Azure Sahası fiyatlandırma

Birleşik veri idaresiyle iş değerini en üst düzeye çıkarın

Azure Purview, hibrit verilerin iş değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olan birleşik bir veri idaresi hizmetidir. Purview Veri Haritası, büyük ölçekte verileri tarama ve sınıflandırmayı otomatikleştirmenize olanak sağlar. Purview Veri Kataloğu, BI, Analytics, AI ve ML’yi hızlandırmak için kendi kendine veri bulmayı sağlar.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Azure Purview Veri Haritası

Veri yönetimi için temel olan Veri Haritası, şirket içi, çoklu bulut ve SaaS veri kaynaklarınızı birleştirir. Mevcut veri depolarından meta verileri, kökenleri ve sınıflandırmaları ayıklayan Veri Haritası, 100’den fazla yerleşik sınıflandırıcıyı ve kendi özel sınıflandırıcılarınızı kullanarak bulut ölçeğindeki sınıflandırıcılar yardımıyla veri kavrayışınızı zenginleştirmenize olanak sağlar. Purview Veri Haritası ile kuruluşlar, meta verileri bulut ölçeğinde merkezi olarak yönetebilir, yayınlayabilir ve envantere kaydedebilir, Atlas Apache açık API’lerini kullanarak daha da genişletebilir.

Fiyat
Kapasite Birimi 1 Kapasite Birimi Saati başına $-
Sağlanan API aktarım hızı. 1 kapasite birimi = 1 API/sn
31 Mayıs 2021’e kadar ücretsiz 4 kapasite birimi içerir.
Meta Veri Depolama Önizleme aşamasında ücretsiz

Tarama ve Sınıflandırma

Fiyat
Çevrimiçi Power BI için Önizleme aşamasında ücretsiz
Şirket için SQL Server için Önizleme aşamasında ücretsiz
Diğer veri kaynakları için 1 vCore Saati başına $-

Not: Azure Purview, yönetilen kaynaklar olarak bir depolama hesabı ve bir Azure Event Hubs hesabı sağlar. Bu, çoğu durumda tarama ücretlerinin %2’sini aşmayan ayrı ücretlere neden olabilir. Azure Purview Resource JSON içindeki Azure portal Yönetilen Kaynaklar bölümüne bakın.

Not: Amazon AWS S3 verilerini yönetmek için Azure Purview kullanan müşteriler veri aktarımları ve API çağrılarından dolayı Amazon AWS faturalarının bir parçası olarak ek ücretlendirme ile karşılaşabilir. Bu ücret bölgeye göre değişiklik gösterir. Ücreti görmek için AWS Yönetim Konsolundaki Faturalandırma ve Yönetim konsoluna bakın.

Azure Purview Veri Kataloğu

Veri tüketicilerinize güvenilir ve doğru veriler sağlayan Azure Purview Veri Kataloğu ile verilerin iş değerini en üst düzeye çıkarın. Purview Veri Kataloğu, hibrit verileri bulmayı, yorumlamayı ve verilere güvenmeyi kolaylaştıran semantik arama ve tarama, iş sözlüğü ve görsel köken gibi özellikler sunar.

Fiyat
Ücretsiz Veri Haritasına dahildir
Veri varlıklarını arama ve göz atma
C1 Önizleme aşamasında ücretsiz
İş sözlüğü, köken görselleştirme ve katalog öngörüleri
D0 Önizleme aşamasında ücretsiz
Hassas veri tanımlama içgörüleri

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması hakkında bilgi edinin. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Sık sorulan sorular

  • Önizleme aşamasında, yalnızca Purview Veri Haritası kapasite birimleri ve tarama için ücret yansıtılır. Veri Haritası meta veri depolama alanı ve Veri Kataloğu önizleme aşamasında ücretsizdir. Azure Purview kullanmaya başlamak için Veri Haritasını sağlamanız gerekir. Veri Haritası, kapasite birimi ve meta veri depolama alanı başına ücretlendirilir. Veri Haritasını sağladıktan sonra, Azure Purview örneğinizi kaldırana kadar Veri Haritası için ücret yansıtılır. Önizleme aşamasında meta veri depolama alanı ücretsizdir. 31 Mayıs 2021’e kadar ayda 4 ücretsiz kapasite birimi alacaksınız. Tarama, sunucusuz vCore saati başına ücretlendirilir. Önizleme aşamasında, seçili Power BI ve SQL Server varlıklarının taranması ücretsizdir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki SSS bölümüne bakın. Önizleme aşamasında Veri Kataloğu ücretsizdir. Veri Kataloğu fiyatlandırması gelecek bir tarihte duyurulacaktır.
  • Yalnızca vCore ile kaç saat tarama yaptığınıza göre ücret ödersiniz. Tüketim, en yakın dakikaya yuvarlanır. Önizleme aşamasında, Power BI ve SQL Server varlıklarının taranması ücretsizdir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıya bakın. Farklı veri depolarına bağlanan bağlayıcılar için artımlı ücret alınmaz.
  • Önizleme aşamasında Azure Purview, şirket içinde barındırılan tarama ve sınıflandırma çalışma zamanı aracılığıyla Azure Purview’e bağlanabilen şirket içi SQL Server için ücretsiz tarama ve sınıflandırmaya sahip olacaktır. Bulut çalışma zamanını kullanan diğer tüm SQL Serverlar bu ücretsiz tarama kapsamının dışındadır.
  • Önizleme aşamasında Azure Purview tarafından kullanılmak üzere etkinleştirilmiş yönetim API’leri ile Power BI çevrimiçi kiracıları için ücretsiz tarama ve sınıflandırma sunulur. Şirket içinde Power BI Premium önizleme aşamasında desteklenmez.
  • Veri Haritası, veri varlıklarının, ilişkili meta verilerin ve veri varlıklarını bağlayan kökenlerin bir haritasıdır. Kapasite birimi, Veri Haritanızın çalışır durumda tutulması için sağlanan bir kaynak kümesidir. Bir kapasite birimi, saniyede yaklaşık 1 API çağrısını destekleyebilir. Bu kapasite, Azure Purview Studio veya Apache Atlas API’lerindeki kullanıcı deneyimleri tarafından kullanılır.
  • Veri Haritası, iş ve teknik meta verileri ile veri varlıklarıyla ilişkili kökenleri aranabilir bir grafik biçiminde depolar. GB olarak arama yapılabilen grafik depolama, meta veri depolama alanıdır. Veri Haritası kapasite birimi başına 3 GB’a kadar meta veri depolama alanı önizlemede ücretsizdir. Fiyatlandırma gelecek bir tarihte duyurulacaktır.
  • Önizleme aşamasında, kapasite birimi adedi 4 veya 16 olan bir veri haritası sağlayabilirsiniz. Veri Haritası meta veri depolama alanı, kapasite birimi başına en fazla 3 GB ile sınırlıdır. Önizleme aşamasında, Veri Haritası sağlandıktan sonra kapasitesi değiştirilemez.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.