Spring over navigation

Azure Government-supportmuligheder

Microsoft tilbyder en lang række supportmuligheder for at imødekomme behovet hos de offentlige myndigheder i USA vha. den dedikerede Azure Government-cloudplatform.

  • Pålidelig
  • Kompatibel
  • Åbent og fleksibelt

Understøttelsesmulighederne for Azure Government på denne side gælder ikke Microsoft Azure Government Secret. Du kan få flere oplysninger om Microsofts understøttelsesmuligheder til Azure Government Secret ved at kontakte din kontoadministrator.

Få mere at vide om Enterprise Agreement-supportprogrammet

Sammenligning af Azure-planer

AZURE-SUPPORTPLANER Inkluderet

Developer

Gov Developer

Standard

Gov Standard

Professional Direct

Gov Pro Direct

Premier

Gov Premier
Bedst til: Fakturerings- og abonnementssupport, selvhjælp på nettet Prøveversionsmiljøer og ikke-produktionsmiljøer Arbejdsbelastninger i produktionsmiljøer Forretningskritisk afhængighed Forretningskritisk og strategisk afhængighed af Azure
Supportmuligheder Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Alle Microsoft-produkter
Twitter @AzureSupport og forummer1 Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Ubegrænset fakturerings- og abonnementssupport døgnet rundt alle ugens dage Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Azure Government-dokumentation Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Support ydes af screenede amerikanere 5 Tilgængelig Kun i åbningstider2 Kun i åbningstider2 Kun i åbningstider2 Kun i åbningstider2
Ubegrænset teknisk support på engelsk døgnet rundt alle ugens dage Ikke tilgængelig Kun i åbningstider2 Døgnet rundt Døgnet rundt Døgnet rundt
Ubegrænset tekniske support døgnet rundt alle ugens dage, herunder ikke-Microsoft-teknologier, der kører på Azure Ikke tilgængelig Kun i åbningstider2 Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Rådgivningstjenester Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Begrænset rådgivning Kundespecifik
Eskalering og kontostyring Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Samlet kontostyring Tildelt
Eskaleringsstyringstjeneste Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Afhængighedstilknytning for cloudtjeneste Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Support på stedet Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Indledende svartid3 Ikke tilgængelig < 8 timers åbningstid2 < 1 time < 1 time < 1 time
Maksimal alvorsgrad Ikke tilgængelig C A A A
Månedlig betaling4 Inkluderet i Azure Government-abonnementet $40 pr. måned $125 pr. måned $1250 pr. måned Kontakt den licensgivende tjenesteudbyder

1To muligheder for onlineforum til Azure: MSDN og Stack Overflow. MSDN er en Microsoft Online-egenskab. Stack Overflow er ikke tilknyttet eller relateret til Microsoft.

2I USA er åbningstiden mellem kl. 6 og 18 Pacific Time fra mandag til fredag, undtagen helligdage.

3Indledende svartid vises for den maksimale alvorsgrad for hvert tilbud og er den hurtigste indledende svartid for hvert tilbud. Lavere alvorsgrader har længere indledende svartid.

4 I det første år ydes StorSimple-support til den fysiske enhed, indtil kundens næste Enterprise Agreement-fornyelse. Derefter skal kunderne købe en supportplan til StorSimple-enheden ud over deres Azure-supportplan. Få mere at vide om support til StorSimple-løsninger.

5Azure Government-supportmodellen er ændret fra den 18. oktober 2017: Support af Azure-teknologier uden for åbningstiden kan leveres uden for USA.

Vi er glade for at kunne lancere nye abonnementer og muligheder i forbindelse med Azure Government-support fra den 26. oktober 2016 som et led i vores fortsatte engagement i at føje løbende innovation og forbedringer til Azure Government.

Vi gør også support tilgængelig gratis for nye og eksisterende Azure Government-kunder, som beskrevet på denne side.

Hvilken support er inkluderet i Azure Government-abonnementet?

Eksisterende Azure Government-kunder overføres automatisk til en ny Azure Government-supportplan i henhold til niveauet for deres relation med MicrosoftA. Nye Azure Government-kunder får det samme tilbud:

  • Azure Government-kunder med en EA (Enterprise Agreement) modtager mindst 12 måneders Standard Support uden yderligere omkostninger.
  • Eksisterende Microsoft Premier-kunder med Azure Government får uden omkostninger deres kontrakt opgraderet, så den omfatter Azure Government-support.
  • Kunder med en gratis prøveversion af Azure Government har adgang til abonnementsadministration og faktureringssupport.

Der gælder de samme vilkår og betingelser for de nye supportplaner for Azure Government, som dem, der er tilgængelige i dag i Azure, med den yderligere garanti, at supporten ydes af amerikanere, der er screenet for at sikre, at de opfylder den amerikanske regerings standarder, i henhold til kravene til Azure Government-dataadgang.

Når overgangsperioden inden betalt support udløber, er Azure Government-support tilgængelig for kunderne mod betaling som beskrevet på denne side. Gennemse de nyeste Azure Government-supportmuligheder i ovenstående tabel på denne side, og begynd at lægge planer nu.

Købsmuligheder

Tilbud om betalt support i forbindelse med Azure Government kan købes som en del af din Enterprise Agreement (EA), og det er underlagt dine EA-vilkår, eller det kan købes af kunder med en betalt efter forbrug- ordning vha. kreditkort .

Tilgængelighed af tilbud

Azure Government Premier, Professional Direct-, Standard- og Developer-supporttilbud er kun tilgængelige i USA for kunder, der er berettiget til at bruge Azure Government-clouden. Få mere at vide om Azure Government.

Fornyelsespolitik

Når overgangsplanen for Azure Government-support stopper, skal du vælge en ny betalt supportplan, som beskrevet på denne side, for at fortsætte din dækning med teknisk support.

Annulleringspolitik

Understøttelse af Azure Government kræver, at du forpligter dig i hele abonnementsperioden. Annullering resulterer ikke i nogen form for refusion.

A Med dette overgangstilbud yder Microsoft muligvis uden beregning visse fordele til kunder i det offentlige. Microsoft fraskriver sig alle rettigheder til kompensation fra kunder i det offentlige for sådanne fordele. Microsoft erklærer, at leveringen af disse fordele uden beregning til kunder i det offentlige er i fuld overensstemmelse med gældende love om gaver, etik og andre love og bestemmelser om gratis gaver og tjenester. Microsoft erklærer, at leveringen af disse tjenester udelukkende er til brug og gavn for kunder i det offentlige og ikke til personlig brug eller gavn for de enkelte offentlige ansatte.