Gezintiyi Atla

Data Lake

Akıllı eylemleri destekleyen sınırsız bir veri gölü

Azure Data Lake; geliştiriciler, veri uzmanları ve analistler tarafından her boyutta, şekilde veya hızdaki verinin depolanmasını kolaylaştırmak ve platformlar ve diller arasında her türlü işlemi ve analizi yapmak için gereken tüm özellikleri içerir. Bir yandan tüm verilerinizi içe almaya ve depolamaya ilişkin karmaşıklığı ortadan kaldırırken diğer yandan da toplu işlem, akış ve interaktif analizlerle hızla çalışmaya başlamayı sağlar. Azure Veri Gölü, basitleştirilmiş veri yönetimi ve idaresi için kimlik, yönetim ve güvenlik alanlarındaki mevcut BT yatırımlarıyla birlikte çalışır. Aynı zamanda operasyonel depolarla ve veri ambarlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır, böylece mevcut veri uygulamalarını genişletebilirsiniz. Kurumsal müşterilerle birlikte çalışarak ve Office 365, Xbox Live, Azure, Windows, Bing, Skype gibi Microsoft işletmeleri için çok büyük ölçekli işleme ve analiz işlemleri gerçekleştirerek kazandığımız deneyimden yararlandık. Azure Veri Gölü veri varlıklarınızın değerini en üst düzeye çıkarmanızı önleyen çoğu verimlilik ve ölçeklenebilirlik sorunlarını, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır bir hizmetle çözer.

Genel bir bakış için bu kısa videoyu izleyin

Data Lake Analytics: akıllı eylemleri destekleyen sınırsız bir analiz işi hizmeti

U-SQL, R, Python ve .Net’te, yüksek düzeyde paralel dönüştürme ve işleme uygulamaya yönelik yöntemleri kolayca geliştirip çalıştırabileceğiniz ilk bulut analiz hizmeti. Yönetilecek herhangi bir altyapı olmadığından, verileri isteğe bağlı olarak işleyebilir, anında ölçeklendirebilir ve yalnızca iş başına ödeme yaparsınız. Daha fazla bilgi edinin

HDInsight: kuruluşlar için bulut Apache Spark ve Hadoop® hizmeti

HDInsight; Spark, Hive, Map Reduce, HBase, Storm, Kafka ve R-Server için, %99,9 oranında SLA ile desteklenen iyileştirilmiş, açık kaynaklı analiz kümeleri sağlayan ve tam olarak yönetilen tek Bulut Hadoop seçeneğidir. Bu Büyük Veri teknolojilerinin tümünün yanı sıra ISV uygulamaları da yönetilen kümeler olarak, kurumsal düzeyde güvenlik ve izleme seçenekleriyle kolayca dağıtılabilir. Daha fazla bilgi edinin

Data Lake Store: büyük veri analizini destekleyen sınırsız bir veri gölü

Kuruluşlara yönelik olarak güvenli, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve açık HDFS standardına göre oluşturulmuş ilk bulut veri gölü. Veri boyutunda sınır olmaması ve yüksek düzeyde paralel analizler çalıştırma özellikleri sayesinde, yapılandırılmamış, kısmen yapılandırılmış ve yapılandırılmış verilerinizdeki değeri açığa çıkarabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin

Büyük veri programlarında geliştirme, hata ayıklama ve iyileştirme işlemlerini kolayca yapın

Tasarım için gerekli olan doğru araçları bulmak ve büyük veri sorgularınızı ayarlamak zorlayıcı olabilir. Data Lake; Visual Studio, Eclipse ve IntelliJ ile kapsamlı tümleştirme sayesinde bu süreci kolaylaştırır. Böylece kodlarınızı çalıştırmak, kodlarınızda hata ayıklamak ve kod ayarlamaları yapmak için alışık olduğunuz araçları kullanabilirsiniz. U-SQL, Apache Spark, Apache Hive ve Apache Storm işlerinizin görselleştirmeleri, kodlarınızın ölçekli olarak nasıl çalıştığını görmenizin yanı sıra performans sorunlarını ve maliyet iyileştirmelerini belirlemenizi sağlar. Bu sayede sorgularınızı kolayca ayarlayabilirsiniz. Yürütme ortamımız, çalıştırılmakta olan programlarınızı etkin bir şekilde analiz ederek performansı artıran ve maliyeti düşüren önerilerde bulunur. Veri mühendisleri, veritabanı yöneticileri ve veri mimarları ilk günden itibaren verimli bir şekilde çalışmak için SQL, Apache Hadoop, Apache Spark, R, Python, Java ve .NET gibi mevcut becerilerini kullanabilir.

Mevcut BT yatırımlarınızla sorunsuz şekilde tümleştirilir

Büyük verilerde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri mevcut BT yatırımlarıyla tümleştirmedir. Data Lake, Cortana Intelligence’ın önemli bir parçasıdır ve Azure SQL Veri Ambarı, Power BI ve Data Factory ile birlikte çalışarak verilerin hazırlanmasından büyük ölçekli veri kümeleri üzerinde etkileşimli analizler yapmaya kadar her konuda size yardımcı olabilecek tam bir bulutta büyük veri ve gelişmiş analiz platformu sağlar. Data Lake Analytics; Azure SQL Veritabanı, Azure SQL Veri Ambarı ve sanal makinelerde Azure SQL Server gibi ilişkisel kaynaklarınızın üzerinde, iyileştirilmiş veri sanallaştırmasıyla işlemlerde bulunma olanağı sağlar. Verileri taşımak zorunda kalmadan işlemenin kaynak verilere yaklaştırılmasıyla, sorgular otomatik olarak iyileştirilir. Böylece performans en üst düzeye çıkarılırken gecikme süreleri en aza indirilir. Son olarak, Veri Gölü’nün Azure’da bulunması sayesinde, uygulamalar tarafından oluşturulan veya Nesnelerin İnterneti (IoT) senaryolarındaki cihazlar tarafından içe alınan tüm verilere bağlanabilirsiniz.

Petabayt boyutunda dosyaları ve trilyonlarca nesneyi depolayın ve analiz edin

Veri Gölü baştan sona bulut ölçeği ve performansı için tasarlanmıştır. Kuruluşunuz Azure Data Lake Store’u kullanarak, tüm verilerini hiçbir yapay kısıtlama olmadan tek bir yerden analiz edebilir. Data Lake Store, boyutu 1 petabayttan büyük olan trilyonlarca dosya depolayabilir ve bu sayı, diğer bulut depolarına göre 200 kat fazladır. Bu, depolanan verilerin boyutunu veya kullanılan işlemin miktarını artırır veya azaltırsanız, yeniden kod yazmak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir. Bu sayede, büyük veri kümelerini nasıl işleyeceğinizi ve depolayacağınızı düşünmek yerine yalnızca iş mantığınıza odaklanabilirsiniz. Veri Gölü, şimdiki ve gelecekteki iş ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlayarak buluttaki büyük verilerin sıklıkla yol açtığı karmaşıklıkların önüne geçebilir.

Ekonomik ve uygun maliyetli

Veri Gölü, büyük verilerden oluşan iş yüklerini çalıştırmak için uygun maliyetli bir çözümdür. Veriler işlenirken, isteğe bağlı kümeler veya iş başına ödeme modeli arasında seçim yapabilirsiniz. Her iki durumda da donanım, lisans veya hizmete özel destek sözleşmeleri gerekmez. İşletme ihtiyaçlarınız doğrultusunda sistem ölçeği büyütülebilir veya küçültülebilir. Yani hiçbir zaman ihtiyacınız olandan daha fazlasını ödemezsiniz. Depolamayı ve işlemi bağımsız olarak ölçeklendirmenize olanak tanıyarak geleneksel büyük veri çözümlerine göre daha fazla ekonomik esneklik sağlar. Son olarak, genellikle büyük veri altyapısının çalıştırılmasıyla ilişkili olan uzman operasyon ekibi istihdam etme ihtiyacını en aza indirir. Veri Gölü, bir yandan maliyetlerinizi azaltırken diğer yandan veri yatırımlarınızın getirilerini en üst düzeye çıkarır. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, beş yıllık bir süre içerisinde HDInsight’ın toplam sahip olma maliyetinin, Hadoop’u şirket içinde dağıtmaya oranla %63 daha düşük olduğunu gösterdi.

Kurumsal düzeyde güvenlik, denetim ve destek

Kurumsal düzeyde bir SLA ve destek sunan Data Lake, tamamen Microsoft tarafından yönetilir ve desteklenir. 7/24 müşteri desteği sayesinde, büyük veri çözümünüzle ilgili tüm sorunları gidermek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz, dağıtımınızı sizin yerinize izleyerek sürekli olarak çalışmasını garanti altına alır. Data Lake, veri varlıklarınızı korumanın yanı sıra şirket içi güvenlik ve idare denetimlerinizi kolayca buluta genişletir. Veriler her zaman şifrelenir. Şifreleme işlemi, çalışma sırasında SSL ile, bekleme sırasında ise Azure Key Vault’taki HSM destekli, hizmet veya kullanıcı tarafından yönetilen anahtarlarla yapılır. Çoklu oturum açma (SSO), çok faktörlü kimlik doğrulaması ve milyonlarca kimliğin sorunsuz yönetimi gibi özellikler Azure Active Directory aracılığıyla yerleşik olarak sunulur. Depodaki tüm veriler için kullanıcılar ve gruplar, POSIX tabanlı ayrıntılı ACL’ler ile yetkilendirilebilir, böylece rol tabanlı erişim denetimlerine olanak sağlanır. Son olarak, sisteme yapılan her erişimi veya sistemdeki tüm yapılandırma değişikliklerini denetleyerek güvenlik gereksinimlerini ve mevzuat uyumluluğuyla ilgili gereksinimleri karşılayabilirsiniz.

Bu güçlü çözümleri kullanarak Veri Gölü çözümleri oluşturun

Apache Hadoop® ve onunla ilişkili açık kaynak proje adları, Apache Software Foundation’ın ticari markalarıdır.