Gezintiyi Atla

Azure SignalR Service

Uygulamalara kolayca gerçek zamanlı web işlevleri ekleyin

Tam olarak yönetilen hizmet

SignalR Service tam olarak yönetilen bir hizmet olduğundan, bu hizmeti barındırma, ölçeklenebilirlik, yük dengeleme veya kimlik doğrulaması konusunda endişelenmenize gerek kalmadan çok sunuculu bir ortama dağıtabilirsiniz.

Yerel SignalR geliştirme desteği

SignalR Service, SignalR kitaplığıyla sorunsuz bir şekilde çalışmasının yanı sıra Visual Studio ve Visual Studio Code ile sıkı tümleştirme olanağı sağlayarak hızla sohbet odası, anlık yayın ve IoT panoları gibi gerçek zamanlı işlevler oluşturmanıza yardımcı olur.

Azure SignalR Service ile neler oluşturabilirsiniz?

Platformlar arası Sohbet

Cross-platform ChatAccelerate development of reliable, high-performing chat applications123
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Güvenilir ve yüksek performanslı sohbet uygulamalarının geliştirmesini hızlandırın.

 1. 1 Web sohbet uygulaması SignalR Service’e bağlanır ve belirteç alır
 2. 2 Kullanıcı çok faktörlü kimlik doğrulaması ile uygulamada oturum açar. Kimlik doğrulamasını geçerse, SignalR uç noktası ve taşıyıcı belirteç döndürülür
 3. 3 Kullanıcı uç nokta ve belirteç ile SignalR Service’e bağlanır

Sunucusuz Mimaride Anlık Yayın

Instant Broadcasting on Serverless ArchitectureSimplify one-to-many real-time communication and updates using serverless code123456
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Bire çok gerçek zamanlı bağlantı ve güncelleştirmeleri sunucusuz kod kullanarak basitleştirin.

 1. 1 İstemci blob depolamadan web uygulaması içeriği çeker
 2. 2 Web uygulaması SignalR belirteci ve uç noktası alır
 3. 3 Kullanıcı web uygulamasına bağlanır
 4. 4 Bağlantı İşlevler aracılığıyla veritabanı olayı tetikler
 5. 5 İşlevler SignalR Service’e veri gönderir
 6. 6 ...bu hizmet de bunun sonucunda istemciye veri gönderir

Gerçek zamanlı Web Panosu

Real-time Web DashboardSecurely monitor and control data streamed from Internet-connected devices1234
 1. Genel Bakış
 2. Akış

İnternete bağlı cihazlardan akış yapılan verileri güvenle izleyin ve denetleyin.

 1. 1 Web uygulaması SignalR Service’e bağlanır ve belirteç alır
 2. 2 Kullanıcı web uygulamasına bağlanır ve SignalR uç noktası ve belirteci alır
 3. 3 Kullanıcı SignalR Service’e bağlanır
 4. 4 SignalR Service’e ve kullanıcıya gönderilen gerçek zamanlı kaynak verileri

İlgili ürün ve hizmetler

ASP.NET Core SignalR

Bu kitaplık, uygulamalara gerçek zamanlı web işlevselliği ekleme sürecini kolaylaştırır

İşlevler

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Daha fazla bilgi edinin

Azure SignalR Service’i kullanmaya başlayın