Trace Id is missing
Ana içeriğe atla

Öğrenciler için Microsoft Azure

Kayıt sırasında kredi kartı gerektirmeyen Öğrenciler için Microsoft Azure teklifinde ilk 12 ay boyunca kullanabileceğiniz 100 USD Azure kredisinin yanı sıra aşağıdaki açıklandığı gibi belirli ücretsiz hizmetlere (hizmetler değiştirilebilir) erişim elde edersiniz. Buradanbaşvurun.

Öğrenciler için Microsoft Azure yalnızca aşağıdaki gereksinimleri karşılayan öğrencilere sunulmaktadır. En az 18 yaşında olduğunuzu ve diploma veren, iki veya dört yıllık akredite bir eğitim kurumunda tam zamanlı bir öğrenci olduğunuzu beyan etmeniz gerekir. Kurumunuza ait e-posta adresi aracılığıyla akademik durumunuzu doğrulamanız gerekir. Bu teklif, herkese açık çevrimiçi açık kurslarda (MOOC) veya kar amaçlı kuruluşlardan alınan diğer profesyonel eğitimlerde kullanılamaz.

Uygun müşteri başına bir abonelikle sınırlı olan Öğrenciler için Azure teklifi, Microsoft tarafından izin verilmediği sürece başkalarına aktarılamaz ve başka hiçbir teklifle birleştirilemez. Öğrenciler için Microsoft Azure tarafından sunulan etkinleştirme sayısı sınırlıdır ve yalnızca bu sayıya ulaşılana kadar sunulur. Microsoft bu teklifi yalnızca kendi takdirine bağlı olarak sonlandırabilir. Başka kısıtlamalar da geçerli olabilir.

Yükseltmeler ve harcama limitleri

Öğrenciler için Microsoft Azure ile uygun müşterilere 12 ay içerisinde çoğu Azure ürünü için kullanabilecekleri 100 USD kredi sağlanır. Kullanılmayan krediler sonraki aya devredilemez ve diğer Azure aboneliklerine aktarılamaz.

Kredileriniz bittiğinde Azure aboneliğiniz devre dışı bırakılır. Bu durumda Azure Desteği’ne başvurarak Kullandıkça Öde aboneliğine yükseltebilirsiniz. Bunu yapmanız, Azure kullanmaya devam etmenize imkan tanır.

Yazılım İndirme Avantajları

Aboneliğiniz açıkça eğitiminizi, ticari olmayan araştırmalarınızı veya yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yazılım uygulamaları tasarlama, geliştirme, test etme ve tanıtım yapma çalışmalarınızı desteklemeye yönelik belirli Yazılım İndirme Avantajlarına erişmenizi sağlar. Yazılım İndirme Avantajları size özeldir ve bunları aktaramaz, satamaz, paylaşamaz, atayamaz, ödünç veremez veya bunların alt lisansını sağlamazsınız. Yazılım İndirme Avantajlarına erişiminiz ve bunları kullanımınız, bu Sözleşmenin koşullarına ve her bir avantajın kendi koşullarına tabidir. Yazılım İndirme Avantajlarına erişmek için etkin bir Öğrenciler için Microsoft Azure aboneliğinizin olması gerekir.

Yazılım

Yazılım İndirme Avantajları olarak sağlanan yazılımları, bulut hizmetlerini veya geliştirici araçlarını yüklemeniz ve kullanmanız, bu Sözleşmede verilen koşul değişiklikleri dışında, yazılımlar, hizmetler ya da araçlar ile sağlanan, tıklama lisansı koşulları gibi ayrı lisans koşullarına tabidir. Bu Yazılım İndirme Avantajlarını, söz konusu ürünün son kullanıcı lisansı tarafından izin verilmesi koşulunda kullanabilirsiniz. Yazılımları, bulut hizmetlerini veya geliştirici araçlarını herhangi bir zararlı yazılım veya istenmeyen posta yazılımı geliştirmek için kullanamazsınız.

Bazı yazılımlar için etkinleştirme gerekebilir. Bu durumda, yazılımı Öğrenciler için Azure aboneliğinizle ilişkili coğrafi bölgede etkinleştirmeniz gerekir.

