Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Azure sürdürülebilirliği

Temiz enerjinin geleceğine katkıda bulunmakla kalmayıp kendi sürdürülebilirlik ve iş hedefleriniz açısından da ilerleme kaydedin.

İyi Tasarlanmış Mimari Çerçevesi için sunulan yeni Azure sürdürülebilirlik rehberine göz atın

Yerel çevreye duyarlı sürdürülebilir bulut altyapısı

Azure olarak sürdürülebilirliğin ve iklim değişikliği karşısında insanlığın takınacağı tutumun çağımızın en önemli sınavlarından olduğunu düşünüyoruz.

Daha temiz, daha yeşil bir gelecek için plan yapma konusunda hala vaktimiz olduğunu düşünüyoruz. Gezegenimize uyum sağlamak ve onunla birlikte büyümek için sürdürülebilir teknolojileri yeniliklerimizin merkezine alarak çevre üzerindeki etkimizi mümkün olan en düşük seviyeye çekmekte kararlıyız.

Enerji kullanımını azaltma, daha karbonsuz elektrik şebekelerine geçme, sürdürülebilir ve yenilikçi Azure teknolojileriyle daha yeşil bir geleceğin tanıtımını yapma gibi konularda çalışmalar yürüten küresel topluluğumuza nasıl katılabileceğinizi öğrenin.

Operasyonel yaklaşımın ötesine geçme

Sürdürülebilirliğe çoğunlukla operasyonel bir bakış açısından yaklaşılır ve çevreyi koruma misyonları işletmede bir maliyet kalemi, yönetilmesi gereken bir risk veya uyumluluk yükü olarak görülür. Azure içinse veri merkezleri ve sürdürülebilir bulut altyapısı, ticaretten çok daha ötesi; birer parçası olduğumuz toplumlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için inanılmaz bir fırsattır.

Azure, yerel topluluklar üzerindeki çevresel etki açısından şu dört ana başlığa odaklanma hedefine bağlıdır: karbon, su, atık ve ekosistemler.

%100

yenilenebilir enerjiye geçiş hedefi: 2025.

2030 itibarıyla "su pozitif"

2030’a kadar tükettiğimizden daha fazla su takviye edeceğiz.

Sıfır atık

sertifikası için hedef: 2030.

Net sıfır

yeni inşaatlarla ormansızlaştırma.

Yerel topluluklara karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz

Microsoft'un çalışma biçimini sürdürülebilirliğe göre uyarlamasıyla birlikte, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi veri merkezlerini çalıştırmanın ötesine taşıdık. Yerel ölçekte etki yaratmak ve çevreyle ilgili elde edilen sonuçları geliştirmek için dünyanın her yanında 40'ın üzerinde projeye etkin katılım sağlıyoruz.

İşte bazı örnekler:

Su kullanımını iyileştirme

Güney Afrika bölgesel hastanelerinde su krizini hafifletmek amacıyla akıllı su ölçümleri kullanıyoruz.

Yeniden ağaçlandırma

İrlanda'da toplulukların yaşam alanlarını yerel ağaç türleriyle yeşillendiriyoruz.

Toplulukların daha kaliteli suya erişim olanaklarını artırma

Orta Washington eyaletindeki kunduzlar için doğal ortamı geri kazandırma çalışmaları yürütüyoruz.

Kentsel alanda ormancılık

Des Moines, Iowa'da ağaç dikimi ve ormanların korunmasını teşvik etme kapsamında çalışmalar yürütüyoruz.

Enerji verimliliğini teşvik etme

Bir İrlanda üniversitesinde enerji verimliliğini ve enerji tasarrufunu artırmaya yönelik toplumsal sorumluluk projesi.

Yenilenebilir enerji projelerinde işbirliği

Virginia eyaletindeki bazı üniversitelerde, güneş enerjisi alanındaki yeni iş fırsatlarından yararlanabilecek geleceğin nitelikli çalışanlarını yetiştiriyoruz.

Yeni nesil sürdürülebilir bulut teknolojisi için enerji yeniliklerini keşfetme

Yeni sunucu soğutma yöntemlerinin bir yandan enerji kullanımını azaltırken diğer yandan yüksek işlem gücü sağlayıp su tüketimini ortadan kaldırmaya yardımcı olarak fiziksel veri merkezlerinin çevre üzerindeki etkisini olabildiğince azaltmamıza nasıl katkı sağladığını öğrenin.

Şebeke etkileşimli UPS pillerine geçme gibi küçük adımların (şebekede kapasite eklemekle ve talebi azaltmakla birlikte) sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza ve karbon ayak izimizi küçültmemize yardımcı olma yönünde nasıl büyük bir fark yaratabildiğini keşfedin.

Veri merkezi yedek enerji jeneratörlerini çalıştırmak için geleneksel dizele kıyasla daha az karbon salınımına yol açan yakıtlara geçiş yapmamızın net sıfır karbon salınımı elde etmemize nasıl yardımcı olduğunu görün.

Sekmelere geri dön

Sık sorulan sorular

  • Yenilenebilir enerji güneş enerjisi, rüzgar gücü, hidroelektrik gücü, jeotermal enerji, dalga gücü ve biyoyakıtlar gibi insan yaşamı ölçeğinde doğal olarak takviye edilen yenilenebilir kaynaklardan toplanan enerjidir. 2025 itibarıyla Azure kullandığı enerjinin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edecek. Açmak gerekirse tüm veri merkezlerimizde, binalarımızda ve kampüslerimizde tüketilen ve karbon salınımına neden olan elektriğin yüzde 100 oranında yeşil enerjiden elde edilmesine yönelik enerji satın alım sözleşmeleri (PPA) yapacağız.

  • Microsoft'un bir parçası olan Azure, 2012'den beri karbon salınımı açısından yüzde 100 nötrdür. Başka bir deyişle, karbon yakalama (karbon telafisi) veya karbon emisyonlarını azaltma yoluyla her yıl salınımına neden olduğumuz miktarda karbonu atmosferden temizliyoruz.

  • Bu da 2030 itibarıyla her yıl salınımına neden olduğumuzdan daha fazla karbonu temizlemek istediğimiz anlamına geliyor. 2050'deki hedefimiz, Microsoft olarak kuruluş yılımız olan 1975'ten beri doğrudan veya elektrik tüketimi yoluyla neden olduğumuz tüm geçmiş karbon salınımlarını temizlemektir.

Sürdürülebilir bulut altyapısıyla hedeflerinize doğru ilerlemeye başlayın: ücretsiz Azure denemesi

Ücretsiz kullanmaya başlayın