Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Microsoft Çevrimiçi Abonelik Sözleşmesi

Son güncelleme: Mart 2019

Microsoft Çevrimiçi Abonelik Sözleşmesi

İşbu Microsoft Çevrimiçi Abonelik Sözleşmesi, temsil ettiğiniz tarafla ya da Abonelik satın alma veya yenileme konusunda bir vekil tayin etmediyseniz kişisel olarak sizinle ("siz" veya "sizin") Microsoft Corporation ("Microsoft", "biz", "kurumumuz" veya "bizim") arasındadır. Sözleşme aşağıdaki hüküm ve koşulların yanı sıra Çevrimiçi Hizmet Şartları, SLA'lar ve Aboneliğinizin satın alınması veya yenilenmesiyle ilişkili Teklif Ayrıntılarından (topluca "sözleşme") oluşur. Aboneliğinizi onayladığımız veya Aboneliğinizin yenilendiği tarihte (hangisi geçerliyse) geçerlilik kazanır. Önemli terimler 8. Bölümde tanımlanmıştır.

1. Çevrimiçi Hizmetlerin Kullanımı

a. Kullanma hakkı. Çevrimiçi Hizmetlere erişme ve hizmetleri kullanmanın yanı sıra Aboneliğinize dahil olan ve işbu sözleşmede daha ayrıntılı açıklanan Yazılımları yükleyip kullanmanız için hak tanırız. Diğer tüm haklarımız saklıdır.

b. Kabul edilebilir kullanım. Ürünü yalnızca bu sözleşmenin öngördüğü çerçevede kullanabilirsiniz. Yürürlükteki yasaların serbest bıraktığı durumlar haricinde Ürüne tersine mühendislik, derleme açma veya geçici teknik çözümler uygulayamazsınız. Çevrimiçi Hizmetler kullanımınızın ölçümünden sorumlu fatura mekanizmasını devre dışı bırakamaz, mekanizmada oynama yapamaz veya herhangi bir şekilde aldatmaya çalışamazsınız. Bu sözleşmede veya Çevrimiçi Hizmet Şartları'nda açıkça izin verilmeyen hiçbir durumda Ürünün tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara veya üçüncü taraflar için kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla temin edemez, ödünç veremez, aktaramaz veya barındıramazsınız.

c. Son Kullanıcılar. Son Kullanıcıların erişimi sizin kontrolünüzde, Ürünü işbu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak kullanmaları da sizin sorumluluğunuzdadır. Örneğin, Son Kullanıcıların Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi'ne uymasını sağlamaktan siz sorumlu olursunuz.

d. Müşteri Verileri. Müşteri Verileri kapsamındaki tüm içerikler yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Çevrimiçi Hizmetleri size sağlamamız için gereken Müşteri Verilerinin güvenliğini, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeden ya da size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı Microsoft'u herhangi bir yükümlülük altına sokmadan, sağlayacak ve tüm haklarını saklı tutacaksınız. Microsoft, işbu sözleşmede açıklanan veya yasaların zorunlu kılabileceği durumlar haricinde Müşteri Verileri veya Ürünü kullanmanızla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez ve etmeyecektir.

e. Hesaplarınızın sorumluluğu. Çevrimiçi Hizmetler kullanımınızla ilişkili, herkesin erişimine açık olmayan kimlik doğrulama bilgilerinizin gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin potansiyel suistimali veya Çevrimiçi Hizmetlerle ilişkili herhangi bir gizlilik olayı söz konusu olduğunda vakit kaybetmeden müşteri destek ekibinizi bilgilendirmelisiniz.

f. Önizleme sürümleri. Zaman zaman Önizleme sürümleri çıkarırız. Önizleme sürümleri "olduğu gibi", "tüm kusurlarıyla" ve "temin edilebildiği sürece" sunulur; herhangi bir SLA'nın veya bu sözleşmede sağlanan hiçbir kısıtlı garantinin kapsamında yer almaz. Önizlemeler için müşteri desteği sunulmayabilir. Önizlemeler'i önceden haber vermeksizin herhangi bir noktada değiştirebilir ya da durdurabiliriz. Ayrıca bir Önizleme sürümünü genel kullanıma sunmamayı seçebiliriz.

g. Microsoft Azure için Yönetilen Hizmetler. Microsoft Azure Hizmetlerini kullanarak Yönetilen Hizmet Çözümü sağlayabilmeniz için (1) Microsoft Azure Hizmetlerine erişme, hizmetleri yapılandırma ve yönetme olanağına yalnızca sizin sahip olmanız; (2) varsa Yönetilen Hizmet Çözümündeki sanal OSE'lere yönetici erişiminizin olması ve (3) üçüncü tarafın yalnızca kendi uygulamalarına veya sanal OSE'lerine yönetici erişiminin olması gerekir. Üçüncü tarafların Microsoft Azure Hizmetlerini işbu sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanması sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki kısıtlamalar (ve Çevrimiçi Hizmet Şartları'ndaki diğer kısıtlamalar) Yönetilen Hizmet temininiz için de geçerlidir:

(i) Microsoft Azure Hizmetlerini satamaz veya yeniden dağıtamazsınız.

(ii) Tekil kullanıcılar için sağlanan herhangi bir Microsoft Azure Hizmetleri özelliğine doğrudan veya dolaylı olarak birden çok kullanıcının erişmesine izin veremezsiniz.

h. Yönetici Denetimine İlişkin Varsayım. İlişiğinizin bulunduğu kuruma (ör. işyeri veya okul) ait bir e-posta adresiyle bireysel olarak Çevrimiçi Hizmet siparişi veriyorsanız Abonelik kaydı için ilgili kurumun bünyesindeki rolünüz çerçevesinde kurumun etki alanını kullanma yetkiniz olduğunu beyan edersiniz. E-posta adresinizle ilişkili etki alanının sahibi olarak kurumunuz, Çevrimiçi Hizmetler kullanımınızın denetimini veya yönetimini devralabilir. Böyle bir durumda kurumunuz tarafından tayin edilen yönetici ("yöneticiniz") (i) erişiminizi değiştirme ve sonlandırma dahil olmak üzere hesabınızı kontrol edip yönetebilir ve (ii) iletişimlerinizin ve dosyalarınızın içeriği de dahil olmak üzere verilerinize erişip bunları işleyebilir. Aboneliğiniz kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetlerin kontrolünün kurumunuz tarafından devralındığı Microsoft tarafından size bildirilebilir ancak böyle bir bildirimde bulunma yükümlülüğümüz yoktur. Çevrimiçi Hizmetler kullanımınız veya Aboneliğinizle ilişkili kiracı kurumunuz tarafından yönetiliyorsa lütfen veri sahibi isteklerinizi ve gizlilikle ilgili taleplerinizi yöneticinize iletin. Çevrimiçi Hizmet kullanımınız veya ilişkili kiracı kurumunuz tarafından yönetilmiyorsa lütfen veri sahibi isteklerinizi ve gizlilikle ilgili taleplerinizi Microsoft'a iletin.

i. Paylaşılan Dizin Verileri. İlişiğinizin bulunduğu bir kurum (ör. işyeri veya okul) tarafından sağlanan etki alanına sahip bir e-posta adresiyle Çevrimiçi Hizmet siparişi verdiğinizde, Çevrimiçi Hizmet sizi aynı etki alanını kullanan kullanıcılardan oluşan bir dizine ekler. Dizin verileriniz (ad, kayıt tarihi ve e-posta adresi), kurumunuzun e-posta etki alanı içindeki diğer Çevrimiçi Hizmetler kullanıcıları tarafından görülebilir.

j. Çevrimiçi Hizmetlerle birlikte kullanılan yazılımlar. Belirli Çevrimiçi Hizmetler için en uygun erişim ve kullanım deneyiminden yararlanmak amacıyla Çevrimiçi Hizmet Şartları doğrultusunda Çevrimiçi Hizmet kullanımınızla bağlantılı olarak belirli Yazılımları yükleyip kullanabilirsiniz. Size Yazılımı satmıyor, lisanslıyoruz. Yazılım lisansınızı belgelemek için (1) bu sözleşmeyi, (2) herhangi bir sipariş onayını veya (3) ödemeye ilişkin belgeyi kullanabilirsiniz. Dilediğiniz cihazdan Yazılıma erişme haklarınız, bu cihaza erişen yazılımlarda veya cihazlarda Microsoft patentlerini veya başka herhangi bir fikri mülkü kullanmanıza hak tanımaz.

2. Hizmet satın alma

a. Sunulan Abonelik teklifleri. Genellikle aşağıdakilerden biri veya birkaçının birleşimi şeklinde olan Abonelik teklifleriyle ilgili Teklif Ayrıntılarına Portaldan ulaşılabilir:

(i) Taahhüt Teklifi. Sözleşme Dönemi boyunca belirli miktarda Çevrimiçi Hizmet satın alacağınıza ilişkin ön taahhüt verirsiniz ve ücreti kullanımdan önce peşin ya da taksitli olarak ödersiniz. Microsoft Azure Hizmetleri için ek veya diğer kullanımlar (örneğin, taahhüt ettiğiniz miktarı aşan kullanımlar) Tüketim Teklifi olarak değerlendirilebilir. Taahhüt edildiği halde Dönem içinde kullanılmayan miktarların süresi Dönem bitiminde dolar.

(ii) Tüketim Teklifi (Kullandıkça Öde olarak da adlandırılır). Herhangi bir ön taahhüt olmaksızın bir önceki aya ait gerçek kullanımınız üzerinden ücret ödersiniz. Düzenli olarak vade bitiminde ödeme yapılır.

(iii) Sınırlı Teklif. Sınırlı bir süreliğine sınırlı miktarda Çevrimiçi Hizmetten ücretsiz (örneğin deneme Aboneliği veya ücretsiz hesapla) olarak veya başka bir Microsoft teklifi (MSDN gibi) kapsamında yararlanırsınız. Bu sözleşmedeki fiyatlandırma, iptal ücretleri, ödeme ve veri saklamayla ilgili hükümler geçerli olmayabilir.

b. Sipariş verme.

(i) Abonelik siparişi vererek veya Aboneliğinizi yenileyerek ilgili Aboneliğin Teklif Ayrıntıları şartlarını kabul etmiş olursunuz. İlgili Teklif Ayrıntılarında açıkça aksi belirtilmediği sürece Çevrimiçi Hizmetler "temin edilebildiği sürece" sunulur. Bu sözleşme çerçevesinde Bağlı Kuruluşlarınız için sipariş vererek Bağlı Kuruluşlara Aboneliği yönetmek için gerekli yönetici haklarını verebilirsiniz ancak Bağlı Kuruluşlar bu sözleşme çerçevesinde sipariş veremez. Ayrıca 1.a. Bölümünde tanınan hakları, kendi kurumlarınızda bir üçüncü tarafın kullanması için bu üçüncü tarafa tanıyabilirsiniz. Bağlı Kuruluşlara veya üçüncü taraflara Yazılımlar veya Aboneliğinizle ilişkili herhangi bir hak tanırsanız ilgili Bağlı Kuruluşlar veya üçüncü taraflar için bu sözleşmenin hükümleri bağlayıcıdır ve söz konusu Bağlı Kuruluşların veya üçüncü tarafların Ürünleri kullanmasıyla ilgili tüm eylemlerden topluca ve tek tek sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

(ii) Bazı tekliflerde Abonelik Dönemi boyunca sipariş edilen Çevrimiçi Hizmet miktarını değiştirmenize izin verilir. Bir Aboneliğe eklenen Çevrimiçi Hizmet miktarlarının süresi, ilgili Abonelik bittiğinde sona erer. Bir Dönem içinde miktarı azaltırsanız miktar düşüşü nedeniyle aşağıdaki 3.b Bölümünde açıklandığı gibi iptal ücreti uygulayabiliriz.

c. Fiyatlandırma ve ödeme. Ödemelerin vadesi ve nasıl yapılacağı Aboneliğinizin Teklif Ayrıntılarına göre belirlenir.

(i) Taahhüt Teklifleri için fiyat seviyesi sipariş ettiğiniz Çevrimiçi Hizmet miktarına bağlı olabilir. Bazı tekliflerde sipariş edilen Çevrimiçi Hizmet miktarını Dönem içinde değiştirebilirsiniz ve fiyat seviyeniz buna göre ayarlanır ancak fiyat seviyesi değişiklikleri geriye dönük olarak uygulanmaz. Abonelik Döneminiz boyunca Aboneliğiniz gibi Çevrimiçi Hizmetlerin fiyatları da aboneliğiniz etkinleştiğinde veya yenilendiğinde Portalda görünen fiyatlarda kalacak (Teklif Ayrıntılarında fiyatların geçici olduğu belirtilen teklifler ya da Önizlemeler veya Microsoft Dışı Ürünler hariç) fiyat artışı yaşamayacaktır. Her yeni Abonelik döneminin başlangıcında tüm fiyatlar farklılık gösterebilir.

(ii) Tüketim Teklifleri için herhangi bir noktada önceden bildirimde bulunularak fiyatlandırma değişikliği yapılabilir.

d. Yenileme.

(i) Aboneliğinizi yenilediğinizde bu sözleşme geçerliliğini yitirir ve yenileme tarihinden itibaren Aboneliğiniz, Aboneliğinizi yenilediğiniz Portalda açıklanan hüküm ve koşullara ("Yenileme Koşulları") tabi olur. Yenileme Koşullarından herhangi birini kabul etmemeniz halinde Aboneliğinizi yenilemeyi reddedebilirsiniz.

(ii) Taahhüt Teklifleri için otomatik Abonelik yenileme veya Dönem sonunda otomatik sonlandırma seçenekleriniz vardır. Varsayılan seçim otomatik yenilemedir. Dönem boyunca dilediğiniz zaman seçiminizi değiştirebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz dönem bir takvim ayından uzunsa Dönem sona ermeden önce size otomatik yenilemeyle ilgili bilgilendirme yaparız.

(iii) Tüketim Tekliflerinde, Aboneliğiniz sonlandırılana kadar birer aylık ek dönemler halinde otomatik olarak yenilenir.

