Gezintiyi Atla

Azure DevTest Labs

Hızlı, kolay ve akıllı geliştirme/test ortamları

Self servis maliyet denetimi

Self servis bulut ortamlarını sorunsuz şekilde sağlayabilirsiniz. Laboratuvar ilkeleri ve eşikler, maliyetlerin kolayca azaltılmasına yardımcı olur.

Hızlı özel şablonlar

Geliştirme araçlarınızı ve son derlemenizi kullanarak sanal makinenizi birkaç tıklamayla ayarlayın ve ekibinizle, yeniden kullanılabilen şablonlar paylaşın.

CI/CD araçlarınızla çalışır

Eklentilerimizi, REST API’mizi veya Visual Studio Team Services uzantımızı kullanarak, doğrudan sürekli tümleştirme (CI) araçlarınız üzerinden ortam oluşturun.

Visual Studio aboneleri, devam eden geliştirme ve test süreçlerini desteklemek için Azure’da %75’e kadar tasarruf edebilir.

Shell bulutta geliştirme ve test etme ile geliştiricilere özgürce geliştirme olanağı sağladı ve BT maliyetlerini azalttı

"Our build times are five times faster now that we use Azure DevTest Labs.... Developers get much quicker feedback, so they can test code repeatedly and identify and fix more errors."
Johan Krebbers, BT Teknolojiden Sorumlu Başkan, Royal Dutch Shell

Daimler daha hızlı yenilik yapmak için bulutu benimsedi

"Since using Azure DevTest Labs, we’ve seen our developer onboarding process drop from weeks to hours. We just send developers a link, and they get instant access to Azure Virtual Machines, Microsoft Visual Studio Team Services, and needed open-source tools."
Peter Rothlaender, Bulut Çözümleri Müdürü, Daimler

BT sağlayıcısı bulutta yönetilen hizmetlere geçiş yaparak işletmesini yüzde 150 oranında büyüttü

"It used to take us six months to a year to develop a new offering for a customer, but now that we do this work in Azure DevTest Labs, we can respond in a few weeks."
Gordon McKenna, Teknolojiden Sorumlu Başkan, Inframon

Icertis, bulut tabanlı kurumsal sözleşme yönetimi çözümünün güvenliğini geliştirdi

"Our customers demand the highest levels of data encryption and application and infrastructure security. From the day we launched, we’ve taken advantage of the enterprise-grade security features built into the Azure platform to help provide the level of security our customers expect…"
Monish Darda, Kurucu ve Teknolojiden Sorumlu Başkan, Icertis

Sağlık hizmetleri sistemi çevrimiçi hizmetlerini kullanıcı dostu bir dijital deneyime dönüştürdü

"As a team, we’re focused on high-quality solutions and speed. Choosing Azure was a very transformative decision for us."
Jamey Shiels, Dijital Deneyimden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Aurora Health Care

Risk yöneticisi verileri bulutta koruyarak kendi risklerini azalttı

"By using Azure for dev/test, we get predictable costs and pay for the resources by the hour. By comparison, it can take a month to get dev/test hardware provisioned on premises, and that's assuming you have the datacenter space."
Vineel Palla, Bulut Sistemleri Mühendisi, RMS

Maliyet yönetimini basitleştirin

  • Sanal makinelerin otomatik olarak kapatılmasını ve başlatılmasını sağlayan laboratuvar ilkeleri ayarlayın.
  • Laboratuvarınız için, kullanıcı ve laboratuvar başına sanal makine sayısı gibi sınırlar belirleyin.
  • Laboratuvar maliyeti eğilimini kullanarak harcamanızı tahmin edin ve bir eşik ayarlayın.

Ortamlarınızı kolayca ayarlayın

  • Ortamınızı hızla yeniden oluşturmak için özel görüntüleri kullanın.
  • Yapıtlar aracılığıyla, en yeni güncelleştirmeleri ve geliştirme araçlarınızı makinenize yükleyin.
  • Formüller oluşturarak ortamınızın yapılandırmasını dilediğiniz zaman kolayca değiştirin.

Mevcut araç zincirinizle tümleştirin

Kendi senaryonuza uyarlayın

  • Geliştirme ortamlarını ekibinizde veya kuruluşunuzda merkezi olarak yönetin.
  • Yeniden kullanılabilen ortam şablonlarıyla uyumluluk denetimi ve otomatik testler gerçekleştirin.
  • Hackathon’lar için etkinlikten sonra süresi otomatik olarak dolan sanal makineler sağlayın.
  • Hizmeti, gereksinimlerinize uyan farklı senaryolar için kullanın.

İlgili ürün ve hizmetler

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

*Azure DevTest Labs ücretsiz bir hizmettir. Ancak, DevTest Labs’de oluşturulan diğer Azure kaynakları için ücretlendirilirsiniz. Örneğin, DevTest Labs'de oluşturulan sanal makineler için sanal makine fiyatlandırmamız üzerinden ücretlendirilirsiniz.

DevTest Labs ile geliştirme ve test ortamlarını hızlıca oluşturun