Spring over navigation

Azure Government-supportmuligheder

Microsoft tilbyder en lang række supportmuligheder for at imødekomme behovet hos de offentlige myndigheder i USA vha. den dedikerede Azure Government-cloudplatform.

Som introduktionstilbud er alle kunder, der køber Microsoft Azure Government via en Enterprise Agreement, berettiget til Standard- eller ProDirect-support, afhængigt af forbrug, uden ekstra omkostninger.

Få mere at vide om Enterprise Agreement-supportprogrammet

Sammenligning af funktioner

SUPPORTPLANER Inkluderet Developer Standard Professional Direct Premier
Bedst til Support i forbindelse med fakturering og abonnement; Online selvhjælp Andre miljøer end produktionsmiljøer Begrænset forretningskritisk afhængighed af Azure Betydelig afhængighed af Azure Forretningskritisk og strategisk afhængighed af Azure
Supportmuligheder Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Alle Microsoft-produkter
Ubegrænset fakturerings- og abonnementssupport døgnet rundt alle ugens dage Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Offentlige Azure-forummer 1 Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Azure Government-dokumentation Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Support ydes af screenede amerikanere 5 Inkluderet Kun i åbningstider 2 Kun i åbningstider 2 Kun i åbningstider 2 Kun i åbningstider 2
Ubegrænset teknisk support på engelsk døgnet rundt alle ugens dage Ikke tilgængelig Kun i åbningstider 2 Døgnet rundt Døgnet rundt Døgnet rundt
Ikke-Microsoft-teknologier, der kører Azure Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Rådgivningstjenester Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Begrænset rådgivning Kundespecifik
Administration af supportkonto Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Samlet Tildelt
Eskaleringsstyringstjeneste Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Afhængighedstilknytning for cloudtjeneste Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Support på stedet Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Indledende svartid3 Ikke tilgængelig < 8 timers åbningstid2 < 1 time < 1 time < 1 time
Maksimal alvorsgrad Ikke tilgængelig C A A A
Månedlig betaling4 Inkluderet i Azure Government-abonnementet $40 pr. md $125 pr. md $1250 pr. md Kontakt den licensgivende tjenesteudbyder

1Der er to Azure-internetforummuligheder: MSDN og Stack Overflow. MSDN er en Microsoft Online-egenskab. Stack Overflow er ikke tilknyttet eller relateret til Microsoft.

2I USA er åbningstiden mellem kl. 6 og 18 Pacific Time fra mandag til fredag, undtagen helligdage.

3Indledende svartid vises for den maksimale alvorsgrad for hvert tilbud og er den hurtigste indledende svartid for hvert tilbud. Lavere alvorsgrader har længere indledende svartid.

4 I det første år ydes StorSimple-support til den fysiske enhed, indtil kundens næste Enterprise Agreement-fornyelse. Derefter skal kunderne købe en supportplan til StorSimple-enheden ud over deres Azure-supportplan. Du kan finde flere oplysninger her.

5Azure Government-supportmodellen er ændret fra den 18. oktober 2017: Support af Azure-teknologier uden for åbningstiden kan leveres uden for USA.

Vi er glade for at kunne lancere nye abonnementer og muligheder i forbindelse med Azure Government-support fra den 26. oktober 2016 som et led i vores fortsatte engagement i at føje løbende innovation og forbedringer til Azure Government.

Vi gør også support tilgængelig gratis for nye og eksisterende Azure Government-kunder, som beskrevet på denne side.

Hvilken support er inkluderet i Azure Government-abonnementet?

Eksisterende Azure Government-kunder overføres automatisk til en ny Azure Government-supportplan i henhold til niveauet for deres relation med MicrosoftA. Nye Azure Government-kunder får det samme tilbud:

  • Azure Government-kunder med en EA (Enterprise Agreement) modtager mindst 12 måneders Standard Support uden yderligere omkostninger.
  • Kunder med årlige EA-forpligtelser på mindst $100000 eller et forbrug af Azure-tjenester på mindst $10000 pr. måned i tre fortløbende måneder opgraderes automatisk til Professional Direct support i overensstemmelse med det tilbud om Enterprise Agreement-support, der beskrives her.
  • Eksisterende Microsoft Premier-kunder med Azure Government får uden omkostninger deres kontrakt opgraderet, så den omfatter Azure Government-support.
  • Kunder med en gratis prøveversion af Azure Government har adgang til abonnementsadministration og faktureringssupport.

Der gælder de samme vilkår og betingelser for de nye supportplaner for Azure Government, som dem, der er tilgængelige i dag i Azure, med den yderligere garanti, at supporten ydes af amerikanere, der er screenet for at sikre, at de opfylder den amerikanske regerings standarder, i henhold til kravene til Azure Government-dataadgang.

Når overgangsperioden inden betalt support udløber, er Azure Government-support tilgængelig for kunderne mod betaling som beskrevet på denne side. Gennemse de nyeste Azure Government-supportmuligheder i ovenstående tabel på denne side, og begynd at lægge planer nu.

Købsmuligheder

Tilbud om betalt support i forbindelse med Azure Government kan købes som en del af din Enterprise Agreement (EA), og det er underlagt dine EA-vilkår, eller det kan købes af kunder med en betalt efter forbrug- ordning vha. kreditkort .

Tilgængelighed af tilbud

Azure Government Premier, Professional Direct-, Standard- og Developer-supporttilbud er kun tilgængelige i USA for kunder, der er berettiget til at bruge Azure Government-clouden. Få mere at vide

Fornyelsespolitik

Når overgangsplanen for Azure Government-support stopper, skal du vælge en ny betalt supportplan, som beskrevet på denne side, for at fortsætte din dækning med teknisk support.

Annulleringspolitik

Understøttelse af Azure Government kræver, at du forpligter dig i hele abonnementsperioden. Annullering resulterer ikke i nogen form for refusion.

A Med dette overgangstilbud yder Microsoft muligvis uden beregning visse fordele til kunder i det offentlige. Microsoft fraskriver sig alle rettigheder til kompensation fra kunder i det offentlige for sådanne fordele. Microsoft erklærer, at leveringen af disse fordele uden beregning til kunder i det offentlige er i fuld overensstemmelse med gældende love om gaver, etik og andre love og bestemmelser om gratis gaver og tjenester. Microsoft erklærer, at leveringen af disse tjenester udelukkende er til brug og gavn for kunder i det offentlige og ikke til personlig brug eller gavn for de enkelte offentlige ansatte.