Cost Management (Maliyet Yönetimi)

Bulut harcamalarınızı iyileştirirken bulut potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın

Bulut yatırımınızdan en fazla verimi alın

Bulut harcamalarınızı şeffaf ve doğru bir biçimde yönetin. Azure Maliyet Yönetimi, bulut maliyetlerinizi izlemek, ayırmak ve iyileştirmek için gerekli araçları sağlayarak buluttan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

Bulut harcamalarını izleyin

Tek, birleşik bir görünümle tüm bulutlarınızda kaynak kullanımını izleyip bulut maliyetlerini yönetmenin yanı sıra zengin operasyonel ve finansal içgörülere erişerek bilinçli kararlar alın.

Kuruluşunuzda sorumluluk kültürünü güçlendirin

Etkili kurumsal bulut maliyet yönetimi için yönetim ilkeleri uygulamanın yanı sıra maliyet ayırma ve ücret yansıtma ile sorumluluk düzeyini artırın.

Bulut verimliliğini iyileştirin

Sürekli maliyet iyileştirmesini ve endüstride uygulanan en iyi yöntemleri kullanarak bulut yatırımınızdan elde ettiğiniz getiriyi geliştirin.

Forrester Toplam Ekonomik Etki çalışması: Kurumsal müşteri yüzde 286 ROI elde etti

Cloudyn’in desteğiyle gerçekleştirilen 2016 Forrester Toplam Ekonomik Etki çalışmasına göre, hizmeti uygulayan bir kurumsal müşteri, iyileştirilmiş bulut kullanımı sayesinde ilk yıl $300.000 maliyet tasarrufu gerçekleştirdi. Buna ek olarak, işlem ve iş akışı otomasyonu sayesinde müşteri aylık 320-480 çalışma saati tasarruf sağladı.

Forrester

Yönetilen hizmet sağlayıcıları için Maliyet Yönetimi

Yönetilen hizmet sağlayıcıları, müşterilerine katma değerli hizmetler olarak bulut maliyeti yönetimi ve iyileştirme imkanı sunmanın yanı sıra özel fiyatlandırma ve hizmet katmanlarıyla kar marjını artırabilir. Maliyet Yönetimi, çok kiracılı uygulama aracılığıyla tam veri ayrışması garantisi verir ve yönetilen hizmet sağlayıcılarına müşteri başına N katmanlı hiyerarşiye yönelik görünürlük sağlar.

Westcon-Comstor

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, Technology Innovation–Global, Westcon-Comstor Başkan Yardımcısı

Bulut hizmeti sağlayıcısı veya kullandıkça öde müşterisi misiniz?

Cloudyn portalını kullanmaya devam edin

Müşteriler ve iş ortakları Maliyet Yönetimiyle harikalar yaratıyor

İlgili ürün ve hizmetler

Azure İlkesi

Azure kaynakları için uygun ölçekte kurumsal idare ve standartlar uygulayın

Azure Blueprints

Yönetilen ortamların hızla, yinelenebilir şekilde oluşturulmasını mümkün kılar

Azure Kaynak Grafiği

Tüm kaynaklarınızı hızla görünür hale getirin

Azure Yönetim Grupları

Etkili bir şekilde idare denetimleri uygulama ve Azure abonelikleri gruplarını yönetme

Maliyet Yönetimi’ni kullanmaya başlayın