(iv) Sınırlı Teklifler için yenileme olanağı sunulmayabilir.

e. Akademi, Kamu ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş sürümlerinden yararlanmak için gerekli şartları karşılama. Akademi, Kamu veya Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş teklifi satın alıyorsanız aşağıdaki sitelerde açıklanan ilgili uygunluk şartlarını karşılamanız gerektiğini kabul edersiniz:

(i) Akademik teklifler için eğitim kurumlarının (eğitimden sorumlu idari kurumlar ve kurullar, halk kütüphaneleri veya resmi müzeler dahil) karşılaması gereken şartların listesine  Microsoft Lisanslama Kaynakları ve Belgeleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

(ii) Kamu teklifleri için karşılanması gereken şartların listesine  Microsoft Lisanslama Kaynakları ve Belgeleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

(iii) Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik teklifler için karşılanması gereken şartların listesine  Microsoft Lisanslama Kaynakları ve Belgeleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Microsoft, herhangi bir noktada şartların karşılanıp karşılanmadığını teyit etme ve uygunluk şartları karşılanmıyorsa Çevrimiçi Hizmeti askıya alma hakkını saklı tutar.

f. Vergiler. Faturada vergilerin dahil olduğu belirtilmediği sürece fiyatlara vergiler dahil değildir. Katma değer, ürün ve hizmet, satış, brüt tahsilat ve diğer işlem vergilerini, ücretlerini, harçlarını veya ek ücretlerini ya da mevzuat gereği oluşan maliyet tazmin ücretlerini ya da bu sözleşme kapsamında tahakkuk eden ve sizden yürürlükteki yasalar çerçevesinde tahsil etme hakkımız olan benzeri borçları ödemek sizin sorumluluğunuzdadır. Ürünlerin Bağlı Kuruluşlarınıza dağıtımı veya teminiyle ilişkili tüm vergiler dahil olmak üzere herhangi bir damga vergisi veya yasal olarak ödeme yükümlülüğünüz olan başka bir vergi tahakkuk ederse sizin sorumluluğunuzda olur. Net gelirimizle ilgili tüm vergiler, gelir veya kâr üzerinden alınan brüt tahsilat vergileri veya mülk sahipliğimizle ilişkili vergiler bizim sorumluluğumuzdadır.

Bize yaptığınız ödemelerden herhangi bir verginin alıkonulması gerekiyorsa ilgili vergileri Microsoft'a borçlu olduğunuz miktardan kesebilir ve ilgili vergi merciine ödeyebilirsiniz ancak Müşterinin bunu yapabilmesi için tanınan zaman içinde bu kesintilerin resmi bir makbuzunu almalı ve bir yurt dışı vergi mahsubu veya geri ödeme iddia etmek için makul nedenlerle talep ettiğimiz diğer belgeleri iletmelisiniz. Kesinti miktarının yasalara göre mümkün olan en düşük seviyede olduğundan emin olmanız gerekir.

3. Dönem, sonlandırma ve askıya alma

a. Sözleşme dönemi ve sonlandırma. Bu sözleşme Aboneliğinizin süresi dolana ya da Aboneliğiniz sonlandırılana veya yenilenene kadar geçerli kalır.

b. Abonelik sonlandırma. Bir Aboneliği, Abonelik Dönemi içinde dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz ancak sonlandırma işlemi geçerlilik kazanana kadar tahakkuk eden tüm ücretleri ve borçlarınızı ödemeniz gerekir.

(i) Bir Aylık Abonelik. Abonelik Dönemi bir ay olan Abonelikler dilendiği zaman iptal ücreti ödenmeden iptal edilebilir.

(ii) Bir aydan uzun süreli abonelikler. Bir Microsoft Azure Hizmetleri Aboneliğini, Abonelik etkinleştirildikten veya yenilendikten itibaren 30 gün içinde sonlandırırsanız para iadesi yapılmaz ve Aboneliğin ilk 30 günlük ücretini ödemeniz gerekir ancak sonlandırılan Aboneliğin geriye kalan bölümü için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Bir Microsoft Azure Hizmetleri Aboneliğini dönem içinde başka herhangi bir zaman sonlandırırsanız Dönemin geriye kalanı için ücret ödemeniz gerekir ve ücret iadesi yapılmaz.

(iii) Sınırlı Teklifler. Microsoft, Sınırlı Teklif Aboneliğinizi dönemin herhangi bir noktasında önceden bildirimde bulunmaksızın derhal sonlandırabilir.

(iv) Diğer Abonelikler. Diğer tüm Aboneliklerde, bir Aboneliği Dönem bitmeden sonlandırırsanız bir aylık Abonelik ücretine eşit tutarda bir ücret ödemeniz gerekir ve kısmi olarak kullanılmayan aylar için ücret iadesi yapılmamak kaydıyla Dönemin geriye kalan kısmı için ücret iadesi alırsınız.

c. Askıya alma. Aşağıdaki durumlarda Çevrimiçi Hizmet kullanımınızı askıya alabiliriz: (1) Müşteri Verilerine yetkisiz erişimin önlenmesi için makul bir gerekçe oluşmuşsa; (2) 5. Bölümde açıklandığı gibi bir hak ihlali isnadına makul bir süre içinde yanıt vermezseniz; (3) Bu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerinizi yerine getirmezseniz; (4) Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi'ne veya bu sözleşmedeki diğer koşullara aykırı davranırsanız; (5) Sınırlı Teklifler için Teklif Ayrıntılarında açıklanan şekilde Çevrimiçi Hizmetlere erişmeyi ihmal etmeniz nedeniyle Aboneliğinizin devre dışı kalması. Bu koşullardan biri veya daha fazlası geçerli olursa:

(i) Sınırlı Teklifler için Çevrimiçi Hizmet kullanımınızı, Aboneliğinizi ve hesabınızı bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alabiliriz.

(ii) Diğer tüm Abonelikler için askıya alma kapsamına Çevrimiçi Hizmetlerin asgari olarak gerekli kısmı dahil olur ve yalnızca koşul veya gereksinim geçerli olduğu sürece uygulanır. Erişimin derhal askıya alınması gerektiği yönünde makul şüphelerimizin olduğu durumlar haricinde, erişimi askıya almadan önce bildirimde bulunuruz. Ödeme yapılmaması halinde erişiminizi askıya almadan en az 30 gün önce bildirimde bulunuruz. Erişiminiz askıya alındıktan sonra 60 gün içinde buna yol açan durumu tam olarak düzeltmezseniz Aboneliğinizi sonlandırabilir ve Müşteri Verilerinizi herhangi bir saklama süresi gözetmeksizin silebiliriz. Herhangi bir 12 aylık dönem içinde Çevrimiçi Hizmet kullanımınızın ikiden çok kez askıya alınması halinde de Aboneliğinizi sonlandırabiliriz.

4. Garantiler

a. Sınırlı garanti.

(i) Çevrimiçi Hizmetler. Çevrimiçi Hizmetlerin Dönem boyunca SLA koşullarını karşılayacağının garantisini veririz. Bu garantinin yerine getirilememesi halinde yalnızca SLA'da belirtilen telafi yollarına başvurabilirsiniz.

(ii) Yazılım. Yazılımı ilk kullandığınız tarihten itibaren bir yıl boyunca yazılımın, ilgili kullanıcı belgelerinde açıklanan nitelik ve işlevlere büyük ölçüde sahip olacağının garantisini veririz. Yazılım için verilen bu garantinin yerine getirilememesi halinde kendi takdirimize bağlı ve münhasır çözüm seçeneğiniz olarak (1) Yazılım için ödenen ücreti iade eder ya da (2) Yazılımı onarır veya ikame ederiz.

b. Sınırlı garantiyle ilgili istisnalar. Bu sınırlı garanti için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

(i) Kanun gereği reddedilemeyen tüm zımni garantiler, güvenceler veya koşullar, sınırlı garanti döneminin başlangıcından itibaren bir yıl geçerli olur.

(ii) Kaza, suistimal veya Ürünlerin işbu sözleşmeye ya da yayımladığımız belge veya rehberlere aykırı şekilde kullanılmasından ya da makul çerçevede bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylardan kaynaklanan sorunlar bu sınırlı garantinin kapsamına girmez.

(iii) Bu sınırlı garanti, en düşük sistem gereksinimlerinin karşılanmamasından kaynaklanan sorunları kapsamaz.

(iv) Bu sınırlı garanti Önizlemeler veya Sınırlı Teklifler için geçerli değildir.

c. SORUMLULUK REDDİ. Bu garanti dışında satılabilirlik veya belli bir amaca uygunluk garantileri dahil olmak üzere açık, zımni, yasal ya da başka türlü hiçbir garanti sağlamayız. Bu sorumluluk retleri, kanunlarca yasaklanan durumlar haricinde geçerli olacaktır.

5. Taleplere karşı müdafaa

a. Müdafaa.

(i) Bağımsız bir üçüncü tarafın, bir Ürünün üçüncü tarafa ait bir patent, telif hakkı veya ticari markayla ilgili ihlalde bulunduğu ya da ticari sırlarını yasadışı şekilde kullandığı yönündeki isnatlarına karşı sizi müdafaa ederiz.

