Gezintiyi Atla

Azure Cosmos DB fiyatlandırma

Global olarak dağıtılmış çok modelli veritabanı hizmeti

Ücretsiz Azure hesabınızı başlatın ve 12 ay boyunca ücretsiz Azure Cosmos DB erişimine ek olarak 30 günlüğüne $200 kredi edinin.

Azure Cosmos DB, Microsoft’un global olarak dağıtılmış çok modelli veritabanıdır. Azure Cosmos DB, küresel dağıtım ve yatay ölçeklendirme özellikleri temel alınarak sıfırdan geliştirilmiştir. İstenen sayıda Azure bölgesinde anahtar teslim küresel dağıtım özelliği sunar ve kullanıcılarınız nerede bulunursa bulunsun verilerinizin şeffaf biçimde ölçeklendirilmesini ve çoğaltılmasını sağlar. Dünyanın her yerinde aktarım hızını ve depolamayı esnek biçimde ölçeklendirebilir, yalnızca ihtiyacınız olan aktarım hızı ve depolama için ödeme yapabilirsiniz. Azure Cosmos DB dünyanın her yerinde %99’luk dilimde milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikme sürelerini garanti eder, performans üzerinde ince ayar için birden çok sayıda iyi tanımlanmış tutarlılık modeli sunar ve çoklu yönlendirme özelliğiyle yüksek kullanılabilirliği garanti eder. Tüm bu özellikler, sektöründe lider durumdaki kapsamlı hizmet düzeyi sözleşmeleri (SLA’lar) ile desteklenir.

Azure Cosmos DB, gerçek anlamda şemadan bağımsızdır; şema ve dizin yönetimiyle ilgilenmenize gerek kalmadan otomatik olarak tüm verilerin dizinini oluşturur. Ayrıca belge, anahtar-değer, grafik ve sütun ailesi veri modellerini yerel olarak destekleyen çok modelli bir hizmettir. Azure Cosmos DB ile SQL (belge), MongoDB (belge), Azure Tablo Depolama (anahtar-değer), Gremlin (grafik) ve Cassandra (sütun-aile) yerel olarak desteklendiğinden, verilerinize istediğiniz API’leri kullanarak erişebilirsiniz.

Azure Cosmos DB özellikleri
Çoklu ana kaynak özelliğiyle anahtar teslim küresel dağıtım Kullanılabilir
Genel Kullanılabilirlik (US Government, DoD ve Çin dahil tüm Azure bölgeleri) Kullanılabilir
Zengin sorgu desteği ve otomatik dizin oluşturma özelliği sunan çoklu model ve çoklu API Kullanılabilir
SLA tarafından desteklenen yüzde 99’luk dilimde tek haneli milisaniyelik okuma ve yazma gecikme süresi Kullanılabilir
Kapsamlı SLA’lar
 • Kullanılabilirlik Hizmet Düzeyi Anlaşması
 • Aktarım hızı SLA’sı
 • Tutarlılık SLA’sı
 • Gecikme süresi SLA’sı
Kullanılabilir
Güvenlik
 • Uçtan uca veri şifreleme (bekleyen ve hareket halinde)
 • IP ve VNET yalıtımı
 • Erişim denetimi ve yetkilendirme
Kullanılabilir
Elastik ve Sınırsız Ölçek
 • Aktarım hızı ve depolama alanı için sınırlama yoktur
 • Şirket içi ve IaaS tarafından barındırılan NoSQL veritabanlarında toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşüren hızlı ölçeklendirme
Kullanılabilir
Azure uyumluluğu ile tutarlı kapsamlı uyumluluk sertifikaları Kullanılabilir

Tek bakışta fiyatlandırma

Sağlanan Aktarım Hızı

Azure Cosmos DB veritabanı hesabınız bir veya birden fazla Azure bölgesinde dağıtılabilir. Veritabanı hesabnızla ilişkili tüm bölgeler okuma işlemleri gerçekleştirebilirken veritabanı hesabınız da yazma işlemlerinin gerçekleştirileceği tüm bölgelere (çoklu ana kaynak) veya yazma işlemlerinin gerçekleştirileceği tek bölgeye (tek ana kaynak) sahip olacak şekilde yapılandırılabilir.

Azure Cosmos DB’de sağlanan aktarım hızı ve saat bazında kullanılan depolama alanı için faturalandırılırsınız. Aktarım hızı, saniye başına istek birimi sayısı (RU/s) adında normalleştirilmiş bir aktarım hızı ölçümüyle ifade edilir. Sağlandıktan sonra RU/s çeşitli veritabanı işlemleri (ör. eklemeler, okumalar, değiştirmeler, upsert işlemleri, silmeler, sorgular vb.) arasında değiştirilerek kullanılabilir. İhtiyacınız olan aktarım hızını, programlama yoluyla (veya Azure Portal üzerinden) yapılandırabilir ve sağlanan aktarım hızını dilediğiniz zaman elastik bir şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

Farklı ayrıntı düzeylerinde sağlama

Farklı ayrıntı düzeylerinde aktarım hızı sağlayabilirsiniz. Şunlar için aktarım hızı sağlayabilirsiniz:

 1. Cosmos DB kapsayıcı. Veri modeli veya API tercihine bağlı olarak bir Cosmos DB kapsayıcısı bir koleksiyon (ör. MongoDB, SQL), grafik (ör. Gremlin) veya tablo (ör. Cassandra, Azure Tablo depolama alanı) olabilir. Cosmos DB’deki kapsayıcılar yatay olarak bölüntülenir ve sınırsız aktarım hızı ve depolama alanı sunmak için elastik olarak ölçeklendirilebilir.
 2. Cosmos DB veritabanı. Veritabanında yapılandırılan aktarım hızı, veritabanın tüm kapsayıcıları arasında paylaşılır. Veritabanı sağlama işleminden belirli kapsayıcıları açıkça hariç tutmayı ve bunun yerine, söz konusu kapsayıcılar için kapsayıcı düzeyinde sağlama gerçekleştirmeyi tercih edebilirsiniz.
Sağlamanın ayrıntı düzeyi Aktarım hızı alt sınırı (RU/s) Ölçeği artırma/azaltma artışları (RU/s) Aktarım hızı üst sınırı Kapsam
Tek bölge yazma Birden fazla bölge yazma Tek bölge yazma Birden fazla bölge yazma
Kapsayıcı* 400 400 100 100 Sınırsız Aktarım hızının sağlandığı bölüntülenmiş kapsayıcı
Veritabanı** 400 400 100 100 Sınırsız Aktarım hızının tamamı, veritabanı içindeki tüm bölüntülenen kapsayıcılar arasında (aktarım hızının açıkça sağlandığı kapsayıcılar dışında) paylaşılır

* Bir Cosmos DB kapsayıcısı şunlarla eşlenir: SQL API’sini kullanırken bir Cosmos DB koleksiyonu, MongoDB API’sini kullanırken bir MongoDB koleksiyonu, Cassandra veya Tablo depolama API’lerini kullanırken bir tablo veya Gremlin API’sini kullanırken bir grafik.

** Bir Cosmos DB veritabanaı şunlarla eşlenir: SQL veya MongoDB API’lerini kullanırken bir veritabanı, Cassandra API’sini kullanırken bir anahtar alanı veya Gremlin ya da Tablo depolama API’lerini kullanırken bir veritabanı hesabı.

Dünya çapında okuma ve yazma işlemlerini elastik olarak ölçeklendirme

Cosmos DB veritabanı hesabınıza dilediğiniz zaman dünyanın herhangi bir yerindeki Azure bölgesini ekleyebilir veya hesaptan istediğiniz Azure bölgesini kaldırabilirsiniz. Çeşitli Cosmos DB veritabanları ve kapsayıcılar için yapılandırdığınız aktarım hızının, Cosmos DB veritabanı hesabınızla ilişkili her bir Azure bölgesinde ayrılması garanti altına alınır.

SSD tarafından desteklenen depolama alanı

Verileriniz ve dizininiz SSD tarafından desteklenen depolama alanında sağlam bir şekilde depolanır ve çoğaltılır (Cosmos DB veritabanınızla ilişkili bir veya birden fazla Azure bölgesinde). Saat başı sağlamasını gerçekleştirdiğiniz aktarım hızına ek olarak, verileriniz ve dizininiz için gerçekten kullandığınız depolama alanının her bir GB’ı için de faturalandırılırsınız.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Birim Fiyat
SSD Depolama Alanı (GB başına) $- GB/ay
100 RU/sn başına Sağlanan Aktarım Hızı (tek bölge yazma işlemleri) $-
100 RU/sn başına Sağlanan Aktarım Hızı (birden çok bölge yazma işlemleri) $-
Standart veri aktarımı fiyatları uygulanır. Aylık fiyat tahminleri, ayda 730 saat üzerinden hesaplanır.

Daha fazla tasarruf için Azure Cosmos DB ayrılmış kapasitesi

Cosmos DB’nin ayrılmış kapasite tabanlı fiyatlandırması, daha da fazla maliyet tasarrufu (%65’e kadar indirim) sunar, daha fazla zorlu kullanılabilirlik SLA’sı (99,999’un üzerinde) sağlar ve sizi kapasite planlama zahmetinden kurtarır. Tek seferlik tek bir peşin ödeme ile büyük bir indirimden yararlanarak bir veya üç yıllık bir süreyle, sağlanmış aktarım hızı ayırabilirsiniz. Ayrılmış kapasitenizi aşan miktarda sağladığınız aktarım hızının tamamı, standart sağlanmış aktarım hızı ücretleriyle faturalandırılır. Ayrılmış kapasite, belirli bir kayıt kapsamında tüm bölgelerde, tüm API’lerde, tüm hesaplarda ve tüm aboneliklerde sağlanmış aktarım hızı için paylaşılabilir. Ayrılmış kapasite başlangıcı 20.000 RU/sn. Ayrılmış kapasite satın almak için belgeler sayfasına gidin.

1 Yıllık Ayırma 3 Yıllık Ayırma
İşleme Tek bölge yazma Birden fazla bölge yazma Tek bölge yazma Birden fazla bölge yazma
Fiyat/Tasarruflar 100 RU/s başına fiyat
(PAYG üzerinden tasarruflar)
100 RU/s başına fiyat
(PAYG üzerinden tasarruflar)
100 RU/s başına fiyat
(PAYG üzerinden tasarruflar)
100 RU/s başına fiyat
(PAYG üzerinden tasarruflar)
İlk 50.000 RU/sn $- $- $- $- $- $- $- $-
Sonraki 450.000 RU/sn $- $- $- $- $- $- $- $-
Sonraki 2.500.000 RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
3.000.000’un üzerinde RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Azure Cosmos DB’yi Ücretsiz deneyin

 • Azure Cosmos DB Yerel (İndirilebilir Sürüm): Azure Cosmos DB’yi yerel makinenizde kullanarak uygulama geliştirip test etmek için ücretsiz Azure Cosmos DB Yerel’i indirin. Uygulamanızın çalışma şeklinden memnun kaldıysanız uygulamayı dağıtmak için, yapılandırmayı buluttaki bir Azure Cosmos DB örneğine işaret edecek şekilde değiştirmeniz yeterlidir.
 • Ücretsiz Azure Hesabı: Ücretsiz Azure Hesabı ile birlikte sunulan Azure Cosmos DB’yi deneyin.
 • Azure Cosmos DB’yi Ücretsiz Deneyin: Azure Cosmos DB’yi Ücretsiz Deneme teklifi aracılığıyla sınırlı bir süre boyunca abone olmadan, ücret ödemeden ve taahhütte bulunmadan global olarak dağıtılmış Azure Cosmos DB deneyiminin keyfini çıkarın.
 • Bulutta şirket içi ve IaaS tarafından barındırılan NoSQL veritabanları üzerinden Cosmos DB ile toplam sahip olma maliyeti (TCO) tasarrufları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Azure Cosmos DB’nin bölgesel varlığı hakkında nereden bilgi edinebilirim?

Azure Cosmos DB genel bulut, kamu bulutu ve DoD bulutu da dahil olmak üzere tüm Azure bölgelerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Azure hizmetlerine ilişkin bölgelere göre kullanılabilirlik sayfasını ziyaret edin.

Destek ve SLA

 • Azure Cosmos DB dahil olmak üzere Genel Kullanılabilirlik düzeyinde kullanıma sunulan tüm Azure hizmetleri için, Azure Destek aracılığıyla aylık $29 tutarından başlayan fiyatlarla teknik destek sağlıyoruz. Faturalandırma ve abonelik yönetim desteği ücretsiz olarak sunulmaktadır.
 • SLA: Azure Cosmos DB’de istekleri ve işlemleri başarılı olarak işleyebilme konusunda tek bölgeli veritabanları için en az %99,99, çok bölgeli veritabanları içinse en az %99,999 kullanılabilirlik garantisi veriyoruz. Sunduğumuz SLA hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen SLA sayfasını ziyaret edin.

SSS

 • Azure Cosmos DB’de aktarım hızını ayırır (bir veritabanında veya kapsayıcıda) ve belirli bir saat için yalnızca ayrılmış aktarım hızı için ödeme yaparsınız. Sağlanan aktarım hızı tabanlı modelin müşteriler açısından avantajı, her ölçekte performans ve esneklik garantisi sunmasıdır. Sağlanan aktarım hızı modeli, Cosmos DB’nin yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve düşük gecikme süresi garantisinin yanı sıra ölçekten bağımsız bir şekilde yüzde 99’luk dilimde aktarım hızı garantisi sunmasına olanak tanır. Ayrılmış aktarım hızı, saniye başına İstek Birimi (RU) sayısı olarak belirtilir. Yazma, güncelleştirme, okuma, sorgu ve belge güncelleştirme de dahil olmak üzere Azure Cosmos DB’deki her işlem CPU, bellek ve IOP kullanır. Diğer bir deyişle her işlem için, istek birimi (RU) sayısı olarak ifade edilen bir istek ücreti alınır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Azure Cosmos DB’de İstek Birimleri sayfasını ziyaret edin.

 • Azure Cosmos DB veritabanınıza veya kapsayıcınıza yönelik olarak ayrılmış saniyedeki istek birim sayısı (RU/sn) olarak ifade edilen, sağlanan aktarım hızına göre sağlama süresi için saatlik bir ücretlendirme temel alınarak faturalandırılırsınız.

  Tek bir kapsayıcı için sağlanan aktarım hızı:

  Doğu ABD 2 bölgesinde sırasıyla 500 RU/sn ve 700 RU/sn aktarım hızı sağlanmış iki kapsayıcı içeren bir Azure Cosmos DB veritabanı hesabı oluşturduğunuzda, toplamda 1200 RU/sn sağlanan aktarım hızına sahip olursunuz. Bu nedenle, ödeyeceğiniz ücret 12 x $- = $- / saat olur.

  Aktarım hızınızın değişmesi gerektiğinden her kapsayıcının kapasitesine 500 RU/sn eklediyseniz ve 20.000 RU/sn kullanan yeni bir kapsayıcı oluşturduysanız, toplam sağlanan kapasiteniz 22.200 RU/sn (1.000 RU/sn + 1.200 RU/sn + 20.000RU/sn) olur. Bu durumda, faturanız şöyle değişir: $- x 222 = $- / saat.

  720 saatlik bir ayda, sağlanan aktarım hızı 500 saat boyunca 1.200 RU/sn, geriye kalan 220 saat boyunca 22.200 RU/sn olursa aylık faturanızda şu ücret görünür: 500 x $- / saat + 220 x $- / saat = $-/ay.

  Bir veri tabanı (kapsayıcı kümesi) için sağlanan aktarım hızı:

  Doğu ABD 2 bölgesinde sırasıyla 50.000 RU/sn ve 70.000 RU/sn aktarım hızı sağlanmış, birer koleksiyon kümesine sahip iki Cosmos DB veritabanı içeren bir hesap oluşturduğunuzda, toplamda 120.000 RU/sn sağlanan aktarım hızına sahip olursunuz. Bu nedenle, ödeyeceğiniz ücret 1200 x $- = $- / saat olur.

  Aktarım hızınızın değiştirilmesi ve her veritabanının sağlanan aktarım hızının 10.000 RU/sn artırılması gerekiyorsa, genel olarak sağlanan kapasiteniz 140.000 RU/sn (60.000 RU/sn + 80.000 RU/sn) olur. Bu durumda, faturanız şöyle değişir: 1400 * $- = $- / saat.

  720 saatlik bir ayda sağlanan aktarım hızı 500 saat boyunca 120.000 RU/sn ve geriye kalan 220 saat boyunca 140.000 RU/sn olursa aylık faturanızda şu ücret görünür: 500 x $- / saat + 220 x $- / saat = $- + $- = $-/ay.

 • Bir Cosmos hesabının (veritabanları ve kapsayıcılar içeren) birden çok coğrafi bölgeyi kapsamasını tercih ederseniz, faturalandırmada tüm bölgelerdeki her bir kapsayıcıya ilişkin aktarım hızı ve depolama alanının yanı sıra bölgeler arasındaki veri aktarımı dikkate alınır. Örneğin, Batı ABD bölgesinde bu ay, 10.000 RU/sn aktarım hızı ile sağlanan ve 1 TB veri depolayan bir kapsayıcınız olduğunu varsayalım. Her birinin depolama alanı ve aktarım hızı aynı olan 3 bölge (Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya) ekliyorsunuz. Ayda 31 gün olduğunu varsaydığımızda aylık toplam faturanız şu şekilde hesaplanır:

  Öğe Kullanım (Aylık) Kur Aylık Maliyet
  Batı ABD’deki kapsayıcı için aktarım hızı faturası 10.000 RU/s * 24 * 31 100 RU başına $-/saat $-
  3 ek bölge (Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya) için aktarım hızı faturası 3 * 10.000 RU/s * 24 * 31 100 RU başına $-/saat $-
  Batı ABD’deki kapsayıcı için depolama faturası 1 TB $-/GB $-
  3 ek bölge (Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya) için depolama faturası 3 * 1 TB $-/GB $-
  Toplam $-

  Buna ek olarak, Batı ABD bölgesindeki verileri Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya bölgelerine çoğaltmak için her ay Batı ABD bölgesinden 100 GB veri çıkışı yaptığınızı düşünelim. Bu çıkış için veri aktarım ücretleri doğrultusunda faturalandırılırsınız.

 • Kapsayıcıların birden çok coğrafi bölgeyi kapsamasını tercih ederseniz, faturanızda tüm bölgelerdeki her bir kapsayıcıya ilişkin sağlanan aktarım hızı ve depolama alanının yanı sıra bölgeler arasındaki veri aktarımı da hesaba katılır. Sağlanan aktarım hızı üzerinden faturalandırılırsınız.

  Birden fazla bölge yazma

  Batı ABD bölgesinde bu ay, 10.000 RU/sn aktarım hızı ile sağlanan ve 1 TB veri depolayan bir kapsayıcınız olduğunu varsayalım. Her biri aynı depolama alanına ve aktarım hızına sahip olan 3 bölge eklediğinizi varsayalım: Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya. Küresel olarak dağıtılmış uygulamanızdan dört bölgenin tümündeki kapsayıcılara yazma kapasitesine sahip olmak istiyorsunuz. Ayda 31 gün olduğunu varsaydığımızda aylık toplam faturanız şu şekilde hesaplanır:

  Öğe Kullanım (Aylık) Kur Aylık Maliyet
  Batı ABD’deki kapsayıcı için aktarım hızı faturası (birden çok bölge yazma) 10.000 RU/s * 24 * 31 100 RU başına $-/saat $-
  3 ek bölge için aktarım hızı faturası: Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya (birden çok bölge yazma) (3 + 1) * 10 bin RU/sn * 24 * 31 100 RU başına $-/saat $-
  Batı ABD’deki kapsayıcı için depolama faturası 1 TB $-/GB $-
  3 ek bölge (Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya) için depolama faturası 3 * 1 TB $-/GB $-
  Toplam $-

  Yukarıdaki örnek için, buna ek olarak Batı ABD bölgesindeki verileri Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya bölgelerine çoğaltmak için her ay Batı ABD bölgesinden 100 GB veri çıkışı yaptığınızı düşünelim. Bu çıkış için veri aktarım ücretleri doğrultusunda faturalandırılırsınız.

 • Depolama kapasitesi, bir aylık bir dönemde depolanan saatlik en fazla veri miktarı birimi (GB cinsinden) üzerinden faturalandırılır. Örneğin; ayın ilk yarısında 100 GB’lık, ikinci yarısında ise 50 GB’lık depolama kullandıysanız, bu ay için 75 GB’a eşdeğer depolama tutarı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Kullanımdan veya kapsayıcının ya da veritabanının bir saatten kısa bir süre etkin kalıp kalmadığından bağımsız olarak, kapsayıcının veya veritabanının açık kaldığı her saat için faturalandırılırsınız. Örneğin, bir kapsayıcı veya veritabanı oluşturup 5 dakika sonra silerseniz, faturanıza 1 saat olarak yansıtılır.

 • Belirli bir saat için sağlanan aktarım hızı üst sınırı üzerinden ücret ödersiniz.

  Örneğin, 09.30’da sağlanan aktarım hızını 400 RU/sn’den 1.000 RU/sn’ye çıkarır ve 10.45’te yeniden 400 RU/sn’ye düşürürseniz, iki saatlik 1.000 RU/sn ücreti ödersiniz.

  Bir kapsayıcı veya kapsayıcı kümesi için 09.30’da sağlanan aktarım hızını 100.000 RU/sn’den 200.000 RU/sn’ye çıkarır ve 10.45’te yeniden 100.000 RU/sn’ye düşürürseniz, iki saatlik 200.000 RU/sn ücreti ödersiniz.

 • Azure Portal’ı, desteklenen SDK’lardan birini veya REST API’yi kullanarak her kapsayıcı ya da veritabanı için sağlanan aktarım hızının (saniyedeki İstek Birimi sayısı) ölçeğini artırabilir veya azaltabilirsiniz.

 • Azure Cosmos DB ayrılmış kapasitesi, bir veya üç yıllık Cosmos DB sağlanan aktarım hızı kapasitesi için ön ödeme yaparak para tasarrufu yapmanızı sağlar. Böylece veritabanları ve kapsayıcılar (tablolar/koleksiyonlar/grafikler) için Cosmos DB sağlanan aktarım hızında size indirim kazandırır. Azure Cosmos DB ayrılmış kapasitesi, normal fiyatlardaki Cosmos DB maliyetlerinizi bir veya üç yıllık ön ödeme taahhüdüyle büyük ölçüde düşürebilir. Ayrılmış kapasite, fatura indirimi sağlar ve Cosmos DB kaynaklarınızın çalışma zamanı durumunu etkilemez. Azure portalda Cosmos DB için ayrılmış kapasite satın alabilirsiniz. Ayrılmış kapasite hakkında daha fazla bilgi edinmek için Cosmos DB belgelerini okuyun.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Azure Cosmos DB

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın Hesaplayıcıda görüntüle

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin