Azure Cosmos DB fiyatlandırma

Tam olarak yönetilen, global olarak dağıtılmış çok modelli veritabanı hizmeti

Ücretsiz Azure hesabınızı başlatın ve 12 ay boyunca ücretsiz Azure Cosmos DB erişimine ek olarak 30 günlüğüne $200 kredi edinin.

99.999 kullanılabilirlik düzeyine, dünyanın her yerinde kapsamlı SLA’larla desteklenen tek basamaklı milisaniyelik okuma ve yazma gecikme sürelerine sahip, tam olarak yönetilen, global olarak dağıtılan, çok modelli veritabanı hizmeti Azure Cosmos DB ile tüm ölçeklere göre gerçek zamanlı, her zaman açık uygulamalar geliştirin. Beş tutarlılık modeli, otomatik dizin oluşturma ve birden çok veri modeli ile API dahil olmak üzere bulutta yerel yerleşik özelliklerle uygulama geliştirmeyi basitleştirin ve geliştirici üretkenliğini artırın.

Uygulamanızı değiştirmeden MongoDB, Gremlin, Cassandra ve Etcd veritabanlarından mevcut verileri kolayca geçirin. Azure Cosmos DB’de yerel olarak yerleşik halde bulunan Apache Spark bağlayıcısı ve Jupyter Notebook’ları (önizleme) ile gerçek zamanlı işlem analizi çalıştırın. Limit olmaksızın aktarım hızını ve depolama alanını esnek biçimde ve anında ölçeklendirerek yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kadar ödeyin.

Fiyatlandırma

Sağlanan aktarım hızı ve saate göre kullanılan depolama alanı için Azure Cosmos DB faturaları.

Sağlanan aktarım hızı saniye başına İstek Birimi (RU/sn) olarak ifade edilir ve bu birim çeşitli veritabanı işlemleri (örneğin eklemeler, okumalar, değiştirmeler, upsert’ler, silmeler, sorgular) için kullanılabilir. Örneğin, 1 öğenin saniye başına bir tutarlı son okumasının işlenmesi için 1 RU/sn yeterlidir. 1.000 öğenin saniye başına işlenmesi için de 5 RU/sn yeterlidir.

Depolama alanı, SSD destekli verileriniz ve dizininiz için kullandığınız her bir GB üzerinden faturalanır.

Sağlanan Aktarım Hızı

Bir kapsayıcı veya veritabanı için sağlanan minimum aktarım hızı 400 RU/s'dir ve bu da aylık 1 milyar okumaya eşittir. Aktarım hızını 100 RU/s (aylık 267,8 milyon okumaya eşittir) ve katları halinde sağlayıp esnek olarak ölçeklendirebilir ve istediğiniz zaman yine esnek ölçeklendirme ile SLA dahilinde yüz milyonlarca RU/s ekleyebilirsiniz. Kapsayıcınız veya veritabanınız için sağlanan maksimum aktarım hızına karşılık gelen saatlik ücret üzerinden faturalandırılırsınız. Hesabınız, birden çok bölgede (çoklu ana kaynak) ya da tek bölgede (tekli ana kaynak) yazmaları kabul etmek üzere yapılandırılabilir.

Sağlanan aktarım hızını el ile yapılandırma

Sağlanan aktarım hızını Azure portalını kullanarak veya API üzerinden program aracılığıyla Cosmos kapsayıcınızda veya veritabanınızda el ile yapılandırabilirsiniz.

Sağlanan Aktarım Hızı - Birim (saatte 100 RU/s) Fiyat
100 RU/s tek bölge hesabı 1 x $-
100 RU/sn çoklu bölge, N > 1 bölge ile tekli ana kaynak hesabı N bölge x $-
100 RU/sn çoklu bölge, 1 Aralık 2019’dan önce oluşturulan N > 1 bölgeleri ile çoklu ana kaynak hesabı.* (N bölge +1) x $-
100 RU/sn çoklu bölge, 1 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 (yükseltme) tarihleri arasında oluşturulan N > 1 bölgeleri ile çoklu ana kaynak hesabı* (N bölge) x $-

Standart veri aktarımı fiyatları uygulanır. Aylık fiyat tahminleri, ayda 730 saat üzerinden hesaplanır.

Cosmos kapsayıcıları ve veritabanları, en az 400 RU/s sağlanan aktarım hızına ihtiyaç duyar.

*29 Şubat 2020’ye kadar yeni bir Azure Cosmos DB hesabı oluşturup seçili Azure bölgelerinde hesabınızın ömrü boyunca geçerli olacak çok bölgeli yazmada yüzde 33 oranında indirim elde edebilirsiniz. Kısıtlamalar uygulanır.

Sağlanan aktarım hızı gereksinimlerinizi tahmin etmek için Azure Cosmos DB kapasite hesaplayıcısını (RU hesaplama aracı) kullanabilirsiniz.

Otomatik Pilot ile sağlanan aktarım hızını otomatik olarak yapılandırma Önizleme

Otomatik Pilot modunda kapsayıcılarınız ve veritabanlarınız, sağlanan aktarım hızını SLA'ları koruyarak iş yükü desenlerine göre otomatik olarak ölçeklendirir ve bu sayede el ile kapasite ayarlamanız veya hız sınırlama gerçekleştirmeniz gerekmez. Bu tahmin edilemeyen, sık olmayan ve ani artış gösteren iş yükleri için en iyi seçenektir. Uygulamanız Cosmos kapsayıcısına veya veritabanına istek gönderdiğinde Otomatik Pilot, iş yükü gereksinimlerine göre sağlanan aktarım hızını otomatik olarak ve anında ayarlar.

Otomatik Pilot Aktarım Hızı - Birim (saatte 100 RU/s) Fiyat
100 Otomatik Pilot RU/sn, tek bölge hesabı $-
100 Otomatik Pilot RU/sn çoklu bölge, N bölge ile tekli ana kaynak hesabı N bölge x $-, burada N > 1
100 RU/sn çoklu bölge, N bölge ile çoklu ana kaynak hesabı N bölge x $-, burada N > 1

Daha fazla bilgi edinmek için belgeler sayfasına bakın.

Sağlanan aktarım için yedek kapasite

Azure Cosmos DB yedek kapasite fiyatlandırması ile kapasite planlama ve yönetim yükünü azaltırken yüzde 65’e kadar maliyet tasarrufundan ve gelişmiş kullanılabilirlik sunan SLA’lardan yararlanın. Tek seferlik ödemeyle bir veya üç yıllığına sağlanan aktarım hızı ayırın ve belirli bir kayıt altındaki tüm bölgeler, API’ler, hesaplar ve abonelikler genelinde sağlanan ayrılmış aktarım hızını paylaşın. Daha fazla bilgi edinmek için belgeler sayfasına bakın.

1 Yıllık Ayırma 3 Yıllık Ayırma
İşleme Tek bölge yazma Birden fazla bölge yazma Tek bölge yazma Birden fazla bölge yazma
Fiyat/Tasarruflar 100 RU/s başına fiyat
(PAYG üzerinden tasarruflar)
100 RU/s başına fiyat
(PAYG üzerinden tasarruflar)
100 RU/s başına fiyat
(PAYG üzerinden tasarruflar)
100 RU/s başına fiyat
(PAYG üzerinden tasarruflar)
İlk 50.000 RU/sn $- $- $- $- $- $- $- $-
Sonraki 450.000 RU/sn $- $- $- $- $- $- $- $-
Sonraki 2.500.000 RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
3.000.000’un üzerinde RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Ayrılmış kapasitenizi aşan miktarda sağladığınız aktarım hızının tamamı, standart sağlanmış aktarım hızı ücretleriyle faturalandırılır.

Kullanılan Depolama Alanı

Azure Cosmos DB, sınırsız işlem ve analitik (önizleme) depolama sunar. Depolama alanı, Azure Cosmos DB kullandığınız tüm bölgelerde verilerinizin ve dizinlerinizin kullandığı yerel SSD destekli mantıksal depolama alanı GB’tı olarak faturalanır. Örneğin üç bölgede Azure Cosmos DB hesabını çoğaltırsanız bu üç bölgenin her birindeki toplam depolama alanı maliyetini ödersiniz.

Verileriniz işlem ve analitik (önizleme) olmak üzere iki ayrı depolama katmanında yönetilir ve iş yükleri, birbirleriyle çakışmadan aynı mantıksal veriler üzerinde çalışır. İşlem depolama katmanı, Cosmos kapsayıcınızda varsayılan olarak her zaman etkin olsa da analitik (önizleme) depolama katmanını özellikle etkinleştirmeniz gerekir.

Depolama alanı gereksiniminizle ilgili tahmini bilgi edinmek için kapasite planlayıcı aracını kullanın.

Kullanılan Depolama Alanı Fiyat
1 GB işlem depolama katmanı kullanımı (satır odaklı) $-/ay
1 GB analitik depolama katmanı kullanımı (sütun odaklı) - önizleme $-/ay

İşlem depolama katmanı için ek IOPS (saniye başına giriş/çıkış işlemi) ücreti alınmaz. Analitik (önizleme) depolama katmanı için depolama işlemleri şu şekilde faturalandırılır:

Analitik depolama işlemleri Önizleme

İşlemler Fiyat
Yazma İşlemleri (10,000 işlem başına) $-
Okuma İşlemleri (10,000 işlem başına) $-

Birden Çok Bölge ve kullanılabilirlik alanları

Azure Cosmos DB, anahtar teslim küresel dağıtım ve saydam çoklu ana kaynak ile çoğaltma özelliğiyle tam olarak yönetilen bir veritabanı hizmetidir. Azure Cosmos hesabınıza dilediğiniz zaman bölge ekleyebilir ve bu hesaptaki bölgeleri dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Çeşitli Azure Cosmos veritabanları ve kapsayıcıları için yapılandırdığınız aktarım hızı, Cosmos hesabınızla ilişkili her bir bölgede ayrılır.

Çok bölgeli yapılandırmaya ek olarak artık Azure Cosmos veritabanınızla ilişkilendirilecek bir bölge seçerken alan yedekliliğini etkinleştirebilirsiniz. Alan yedekliliği, verileri bir bölgedeki birden fazla alan arasında çoğaltarak o bölgede ek yedeklilik sağlar. Kullanılabilirlik alanı yedekliliği tek bölge hesaplarında ve çoklu bölge yazma özelliği etkin olan çoklu bölge hesaplarında kullanılabilir.

Aktarım Hızı - Birim (saatte 100 RU/s) Fiyat
100 RU/s, tek bölge hesabı 1 x $-
100 RU/s, N>1 bölge, tek yazılabilir bölge N x $-
100 RU/s, N>1 bölge, tüm bölgelere yazılabilir (N + 1) x $-
100 RU/s, N>1 bölge, tüm bölgelere yazılabilir, kullanılabilirlik alanları etkin (N + 1) x $-

Azure Cosmos DB’yi Ücretsiz deneyin

Azure Cosmos DB yerel öykünücü ile yerel makinenizden üretime hazır uygulamalar geliştirin ve test edin Yerel Windows makinenizden ücretsiz Azure Cosmos DB öykünücüsünü indirin. Veritabanınızdan memnun kaldığınızda bulutta bir Azure Cosmos DB örneğini göstererek dağıtabilirsiniz.
Azure’la yeni tanıştınız ve bir üretim öncesi uygulamayı test etmek mi istiyorsunuz? Azure Ücretsiz Hesap ile Azure Cosmos DB ve diğer Azure hizmetlerini deneyin 12 aylık Azure Ücretsiz Hesabın bir parçası olarak Azure Cosmos DB ve diğer Azure hizmetlerini deneyin. 30 günlüğüne $200 kredi elde edin ve bir yıllığına her ay 400 RU/sn sağlanan aktarım hızı ile 5 GB depolama alanından yararlanın.)
Azure Cosmos DB’yi Ücretsiz Deneme seçeneğiyle 30 günlüğüne global, taahhütsüz Azure Cosmos DB veritabanı oluşturup çalıştırın. Azure Cosmos DB’yi Ücretsiz Deneme teklifi aracılığıyla sınırlı bir süre boyunca ücret ödemeden ve Azure aboneliği olmadan global olarak dağıtılan Azure Cosmos DB deneyiminin keyfini çıkarın. İstediğiniz kadar yenileme yapabilirsiniz.

Destek ve SLA

 • Azure Desteği aracılığıyla, $29/ay tutarından başlayan fiyatlarla teknik destek sunulur. Faturalandırma ve abonelik yönetim desteği ücretsiz olarak sunulmaktadır.
 • Azure Cosmos DB genel bulut, kamu bulutu ve DoD bulutu da dahil olmak üzere tüm Azure bölgelerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Azure hizmetlerine ilişkin bölgelere göre kullanılabilirlik sayfasını ziyaret edin.
 • SLA: Azure Cosmos DB’de istekleri ve işlemleri başarılı olarak işleyebilme konusunda tek bölgeli veritabanları için en az yüzde 99,99, çok bölgeli veritabanları içinse en az yüzde 99,999 kullanılabilirlik garantisi veriyoruz. Ayrıca gecikme süresi, aktarım hızı, tutarlılık ve yüksek düzeyde kullanılabilirlik ile ilgili diğer kapsamlı SLA’lar sunuyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için SLA sayfasını ziyaret edin.

SSS

 • Azure Cosmos DB’de aktarım hızını ayırır (bir veritabanında veya kapsayıcıda) ve belirli bir saat için yalnızca ayrılmış aktarım hızı için ödeme yaparsınız. Sağlanan aktarım hızı tabanlı modelin müşteriler açısından avantajı, her ölçekte performans ve esneklik garantisi sunmasıdır. Sağlanan aktarım hızı modeli, Cosmos DB’nin yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve düşük gecikme süresi garantisinin yanı sıra ölçekten bağımsız bir şekilde yüzde 99’luk dilimde aktarım hızı garantisi sunmasına olanak tanır. Ayrılmış aktarım hızı, saniye başına İstek Birimi (RU) sayısı olarak belirtilir. Yazma, güncelleştirme, okuma, sorgu ve belge güncelleştirme de dahil olmak üzere Azure Cosmos DB’deki her işlem CPU, bellek ve IOP kullanır. Diğer bir deyişle her işlem için, istek birimi (RU) sayısı olarak ifade edilen bir istek ücreti alınır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Azure Cosmos DB’de İstek Birimleri sayfasını ziyaret edin.

 • Azure Cosmos DB veritabanınıza veya kapsayıcınıza yönelik olarak ayrılmış saniyedeki istek birim sayısı (RU/sn) olarak ifade edilen, sağlanan aktarım hızına göre sağlama süresi için saatlik bir ücretlendirme temel alınarak faturalandırılırsınız.

  Tek bir kapsayıcı için sağlanan aktarım hızı:

  Doğu ABD 2 bölgesinde sırasıyla 500 RU/sn ve 700 RU/sn aktarım hızı sağlanmış iki kapsayıcı içeren bir Azure Cosmos DB veritabanı hesabı oluşturduğunuzda, toplamda 1200 RU/sn sağlanan aktarım hızına sahip olursunuz. Bu nedenle, ödeyeceğiniz ücret 12 x $- = $- / saat olur.

  Aktarım hızınızın değişmesi gerektiğinden her kapsayıcının kapasitesine 500 RU/sn eklediyseniz ve 20.000 RU/sn kullanan yeni bir kapsayıcı oluşturduysanız, toplam sağlanan kapasiteniz 22.200 RU/sn (1.000 RU/sn + 1.200 RU/sn + 20.000RU/sn) olur. Bu durumda, faturanız şöyle değişir: $- x 222 = $- / saat.

  720 saatlik bir ayda, sağlanan aktarım hızı 500 saat boyunca 1.200 RU/sn, geriye kalan 220 saat boyunca 22.200 RU/sn olursa aylık faturanızda şu ücret görünür: 500 x $- / saat + 220 x $- / saat = $-/ay.

  Bir veri tabanı (kapsayıcı kümesi) için sağlanan aktarım hızı:

  Doğu ABD 2 bölgesinde sırasıyla 50.000 RU/sn ve 70.000 RU/sn aktarım hızı sağlanmış, birer koleksiyon kümesine sahip iki Cosmos DB veritabanı içeren bir hesap oluşturduğunuzda, toplamda 120.000 RU/sn sağlanan aktarım hızına sahip olursunuz. Bu nedenle, ödeyeceğiniz ücret 1200 x $- = $- / saat olur.

  Aktarım hızınızın değiştirilmesi ve her veritabanının sağlanan aktarım hızının 10.000 RU/sn artırılması gerekiyorsa, genel olarak sağlanan kapasiteniz 140.000 RU/sn (60.000 RU/sn + 80.000 RU/sn) olur. Bu durumda, faturanız şöyle değişir: 1400 * $- = $- / saat.

  720 saatlik bir ayda sağlanan aktarım hızı 500 saat boyunca 120.000 RU/sn ve geriye kalan 220 saat boyunca 140.000 RU/sn olursa aylık faturanızda şu ücret görünür: 500 x $- / saat + 220 x $- / saat = $- + $- = $-/ay.

 • Otomatik pilot (şu anda önizleme sürümündedir) ile seçilen katmanın taban fiyatı üzerinden saatlik olarak ve iş yükü desenlerinize göre saatlik olarak otomatik pilot modunda ayrılan maksimum sağlanan aktarım hızı üzerinden faturalandırılırsınız. Sağlanan aktarım hızı, saniyede sağlanan aktarım hızı istek birimi (RU/s) cinsinden ifade edilir.
 • Bir Cosmos hesabının (veritabanları ve kapsayıcılar içeren) birden çok coğrafi bölgeyi kapsamasını tercih ederseniz, faturalandırmada tüm bölgelerdeki her bir kapsayıcıya ilişkin aktarım hızı ve depolama alanının yanı sıra bölgeler arasındaki veri aktarımı dikkate alınır. Örneğin, Batı ABD bölgesinde bu ay, 10.000 RU/sn aktarım hızı ile sağlanan ve 1 TB veri depolayan bir kapsayıcınız olduğunu varsayalım. 3 bölüm eklediğinizi varsayalım: Her biri aynı depolama alanına ve aktarım hızına sahip Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya bölgeleri. Ayda 31 gün olduğunu varsaydığımızda aylık toplam faturanız şu şekilde hesaplanır:

  Öğe Kullanım (Aylık) Kur Aylık Maliyet
  Batı ABD’deki kapsayıcı için aktarım hızı faturası 10.000 RU/s * 24 * 31 100 RU başına $-/saat $-
  3 ek bölge (Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya) için aktarım hızı faturası 3 * 10.000 RU/s * 24 * 31 100 RU başına $-/saat $-
  Batı ABD’deki kapsayıcı için depolama faturası 1 TB $-/GB $-
  3 ek bölge (Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya) için depolama faturası 3 * 1 TB $-/GB $-
  Toplam $-

  Buna ek olarak, Batı ABD bölgesindeki verileri Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya bölgelerine çoğaltmak için her ay Batı ABD bölgesinden 100 GB veri çıkışı yaptığınızı düşünelim. Bu çıkış için veri aktarım ücretleri doğrultusunda faturalandırılırsınız.

 • Kapsayıcıların birden çok coğrafi bölgeyi kapsamasını tercih ederseniz, faturanızda tüm bölgelerdeki her bir kapsayıcıya ilişkin sağlanan aktarım hızı ve depolama alanının yanı sıra bölgeler arasındaki veri aktarımı da hesaba katılır. Sağlanan aktarım hızı üzerinden faturalandırılırsınız.

  Birden fazla bölge yazma

  Batı ABD bölgesinde bu ay, 10.000 RU/sn aktarım hızı ile sağlanan ve 1 TB veri depolayan bir kapsayıcınız olduğunu varsayalım. Her biri aynı depolama alanına ve aktarım hızına sahip olan 3 bölge eklediğinizi varsayalım: Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya. Küresel olarak dağıtılmış uygulamanızdan dört bölgenin tümündeki kapsayıcılara yazma kapasitesine sahip olmak istiyorsunuz. Ayda 31 gün olduğunu varsaydığımızda aylık toplam faturanız şu şekilde hesaplanır:

  Öğe Kullanım (Aylık) Kur Aylık Maliyet
  Batı ABD’deki kapsayıcı için aktarım hızı faturası (birden çok bölge yazma) 10.000 RU/s * 24 * 31 100 RU başına $-/saat $-
  3 ek bölge için aktarım hızı faturası: Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya (birden çok bölge yazma) (3 + 1) * 10 bin RU/sn * 24 * 31 100 RU başına $-/saat $-
  Batı ABD’deki kapsayıcı için depolama faturası 1 TB $-/GB $-
  3 ek bölge (Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya) için depolama faturası 3 * 1 TB $-/GB $-
  Toplam $-

  Yukarıdaki örnek için, buna ek olarak Batı ABD bölgesindeki verileri Doğu ABD, Kuzey Avrupa ve Doğu Asya bölgelerine çoğaltmak için her ay Batı ABD bölgesinden 100 GB veri çıkışı yaptığınızı düşünelim. Bu çıkış için veri aktarım ücretleri doğrultusunda faturalandırılırsınız.

  29 Şubat 2020’ye kadar yeni Azure Cosmos DB hesapları, hesabın ömrü boyunca geçerli olacak çok bölgeli yazmada (çoklu ana kaynak) %33 oranında indirim elde edecek. Yalnızca uygun yeni hesaplar içindir. 1 Aralık 2019 ila 29 Şubat 2020 arasında oluşturulmuş hesaplar için geçerlidir. Teklifler, yalnızca çok bölgeli yazmalar için geçerlidir. Hem Coğrafi Yedeklilik özelliği hem de Çok Bölgeli Yazma işlemleri hesap ayarlarından etkinleştirilmelidir. Asıl indirim, seçili bölgelerin sayısına göre farklılık gösterir.

 • Depolama kapasitesi, bir aylık bir dönemde depolanan saatlik en fazla veri miktarı birimi (GB cinsinden) üzerinden faturalandırılır. Örneğin; ayın ilk yarısında 100 GB’lık, ikinci yarısında ise 50 GB’lık depolama kullandıysanız, bu ay için 75 GB’a eşdeğer depolama tutarı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Kullanımdan veya kapsayıcının ya da veritabanının bir saatten kısa bir süre etkin kalıp kalmadığından bağımsız olarak, kapsayıcının veya veritabanının açık kaldığı her saat için faturalandırılırsınız. Örneğin, bir kapsayıcı veya veritabanı oluşturup 5 dakika sonra silerseniz, faturanıza 1 saat olarak yansıtılır.

 • Belirli bir saat için sağlanan aktarım hızı üst sınırı üzerinden ücret ödersiniz.

  Örneğin, 09.30’da sağlanan aktarım hızını 400 RU/sn’den 1.000 RU/sn’ye çıkarır ve 10.45’te yeniden 400 RU/sn’ye düşürürseniz, iki saatlik 1.000 RU/sn ücreti ödersiniz.

  Bir kapsayıcı veya kapsayıcı kümesi için 09.30’da sağlanan aktarım hızını 100.000 RU/sn’den 200.000 RU/sn’ye çıkarır ve 10.45’te yeniden 100.000 RU/sn’ye düşürürseniz, iki saatlik 200.000 RU/sn ücreti ödersiniz.

 • Azure Portal’ı, desteklenen SDK’lardan birini veya REST API’yi kullanarak her kapsayıcı ya da veritabanı için sağlanan aktarım hızının (saniyedeki İstek Birimi sayısı) ölçeğini artırabilir veya azaltabilirsiniz.

 • Azure Cosmos DB ayrılmış kapasitesi, bir veya üç yıllık Cosmos DB sağlanan aktarım hızı kapasitesi için ön ödeme yaparak para tasarrufu yapmanızı sağlar. Böylece veritabanları ve kapsayıcılar (tablolar/koleksiyonlar/grafikler) için Cosmos DB sağlanan aktarım hızında size indirim kazandırır. Azure Cosmos DB ayrılmış kapasitesi, normal fiyatlardaki Cosmos DB maliyetlerinizi bir veya üç yıllık ön ödeme taahhüdüyle büyük ölçüde düşürebilir. Ayrılmış kapasite, fatura indirimi sağlar ve Cosmos DB kaynaklarınızın çalışma zamanı durumunu etkilemez. Azure portalda Cosmos DB için ayrılmış kapasite satın alabilirsiniz. Ayrılmış kapasite hakkında daha fazla bilgi edinmek için Cosmos DB belgelerini okuyun.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Azure Cosmos DB

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin