Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Azure Doğrudan Ödeme Değişikliği

Geçerli olması için Müşterinin bu Değişikliği, Azure portalda açıklanan şekilde kabul etmiş olması gerekir.
 

Bu Azure Doğrudan Ödeme Değişikliği (“Değişiklik”), Müşterinin Microsoft Azure Hizmetlerini satın aldığı bir Açık Program Lisans Sözleşmesinin ("Sözleşme") tarafları olan, müşteri tüzel kişiliği (“Müşteri”) ve Microsoft tüzel kişiliği (“Microsoft”) arasında geçerlidir. Taraflar, Değişikliğin, Sözleşme'ye ek teşkil ettiğini ve yalnızca burada satın alınan Abonelik (yukarıda tanımlandığı şekilde) için geçerli olduğunu kabul eder.
 

 1. Tanımlı Terimler.

  Bu Değişiklikte kullanılan ancak tanımlanmayan, büyük harflerle yazılmış ifadeler, Sözleşme'de belirtilen anlamda kullanılmıştır. Bu Değişiklikte, aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır:

  “Microsoft Azure Hizmetleri", Microsoft tarafından lisanslanan ve hizmetler sayfamızda belirtilen Microsoft Azure hizmet ve özelliklerinden (ayrı olarak satılan Microsoft Azure Market hariç) birini veya daha fazlasını ifade eder.

  “Portal”, Müşterinin, fiyatlandırma sayfamızdan veya Microsoft'un belirlediği alternatif bir siteden Aboneliği satın aldığı çevrimiçi portaldır.

  “Abonelik”, tanımlı bir Dönem için Microsoft Azure Hizmetlerinin bir miktarı için ödenebilecek, belirli bir değeri olan bir abonelik anlamına gelir.

  “Dönem”, burada satın alınan Aboneliğin kullanıldığı tarihten başlayan ve (1) Aboneliğin sonuna kadar tüketildiği tarihte ya da (2) on iki ayın sonunda (hangisi önce geliyorsa) sona eren süredir.

 2. Teklif Ayrıntıları.

  Bir Abonelik satın alarak, Müşteri, Microsoft Azure Hizmetlerinin belirli bir miktarını, bir Dönem boyunca kullanım için satın almayı ve kullanım öncesinde ödeme yapmayı taahhüt eder. Müşteri tarafından ilave veya başka kullanım (örneğin, Aboneliğin sunduğu taahhüt miktarından fazla kullanım), Microsoft Azure Hizmetleri'nin Müşteriye iletilmesinde bir kesintinin önüne geçebilmek adına, bu gibi ilave veya başka kullanımın öncesinde ayrı bir Değişiklik altında yeni bir Abonelik satın alınmasını gerektirir. Müşterinin Microsoft Azure Hizmetleri kullanımı, şüpheye mahal vermemek adına Ürün Kullanım Haklarını içeren, Sözleşme koşullarına tabi olacaktır.

 3. Kullanım Fiyatlandırması ve Kredi Kartından Çekim Onayı.
  • Tüketim Fiyatlandırması. Microsoft Azure Hizmetleri için kullanım fiyatları, önceden bildirim yapılmak kaydıyla herhangi bir noktada değiştirebilir.
  • Kredi Kartından çekim onayı. Müşteri bu Değişikliği kabul ederek Abonelik için ödeme yapmayı kabul eder ve Microsoft'a bu Değişiklik kabul edildiğinde Portalda yayımlanmış olan Abonelik fiyatını, Müşterinin kredi kartından çekme yetkisi verir.
    
 4. Vergiler.

  Fiyatlara herhangi bir vergi dahil değildir. Müşteri, bu sözleşme altında yer alan herhangi bir siparişle ilgili olarak borçlu olunan ve Microsoft'un geçerli yasalar altında Müşteriden almasına izin verilen herhangi bir geçerli katma değer, mal ve hizmet, satış veya benzeri vergileri ödeyecektir. Müşteri, tahakkuk edebilecek herhangi bir damga vergisinden ve Müşterinin yasal olarak ödemesi gereken, Microsoft Azure Hizmetleri'nin Müşteriye Bağlı Şirketlere tedariğinden kaynaklanan herhangi bir vergi dahil diğer tüm vergilerinden sorumludur. Net gelirimizle veya mülk sahipliğimizle ilişkili tüm vergiler Microsoft'un sorumluluğundadır. Müşterinin Microsoft'a yaptığı ödemelere herhangi bir vergi stopaj kesintisi uygulanması gerekiyorsa Müşteri bu gibi vergileri Microsoft'a borçlu olunan miktardan düşüp ilgili vergi merciine ödeyebilir ancak Müşterinin bunu yapabilmesi için tanınan süre içinde bu kesintiler ve Microsoft'un bir yurt dışı vergi mahsubu veya geri ödeme iddia etmek için makul nedenlerle talep ettiği diğer belgeler için resmi bir makbuz alması ve bunu iletmesi gerekir. Müşteri, kesinti miktarının yasalara göre mümkün olan en düşük seviyede olduğundan emin olmalıdır.

 5. Muhtelif hükümler.
  • Dönem ve Sonlandırma. Bu Değişiklik protokolü, Dönem sona erdiğinde otomatik olarak sonlanacaktır. Bu Değişiklik protokolü kapsamında satın alınan Abonelik, Sözleşmenin sonlandırılmasına veya sona ermesine bağlı olmaksızın Sözleşme koşullarına ve geçerli Ürün kullanım haklarına tabi kalacaktır.
  • Öncelik Sırası. Bu Değişiklik protokolü belgesindeki herhangi bir hüküm ile Sözleşmedeki herhangi bir hüküm arasında tutarsızlık olması durumunda bu Değişiklik protokolü amir olacaktır.
  • Bütün Sözleşme. Bu Değişiklik protokolü, taraflar arasında, bu Değişiklik protokolünün konusuyla ilgili olarak bütün sözleşmeyi oluşturur ve bu Değişikliğin konusuyla ilgili olarak sözlü veya yazılı diğer tüm sözleşmeleri hükümsüz kılar. Bu Değişiklik protokolünde açık bir şekilde belirtilen durumlar hariç, Sözleşme aynı ve tam olarak yürürlükte kalır.
  • Sözleşme Makamı. Bu koşulları bir tüzel kişilik adına kabul eden bir şahıssanız yasal olarak ilgili tüzel kişilik adına işbu Değişiklik protokolünü imzalama konusunda yetkili olduğunuzu beyan edersiniz.
  • Avustralya Bağlı Kuruluşları. Yeni Zelanda veya Okyanusya ülkelerinden birinde yaşıyorsanız bu Değişiklik protokolü veya Sözleşmedeki tüm hükümlerden bağımsız olarak Avustralya'da bulunan herhangi bir Bağlı Kuruluş için bu Değişiklik Protokolü veya Sözleşme kapsamında sipariş veremez ya da Avustralya'da bulunan veri merkezlerimizden sunulan Çevrimiçi Hizmetlere erişmeyi ve bunları kullanmayı seçtiyseniz Avustralya'da bulunan herhangi bir Bağlı Kuruluşa Aboneliğiniz için yönetim hakları veremezsiniz. Avustralya'da bulunan veri merkezlerimizden sunulan Çevrimiçi Hizmetlere erişmek ve bu hizmetleri kullanmak isteyen bir Avustralya Bağlı Kuruluşunun, ayrı bir Açık Program Lisans Sözleşmesi kapsamında kendi Abonelik kaydını oluşturması gerekir.