(ii) Herhangi bir bağımsız üçüncü tarafın (1) Müşteri Verilerinin, bir Müşteri Çözümünün veya Microsoft Dışı Ürünlerin ya da sizin tarafınızdan sağlanan hizmetlerin bir Ürünün kullanımıyla bağlantılı olarak doğrudan veya dolaylı şekilde üçüncü tarafa ait bir patent, telif hakkı veya ticari markayla ilgili ihlalde bulunduğu ya da ticari sırlarını yasadışı şekilde kullandığı yönündeki isnatlarına veya (2) Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi'nin ihlal edilmesinden kaynaklanan isnatlarına karşı bizi müdafaa edersiniz.

b. Sınırlamalar. 5.a. Bölümünde açıklanan yükümlülüklerimiz şunlardan birine dayanan herhangi bir talep veya ödül için geçerli değildir: (i) herhangi bir Müşteri Çözümü, Müşteri Verileri, Microsoft Dışı Ürünler, Üründe yaptığınız değişiklikler ya da Ürün kullanımınızla bağlantılı olarak sağladığınız veya temin ettiğiniz hizmet veya materyaller; (ii) Ürünü Müşteri Verileri veya Microsoft Dışı Ürünler, veriler veya iş süreçleriyle birleştirmeniz ya da bunların değerini temel alan zararlar; (iii) yazılı açık onayımız olmadan bir Microsoft markasını kullanmanız veya bir üçüncü tarafın talebi üzerine Ürünü kullanmayı bırakmanız gerektiğini bildirmemize rağmen kullanmaya devam etmeniz; (iv) Ürünü bağımsız üçüncü taraflara dağıtmanız veya bunların yararın kullanmanız; (v) Ürünlerin ücretsiz sunulması.

c. Çözüm yolları. 5.a.(i). Bölümü uyarınca makul gerekçelerle Ürünü kullanmanızı engelleyen bir talep olduğunu düşünürsek: (i) Ürünü kullanmaya devam edebilmeniz için hakkınızı aramaya veya (ii) Ürünü işlevsel olarak eşdeğer bir sürümle değiştirip sizi önceki sürümü kullanmayı bırakmanız gerektiği konusunda bilgilendirmeye çalışırız. Bu seçeneklerin ticari açıdan makul olmaması halinde Ürünü kullanma hakkınızı sonlandırıp kullanmadığınız Abonelik hakları için yaptığınız ön ödemeleri iade edebiliriz.

d. Yükümlülükler. Bu bölümde ele alınan bir talep söz konusu olduğunda taraflar birbirini derhal bilgilendirmelidir. Koruma talebinde bulunan taraf (i) taleple ilişkili savunma ve uzlaşma konusunda tüm denetimi diğer tarafa bırakmalı ve (ii) talebin müdafaası konusunda makul ölçüde yardım sağlamalıdır. Koruma sağlayan taraf (1) diğer tarafın yardım sağlama amacıyla kendi cebinden yaptığı makul düzeydeki masrafları karşılar ve (2) aleyhteki nihai kararların veya uzlaşmaların öngördüğü tutarı öder. İşbu 5. Bölüm kapsamında tarafların müdafaa ve tazminat ödemeleri (veya diğer tarafın onay verdiği uzlaşma kapsamındaki ödemeler) ile ilgili hakları varsa teamül hukukunun veya yasal zarar karşılama haklarının yerini alır ve her iki taraf da teamül hukuku veya yasal zarar karşılama kapsamındaki böyle haklardan feragat eder.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması

a. Sınırlandırma. İşbu sözleşme kapsamındaki tüm talepler için her iki tarafın toplam yükümlülüğü, talebin işleme konduğu tarihten önceki 12 ay boyunca bu sözleşme doğrultusunda Çevrimiçi Hizmetler için ödenen tutara kadarki doğrudan zararlarla sınırlıdır ve bu bağlamda herhangi bir tarafın herhangi bir Çevrimiçi Hizmet için toplam sorumluluğu, Abonelik boyunca ilgili Çevrimiçi Hizmet için ödenen toplam tutarı aşamaz. Ücretsiz sunulan Ürünler için Microsoft'un doğrudan zararlarla ilgili sorumluluğu 5.000,00 ABD doları ile sınırlıdır.

b. DIŞLAMA. Gelir kaybı veya dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai veya yaptırıma tabi zararlardan ya da kar veya gelir kaybı, iş kesintisi veya iş bilgilerinin kaybolmasından, bir taraf bunun mümkün olduğunu bilse veya makul olarak öngörebilse bile, iki taraf da sorumlu olmayacaktır.

c. Sınırlamalarla ilgili istisnalar. Bu Bölümde ele alınan sınırlamalar ilgili yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir olsa da şunlar için geçerli değildir: (1) tarafların 5. Bölümde açıklanan yükümlülükleri veya (2) diğer tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlali.

7. Muhtelif hükümler

a. Bildirimler. Bildirimler yazılı olmalı ve alıcı adresine ulaştığı tarihte, iade makbuzunda görünen tarihte, e-posta iletim tarihinde ya da kurye veya faks teslim onayında görünen tarihte teslim edilmiş olarak değerlendirilmelidir. Microsoft'a ulaştırılması gereken bildirimler şu adrese gönderilmelidir:

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6880 Sierra Center Parkway

Reno, Nevada 89511

USA

Size ulaştırılması gereken bildirimler, hesabınızda bildirimler için iletişim adresi olarak belirttiğiniz adrese gönderilir. Microsoft size e-posta veya başka elektronik formlar yoluyla bildirim gönderebilir.

b. Lisans Aktarımları ve Atama. Microsoft'un onayı olmadan bu sözleşmeyi kısmen veya tamamen başkalarına atayamaz veya lisansları aktaramazsınız.

c. İş ortağı ücretlerinin kabulü. Sipariş verirken Aboneliklerinizle ilişkili "Kayıtlı İş Ortağı" tayin etmeniz için bir seçenek sunulabilir. Doğrudan bir Kayıtlı İş Ortağı tayin ederek veya üçüncü bir tarafı bu yönde yetkilendirerek Kayıtlı İş Ortağı ücretlerimizi kabul edersiniz. Bu ücretler satış öncesi destek için alınır ve satış sonrası desteği de içerebilir. Ücretler siparişinizin boyutuna bağlıdır ve boyutla birlikte artabilir. Kayıtlı İş Ortağı tayin edip etmemenizden bağımsız olarak Çevrimiçi Hizmetler fiyatlandırmamız aynıdır.

d. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün icra edilemez olduğu tespit edilirse sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini tam olarak korur.

e. Feragat. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi, bir feragat etme durumu oluşturmayacaktır.

f. Ajans değildir. İşbu sözleşmeyle herhangi bir ajans, iş ortaklığı veya müşterek teşebbüs ilişkisi oluşturulmaz.

g. Üçüncü taraf lehdar yoktur. İşbu sözleşme hiçbir üçüncü taraf lehdarı yoktur.

h. İlgili yasa ve yargı makamı. İşbu sözleşme, şu durumlar haricinde, özel hukuk ilkelerinin çakışması hesaba katılmadan Washington yasalarına tabidir: (i) ABD Kamu kurumuysanız işbu sözleşme Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına tabidir. (ii) Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet veya yerel yönetim düzeyinde bir kurumsanız işbu sözleşme ilgili eyaletin kanunlarına tabidir. İşbu sözleşmeyle ilgili tüm yaptırım talepleri Washington Eyaletinde işleme konmalıdır. Bu yargılama alanı tercihi, herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarıyla ilgili ihlaller için uygun bir yargılama alanında hak aramasına engel teşkil etmez.

i. Bütün sözleşme. İşbu sözleşme, ele aldığı konuyla ilgili sözleşmenin tamamını teşkil eder ve kendinden önceki ya da eşzamanlı tüm beyanların yerini alır. İşbu sözleşmedeki belgeler arasında, sözleşmenin açıkça çözümünü sunmadığı bir çakışma olması halinde, hükümler aşağıdaki azalan öncelik sıralamasına göre amir olur: (1) işbu Microsoft Çevrimiçi Abonelik Sözleşmesi, (2) Çevrimiçi Hizmet Şartları, (3) ilgili Teklif Ayrıntıları ve (4) bu sözleşmedeki diğer tüm belgeler.

j. Yürürlükte kalma. Bu sözleşme sonlandırıldıktan veya sona erdikten sonra 1., 2.c., 2.e., 4., 5., 6., 7. ve 8. Bölümlerde ele alınan hükümler yürürlükte kalır.

k. ABD ihracat mevzuatı. Ürünler ABD ihracat mevzuatına tabidir. Şunlar dahil tüm ilgili yasalara uymanız gerekir: ABD İhracat İdaresi Yönetmelikleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği ve son kullanıcı, son kullanım ve varış ülkesi kısıtlamaları ABD ve diğer devletler tarafından düzenlenir.

l. Mücbir sebep. Herhangi bir tarafın makul çerçevede kontrolü dışında (örneğin yangın, patlama, elektrik kesintisi, deprem, sel, şiddetli fırtınalar, grev, ambargo, istihdam anlaşmazlıkları, sivil veya askeri yetkililerin eylemleri, terörizm (siber terörizm dahil), doğal afetler, İnternet trafik taşıyıcılarının eylemleri veya kusurları, yasal kurumların veya devlet kurumlarının eylemleri veya kusurları (Çevrimiçi Hizmetlerin sunulmasını etkileyen kanun veya mevzuatın yasalaşması veya başka resmi kararnameler dahil)) nedeniyle yaşanan performans kayıplarından her iki taraf da sorumlu değildir. Ne var ki bu Bölüm, işbu sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülükleriniz için geçerli değildir.

m. Sözleşme makamı. Bu koşulları bir tüzel kişilik adına kabul eden bir şahıssanız yasal olarak ilgili tüzel kişilik adına işbu Sözleşmeyi imzalama konusunda yetkili olduğunuzu beyan edersiniz. Bir kurum beyan ederseniz veya Abonelik satın alırken ya da yenilenirken bağlı olduğunuz (örneğin çalışan olarak) bir kurum tarafından sağlanan bir e-posta adresi kullanırsanız işbu sözleşme bağlamında Aboneliğin sahibi ilgili kurum olarak değerlendirilir.

n. Kamu müşterileri. Kamu müşterileri sözleşmeyi kabul etmeden önce Microsoft'a danışmalıdır. Bu sözleşmeyi kabul ederek ilgili yasalara ve resmi satın alma gereksinimlerine uyduğunuzu ve bağlı kalacağınızı beyan edersiniz.

8. Tanımlar

Bu sözleşmede geçen tüm "gün" kelimeleri bir takvim gününü ifade eder.

"Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi", Çevrimiçi Hizmet Şartları'nda açıklanmıştır.

"Bağlı Kuruluş", bir tarafın sahip veya ait olduğu tüzel kişilerin yanı sıra aynı kişi veya kuruma ait diğer tüm tüzel kişileri ifade eder. "Sahiplik", bu tanım bağlamında, ilgili tüzel kişinin menfaatlerinin %50'den fazlasını kontrol etme anlamına gelir.

"Tüketim Teklifi", "Taahhüt Teklifi" veya "Sınırlı Teklif" terimleri Abonelik teklifi kategorilerini ifade eder ve 2. Bölümde tanımlanmıştır.

"Müşteri Verileri", Çevrimiçi Hizmet Şartları'nda tanımlanmıştır.

"Müşteri Çözümü", Çevrimiçi Hizmet Şartları'nda tanımlanmıştır.

"Son Kullanıcı", Çevrimiçi Hizmetlerde barındırılan Müşteri Verilerine erişmesine veya Çevrimiçi Hizmetleri kullanmasına izin verdiğiniz herkesin yanı sıra bir Müşteri Çözümünü kullanan tüm kullanıcıları ifade eder.

"Yönetilen Hizmet Çözümü", üçüncü bir tarafa sağladığınız, Microsoft Azure Hizmetleri için yönetim ve destek hizmetlerinden oluşan bir yönetilen BT hizmetidir.

"Microsoft Azure Hizmetleri", Çevrimiçi Hizmet Şartları'nda tanımlanmıştır.

"Microsoft Dışı Ürün", Çevrimiçi Hizmet Şartları'nda tanımlanmıştır.

"Teklif Ayrıntıları", bir Abonelik teklifi için Portalda yayımlanan fiyatlandırma bilgilerini ve ilgili koşulları ifade eder.

"Çevrimiçi Hizmetler", bu sözleşme kapsamında abone olduğunuz, Microsoft tarafından barındırılan tüm hizmetleri ifade eder.

"Çevrimiçi Hizmet Şartları", Ürünü kullanırken uymanız gereken ve Microsoft Lisanslama kullanım koşullarıyla ilgili belgelerde açıklanan şartları ifade eder. Çevrimiçi Hizmet Şartları, Ürünleri kullanırken işbu sözleşmenin hükümlerine ek olarak uymanız gereken şartları içerir.

"Önizlemeler", Çevrimiçi Hizmetlerin önizleme, beta veya diğer yayın öncesi özelliklerini veya sürümlerini ya da Microsoft tarafından müşteri geri bildirimi almak için teklif edilen yazılımları ifade eder.

"Portal", Çevrimiçi Hizmetlerin kendi web sitelerini ifade eder ve bunlara Azure Portal'dan veya bildireceğimiz alternatif bir web sitesinden ulaşabilirsiniz.

"Ürün", tüm Çevrimiçi Hizmetleri (Yazılımlar dahil) ifade eder.

"SLA", bir Çevrimiçi Hizmetin ulaştırılması ve/veya performansıyla ilgili verdiğimiz taahhütleri ifade eder ve Microsoft Hizmet Düzeyi Sözleşmeleri (SLA) sayfasında veya bildireceğimiz alternatif bir web sitesinde yayımlanır.

"Yazılım", Aboneliğiniz kapsamında veya Çevrimiçi Hizmetle birlikte belirli bir işlevi yerine getirmek amacıyla cihazınıza yükleyebildiğiniz Microsoft yazılımlarını ifade eder.

"Abonelik", Portalda belirtilen tanımlı bir Dönem boyunca Çevrimiçi Hizmetlere abone olmak anlamına gelir. Birden çok Abonelik satın alabilirsiniz ve her biri ayrı ayrı yönetilebilir ancak başka bir Microsoft Çevrimiçi Abonelik Sözleşmesinin hükümlerine tabi olur.

"Dönem", bir Aboneliğin süresini (ör. 30 gün veya 12 ay) ifade eder.