Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

IaaS nedir?

Hizmet olarak altyapı

Hizmet olarak altyapı (IaaS) isteğe bağlı olarak kullandıkça öde modeliyle temel bilgi işlem, depolama ve ağ kaynakları sunan bir bulut bilişim hizmeti türüdür. IaaS, hizmet olarak yazılım (SaaS), hizmet olarak platform (PaaS) ve sunucusuz ile birlikte dört bulut hizmeti türünden biridir.

Kurumunuzun altyapısını bir IaaS çözümüne geçirerek şirket içi veri merkezi bakımını azaltabilir, donanım maliyetlerinden tasarruf edebilir ve işle ilgili gerçek zamanlı içgörüler elde edebilirsiniz. IaaS çözümleri, BT kaynaklarınızın ölçeğini talebe göre artırma ve azaltma esnekliği sunar. Ayrıca yeni uygulamaları hızla sağlamanıza ve temel altyapınızın güvenilirliğini artırmanıza yardımcı olur.

IaaS, fiziksel sunucu ve veri merkezi altyapısı satın alıp yönetmenin getirdiği maliyet ve karmaşıklıktan kurtulmanızı sağlar. Her kaynak ayrı bir hizmet bileşeni olarak sunulur, bu sayede yalnızca ihtiyacınız olan kaynağı kullandığınız sürece ücret ödersiniz. Bir bulut bilişim hizmet sağlayıcısı ( Azure gibi) , siz kendi yazılımınızı (işletim sistemleri, ara yazılımlar ve uygulamalar gibi) satın alırken, yüklerken, yapılandırırken ve yönetirken altyapıyı yönetir.

IaaS, PaaS ve SaaS arasındaki ilişkiyi gösteren diyagram.

Yaygın IaaS iş senaryoları

Lift-and-shift ile geçiş

Bir uygulamayı veya iş yükünü buluta geçirmenin en hızlı ve en düşük maliyetli yöntemidir. Temel mimarinizi yeniden düzenlemeniz gerekmeden ölçeği ve performansı artırabilir, güvenliği iyileştirebilir ve bir uygulama ya da iş yükünü çalıştırma maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Test ve geliştirme

Ekipleriniz test ve geliştirme ortamlarını hızlıca oluşturup kaldırabilir. Bu sayede yeni uygulamalar pazara çok daha hızlı şekilde sürülebilir. IaaS, geliştirme ve test ortamlarının ölçeğini artırma ve azaltma işlemini hem hızlandırır hem de bu işlemin maliyetini düşürür.

Depolama, yedekleme ve kurtarma

Kurumunuz, veri yönetimi ve yasal gereksinimler ile uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması için genellikle nitelikli personel gerektiren depolama yönetiminin karmaşıklığından ve depolama için yatırım masrafı yapmaktan kurtulur. IaaS, tahmin edilemeyen taleplerle ve giderek artan depolama ihtiyaçlarıyla başa çıkmaya yardımcı olur. Ayrıca, yedekleme ve kurtarma sistemlerinin planlama ve yönetim sürecini de basitleştirebilir.

Web uygulamaları

IaaS, web uygulamalarını ve ağ kaynaklarını desteklemek için gereken altyapıyı (depolama, web ve uygulama sunucuları gibi) sağlar. Kurumunuz, web uygulamalarını IaaS’de hızlıca dağıtabilir ve uygulama talebinin tahmin edilemediği durumlarda altyapı ölçeğini kolayca artırıp azaltabilir.

Yüksek performanslı bilgi işlem

Süper bilgisayarlarda, bilgisayar şebekelerinde ve bilgisayar kümelerinde kullanılabilen yüksek performanslı bilgi işlem, milyonlarca değişken veya hesaplama içeren karmaşık problemlerin çözülmesine yardımcı olur. Protein katlanması ve deprem simülasyonu, iklim ve hava durumu tahminleri, mali modelleme ve ürün tasarımlarının değerlendirilmesi bu problemlere örnek olarak gösterilebilir.

IaaS’nin avantajları

Sermaye harcamalarını azaltır ve maliyetleri iyileştirir

Fiziksel bir veri merkezini yapılandırma ve yönetme maliyetini ortadan kaldıran IaaS, buluta geçiş için uygun maliyetli bir seçenek sunar. IaaS sağlayıcıları tarafından kullanılan Kullandıkça Öde abonelik modelleri hem donanım maliyetlerini ve bakımını azaltmanıza yardımcı olur hem de BT ekibinizin önemli işlere odaklanmasını sağlar.

