Azure Machine Learning hizmeti

Uçtan uca makine öğrenimi yaşam döngüsünü hızlandırın

Genel Bakış

Makine öğrenmesi modellerini oluşturma, eğitme ve dağıtma işlemlerini basitleştirip hızlandırın. Uygun algoritmaları belirlemek ve hiper parametreleri daha hızlı ayarlamak için otomatik makine öğrenmesini kullanın. Makine öğrenmesi için otomatik ölçeklendirme bilgi işlemi ve DevOps ile üretkenliği artırıp maliyetleri düşürün. Tek tıklamayla buluta ve uca sorunsuzca dağıtın. PyTorch, TensorFlow ve scikit-learn gibi en son açık kaynak çerçeveleri kullanarak sevdiğiniz Python ortamından tüm bu özelliklere erişin.

Neden Azure Machine Learning hizmetini tercih etmeliyim?

Üretken

Modelleri otomatik makine öğrenmesi, otomatik ölçeklendirme bulut bilgi işlem ve yerleşik DevOps ile daha hızlı oluşturup eğitin.

Açık

Azure Machine Learning hizmetini herhangi bir Python ortamından ve sık kullandığınız çerçeve ve araçlarla birlikte kullanın.

Güvenilir

Azure güvenliği, uyumluluk özellikleri ve sanal ağ desteği ile kurumsal kullanıma hazırlığı iyileştirin.

Hibrit

Şirket içinde, bulutta ve uçta modellerinizi oluşturun, eğitin ve dağıtın.

Azure Machine Learning hizmetinin özellikleri

Otomatik makine öğrenmesi

Uygun algoritmaları ve hiper parametreleri daha hızlı tanımlayın.

Yönetilen işlem

Güçlü GPU kümelerini otomatik ölçeklendirerek modelleri kolayca eğitin ve maliyetleri azaltın.

Makine öğrenmesi için DevOps

Deneme takibi, model yönetimi ve izlemesi, tümleşik CI/CD ve makine öğrenmesi işlem hatları ile üretkenliği artırın.

Basit dağıtım

Birkaç kod satırı ile şirket içinde, bulutta ve uçta modelleri dağıtın.

Araçtan bağımsız Python SDK’sı

Azure Machine Learning hizmeti Visual Studio Code, Jupyter notebooks ve PyCharm dahil herhangi bir Python ortamıyla tümleştirilir.

Açık kaynaklı çerçeve desteği

PyTorch, TensorFlow ve scikit-learn gibi sık kullandığınız makine öğrenmesi çerçeve ve araçlarını kullanın.

  • TAL
  • Asos
  • Elastacloud
  • Wipro
  • Cognizant

Azure Machine Learning hizmeti nasıl kullanılır?

Adım 1/3

1. Adım: Çalışma alanı oluşturma

SDK’yı en sevdiğiniz Python ortamına yükleyip bulutta işlem kaynaklarınızı, modellerinizi, dağıtımlarınızı ve çalıştırma geçmişlerinizi depolayabileceğiniz çalışma alanınızı oluşturun.

Adım 2/3

2. Adım: Oluşturma ve eğitme

Uygun algoritmaları ve hiper parametreleri daha hızlı bir şekilde belirlemek için tercih ettiğiniz çerçeveleri ve otomatik makine öğrenmesi özelliklerini kullanın. Deneylerinizi izleyin ve buluttaki güçlü GPU’lara kolayca erişin.

Adım 3/3

3. Adım: Dağıtma ve yönetme

Modelleri buluta veya uca dağıtın ve son derece hızlı çıkarım için sahada programlanabilen geçit dizilerinde (FPGA) donanım hızlandırmalı modellerden yararlanın. Modeliniz üretimdeyken performansı ve veri kaymasını izleyerek gerektiği gibi yeniden eğitin.

İlgili ürün ve hizmetler

Azure Databricks

Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu

Machine Learning Studio

Kolayca tahmine dayalı analiz çözümleri oluşturun, dağıtın ve yönetin

Bilişsel Hizmetler

Bağlama göre etkileşim olanağı sağlayan akıllı API özellikleri ekleyin

Veri Bilimi Sanal Makineleri

Yapay zeka geliştirmeye yönelik zengin, önceden yapılandırılmış ortam

Azure Machine Learning hizmetini kullanarak daha iyi kararlar almaya başlayın