Geçiş yapma

Bir buluta geçiş konusunda başarısı kanıtlanmış bir yaklaşımdan faydalanarak uygulamalarınızı, verilerinizi ve altyapınızı Azure’a nasıl taşıyabileceğinizi öğrenin. Ayrıca yolculuğunuzu hızlandıracak ve güvenle ilerlemenize yardımcı olacak buluta geçiş araçlarından ve rehberlikten faydalanın.

Geçiş yolculuğunun aşamaları

Buluta geçiş insanları, süreçleri ve teknolojiyi kapsayan önemli bir kurumsal değişiklik yönetimi sürecidir. Bütünsel yaklaşım sergilemek, yolculuğunuzu başarılı bir şekilde sürdürmenize yardımcı olmakla kalmayıp iş yükleriniz bulutta çalışmaya başladıktan sonra kuruluşunuzun verimlilik, çeviklik ve ölçeklendirme gibi yeni avantajlardan da faydalanmasını sağlar.

Stratejinizi tanımlama

Geçiş veya modernleştirme yaklaşımı konusunda karar verin.

Yaklaşımınızı üç noktaya göre tanımlayın: geçiş tetikleyicileri, iş hedefleri ve iş yükü öncelikleri. Zamana duyarlı tetikleyicileriniz varsa geçiş yapın. Sürekli yatırım yapılacak hedefli ve iş açısından kritik iş yüklerini modernleştirin.

Buluta geçişe yönelik bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak için önemli proje katılımcılarını dahil edin.

BT, finans ve iş sorumlularından oluşan çok işlevli bir ekibin kapsamlı desteğini alarak kurumsal hedefleri karşılayan, daha sorunsuz ve daha hızlı bir geçiş gerçekleştirin.

Buluta geçiş iş ortaklarından yardım alın.

Bulut beceri kümenizi geliştirin ve geçiş sürecindeki riski azaltın. Geçiş sürecinin tamamında ve sonrasında destek sunan bir yönetilen hizmet sağlayıcısıyla birlikte çalışın.

Geçişinizi planlayın

Uygulamalarınızı, veritabanlarınızı ve altyapınızı bulup değerlendirin.

Otomatik buluta geçiş araçlarını kullanarak bağımlılıklarınızla ilgili içgörüler elde edin. Altyapınızın envanterini çıkarın ve şirket içi ortamlarınızı değerlendirin. Doğru boyutlandırma rehberliği, iş yükü düzeyi maliyet tahminleri ve performans ölçümleri alın.

Geçiş için bir iş durumu oluşturma amacıyla toplam sahip olma maliyetini (TCO) hesaplayın.

Azure’a ilişkin toplam sahip olma maliyetinizi hesaplayarak ve bu hesabı şirket içi bir dağıtımla karşılaştırarak Azure’a geçişin sağlayabileceği maliyet tasarruflarını değerlendirin.

Bütünsel bir geçiş planı oluşturun.

İş yükü öncelikleri, zaman çizelgeleri, kilometre taşları, kaynaklar ve fonlama konularını dikkate alın. Ardından genel planınızı, her biri alakalı iş yüklerinden oluşan geçiş projeleri halinde bölümlere ayırın. Liderlik ve geçişe yönelik yeni mükemmeliyet merkezinizden yardım alın.

Kaynaklar

Explore best practices and guidance for accelerating migration

New

Prioritize datacenter discovery and readiness assessments to accelerate cloud migration

New

Financial considerations for cloud migration

New

Building landing zones for successful migration

Kuruluşunuzu geçiş için hazırlama

Bulut becerilerini geliştirin.

Bulut teknolojileri, geçiş araçları ve işletimsel süreçler konusunda BT ve uygulama geliştirme ekiplerinizin gerekli hıza ulaşmasını sağlayın. Eğitim için yapılan ön yatırım, geçiş çabalarınızı daha verimli bir şekilde ölçeklendirmenize ve kuruluşunuzu başarıya ulaştırmanıza yardımcı olur.

İş yükleriniz için bir giriş bölgesi ayarlayın.

Önceden yapılandırılmış giriş bölgeleri arasında çeviklikle kuruluş standartları arasında bir denge oluşturan ağ iletişimi, kimlik, yönetim, güvenlik ve idare öğeleri bulunur. Giriş bölgesine yönelik en iyi yöntemleri kullanarak geçiş sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek idare sorunlarından kaçınabilirsiniz.

Bulutu benimseme

Yinelemeli yaklaşımla dalgalar halinde geçiş ve modernleştirme yapın.

Her dalga için yönetilebilir boyutta bir iş yükü kohortu seçin ve otomatik araçları kullanarak taşıma işini gerçekleştirin. Altyapı için Azure IaaS veya web uygulamaları için Azure App Service gibi iş yüklerinizi taşıyacağınız hedef bulut hizmetlerini seçin.

Kaynaklar

İş yüklerinizi geçirdiğinizde buluta geçiş yolculuğunuz sona ermiş olmaz. Bu noktadan sonra BT ve uygulama geliştirme ekiplerinin bulut ortamlarını düzenli olarak ve etkin bir şekilde yönetmesi, güvenliğini sağlaması ve idare etmesi gerekir. Geçişten sonraki dönemde kuruluşunuz diğer modernleştirme fırsatlarını da göz önünde bulundurabilir.

İş yüklerinizin güvenliğini sağlayın ve onları yönetin

Güvenlik duruşunuzla ilgili tam görünürlüğe ve denetime sahip olun.

Azure Güvenlik Merkezi gibi bir çözüm tarafından sağlanan akıllı tehdit koruma özelliğiyle hibrit ortamlarda tehditleri hızlıca tespit edip müdahale edin. Azure Sentinel gibi buluta özel SIEM çözümleriyle kuruluşunuzun tamamını tehditlere karşı koruyun.

Yönetimi basitleştirmek için tek bir kontrol düzlemi kullanın.

Azure Arc gibi bir çözümle tüm ortamlarınızdaki iş yüklerinizi yönetin. Gerçek zamanlı içgörüler ve eğilimlerle iş yüklerinizin performansını izleyin. Bulutta sunulan yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma çözümleri sayesinde iş yüklerinizin koruma altında olmasını sağlayın.

Bulut ortamlarınızı idare edin ve maliyetleri iyileştirin

Denetimi kaybetmeden uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi hızla oluşturun ve ölçeklendirin.

Giriş bölgesi için yaptığınız çalışmaları bir adım ileri götürerek bulut aboneliklerinizi ve kaynaklarınızı idare etmek için standart ve özel ilkelerden oluşan ve uyumluluk konusunda yardımcı olan bir birleşim elde edin.

Bulut sağlayıcınızın sunduğu araçlar, teklifler ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi edinin.

Bulut harcamalarını izleyip düzenleyin ve özel tekliflerle operasyonel verimliliği artırın. Örneğin, ayrılmış örnek indirimlerinden veya şirket içi lisanslarınızı bulutta kullanma imkanından faydalanabilirsiniz.

Kaynaklar

Geçiş

Lift-and-shift ile taşıyarak geçiş yaptığınızda mevcut uygulamalarınızı kod değişikliği yapmadan ve iyileştirilmiş bir şekilde Azure'a taşıyabilirsiniz. Uygulamaları hizmet olarak bulut altyapısı (IaaS) ortamına olduğu gibi taşımak, sermaye harcamalarını operasyonel harcamalara dönüştürmenize, hızla çeviklik ve ölçeklendirme olanakları elde etmenize yardımcı olur. Tipik projeler şunlardır:

Modernleştirme

Uygulamanızı ölçeklendirmek ve bulut mimarilerine göre iyileştirmek için değiştirin veya genişletin. Yerleşik güvenlik, düzeltme eki uygulama, yüksek kullanılabilirlik ve otomatik ölçeklendirme gibi hizmet olarak platform (PaaS) avantajlarından yararlanın. Tipik projeler şunlardır:

Kendi kendinize çalışmaya başlayın

Geçiş için uzman yardımı alın

Azure’a Geçiş Programı

Geçiş yolculuğunuzun her aşamasında proaktif rehberlikten ve doğru uzmanlardan tarafından sağlanan destekten faydalanarak iş yüklerinizi güvenle taşıyın.

Sık sorulan sorular

  • Microsoft, Azure için buluta geçiş sürecinizi planlayıp uygulamaya ek olarak bulut ve hibrit ortamlarınızı idare etme, yönetme ve iyileştirme konusunda etkisi kanıtlanmış bir metodoloji olan Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi'ni kullanmanızı önerir. Bulut mimarlarının, BT profesyonellerinin ve iş karar alıcılarının kısa ve uzun vadeli hedeflerine başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duyduğu uçtan uca rehberliği, en iyi deneyimleri, belgeleri ve araçları sağlar.
  • Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli iş yüklerini geçirin: Windows Server, SQL Server, Linux, .NET ve PHP web uygulamaları, MySQL ve PostgreSQL gibi açık kaynak veritabanları, SAP, geliştirme/test ortamlar ve sanal masaüstü altyapısı. Azure'da çeşitli iş yüklerinizi geçirmeye yardımcı olacak birçok farklı araç vardır. Bu örnek kılavuzlarla farklı geçiş senaryoları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Azure, iş yüklerinizi ve işinizin geçişe hazır olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olacak çeşitli araç ve kaynaklar içerir. Stratejik Geçiş Değerlendirmesi ve Hazırlık Aracı (SMART) ile iş stratejisinden iş yükü hazırlık durumuna ve eğitim ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçlarınızı değerlendirin. Neredeyse her türlü kullanım örneğine yönelik Azure geçiş araçları için Azure Geçişi sayfasını ziyaret edin.