanıcılarınızın eklentiler ile birlikte IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetleri kullanması ile ilgili politika ve uygulamaları benimseyip uygulamaktan sorumlusunuz.

(iv) Yalnız IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlerin bu Bölüm 9’un şartlarına tabi olarak verileceğini kabul ediyorsunuz. Bu Bölüm 9’un şartları başka hiçbir hizmeti desteklememektedir. Yukarıdakileri sınırlamadan, varsa Microsoft teknik destek kuruluşuna sağlamayı seçtiğiniz veriler (“Destek Verileri”) veya varsa IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetleri satın almak/ sipariş etmekle bağlantılı olarak Microsoft’un faturalama veya ticaret sistemlerine sizin tarafınızdan veya sizin adınıza sağlanan veriler (“Fatura Verileri”) bu Bölüm 9’un hükümlerine tabi değildir. Destek Verisi veya Fatura Verisi olarak FTI’nın sağlanmamasını güvenceye almaktan tek başınıza siz sorumlusunuz.

b. IRS Yayını 1075 Özel Şartlar.

IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler. IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler birden çok müşteri genelinde ortak özellikler ve süreçleri olan ve standart bir şekilde işletilen bulut hizmetleridir. FTI için hizmetleri kullanma hazırlığınızın bir parçası olarak ilgili hizmet dokümantasyonunu incelemelisiniz. Sizin ISR Yayını 1075’e uyumluluğunuz kısmen Son Kullanıcılarınızın IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetleri kullanması ile ilgili hizmetleri yapılandırmanıza ve politika ve uygulamaları benimseyip uygulamanıza bağlı olacaktır. IRS Yayını 1075 Kapsamındaki Hizmetler birden çok müşteri genelinde ortak özellikler ve süreçleri olan ve standart bir şekilde işletilen bulut hizmetleridir.

(i) Geçmiş Kontrolleri. Ek 1’de aksine herhangi bir şeye rağmen, IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlerde Müşteri Verilerine (FTI içerebilen) mantıklı erişim yetkisi olan, tüm taranan personel IRS Yayın 1075’de açıklananlara eşdeğer geçmiş kontrolü gerekliliklerini karşılayacaktır.

(ii) Ek 1, IRS Yayını 1075’in belirttiği Teknoloji Hizmetleri için Korunma Sözleşmesi Dilini içermektedir. Microsoft ve siz Korunma Sözleşmesi Dilinin ve IRS Yayını 1075’in belirli gerekliliklerinin bu bölüm 9’un geri kalanında açıklandığı şekilde yerine getirileceğini kabul ettiniz.

(iii) Personel Kayıtları ve Eğitim. Microsoft, IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlerdeki Müşteri Verilerine (ki FTI içerebilirler) erişim yetkisi verilen taranmış personelin bir listesini tutacak ve bu, yazılı talep üzerine size veya IRS’ye sağlanacaktır. Microsoft personelinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerine (PII) ilgili yasaların izin verdiği en geniş ölçüde halka ifşadan muaf, Microsoft’un ticari sırrı veya güvenlik bakımından hassas bilgiler olarak muamele edeceksiniz ve bu Microsoft personeli PII’nın IRS’e verilmesi gerekmesi halinde IRS’nin de bu personel PII’sına aynı şekilde muamele etmesini şart kılacaksınız.

(iv) Eğitim Kayıtları. Microsoft, IRS Yayını 1075’in şart kıldığı güvenlik ve ifşa farkındalık eğitimi kayıtlarını tutacak ve bunlar yazılı talep üzerine size sağlanacaktır.

(v) Gizlilik Beyanı. Microsoft imzalanmış bir gizlilik beyanına sahip olacak ve talep üzerine incelenmek üzere bir kopyasını sağlayacaktır.

(vi) Bulut İşlem Ortamı Gereklilikleri. IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler ilgili hizmetler için FedRAMP Sistem Güvenliği Planına göre sağlanmaktadır. Microsoft’un sınırlama olmaksızın şifreleme ve medya sanitizasyon kontrolleri dahil IRS Yayını 1075’in şart kıldığı kontrollere uyumluluğu ilgili FedRAMP Sistem Güvenlik Planında bulunabilir.

(vii) Alt Yüklenicilerin Kullanılması. Ek 1’deki aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, OST’de açıklandığı gibi Microsoft kendi adına hizmetler sağlamaları için alt yükleniciler kullanabilir. IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlerin verilmesinde kullanılan bu tür alt yüklenicilerin, sadece Microsoft'un sağlanması için onları tuttuğu hizmetleri sunmak amacıyla Müşteri Verilerini (ki FTI içerebilir) elde etmelerine izin verilecek ve Müşteri Verilerini başka herhangi bir amaç için kullanmaları yasak olacaktır. IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlerdeki Müşteri Verilerinin depolanması ve işlenmesi her zaman Microsoft güvenlik kontrollerine tabidir ve alt yüklenici personelinin IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler ile bağlantılı hizmetler gerçekleştirmeleri halinde bunlar Microsoft politikalarına uymakla yükümlüdür. Microsoft, alt yüklenicilerinin Microsoft'un yükümlülüklerine uyumluluğundan sorumlu olmaya devam eder. Önceki cümlede belirtilenlere tabi olarak Microsoft mevcut personeli geçici olarak arttırmak için alt yüklenici personeli kullanabilir ve IRS Yayını 1075’te çalışanlara yapılan atfın burada belirtildiği şekilde hareket eden çalışanları ve alt yüklenicileri içerdiğini anlar. Tüm alt yüklenicilerin kullanılması bakımından IRS’nin onayını almak sizin sorumluluğunuzdur.

(viii) Microsoft, Çevrimiçi Hizmetlerdeki Müşteri Verilerine erişim yetkisi olan personel sağlama potansiyeli olabilen alt yüklenici şirketlerin bir listesini tutmaktadır ve bu Azure markalı hizmetler için https://azure.microsoft.com/support/trust-center/ adresinde veya Microsoft tarafından belirlenen ardıl konumlarda yayınlanmaktadır. Microsoft; Müşteri Verilerine erişmesi için herhangi bir yeni alt yükleniciyi yetkilendirmeden en az 14 gün önce, bu internet sitelerini güncelleyecek ve size bu güncelleme bildirimini alabileceğiniz bir mekanizma sunacaktır.

(ix) Güvenlik Olayı Bildirimi. OST’de tanımlanan Güvenlik olayını ele alma süreci IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler’e uygulanacaktır. Ayrıca, taraflar aşağıdakileri kabul ederler:

1. Bir Güvenlik Olayının etkili bir şekilde soruşturulmasının veya hafifletilmesinin sizin kontrolünüzde olan bilgilere veya hizmet yapılandırmalarına bağlı olabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla IRS Yayını 1075 Olay Müdahale gerekliliklerine uyumluluk Microsoft ve sizin aranızda müşterek bir yükümlülük olacaktır.

2. Microsoft tarafından bir Güvenlik Olayının bildirilmesinin ardından FTI’nın yetkisiz inceleme veya ifşaya konu olmuş olabileceğine karar verirseniz IRS Yayını 1075, diğer ilgili yasa veya düzenleme ya da sizin iç politikalarınız kapsamında bunun gerekli olduğuna karar verirseniz uygun Görevli Kuruluş, TIGTA (Vergi İdaresi Hazine Genel Müfettişliği) ve/veya IRS’ye Güvenlik Olayını bildirmek veya etkilenen kişilere bildirimde bulunmak sizin sorumluluğunuzdur.

c. Teftiş Hakkınız.

(i) Sizin tarafınızdan denetim. Size (i) Microsoft’un düzenli güvenlik, gizlilik ve operasyonel kontrolleri tarafından üretilen bilgilere, bu kontrollerin etkililiğine dair sürekli bir görüş vermek amacıyla üçer aylık erişim sağlanacaktır, (ii) IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlerin NIST 800-53 veya ardıl kontrollere uyumluluğunu gösteren bir rapor verilecektir, (iii) talep üzerine yukarıda belirtilen raporların netleştirilmesi için Microsoft’un ilgili konuda uzman bilirkişileri ile iletişim kurma fırsatı verilecektir ve (iv) talep üzerine ve masrafı size ait olmak üzere Microsoft’un denetim raporlarının hazırlanmasına katılmış bağımsız üçüncü taraf denetçileri ile iletişim kurmanıza izin verilecektir. Ek 1'deki aksine herhangi bir şeye rağmen, yukarıdaki bu bilgileri IRS Yayını 1075 kapsamındaki teftiş gerekliliklerini karşılamak üzere kullanacaksınız ve bu bölümde açıklanan denetim haklarının IRS veya sizin tarafınızdan talep edilebilecek herhangi bir teftişi tam olarak karşılama konusunda sağlanacak tek haklar olduklarını kabul ediyorsunuz Ek 1'deki aksine herhangi bir şeye rağmen, Microsoft, IRS’e herhangi bir teftiş hakkı vermeyecek veya Microsoft’un FedRAMP ISO 27001/27018 kapsamındaki akdi yükümlülükleri ile uyumlu olmamasına neden olabilecek şekilde Microsoft veri merkezlerine veya diğer tesislerine erişmeyecektir.

(ii) Denetim Materyallerinin Gizliliği. Microsoft tarafından size sağlanan denetim bilgileri Microsoft’un çok gizli özel veya ticari sır bilgilerinden oluşacaktır. Microsoft bu bilgileri Kuruluşa sağlamadan önce bilgilerin gizli ve/veya bu sözleşmeye tabi ticari sır olarak korunacağına dair makul, yazılı veya başka türlü güvenceler talep edebilir ve Kuruluş Microsoft’un denetim bilgilerine ilgili yasalar kapsamında mümkün en yüksek gizlilik seviyesinin verileceğini güvence altına alacaktır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, talep üzerine ve uygun gizlilik korumaları uyarınca, IRS Yayın 1075 kapsamındaki IRS teftiş gerekliliklerini karşılamak için IRS’ye Microsoft'un Bölüm 9'.c(i)’de açıklanan denetim bilgilerini sağlamanıza izin verilir.

(iii) Bu Bölüm 9.c size OST kapsamında sağlanan uyumluluk bilgilerine ilavedir.

10. Ceza Yargılaması Bilgi Hizmetleri (CJIS).

Bu bölüm yalnız Üyelik kapsamında satın aldığınız aşağıda tanımlanan Azure Kamu CJIS Kapsamındaki Hizmetler için geçerlidir.

a. Ön Gereklilikleriniz:

(i) Microsoft’un CJIS Kapsamındaki Hizmetlerinin FBI Ceza Yargılaması Bilgi Sistemleri (“CJIS”) Güvenlik Ekine (FBI CJIS Politikasının H Eki) uyumluluğu ile ilgili beyanları sizin Üyeliğinize ilgili eyalete özgü CJIS Değişikliği şart ve koşullarını dahil etmenize tabidir. Ayrıca sizin bu şartları Kapsanan bir Kuruluş ile sözleşmelerinize dahil etmenize ve yükletmenize tabidir.

(ii) CJIS Kapsamındaki Eyaletler ve CJIS Kapsamındaki Hizmetler hakkında ilave bilgi için lütfen https://www.microsoft.com/TrustCenter/Compliance/CJIS adresini ziyaret edin. Tüm eyaletlerin CJIS Kapsamında Eyalet olmadığına ve farklı CJIS Kapsamında Eyaletler için farklı CJIS Kapsamında Hizmetlerin geçerli olabileceğine dikkat edin. Bir Teşebbüs Sözleşmesi aracılığıyla CJIS Kapsamındaki Hizmetler için nasıl kayıt yaptıracağınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://azure.microsoft.com/pricing/enterprise-agreement adresini ziyaret edin. Bu bölümün amaçları bakımından eğer CJIS Kapsamındaki bir Eyalette değilseniz Microsoft CJIS ile ilgili beyanları sağlayamaz ve CJIS Değişikliği geçerli olmayacaktır,

(iii) CJIS Kapsamındaki Eyaletteki CSA ile iletişime geçerek Microsoft’un FBI CJIS Politikasına bağlılığının şart ve koşullarına erişebilirsiniz. FBI CJIS Politikasında bahsedilen Özel Yükleniciler için Güvenlik Eki (Bulut Sağlayıcılar) ve CSA’nın öngördüğü şart ve koşullar atıf yoluyla buraya dahil edilmiştir ve siz Microsfot’un CJI için desteğinin ilgili eyalet CSA’sı ile kabul edilen ve/veya imzalanan bu şartlara göre olacağını kabul edersiniz. Ayrıca bu ve ilave herhangi bir bilgi için ilgili eyalet CSA’sı ile iletişime geçmenin sizin sorumluluğunuz olduğunu da kabul etmektesiniz. CJIS ile ilgili dokümantasyon ve denetim gereklilikleri bakımından doğrudan ilgili eyalet CSA’sı ile çalışmak zorundasınız ve çalışacağınızı kabul ediyorsunuz.

(iv) CJIS Güvenlik Ekinin CSA tarafından imzalanmış olmasından, CSA’nın sizin CJI depolamak veya işlemek için Kapsanan Hizmetleri kullanmanızı onaylamış olmasından ve FBI, eyalet CSA veya sizin tarafınızdan belirlenen veya şart kılınan diğer ön koşulların CJI Kapsanan Hizmetlere dahil edilmeden önce yerine getirilmiş olmasından siz sorumlusunuz.

(v) Eyalet CSA’sından aldığınız CJIS Eyalet Sözleşmeleri veya diğer CJIS ile ilgili dokümantasyonu sağladığınız Kapsanan Kuruluşların kayıtlarını tutacağınızı ve bu kayıtları talep üzerine derhal Microsoft’un kullanımına sunacağınızı kabul ediyorsunuz.

b. Bu Bölümün hükümleri ile sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde, bu Bölüm geçerli olacaktır.

11. Muhtelif Hükümler

a. Bildirimler. Bildirimleri aşağıda verilen adrese iadeli taahhütlü postayla göndermelisiniz.

Microsoft Corporation

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

ABD

Faks: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Law and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

ABD

Faks: (425) 936-7329

Portalda belirttiğiniz hesap yöneticisine epostaya bizim tarafımızdan epostayla gönderilecek elektronik bildirimleri almayı kabul edersiniz. Bildirimler, alındı belgesi üzerindeki tarihte veya e-posta gönderilmesi durumunda bu gönderi tarihinde yürürlükte olur. Portalda belirttiğiniz hesap yöneticisi e-postasının doğru ve güncel olmasını sağlamaktan sorumlusunuz. Söz konusu e-posta adresine tarafımızdan gönderilen e-posta bildirimleri, sizin tarafınızdan fiili olarak teslim alınmış olsun ya da olmasın gönderilme tarihi itibarıyla geçerli olacaktır.

b. Lisansların Devri ve Tahsis Edilmesi. Bu sözleşmeyi Microsoft'un onayı olmaksızın tamamen ya da kısmen devredemezsiniz.

c. Ortak ücretlerinin onaylanması Sipariş verdiğinizde, uygunsa size Üyeliklerinizle ilişkili bir “Kayıt Ortağı” belirleme fırsatı sunulabilir. Bir Kayıt Ortağı belirlemeyi doğrudan veya bunu yapacak bir üçüncü tarafa yetki vererek yaptığınızda, Kayıt Ortağına ücretler ödememiz için bize onay verirsiniz. Ücretler, satış öncesi destek için olup satış sonrası desteği de içerebilir. Ücretler siparişinizin büyüklüğüne bağlıdır ve bu doğrultusunda artar. Kayıt Ortağı belirleseniz de belirlemeseniz de, Çevrimiçi Hizmetler için fiyatlarımız aynıdır.

d. Sözleşmenin Bölünebilirliği. Bu sözleşmenin herhangi bir kısmının icra edilemez olduğuna karar verilmesi halinde sözleşmenin kalanı tam olarak yürürlükte kalır.

e. Feragat. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi, bir feragat etme durumu oluşturmayacaktır.

f. Acente olmaması. Bu sözleşme, bir acentelik, ortaklık veya ortak girişim yaratmaz.

g. Üçüncü kişi lehdarları olmaması. Bu sözleşmeye ilişkin hiçbir üçüncü kişi lehdarı bulunmamaktadır.

h. Uygulanacak hukuk ve yargı yeri Bu sözleşme, yasaların ihtilafı hükümleri dikkate alınmadan, şu istisnalar dışında Washington hukukuna tabidir: (i) ABD Hükümeti'ne bağlı bir kurum iseniz, bu sözleşme Birleşik Devletler yasalarına tabidir ve (ii) Birleşik Devletler'de bulunan bir eyalet veya yerel kamu kurumu iseniz bu sözleşme o eyaletin yasalarına tabidir. Bu sözleşmeyi uygulamaya yönelik tüm davalar, Washington Eyaleti mahkemelerinde açılmalıdır. Bu yetki anlaşması, taraflardan herhangi birinin, fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda uygun bir yetkili mahkemede ihtiyati tedbir aldırmasını önlemez.

i. Sözleşmenin tamamı. Bu sözleşme, konusu itibarıyla sözleşmenin tamamı olup, daha önceki veya eşzamanlı tüm iletişimlerin yerine geçer. Bu anlaşmadaki belgeler arasında, bu belgelerde açıkça çözüme kavuşturulmamış bir çelişki ortaya çıkması halinde, bunlardaki hükümler, birinciden başlamak üzere aşağıdaki öncelik sırasına göre uygulanacaktır: (1) bu Microsoft Çevrimiçi Üyelik Anlaşması, (2) Çevrimiçi Hizmet Şartları; (3) ilgili Teklif Ayrıntıları, ve (4) bu anlaşmadaki diğer belgeler.

j. Geçerliliği Koruma. 1, 2.e, 3.b, 4, 5, 6, 7 ve 8 bölümleri bu sözleşmenin feshi veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

k. ABD İhracat yetkisi. Ürünler ABD ihracat mevzuatına tâbidir. ABD İhracat Düzenlemeleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemeleri ve ABD ve diğer ülkeler tarafından çıkarılan son kullanıcı, son kullanım ve varış yeri kısıtlamaları dahil, tüm ilgili yasalara uymanız gerekir. Ek bilgi için bkz. http://www.microsoft.com/exporting/.

l. Mücbir sebepler. Taraflardan hiç biri (yangın, patlama, elektrik kesintisi, deprem, sel, ciddi fırtınalar, grev, ambargo, işçi ihtilafları, sivil veya askeri otorite eylemleri, savaş, terör (siber terör dahil), doğal afetler, İnternet trafiğindeki eylemler veya eksiklikler, düzenleyici veya resmi kurumların eylemleri veya eksiklikleri (yasaların veya düzenlemelerin yürürlüğe geçmesi veya Çevrimiçi Hizmetlerin sunulmasını etkileyen diğer resmi eylemler dahil), söz konusu tarafın makul kontrolü dışında oluşan nedenlere bağlı olan performans hatalarından sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte bu Madde, bu sözleşme kapsamında ödeme yükümlülüklerinize uygulanmayacaktır.

m. Sözleşmeyi imzalayan yetkili. Bu şartları bir tüzel kişi adına kabul eden bir kişiyseniz, bu sözleşmeyi söz konusu tüzel kişi adına imzalamaya yetkili olduğunuzu beyan edersiniz. Bir tüzel kişi belirtirseniz veya bir Üyelik satın alma veya yenileme işlemiyle bağlantılı olarak bağlı olduğunuz bir tüzel kişi (işveren gibi) tarafından sağlanan bir e-posta kullanırsanız, söz konusu tüzel kişi, bu sözleşmenin amaçları açısından Üyeliğin sahibi sayılacaktır.

n. Bir ABD Federal Kuruluşu olduğunuzda Geçerli İlave Şartlar:

(i) Bu sözleşme altında satın alınan herhangi bir Ürün ile birlikte sağlanabilen paket halinde veya tıklayarak yapılan sözleşme hükümleri (veya diğer benzer sözleşme biçimleri) bu sözleşme yerine uygulanmayacak veya bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü değiştirmeyecektir; kullanıcınız veya yetkili görevliniz söz konusu paket halindeki veya tıklanan hükümleri olumlu bularak kabul etmiş gibi görünse bile. Şüpheye yer bırakmamak için ve yukarıdakileri sınırlamadan, bu tür bir paket halindeki veya tıklanan hüküm (bu hükümlerin bağlı olduğu ürünlerden veya hizmetlerden bağımsız olarak) ve bu sözleşmenin herhangi bir şart veya koşulu arasında bir çelişki olması halinde bu sözleşmenin ilgili şart veya koşulu bu çelişki ölçüsünde söz konusu Ürünlerin satın alınması bakımından düzenleyici ve geçerli olacaktır. Tüm sözleşme kabulleri ve yenilemeleri yazılı olarak yapılacaktır.

(ii) Bu Sözleşmeye atıf yoluyla dahil edilen herhangi bir belge, burada ve/veya orada bulunan ve/veya atıfta bulunulan ya da dahil edilen Ürün Şartları ve Çevrimiçi Hizmet Şartları dahil, (a) lisans haklarınızın veya Çevrimiçi Hizmetlerin otomatik feshine olanak sağlayan; (b) hizmetlerin ve/veya ücretlerin otomatik yenilenmesine olanak sağlayan; (c) uygulanacak hukukun Federal hukuktan başka bir şey olmasını şart kılan ve/veya (d) ilgili Federal hukuku başka türlü ihlal eden bir hüküm içeriyorsa söz konusu şartlar Federal Hükümet bakımından uygulanmayacaktır. Bu Sözleşmeye atıf yoluyla dahil edilen herhangi bir belge, burada ve/veya orada bulunan ve/veya atıfta bulunulan ya da dahil edilen Ürün Şartları ve Çevrimiçi Hizmet Şartları dahil bir tazminat hükmü içeriyorsa söz konusu hüküm Birleşik Devletler’in Microsoft veya bir başka tarafın zararlarını tazmin edeceği şeklinde uygulanmayacaktır.

12. Tanımlar.

Bu sözleşmede “gün” ifadesine yapılan herhangi bir atıf takvim günü olacaktır.

“Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi” Çevrimiçi Hizmet Şartlarında belirtilmektedir.

“Bağlı Kuruluş”, bir tarafın sahip olduğu, bir tarafa sahip olan veya bir tarafın ortak mülkiyeti altında bulunan bir tüzel kişilik anlamına gelir. Bu tanım açısından “mülkiyet” bir tüzel kişiliğin %50'den fazlasının kontrolü anlamına gelir.

“Azure Kamu Hizmetleri” Microsoft’un size bu Üyelik altında sunduğu ve /en-us/global-infrastructure/regions/ adresinde tanımlanan Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri olan bir veya daha fazla hizmet veya özellik anlamına gelir.

“CJI” FBI CJIS Politikasında tanımlandığı gibi Ceza Yargılaması Bilgileri anlamına gelir.

“CJIS Kapsamında Eyalet” https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/CJIS/’da veya Microsoft’un sağlayabileceği bir başka sitede gösterildiği gibi Microsoft ile bir CJIS Eyalet Sözleşmesi yapmış olan eyalet anlamına gelir.

“CJIS Kapsamındaki Hizmetler” eyalete özgü herhangi bir CJIS Değişikliği bakımından o değişiklikte o şekilde belirtilen ve Microsoft’un CJIS beyanlarının geçerli olduğu Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri anlamına gelir.

“CJIS Eyalet Sözleşmesi” Microsoft ve Kapsanan Eyaletin CSA’sı (veya CSA’nın görevlerini devrettiği bir başka kuruluş) arasında Kapsanan Eyalet ve Microsoft’un CJIS Politikasının ilgili gerekliliklerine uyacağı şart ve koşulları içeren bir sözleşme anlamına gelir. Her bir CJIS Eyalet Sözleşmesi ilgili eyalete özgü CJIS Değişikliği ile tutarlıdır ve Microsoft CJIS Güvenlik Eki Sertifikasyonlarını içerir. Netleştirmek bakımından, CJIS Eyalet Sözleşmesi “CJIS Bilgi Sözleşmesi” veya “CJIS Yönetim Sözleşmesi” olarak adlandırılabilir.

"Topluluk", aşağıdakilerden bir veya daha fazlasından oluşan topluluğu ifade eder: (1) Kamu Sektörü, (2) uygun Kamu Topluluk Bulutu Hizmetlerini bir Devlet veya Topluluğun nitelikli üyesine çözümler sağlamak amacıyla kullanan bir Müşteri veya (3) Müşterinin düzenleyici gereksinimlerini karşılamak amacıyla, kendisiyle ilgili olarak Kamu Topluluk Bulutu Hizmetlerini kullanmanın uygun olduğunu Müşterinin belirlediği ve Microsoft'un kabul ettiği Kamu düzenlemelerine tabi olan Müşteri Verilerine sahip bir Müşteri. Topluluğa Üyelik, nihai olarak Microsoft'un takdirinde olup Kamu Topluluk Bulut Hizmetine göre farklılık gösterebilir.

“Uyumluluk Güven Merkezi Sayfası” Microsoft Güven Merkezinin, Microsoft tarafından https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx‘te veya Microsoft’un daha sonra belirlediği bir ardıl sitede yayınlanan uyumluluk sayfası anlamına gelir.

“Taahhüt Teklifi”, “Tüketim Teklifi” ve “Sınırlı Kullanım Teklifi” Üyelik tekliflerinin kategorilerini tanımlar ve Bölüm 2'de açıklanmaktadır.

“Kapsanan Kuruluş” sizin akdi bir ilişki içinde olduğunuz ve CJIS Kapsamındaki Hizmetleri kullanması CJIS Politikasına tabi olan Kapsanan Eyaletteki herhangi bir Eyalet/Yerel Kuruluş anlamına gelir.

“CSA” her bir CJIS Kapsamında Eyalet bakımından FBI CJIS Politikasında tanımlandığı gibi o eyaletin CJIS Sistemleri Kuruluşu anlamına gelir.

“Müşteri Verileri”, Çevrimiçi Hizmet Şartlarında tanımlanmaktadır.

“Müşteri Çözümü”, Çevrimiçi Hizmet Şartlarında tanımlanmaktadır.

“Savunma Maddesi” 22 C.F.R. § 120’de verilen anlama gelir. § 120.

“Savunma Hizmeti” 22 C.F.R. § 120’de verilen anlama gelir. § 120.

"Son Kullanıcı", Çevrimiçi Hizmetlerde barındırılan Müşteri Verilerine erişmesine veya Çevrimiçi Hizmetleri başka bir şekilde kullanmasına izin verdiğiniz herhangi bir kişi veya Müşteri Çözümünün kullanıcısı anlamına gelir. ITAR Kapsamındaki Hizmetler bakımından Son Kullanıcı ITAR Kapsamındaki Hizmetlere erişen bir birey anlamına gelir. IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler bakımından Son Kullanıcı IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetlere erişen bir birey anlamına gelir. “Federal Kuruluş”, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin bir bürosu, ofisi, kuruluşu, departmanı veya başka bir kurumunu ifade eder.

“FTI”, IRS Yayını 1075’deki gibi tanımlanmaktadır.

"Kamu Sektörü", bir Federal Kuruluşu, Eyalet Kuruluşunu/Yerel Kuruluşu veya kendi resmi sıfatıyla hareket eden Kabile Tüzel Kişiliğini ifade eder.

"Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri", Topluluk tarafından veya Topluluk için münhasıran kullanım amacıyla Microsoft'un çok kiracılı veri merkezlerinde sağlanan ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) Özel Yayını 800-145'e uygun olarak sunulan Microsoft Çevrimiçi Hizmetlerini ifade eder. Kamu Topluluk Bulut Hizmeti olan Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri, Kullanım Hakları ve Ürün Şartlarında bu şekilde belirlenmiştir.

“IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler” /tr-tr/support/trust-center/compliance/irs1075/ adresinde veya ardıl sitesinde IRS 1075 kapsamında olarak belirtilen Azure Kamu hizmetleridir. Sınırlama olmaksızın, IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetler ayrı olarak isimlendirilmiş diğer Çevrimiçi Hizmetleri içermez.

“IRS Yayını 1075” (varsa) Üyelik boyunca IRS tarafından çıkarılan güncellemeler dahil 30 Eylül 2016 itibarıyla yürürlüğe giren İç Gelir İdaresi (IRS) Yayını 1075 anlamına gelir.

“ITAR”, 22 C.F.R. §§ 120 - 130’da bulunan Uluslararası Silah Trafiği Düzenlemeleri anlamına gelir. §§ 120 - 130.

“ITAR kontrolündeki veriler”, ITAR tarafından Savunma Maddeleri veya Savunma Hizmetleri olarak düzenlenen Müşteri Verileri anlamına gelir.

“ITAR Kapsamındaki Hizmetler” yalnızca bu Sözleşme bakımından https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/itar‘da veya onun ardıl sitesinde ITAR kapsamında olarak belirlenen Azure Kamu hizmetleri anlamına gelir.

"Yönetilen Hizmet Çözümü", Müşteri tarafından bir üçüncü tarafa sağladığınız ve Microsoft Azure Hizmetlerinin yönetiminden ve desteklenmesinden oluşan yönetilen bir IT hizmeti anlamına gelir.

"Microsoft Azure Hizmetleri", ayrıca lisanslanan şekilde belirtilenler dışında, /tr-tr/products/‘de belirtilen Microsoft hizmetlerinin ve özelliklerinin biri veya daha fazlası anlamına gelir.

"Microsoft'a Ait Olmayan Ürün", Çevrimiçi Hizmet Koşullarında tanımlanmaktadır.

“Teklif Detayları”, Portalda yayınlandığı üzere bir Üyelik teklifiyle ilgili fiyatlandırma ve ilişkili şartlar anlamına gelir.

"Çevrimiçi Hizmetler", Kamu Topluluk Bulut Hizmetleri ve Dynamics CRM Çevrimiçi Hizmetleri, Office 365 Hizmetleri, Microsoft Azure Hizmetleri veya Microsoft Intune Çevrimiçi Hizmetleri dâhil olmak üzere, bu sözleşme kapsamında Müşterinin üye olduğu Microsoft tarafından barındırılan çevrimiçi hizmetler anlamına gelir.

“Çevrimiçi Hizmet Şartları” veya “OST” https://go.microsoft.com/?linkid=9840733‘de bulunan Ürünleri kullanımınıza uygulanan şartlar anlamına gelir. Çevrimiçi Hizmet Şartları, bu sözleşmedeki şartlara ek olan, Ürünleri kullanımınızı yöneten şartları içerir.

"Ön izlemeler", müşteri geri bildirimleri almak üzere Çevrimiçi Hizmetlerin veya Yazılımın Microsoft tarafından sunulan ön izleme, beta veya diğer ön sürümleri anlamına gelir.

“Portal”https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31, /tr-tr/pricing/, veya belirleyeceğimiz alternatif bir internet sitesinde bulabileceğiniz Çevrimiçi Hizmetlerin internet siteleri anlamına gelir.

“Ürün”, (herhangi bir Yazılım dahil) herhangi bir Çevrimiçi Hizmet anlamına gelir.

“Ürün Şartları“, toplu lisanslama aracılığıyla kullanıma sunulan Microsoft Ürünleri hakkında bilgi sağlayan belge anlamına gelir. Ürün Koşulları belgesi, https://www.microsoftvolumelicensing.com‘deki Toplu Lisanslama Sitesinde yayınlanır ve zaman zaman güncelleştirilir.

“SLA”, (Hizmet Düzeyi Anlaşması) 10 adresinde veya belirlediğimiz alternatif bir sitede yayınlanan şekilde, bir Çevrimiçi Hizmetin sağlanması ve/veya yerine getirilmesiyle ilgili olarak sağladığımız taahhütler anlamına gelir.

“Yazılım”, Üyeliğinizin bir parçası olarak cihazınıza kurulum için veya belirli işlevleri etkinleştirmek için Çevrimiçi Hizmetle birlikte kullanım için sağladığımız Microsoft yazılımı anlamına gelir.

“Üyelik”, Portalda belirtildiği üzere belirli bir Süre boyunca Çevrimiçi Hizmetlere yönelik kayıt anlaşması anlamına gelir. Birden çok Üyelik satın alabilirsiniz, her biri ayrı ayrı yönetilir ve her biri ayrı bir Microsoft Online Üyelik Sözleşmesinin şartlarına tâbi olur.

“Eyalet Kuruluşu/Yerel Kuruluş”, (1) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir eyalet veya yerel hükümetin bir kuruluşunu veya (2) Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir ilçesi, nahiyesi, devletler topluluğu, şehri, belediyesi, kazası, özel amaçlı bölgesi veya Müşterinin eyaleti tarafından kurulmuş ve Müşterinin eyaletinin yetki alanında ve coğrafi sınırları içerisinde bulunan benzeri diğer devlet organını ifade eder.

“Teknik Veriler” 22 C.F.R. § 120’de verilen anlama sahiptir. § 120.

“Süre”, bir Üyeliğin süresi anlamına gelir (örneğin, 30 gün veya 12 ay).

“Kabile Tüzel Kişiliği”, kabile devlet işlevleri sergileyen ve bir Kızılderili kabilesi olma statüsü dolayısıyla ABD İçişleri Bakanlığı'ndan finansman ve hizmetler almaya uygun olan, federal tanınırlığa sahip bir kabile tüzel kişiliğini ifade eder.

“Kullanım Hakları”, herhangi bir lisanslama programı açısından, o lisanslama programı için Toplu Lisanslama Sitesinde yayınlanan her bir Ürün ve sürümün kullanım hakları veya hizmet koşulları anlamına gelir. Kullanım Hakları, bir Ürüne eşlik eden her türlü son kullanıcı lisans sözleşmesinin (ekrandaki veya başkaca) koşullarının yerine geçer. Yazılımın Kullanım Hakları, Microsoft tarafından Ürün Şartlarında yayınlanır. Çevrimiçi Hizmetlerin Kullanım Hakları, Çevrimiçi Hizmet Şartlarında yayınlanır.

EK 1

İç Gelir İdaresi

Federal Vergi Bilgileri

Koruma Eki

Üyelik altında IRS 1075 Kapsamındaki Hizmetleri verme yükümlülüklerini ifa ederken Microsoft aşağıda açıklandığı gibi IRS Yayını 1075’den Ek 7’de (Teknoloji Hizmetleri için Korunma Sözleşmesi Dili) bulunan gerekliliklere uymayı kabul eder. Bu Ek 1’in amaçları bakımından, “yüklenici” Microsoft demektir, “kuruluş” siz, “sözleşme” Sözleşmenin 9. Bölümündeki şartlar dahil Üyelik, “Ek” IRS Yayını 1075 eki ve “Bölüm” IRS Yayını 1075 bölümü anlamına gelmektedir.

I. İFA

Bu sözleşmenin ifasında yüklenici aşağıdaki gerekliliklere uyacağını ve çalışanlarının uyumluluğunun sorumluluğunu üstleneceğini kabul eder:

(1) Tüm çalışma yüklenicinin veya yüklenicinin sorumlu çalışanlarının nezaretinde ifa edilecektir.

(2) FTI erişimi olan veya kullanan yüklenici ve yüklenici çalışanları IRS Yayın 1075’de açıklananlara eşdeğer geçmiş kontrolü gerekliliklerini karşılamalıdır.

(3) Sağlanan herhangi bir vergi beyannamesi veya beyanname bilgisi yalnız bu sözleşmenin hükümlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılacaktır. Bu materyallerdeki bilgilere gizli muamelesi yapılacak ve bunlar bu Ekin ifasında gerekli olabilenler haricinde herhangi bir kişiye açıklanmayacak veya herhangi bir şekilde bilmesi sağlanmayacaktır. Yüklenicinin bir görevlisi veya çalışanı dışında herhangi birine ifşa yasak olacaktır.

(4) Tüm vergi beyannameleri ve beyanname bilgileri alınmaları üzerine nedeni açıklanacak ve işlemeden önce, işleme sırasında ve sonrasında doğru bir şekilde depolanacaktır. Ayrıca tüm ilgili çıktılara kaynak materyal için gereken ile aynı düzeyde koruma sağlanmalıdır.

(5) Yüklenici bu sözleşmenin ifası sırasında işlenen verilerin kendi bilgisayar tesisinin tüm veri depolama bileşenlerinden tamamen temizleneceğini ve iş tamamlandığı zaman yüklenici tarafından hiçbir çıktının elde tutulmayacağını teyit eder. Tüm veri depolama bileşenlerinin derhal temizlenmesi mümkün değilse yüklenici depolama bileşenlerinde kalan IRS verilerinin yetkisiz ifşaları engellemek üzere korunacağını teyit eder.

(6) IRS verilerinin işlenmesi sırasında gerçekleşebilecek tüm bozuk veya ara baskı kopyalar kuruluşa veya onun yetkilisine verilecektir. Bu mümkün olmadığında yüklenici bozuk veya ara baskı kopyanın imha edilmesinden sorumlu olacak ve kuruluşa veya yetkilisine imhanın tarihini, imha edilen materyalin açıklamasını ve kullanılan yöntemi içeren bir beyanda bulunacaktır.

(7) FTI alan, işleyen, depolayan veya ileten tüm bilgisayar sistemler IRS Yayını 1075’de tanımlanan gerekliliklere uymak zorundadır. İşlev ve güvence gerekliliklerini karşılamak için ortamın güvenlik özellikleri yönetimsel, operasyonel ve teknik kontroller sağlamalıdır. Tüm güvenlik özellikleri Federal Vergi Bilgilerinin yetkisiz kullanım ve erişimine karşı koruma sağlamak üzere kullanıma hazır olmalı ve aktif hale getirilmiş olmalıdır.

(8) Bu sözleşme kapsamında verilen Federal Vergi Bilgilerini ilgilendiren hiçbir iş IRS’nin önceden yazılı onayı olmadan alt yükleniciye verilemez.

(9) Yüklenici çalışanların yetkili erişiminin bir listesini tutacaktır. Bu liste kayıtlı size ve talep üzerine IRS inceleme bürosuna sağlanacaktır.

(10) Yüklenici yukarıda açıklanan koruma tedbirlerini sağlamazsa kuruluşun sözleşmeyi hükümsüz kılma hakkı olacaktır.

II. CEZA/HUKUK YAPTIRIMLARI

(1) Vergi beyannamelerinin veya beyanname bilgilerinin ifşa edildiği veya ifşa edilebileceği herhangi bir kişinin her görevlisine veya çalışanına söz konusu kişi tarafından bu görevliye veya çalışana ifşa edilen vergi beyannamelerinin veya beyanname bilgilerinin yalnız bu amaç için ve burada yetki verildiği ölçüde kullanılabileceğine ve bu gibi vergi beyannamelerinin veya beyanname bilgilerinin burada yetki verilmeyen bir amaçla veya ölçüde daha fazla ifşasının kovuşturmanın masrafları ile birlikte $5000 tutarına kadar para cezası veya 5 yıla kadar hapis veya her ikisine mahkumiyet ile cezalandırılabilecek bir suç teşkil ettiğine dair yazılı bildirimde bulunulacaktır. Bu kişi ayrıca her bir görevli ve çalışana vergi beyannameleri veya beyanname bilgilerinin bu gibi daha fazla yetkisiz ifşasının görevli veya çalışan aleyhinde yetkisiz her bir ifşa olayı bakımından en az $1000 tutarında hukuki tazminata hükmedilmesi ile de sonuçlanabileceğini bildirecektir. Bu cezalar IRC 7213 ve 7431 tarafından öngörülmüş ve 26 CFR 301.6103(n)-1’de açıklanmıştır.

(2) Herhangi bir kişinin vergi beyannamelerinin veya beyanname bilgilerinin ifşa edildiği veya ifşa edilebileceği her bir görevlisine veya çalışanına herhangi bir formatta sağlanan iadenin veya iade bilgisinin yalnız bu sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacağı yazılı olarak bildirilecektir. Bu gibi materyallerdeki bilgilere gizli muamelesi yapılacak ve bunlar sözleşmenin ifası sırasında gerekli olabilecekler hariç herhangi bir kişiye açıklanmayacak veya herhangi bir şekilde bilmesi sağlanmayacaktır. Resmi bir bilme ihtiyacı olmayan herhangi bir kişi tarafından inceleme veya böyle bir kişiye ifşa kovuşturmanın masrafları ile birlikte $1000 tutarına kadar para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyet ile cezalandırılabilen kabahat niteliğinde bir suç teşkil eder. Bu kişi ayrıca bu gibi her bir görevli ve çalışana vergi beyannamelerinin veya beyanname bilgilerinin böyle yetkisiz inceleme veya ifşasının görevli veya çalışan [United States for Federal çalışanları] aleyhinde,$1000 hangisi daha büyük ise o tutarda olmak üzere, söz konusu davalının sorumlu bulunduğu yetkisiz her bir inceleme veya ifşa eylemi için olan tutara veya davacının bu yetkisiz inceleme veya ifşa sonucu maruz kaldığı fiili zararların tutarı artı ağır kusur sonucu kasten inceleme veya ifşa halinde cezai tazminatların tutarında hukuki tazminat artı dava masraflarının hükmedilmesiyle sonuçlanabileceğini bildirecektir. Bu cezalar IRC bölüm 7213A ve 7431 tarafından öngörülmüş ve 26 CFR 301.6103(n)-1’de açıklanmıştır.

(3) Buna ek olarak, yüklenici 1974 tarihli Gizlilik Yasası, 5 U.S.C. 552a’nın yüklediği uygunsuz ifşanın cezaları konusunda da görevlilerini ve çalışanlarını bilgilendirmekle mükelleftir. Özellikle, 5 U.S.C. 552a(m)(1) vasıtası ile yükleniciler için geçerli kılınan 5 U.S.C. 552a(i)(1), bir yüklenicinin istihdam veya ofisteki pozisyonu gereği, ifşası Gizlilik Yasası veya ona göre çıkarılan düzenlemelere göre yasak olan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler içeren kuruluş kayıtlarını elinde bulunduran veya bunlara erişimi olan ve spesifik materyalin ifşasının yasak olduğunu bilen herhangi bir görevlisinin veya çalışanının materyali onu almaya yetkili olmayan herhangi bir kişiye veya kuruluşa herhangi bir şekilde bilerek ifşa ederse kabahatten suçlu olacağını ve azami $5000 tutarında para cezası ile cezalandırılacağını öngörmektedir.

(4) Bir yükleniciye FTI’ya erişim yetkisi verilmeden önce her bireyin kuruluşun IRS bilgilerinin korunması bakımından güvelik politika ve prosedürlerini anladığı teyit edilmelidir. Yükleniciler yıllık yeniden sertifikasyon boyunca FTI’ya erişim yetkilerini korumalıdır. İlk sertifikasyon ve sertifikasyon yenilemeler kuruluşun dosyalarında incelenmek üzere belgelenmeli ve saklanmalıdır. Sertifikasyonun bir parçası olarak, ve daha sonra en az yıllık olarak yüklenicilere IRC 7431, 7213, ve 7213A’nın hükümleri hakkında bilgi verilmelidir (bkz. Ek 4, Yetkisiz İfşanın Yaptırımları, ve Ek 5, Yetkisiz İfşa için Maddi Tazminat). İlk sertifikasyondan önce ve ondan sonra yıllık olarak sağlanan eğitim yetkisiz ifşaları ve veri ihlallerini rapor etmek için vaka müdahale politika ve prosedürünü de kapsamalıdır. (Bkz. Bölüm 10) Hem ilk sertifikasyon hem yıllık sertifikasyonda yüklenici ister ıslak olarak ister elektronik imza ile güvenlik gerekliliklerini anladığını teyit eden bir gizlilik beyanı imzalamalıdır.

III. TEFTİŞ

IRS ve Kuruluş 24 saatlik bildirimle IRS Yayın 1075’de tanımlanan gerekliliklere uyumluluk için bu sözleşme kapsamında FTI ile iş yerine getiren tesisleri ve operasyonları teftiş etmek için yüklenicinin iş yeri ve tesislerine müfettiş gönderme hakkına sahip olacaktır. IRS’nin teftiş hakkı, FTI’ya erişen, depolayan, işlem yapan veya ileten bilgi teknolojisi (BT) varlıklarının uyumluluk ve güvenlik açığı değerlendirmelerini gerçekleştirmek için manuel ve/veya otomatik tarama araçlarının kullanımını içerir. Bu teftişe göre yüklenicinin sözleşmedeki koruma tedbirlerine uymadığının bulunduğu durumlarda düzeltici eylemler şart kılınabilir.