BT iş yüklerinin ölçeğini ve performansını artırır

IaaS küresel olarak ölçeklendirmenize ve kaynak talebindeki ani artışları karşılamanıza olanak tanır. Bu sayede, BT kaynaklarını tüm dünyadaki çalışanlara daha hızlı bir şekilde sunabilir ve uygulama performansını geliştirebilirsiniz.

İstikrarı, güvenilirliği ve desteklenebilirliği artırır

IaaS, yazılım ve donanımların bakımını yapma, bunları yükseltme ya da ekipman sorunlarını giderme gerekliliğini ortadan kaldırır. Hizmet sağlayıcısı, uygun bir sözleşmeyi yürürlüğe koyarak altyapınızın güvenilir olduğuna ve hizmet düzeyi sözleşmelerini (SLA) karşıladığına ilişkin güvence verir.

İş sürekliliğini ve olağanüstü durum kurtarmayı geliştirir

Yüksek düzeyde kullanılabilirlik, iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma olanaklarının sağlanması, önemli ölçüde teknoloji ve iş gücü gerektirdiğinden yüksek maliyetli olabilir. Ancak doğru SLA olduğunda IaaS bu maliyeti düşürmeye yardımcı olur. Olağanüstü dürüm veya kesinti durumunda uygulama ve verilere her zamanki gibi erişmenize de yardımcı olur.

Güvenliği iyileştirir

Bir bulut hizmet sağlayıcısı, uygun bir hizmet sözleşmesi ile uygulamalarınız ve verileriniz için şirket içinde sağlayabileceğinizden çok daha iyi düzeyde güvenlik sağlayabilir.

İnovasyon yapmanıza ve yeni uygulamaları kullanıcılara daha hızlı sunmanıza yardımcı olur

IaaS sayesinde, piyasaya yeni bir ürün sunmaya ya da yeni bir girişimi hayata geçirmeye karar verdikten sonra, gerekli bilgi işlem altyapısını günler ya da haftalarca yerine dakikalar veya saatler içinde hazırlayabilirsiniz. Temeldeki altyapıyı ayarlamanız gerekmediğinden IaaS uygulamalarınızı kullanıcılara daha hızlı sunmanızı sağlar.

Sık sorulan sorular

 • Hizmet olarak platform, yazılım uygulamaları geliştirmek, test etmek, teslim etmek ve yönetmek üzere, isteğe bağlı bir ortam sağlayan bulut bilişim hizmetleri olarak tanımlanır. PaaS, geliştiricilerin, geliştirme için gereken sunucular, depolama, ağ ve veritabanlarından oluşan temel altyapıyı kurma veya yönetme endişesi duymadan web veya mobil uygulamaları hızla oluşturmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Hizmet olarak yazılım, yazılım uygulamalarını internet üzerinden isteğe bağlı olarak ve genellikle bir abonelik aracılığıyla dağıtma yöntemidir. Bulut sağlayıcıları, SaaS ile yazılım uygulamasını ve temelindeki altyapıyı barındırıp yönetebilirler. Bu sağlayıcılar, yazılım yükseltmeleri ve güvenlik yamaları gibi tüm bakım işlemlerini de üstlenir. Kullanıcılar uygulamaya İnternet üzerinden, genellikle telefonlarında, tabletlerinde veya bilgisayarlarında bir web tarayıcısı ile bağlanırlar.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Bulut bilişim, verileri depolamak, yönetmek ve analiz etmek için internette barındırılan uzak sunucuları kullanarak bilgi işlem hizmetleri sunar.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Hibrit bulut şirket içi altyapıyı veya özel bir bulutu genel bulutla birleştiren bir bulut bilişim türüdür. Hibrit bulutlar veri ve uygulamaların iki ortam arasında taşınmasına olanak tanır.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Birçok bulut bilişim hizmeti, şu dört kategoriden birine girer: hizmet olarak altyapı (IaaS), hizmet olarak platform (PaaS), sunucusuz ve hizmet olarak yazılım (SaaS). Bunlar bazen bulut bilişim “yığını” olarak da adlandırılır. Bunun nedeni, birbirlerinin üzerine eklenerek bir yapı oluşturmalarıdır.

  Yaygın bulut bilişim terimlerine bakın

Microsoft Azure IaaS ile çalışmaya başlayın

Microsoft Azure IaaS ile çalışmaya başlayın  
Kullanmaya başlayın