Belirli yazılımlar yükleme veya erişim için anahtar gerektirebilir. Size sağlanan anahtarların kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Anahtarları aktaramaz, satamaz, paylaşamaz, atayamaz, ödünç veremez veya bunların alt lisansını sağlayamazsınız. Anahtar etkinliği izlenmektedir. Anahtarlar veya etkinleştirme işlemleri ile ilgili şüpheli etkinlik algılamamız durumunda Microsoft size bildirmeden veya herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın Öğrenciler için Azure aboneliğinizi ya da yazılıma erişimi askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Microsoft, bir etkinliğin şüpheli olup olmadığını kendi takdirine bağlı olarak belirleme hakkını saklı tutar. Öğrenciler için Azure aboneliğiniz sona erdiğinde Microsoft anahtarlarınızı devre dışı bırakabilir veya başka bir şekilde sınırlayabilir. Devre dışı bırakılan anahtar, yazılımı etkinleştiremez. Sahte, korsan, lisanssız veya yasa dışı Microsoft ürünlerinin ya da hizmetlerinin yetkisiz olarak üretilmesi, çoğaltılması, sunulması, satılması, aktarılması veya kullanılması gibi eylemlerde bulunamaz ya da bu eylemlere olanak tanıyamaz veya Microsoft’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edemezsiniz. Şüphelenilen herhangi bir sahtecilik, korsan kullanım veya diğer fikri mülkiyet ihlali durumunu Microsoft’a zamanında bildirir, söz konusu etkinliklerin araştırılmasında Microsoft ve onun iştirakleriyle makul düzeyde işbirliği yaparsınız. Yazılım İndirme Hizmetlerini başkalarına hizmet (barındırma, web aracısı, tümleştirme veya dış kaynaklı geliştirme gibi) sunmak amacıyla kullanamazsınız.

Yazılım, üçüncü taraf kodu içerebilir. Yazılımda bağlantısı verilen veya bahsi geçen tüm üçüncü taraf betiklerin ya da kodların lisansı size Microsoft tarafından değil, söz konusu betiğin veya kodun sahibi olan üçüncü taraflarca sağlanır. Üçüncü taraf koduna yönelik olası bildirimler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Öğrenciler için Microsoft Azure aboneliğinde kullanımınıza sunulan yazılımlar satılmayıp yalnızca lisanslanmaktadır. Microsoft, bu yazılımlara yönelik olarak Microsoft tarafından açıkça verilmeyip dolaylı olarak, itiraz hakkının engellenmesiyle veya diğer yollarla sağlanan tüm hakları saklı tutar.

İstisnalar

Azure kredileri; Azure destek planları, Azure DevOps, Visual Studio abonelikleri, Visual Studio App Center hizmetleri, Express Route, üçüncü taraf markalı ürünler, Azure Market'te satılan ürünler ya da herhangi bir şekilde Azure'dan ayrı olarak lisanslanan ürünler (örneğin, Microsoft Entra ID Premium) satın almak amacıyla kullanılamaz.

Öğrenciler için Microsoft Azure’ın Yasaklanan Kullanımları

Öğrenciler için Microsoft Azure kullanımınızın bir şartı olarak hizmeti, yasalara aykırı veya bu hükümler, koşullar ve uyarılar ile yasaklanmış herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Öğrenciler için Azure’ı, herhangi bir Microsoft sunucusuna veya herhangi bir Microsoft sunucusuna bağlı ağlara zarar verecek, bunları devre dışı bırakacak, kapasitelerini zorlayacak ya da bozacak veya üçüncü bir tarafın Öğrenciler için Azure hizmetinden yararlanmasına müdahale edecek şekilde kullanamazsınız. Öğrenciler için Azure’a, başka hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya herhangi bir Microsoft sunucusuna bağlı ağlara saldırı ya da parola deşifre etme yoluyla veya başka bir şekilde yetkisiz erişim elde etmeye çalışamazsınız. Öğrenciler için Azure yoluyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmamış herhangi bir malzemeyi veya bilgiyi herhangi bir yöntemle elde edemez ya da elde etme girişiminde bulunamazsınız.

Microsoft Azure da dahil olmak üzere Program Avantajları ile bağlantılı olarak sunulan herhangi bir Microsoft yazılımının, hizmetinin veya teklifinin kripto para madenciliği, hizmet reddi saldırısı, istenmeyen posta ya da yasa dışı faaliyet amaçlarıyla ve/veya Microsoft’a ya da başkalarına zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmaz, bu tür kullanımı teşvik etmez veya böyle bir kullanım sürecinin parçası olmazsınız. Ayrıca, bu tür kullanımları önlemek için şirket içinde güçlü denetimler uygularsınız. Microsoft, Program Avantajlarını kullanımınızla ilgili olarak sizinle zaman zaman iletişime geçebilir ve talep edildiği takdirde kullanımınızla ilgili makul belgeleri sağlamanız gerekir. Microsoft herhangi bir nedenle söz konusu Program Avantajlarının yasaklanan bir amaç doğrultusunda kullanıldığını belirlerse Program Avantajlarına erişiminizi kendi takdirine bağlı olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.

İletişim Hizmetleri - yasaklanan kullanımlar

Öğrenciler için Microsoft Azure ve ilişkili web siteleri, diğerleriyle iletişim kurmanızı sağlamak için tasarlanan e-posta hizmetleri, bülten panosu hizmetleri, sohbet alanları, forumlar, topluluklar, kişisel web sayfaları, takvimler, fotoğraf albümleri, dosya dolapları ve/veya diğer ileti ya da iletişim özellikleri ("İletişim Hizmetleri") içerebilir. İletişim Hizmetlerini yalnızca uygun ve söz konusu İletişim Hizmetiyle ilişkili (uygulanabilirse) iletileri ve malzemeyi yayınlamak, gönderip almak için kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Aşağıda, İletişim Hizmetlerini kullanırken yapmamayı kabul ettiğiniz bazı eylemler verilmiştir, ancak bunlar yapmamanız gereken tüm eylemleri kapsamamaktadır:

İletişim Hizmetlerini anketler, yarışmalar, piramit şemalar, zincir mektuplar, istenmeyen e-posta, yığın posta veya yinelenen ya da istenmeyen reklam iletileri (ticari veya diğer) için kullanma.

Başkalarını kötüleme, taciz etme, takip etme, tehdit etme veya başkalarının haklarını (örneğin, gizlilik veya tanıtım hakları) kötüye kullanma ya da ihlal etme.

Uygunsuz, saygısız içerikli, iftira niteliğinde, müstehcen, ahlak dışı veya kanuna aykırı herhangi bir konu, ad, malzeme ya da bilgiyi yayımlama, yayınlama, karşıya yükleme, dağıtma veya yayma.

Gerekli haklara veya bu haklar üzerinde kontrole sahip olmaksızın ya da gerekli onayı almadan (örneğin, telif hakkı veya ticari marka yasaları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) fikri mülkiyet yasaları (ya da gizlilik veya tanıtım hakları) tarafından korunan resim, fotoğraf, yazılım ya da diğer malzemeleri içeren dosyaları karşıya yükleme veya başka bir şekilde kullanıma sunma.

Resim ve fotoğraflar da dahil olmak üzere, İletişim Hizmetleri yoluyla kullanıma sunulan herhangi bir malzemeyi veya bilgiyi, başka bir kişiye ya da kuruluşa ait herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanma.

Başka birisinin bilgisayarına veya malına zarar verebilecek virüs, Truva atı, solucan, zaman bombası, fidye yazılımı, cancelbot, bozuk dosya, genel olarak kötü amaçlı yazılım ya da buna benzer yazılımlar veya programlar içeren dosyaları karşıya yükleme.

İlgili İletişim Hizmetleri'nin özel olarak bu türden iletilere izin vermesi dışında herhangi bir ticari amaçla mal ve hizmet alım satımı için reklam yapma veya teklif sunma.

Bir İletişim Hizmetinin başka bir kullanıcısı tarafından yayınlanan ve yasal olarak bu şekilde çoğaltılamayacağından, görüntülenemeyeceğinden, yürütülemeyeceğinden ve/veya dağıtılamayacağından haberdar olduğunuz veya makul sınırlar içinde haberdar olmanız gereken herhangi bir dosyayı indirme.

Karşıya yüklenen bir dosyada yer alan yazılım veya diğer malzemelerin yazar öznitelikleri, yasal veya diğer gerekli bildirimler veya üzerinde mülkiyet hakları bulunan görevler ya da menşe veya kaynak etiketleri gibi telif hakkı yönetimi bilgilerini yanıltıcı şekilde değiştirme veya silme.

İletişim Hizmetlerini kullanan veya bu hizmetlerden yararlanan başka bir kullanıcıyı sınırlama veya engelleme.

Herhangi belirli bir İletişim Hizmeti için geçerli olabilecek herhangi bir kullanım kuralını veya başka yönergeleri ihlal etme.

Başkaları hakkında, e-posta adresleri dahil bilgiler elde etme veya toplama.

İlgili yasaları veya düzenlemeleri ihlal etme.

Başkalarını yanıltmak amacıyla sahte kimlik oluşturma.

Öğrenciler için Azure kullanıcılarının herhangi bir dizinini veya diğer kullanıcı ya da kullanım bilgilerini veya bu bilgilerin bir bölümünü kullanma, indirme ya da kopyalama veya bir kişiye ya da kuruluşa (ücret karşılığında veya ücretsiz) verme.

Microsoft'un İletişim Hizmetlerini izleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, Microsoft İletişim Hizmetlerinde yayınlanan malzemeleri inceleme ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak malzemeleri kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.

Microsoft, yürürlükteki herhangi bir yasaya, mevzuata, yasal işleme veya hükümet talebine uymak açısından gerekli olduğunu düşündüğünde herhangi bir bilgiyi herhangi bir zamanda açıklama ya da tamamen kendi takdirine bağlı olarak bilgileri veya malzemeleri düzenleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

İletişim Hizmetlerinde kendi kimliğinizin kişisel olarak saptanmasına olanak sağlayan bilgiler ve hassas bilgiler verirken her zaman dikkatli olun.

Microsoft, İletişim Hizmetlerinde bulunan içerikleri, iletileri veya bilgileri denetlemez ya da bunların uygunluğunu onaylamaz ve İletişim Hizmetlerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Yöneticiler ve barındırma hizmeti verenler Microsoft'un yetkili sözcüleri değildir ve görüşleri her durumda Microsoft'un görüşlerini yansıtmaz.

İletişim Hizmetlerine yüklenen malzemeler kullanım, çoğaltma veya yayma ile ilgili duyurusu yapılan sınırlamalara tabi olabilir. Malzemeleri indirmeniz halinde bu sınırlamalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

İletişim ilkesi

Azure ve diğer akademik Microsoft programları ve hizmetleri ile ilgili en iyi deneyimler, eğitimler, ipuçları ve püf noktalarının yanı sıra değerli teklifler içeren düzenli e-postalar alabilirsiniz. E-postalardaki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak bu e-posta iletişimlerini almayı durdurabilirsiniz. Microsoft gizlilik bildirimini okuyun.

Ödeme Seçenekleri

Öğrenciler için Microsoft Azure teklifi kredi kartı gerektirmez. Azure Desteği’ne başvurarak Kullandıkça Öde aboneliğine yükseltebilirsiniz.

İptal Etme İlkesi

İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Tekliften kimler yararlanabilir

Bu teklif, Azure’ın ticari olarak satışta olduğu en az 140 ülkede kullanılabilir. Buna US Government veya Microsoft Azure Almanya bölgelerindeki bağımsız bulut ürünleri dahil değildir.

Limitler, kotalar ve kısıtlamalar

En yaygın Microsoft Azure limit, kota ve kısıtlamalarının listesini görmek için limitler, kotalar ve kısıtlamalar belgesine başvurun. Bu limitlerin üzerine çıkmaya ihtiyacınız varsa limitlerinizi uygun şekilde ayarlayabilmemiz için istediğiniz zaman müşteri hizmetlerine başvurabilirsiniz. Kota veya limitleri artırmak için Azure ücretsiz hesabınızı, kullandıkça öde aboneliğine yükseltmeniz gerekir.

Hizmet düzeyi sözleşmeleri

Azure hizmetlerinin her biri için kapsamlı bir dizi hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) sunulur. Her bir Azure hizmetine ait SLA'lara göz atın. Önizleme aşamasında olan veya ücretsiz sunulan hizmetler için SLA sağlanmaz.

Kaynak taahhüdü

Hizmet kullanımındaki tüm artışlar (örneğin, çalışan işlem örneği sayısının artırılması veya kullanımdaki depolama miktarının artırılması) bu hizmet kaynaklarının kullanılabilir olmasına tabidir. Limitler, kotalar ve kısıtlamalar bölümünde tanımlanan kotaların hiçbiri, kotaya erişmeniz için size yeterli kaynak sunulacağına dair bir taahhüt niteliğinde değildir.

Bir Öğrenciler için Microsoft Azure aboneliği 90 günden daha uzun bir süre boyunca ücretli bir etkinlik gerçekleştirmez veya etkin olmazsa barındırılan hizmetler, sanal makineler ve web siteleri dahil olmak üzere herhangi bir işlem kaynağını kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir işlem kaynağını kaldırmadan önce bildirimde bulunuruz. En az 90 günde bir aşağıdakilerden birini yaparak etkin değil durumuna düşmekten kaçınabilirsiniz:

  1. Azure portalındaoturum açın.
  2. Azure API'lerimiz aracılığıyla kaynaklarınıza erişin.

Microsoft, bu teklifi veya tüm ücretsiz hizmetleri istediği zaman, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak değiştirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar.