Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Azure

Microsoft Online-abonnementsaftale

Sidst opdateret: Marts 2019

Microsoft Online-abonnementsaftale

Denne Microsoft Online-abonnementsaftale er mellem den entitet, du repræsenterer, eller, hvis du ikke repræsenterer en entitet i forbindelse med et køb af et Abonnement eller en fornyelse, dig selv ("dig" eller "dit") og Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi", "os" eller "vores"). Den består af de nedenstående vilkår og betingelser samt Vilkår for Onlinetjenester, Serviceniveauaftalerne og Produktoplysninger for dit Abonnement eller din fornyelse (samlet "aftalen"). Den er gældende, fra den dato vi har bekræftet dit Abonnement, eller fra den dato dit Abonnement er blevet fornyet, hvis relevant. Nøgletermerne er defineret i sektion 8.

1. Brug af onlinetjenester

a. Ret til at bruge. Vi giver dig ret til at tilgå og bruge Onlinetjenester og til at installere og bruge den Software, der er inkluderet i dit Abonnement, som det er videre beskrevet i denne aftale. Vi forbeholder os alle andre rettigheder.

b. Acceptabel brug. Du må kun bruge Produktet i overensstemmelse med denne aftale. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere eller arbejde dig uden om de tekniske begrænsninger i Produktet, bortset fra i det omgang gældende lovgivning tillader det på trods af disse begrænsninger. Du må ikke deaktivere, pille ved eller på anden vis forsøge at omgå nogen faktureringsmekanismer, der måler din brug af Onlinetjenesterne. Du må ikke udleje, lease, udlåne, overføre eller tilbyde Produktet eller nogen del af det til tredjeparter på anden vis, end det er eksplicit tilladt i denne aftale eller i Vilkår for Onlinetjenester.

c. Slutbrugere. Du styrer adgang for Slutbrugere, og du er ansvarlig for deres brug af Produktet i overensstemmelse med denne aftale. Du skal f.eks. sikre, at Slutbrugere overholder Politikken vedrørende acceptabel brug.

d. Kundedata. Du alene er ansvarlig for indholdet af alle Kundedata. Du bevarer og vedligeholder alle rettigheder i Kundedata, der er nødvendige for os, så vi kan tilbyde Onlinetjenester til dig uden at overtræde rettighederne for tredjeparter eller på anden vis påtvinge dig eller en tredjepart at bruge Microsoft. Microsoft hverken kan eller vil påtage sig noget ansvar, hvad angår Kundedata, eller hvad angår din brug af Produktet, andet end hvad der er eksplicit beskrevet i denne aftale eller som påkrævet af gældende lovgivning.

e. Ansvar for dine konto. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af private legitimationsoplysninger, der er forbundet med din brug af Onlinetjenesterne. Du skal give vores kundeserviceteam besked omgående, hvis der er mulig misbrug af dine konti eller legitimationsoplysninger eller en hvilken som helst sikkerhedshændelse, der er relateret til Onlinetjenesterne.

f. Udgivelse af Forhåndsversioner. Vi gør muligvis Forhåndsversioner tilgængelige. Forhåndsversioner tilbydes, "som de er", "med alle fejl", og "som tilgængelige" og er ikke omfattet af SLA'erne og alle begrænsede garantier, der er nævnt i denne aftale. Forhåndsversioner er muligvis ikke dækket af kundesupport. Prøveversioner kan blive ændret eller ophøre når som helst og uden varsel. Vi kan også vælge ikke at udgive en prøveversion som offentlig tilgængelig.

g. Administrerede tjenester til Microsoft Azure. Du kan bruge Microsoft Azure-tjenester til at få en Administreret tjenesteløsning, hvis (1) det kun er dig, der har mulighed for at tilgå, konfigurere og administrere Microsoft Azure-tjenesterne, (2) du har administrativ adgang til de virtuelle OSE'er, hvis relevant, i den Administrerede tjenesteløsning, og (3) tredjeparten har kun administrativ adgang til dets program(mer) eller virtuelle OSE'er. Du er ansvarlig for tredjepartens brug af Microsoft Azure-tjenester i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Din udgave af Administrerede tjenester har følgende begrænsninger (og andre eventuelle begrænsninger i Vilkår for Onlinetjenester):

(i) Du må ikke videresælge eller videredistribuere Microsoft Azure-tjenester.

(ii) Du må ikke give flere brugere mulighed for enten direkte eller indirekte at tilgå nogen funktioner i Microsoft Azure-tjenester, der gives adgang til enkeltpersoner.

h. Antagelse af administrators kontrol. Hvis du bruger en mailadresse, du har fået af den organisation, du er tilknyttet (f.eks. en arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution), for at bestille en Onlinetjeneste individuelt, står du inde for, at du har ret til at bruge den organisations domæne til at tilmelde dig et Abonnement i kraft af dit medlemskab af den organisation. Da organisationen er ejer af det domæne, som din mailadresse er tilknyttet, kan de tage kontrol over og administrere din brug af Onlinetjenesterne. I et sådan tilfælde kan din organisations udpegede administrator (din "admin") (i) tage kontrol over og administrere din konto, herunder ændre og forhindre din adgang, og (ii) tilgå og behandle dine data, herunder indholdet af din kommunikation og dine filer. Microsoft informerer dig muligvis om, at din organisation har taget kontrol over de Onlinetjenester, der er dækket af dit Abonnement, men Microsoft er ikke pålagt at skulle oplyse dig herom. Hvis din organisation administrerer din brug af Onlinetjenesterne eller administrer lejeren, der er knyttet til dit Abonnement, skal du rette dine anmodninger fra den registrerede og forespørgsler om privatliv til din administrator. Hvis din organisation ikke administrerer din brug af Onlinetjenesterne eller administrerer en sådan lejer, skal du rette dine anmodninger fra den registrerede og forespørgsler om privatliv til Microsoft.

i. Delt datamappe. Når du bestiller en Onlinetjeneste med en mailadresse med et domæne, du har fået af en organisation, du er tilknyttet (f.eks. en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution), føjer Onlinetjenesten dig til en mappe af brugere, der deler det samme maildomæne. Dine mappedata (navn, dato for tilmelding og mailadresse) er muligvis synlige for andre brugere af Onlinetjenester i din organisations maildomæne.

j. Andet software til brug med Onlinetjenesterne. For at sikre optimal adgang til og brug af visse Onlinetjenester må du installere og bruge visse typer Software i forbindelse med din brug af Onlinetjenesten som beskrevet i Vilkår for Onlinetjenester. Vi licenserer Software til dig, vi sælger det ikke til dig. Bevis på din Softwarelicens er (1) denne aftale, (2) en eventuel ordrebekræftelse samt (3) bevis på betaling. Dine rettigheder til at tilgå Software på en hvilken som helst enhed giver dig ikke nogen rettigheder til at implementere Microsoft-patenter eller andre intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft for software eller enheder, der har adgang til den pågældende enhed.

2. Køb af tjenester

a. Tilgængelige Abonnementtilbud. Portalen giver Tilbudsoplysninger om tilgængelige Abonnementtilbud, som generelt kan kategoriseres som en eller en kombination af de følgende:

(i) Tilbud med binding. Du binder dig på forhånd til at købe et specifikt antal af Onlinetjenester til brug under en Periode og til at betale forud eller tilbagevendende forud for din brug af tjenesten. Hvad angår Microsoft Azure-tjenester, betragtes yderligere eller anden brug (f.eks. brug foruden det antal, du har bundet dig til) muligvis som et Forbrugstilbud. Bindende antal, der ikke bruges i løbet af den pågældende Periode, udløber ved udgangen af Perioden.

(ii) Forbrugstilbud (også kaldet Betal efter forbrug). Du betaler for det faktiske forbrug i den foregående måned uden at betale noget forud. Betalingen foretages løbende i rater.

(iii) Begrænset tilbud. Du modtager en begrænset mængde Onlinetjenester i en begrænset periode uden opkrævning (f.eks. et Prøveabonnement eller en gratis konto) eller som del af et andet Microsoft-produkt (f.eks. MSDN). Bestemmelserne i denne aftale, hvad angår prisfastsættelse, annulleringsgebyrer, betaling og dataopbevaring, gælder muligvis ikke.

b. Bestilling.

(i) Ved at bestille eller forny et Abonnement accepterer du Tilbudsoplysningerne for det Abonnement. Medmindre andet er specificeret i Tilbudsoplysningerne, er Onlinetjenester tilbudt "som tilgængelige". Du kan afgive bestillinger for dine Samarbejdspartnere i overensstemmelse med denne aftale og give dine Samarbejdspartnere administrative rettigheder til at administrere Abonnementet, men Samarbejdspartnere må ikke afgive ordrer i henhold til denne aftale. Du kan også tildele de rettigheder, der er givet under Sektion 1.a., til en tredjepart til benyttelse af den tredjepart i din interne virksomhed. Hvis du tildeler rettigheder til Samarbejdspartnere eller tredjeparter, hvad angår Software eller dit Abonnement, er disse Samarbejdspartnere eller tredjeparter underlagt denne aftale, og du accepterer, at I både holdes ansvarlige hver for sig og sammen for eventuelle handlinger, der begås af sådanne Samarbejdspartnere eller tredjeparter i deres brug af Produkterne.

(ii) Nogle tilbud kan tillade, at du må ændre antallet af bestilte Onlinetjenester under Perioden af et Abonnement. Ekstra antal af Onlinetjenester, der føjes til et Abonnement, udløber ved afslutningen på det Abonnement. Hvis du sænker antallet under en Periode, opkræver vi muligvis et annulleringsgebyr for det sænkede antal som beskrevet under i Sektion 3.b.

c. Prisfastsættelse og betaling. Der opkræves betaling, og de skal foretages i overensstemmelse med Tilbudsoplysningerne for dit Abonnement.

(i) Hvad angår Tilbud med binding, kan prisniveauet blive baseret på antallet af Onlinetjenester, du har bestilt. Nogle tilbud giver dig mulighed for at ændre antallet af Onlinetjenester, du har bestilt, under Perioden, hvorfor dit prisniveau vil blive justeret derefter, men ændringer i prisniveau har ikke tilbagevirkende kraft. Under Perioden på dit Abonnement vil prisen for Onlinetjenester ikke øges (f.eks. for dit Abonnement) ift. den pris, der stod i Portalen, da du oprettede eller fornyede dit Abonnement, bortset fra i situationer, hvor priserne blev beskrevet som midlertidige i Tilbudsoplysningerne, eller for Forhåndsversioner eller Produkter, der ikke er fra Microsoft. Alle priser kan blive ændret ved fornyelse af et Abonnement.

(ii) Hvad angår Forbrugstilbud, kan prisfastsættelsen ændres når som helst med varsel.

d. Fornyelse.

(i) Ved fornyelse af dit Abonnement afsluttes denne aftale, og dit Abonnement er derefter underlagt de vilkår og betingelser, der står i Portalen, fra den dato, dit Abonnement er blevet fornyet ("Fornyelsesvilkår"). Hvis du ikke accepterer Fornyelsesvilkårene, kan du afvise at få fornyet dit Abonnement.

(ii) Hvad angår Tilbud med binding, kan du vælge at få et Abonnement fornyet automatisk eller få det afsluttet ved udgangen af Perioden. Automatisk fornyelse er valgt på forhånd. Du kan ændre din beslutning når som helst i løbet af Perioden. Hvis den eksisterende Periode er længere end én kalendermåned, giver vi dig besked om den automatiske fornyelse før udløbet af Perioden.

(iii) Hvad angår Forbrugstilbud, fornyes dit Abonnement automatisk med én måned ad gangen, indtil du afslutter Abonnementet.

(iv) Hvad angår Begrænsede tilbud, er fornyelse muligvis ikke tilladt.

e. Kvalificering til versioner til brug inden for den akademiske verden, i myndighedsøjemed eller til nonprofit. Hvis du accepterer, at du køber et tilbud til brug i den akademiske verden, i myndighedsøjemed eller til nonprofit, skal du leve op til kvalifikationskravene, der står på de følgende websteder:

(i) For akademiske tilbud er kravene for uddannelsesinstitutioner (herunder administrationskontorer eller uddannelsesbestyrelser, offentlige biblioteker eller offentlige museer) noteret i  Ressourcer og dokumenter til Microsoft-licensering.

(ii) For myndigheder er kravene noteret i  Ressourcer og dokumenter til Microsoft-licensering.

(iii) For nonprofittilbud er kravene noteret i  Ressourcer og dokumenter til Microsoft-licensering.

Microsoft forbeholder sig retten til at kontrollere berettigelsen når som helst og suspendere Onlinetjenesten, hvis kvalifikationskravene ikke overholdes.

f. Moms. Priserne er uden moms, medmindre andet er specificeret på fakturaen. Du skal betale eventuel gældende moms for varer, tjenester, salg og bruttoindtægtsskat eller andre transaktionsskatter, gebyrer, opkrævninger eller efteropkrævninger eller andre normale opkrævninger, du skylder ifølge denne aftale, og som vi har tilladelse til at indkræve fra dig under gældende lovgivning. Du er ansvarlig for alle ekstra stempelafgifter og for alle andre typer afgifter, som du er juridisk forpligtet til at betale, herunder de afgifter, der opstår i forbindelse med distribution eller klargøring af Produkter til dine Samarbejdspartnere. Vi er ansvarlige for alle skatter ud fra vores nettoindtægter, bruttoindtægtsskatter, vi får pålagt i mangel på skat på indtægter eller profitter, eller skatter på vores ejendomsejerskab.

Hvis der skal tilbageholdes afgifter for de betalinger, som du foretager til os, kan du trække disse afgifter fra det beløb, der skyldes til os, og betale dem til de relevante skattemyndigheder. Det kræver dog, at du straks fremsender en officiel kvittering for dette samt eventuelle andre dokumenter, som vi anmoder om til opkrævning af et udenlandsk afgiftstilgodehavende eller en udenlandsk refusion. Du skal sikre, at tilbageholdelse af eventuelle afgifter minimeres til det mindst mulige under gældende lovgivning.

3. Periode, afslutning og suspendering

a. Aftaleperiode og afslutning. Denne aftale er gældende indtil udløb, afslutning eller fornyelse af dit Abonnement, alt efter hvad der kommer først.

b. Afslutning af abonnement. Du kan afslutte et Abonnement når som helst i løbet af Perioden, men du skal først betale alle skyldige beløb, før afslutningen træder i kraft.

(i) Abonnement på én måned. Et Abonnement, der løber over en Periode på én måned, kan afsluttes når som helst uden et annulleringsgebyr.

(ii) Abonnementer på mere end én måned. Vi du afslutter et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester inden for 30 dage fra fornyelsen eller ikrafttrædelsen af Abonnementet, får du ingen refusion, og du skal betale for de første 30 dage af Abonnement, men du vil ikke blive opkrævet andre betalinger for den resterende del af det opsagte Abonnement. Hvis du afslutter et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester på et andet tidspunkt under perioden, skal du betale for den resterende del af perioden, og du vil ikke modtage nogen refusion.

(iii) Begrænsede tilbud. Microsoft kan afslutte dit Abonnement på et Begrænset tilbud når som helst under Perioden uden varsel.

(iv) Andre Abonnementer. Hvad angår alle andre Abonnementer, gælder det, at hvis du afslutter et Abonnement før Periodens udløb, skal du betale et gebyr svarende til et Abonnement på én måned, og du vil modtage en refusion for det Abonnementsgebyr, du måtte have betalt for resten af Perioden, med det forbehold at du ikke vil blive refunderet for delvist ubrugte måneder.

c. Suspendering. Vi kan suspendere din brug af Onlinetjenesterne, hvis: (1) det betragte som nødvendigt for at forhindre uautoriseret adgang til Kundedata; (2) du ikke svarer på en mistanke om påstået krænkelse under Sektion 5 inden for rimelig tid; (3) du ikke betaler de skyldige beløb, som denne aftale beskriver; (4) du ikke overholder Politikken vedrørende acceptabel brug, eller du overtræder andre vilkår i denne aftale; eller (5) hvis Abonnementet (gælder Begrænsede tilbud) bliver inaktivt som resultat af, at du ikke har tilgået Onlinetjenesterne som beskrevet i Tilbudsoplysningerne. Hvis en eller flere af ovenstående indtræffer, sker følgende:

(i) Hvad angår Begrænsede tilbud, kan vi suspendere din brug af Onlinetjenesterne samt dit Abonnement og din konto omgående uden varsel.

(ii) For alle andre Abonnementer gælder suspenderingen for den mindste nødvendige del af Onlinetjenesterne og er kun gældende, så længe ovenstående betingelser ikke leves op til. Vi giver dig besked, før vi suspenderer, medmindre vi har grund til at tro, at vi skal suspendere omgående. Vi giver dig besked mindst 30 dage, før vi suspenderer på baggrund af manglende betaling. Hvis du ikke tager stilling til årsagerne til suspenderingen inden for 60 dage, kan vi afslutte dit Abonnement og slutte dine Kundedata uden nogen opbevaringsperiode. Vi kan også afslutte dit Abonnement, hvis din brug af Onlinetjenesterne er suspenderet mere end to gange inden for en periode på 12 måneder.

4. Garantier

a. Begrænset garanti.

(i) Onlinetjenester. Vi garanterer, at Onlinetjenesterne lever op til vilkårene i SLA'en under Perioden. Dine eneste mulighed for godtgørelse i tilfælde af brud på denne garanti er beskrevet i SLA'en.

(ii) Software. Vi garanterer, at Softwaren vil fungere i store træk som beskrevet i den relevante brugerdokumentation i ét år. Hvis Softwaren ikke lever op til denne garanti, vil vi, efter eget skøn og som den eneste mulige godtgørelse, enten (1) tilbagebetale prisen for Softwaren eller (2) reparere eller erstatte Softwaren.

b. Eksklusioner på begrænset garanti. Der gælder følgende begrænsninger for denne begrænsede garanti:

(i) enhver implicit garanti eller betingelse, der ikke er gældende ved lov, varer ét år fra starten af den begrænsede garanti;

(ii) denne begrænsede garanti dækker ikke problemer, der skyldes uheld, misbrug eller brug af Produkterne på en måde, der ikke stemmer med denne aftale eller vores offentliggjorte dokumentation eller vejledning, eller som resultat af hændelser, der i det væsentlige er uden for vores kontrol;

(iii) denne begrænsede garanti gælder ikke for problemer, der skyldes en manglende overholdelse af minimumskravene til systemet; og

(iv) denne begrænsede garanti gælder ikke for Forhåndsversioner eller Begrænsede tilbud.

c. ANSVARSFRASKRIVELSE. Vi tilbyder ingen garantier andet end denne, hverken udtrykkeligt, implicit, retsbestemt eller på anden vis, herunder garantier angående salgbarheden eller egnetheden til et specifikt formål. Denne ansvarsfraskrivelser gælder kun i det omfang, gældende lovgivning tillader det.

5. Forsvar mod krav

a. Forsvar.

(i) Vi vil forsvare dig mod påstande fra en urelateret tredjepart om, at en Produkt krænker den tredjeparts patent, ophavsret eller varemærke eller gør ulovlig brug af tredjepartens forretningshemmelighed.

(ii) Du skal forsvare os mod påstande fra en urelateret tredjepart om, at (1) Kundedata, Kundeløsninger, eller produkter, der ikke er fra Microsoft, eller tjenester, du tilbyder, direkte eller indirekte, ved at bruge Produktet krænker tredjepartens patent, ophavsret eller varemærke eller gør ulovlig brug af tredjepartens forretningshemmelighed; eller (2) som opstår fra en overtrædelse af Politikken vedrørende acceptabel brug.

b. Begrænsninger. Vores forpligtelser i Sektion 5.a. gælder ikke for en påstand eller et krav, der er baseret på (i) Kundeløsninger, Kundedata eller Produkter, der ikke er fra Microsoft, modifikationer, du laver på produktet, eller tjenester eller materialer, du gør tilgængelige ved at bruge Produktet; (ii) din kombination af Produktet med, eller skader, der er baseret på værdien af, Kundedata eller produkter, der ikke er fra Microsoft, data eller virksomhedsprocesser; (iii) din brug af et Microsoft-varemærke uden eksplicit skriftlig tilladelse eller din brug af Produktet, efter vi har bedt dig om at stoppe grundet et krav fra en tredjepart; (iv) din redistribution af Produktet til, eller til gavn for, en urelateret tredjepart; eller (v) Produkter, du har fået uden omkostninger.

c. Hjælpemidler. Hvis vi har grund til at tro, at et krav under Sektion 5.a.(i). kan forhindre dig i at bruge Produktet, vil vi prøve at: (i) at tilvejebringe rettigheder, så du stadig kan bruge det; eller (ii) ændre eller erstatte det med en funktionel erstatning og bede dig om at stoppe med at bruge den tidligere version af Produktet. Hvis disse muligheder ikke er kommercielt hensigtsmæssige, kan vi afslutte dine rettigheder til at bruge Produktet og refundere eventuelle forudbetalinger for ubrugte Abonnementrettigheder.

d. Ansvarlighed. Hver part skal give den anden besked omgående om et krav, der er indgivet under denne Sektion. Den part, der ønsker beskyttelse, skal (i) give den anden eneret over forsvaret og afslutningen af kravet; og (ii) tilbyde passende hjælp til at forsvare kravet. Den part, der tilbyder beskyttelse, skal (i) godtgøre den anden for forventelige udgifter, som den anden part har i forbindelse med at yde hjælp, og (2) betale det beløb, der måtte blive opkrævet som endeligt resultat på eller aftale om kravet. Parternes respektive rettigheder til forsvar og betaling af domme (eller aftaler, som den anden part indvilliger i) under denne Sektion 5, er i mangel på en fælles lovgivning eller godtgørelseslovgivning eller lignende, og hver part ser bort sådan fælles lov eller lovbestemte rettigheder.

6. Ansvarsbegrænsning

a. Begrænsning. Det samlede ansvar for hver part for alle krav under denne aftale er begrænset til direkte skader op til det beløb, der er betalt som følge af denne aftale på Onlinetjenesten i løbet af de 12 måneder, før situationen opstod; underforstået at en parts samlede ansvar for en Onlinetjeneste på intet tidspunkt vil overstige det betalte beløb for Onlinetjenesten i løbet af Abonnementet. For omkostningsfri produkter er Microsofts ansvar begrænset til direkte skader på op til 5.000 USD.

b. EKSKLUSION. Ingen af partnerne holdes ansvarlige for tab af omsætning eller indirekte, særlige, uforsætlige, pønale eller konkrete skader eller følgeskader eller skader for mistet profit, omsætning, virksomhedsdrift eller tab af virksomhedsoplysninger, selv ikke hvis den relevante part med en vis sandsynlighed kunne forudse det.

c. Undtagelser for begrænsninger. Grænserne for ansvaret i denne Sektion gælder i det fulde omfang, det er tilladt ved lov, men gælder ikke for: (1) parternes forpligtelser under Sektion 5; eller (2) krænkelse af den andens intellektuelle ejendomsrettigheder.

7. Diverse

a. Meddelelser. Meddelelser skal være skriftlige og behandles som leveret fra den dato, den er modtaget på adressen, fra den dato, der vises på kvitteringen, datoen for afsendelse af mailen eller den dato, som buddet eller faxen giver som bekræftelse på levering. Meddelelser til Microsoft skal sendes til den følgende adresse:

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6880 Sierra Center Parkway

Reno, Nevada 89511

USA

Meddelelser til dig bliver sendt til den adresse, der er tilknyttet din konto som adresse til meddelelser. Microsoft sender muligvis meddelelser og andre oplysninger til dig på mail eller på anden elektronisk vis.

b. Tildeling og overførsel af licenser. Du må ikke tildele denne aftale, hver helt eller delvist, eller overføre licenser uden Microsofts samtykke.

c. Samtykke til partnergebyrer. Når du afgiver en bestilling, kan du muligvis vælge en "Registreret licenspartner", der er tilknyttet dine Abonnementer. Ved at udpege en Registreret licenspartner, enten direkte eller ved at bede en tredjepart om at gøre det, accepterer du, at vi opkræver gebyrer for den Registrerede licenspartner. Gebyrerne er til support før salg og kan også inkludere support efter salg. Gebyrerne er baseret på og øges ud fra størrelsen på din bestilling. Vores priser for Onlinetjenester er ens, uanset om du identificerer dig som Registreret licenspartner.

d. Adskillelse. Hvis nogen del af denne aftale ikke kan håndhæves, står resten stadig ved magt.

e. Afståelse. Manglende håndhævelse af en bestemmelse i nærværende aftale medfører ikke en afståelse.

f. Intet samarbejde. Denne aftale udgør ikke et agentur, partnerskab eller joint venture.

g. Ingen begunstigede tredjeparter. Der er ingen begunstigede tredjeparter som følge af denne aftale.

h. Gældende lovgivning og geografi. Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Washington uden hensyn til lovmæssige uoverensstemmelser, medmindre (i) du er et amerikansk myndighedsorgan; i så fald er denne aftale underlagt USA's lovgivning, og (ii) hvis du er et lokalt eller statsligt myndighedsorgan i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i den stat. Ethvert forsøg på at håndhæve denne aftale skal foregå i staten Washington. Dette valg af jurisdiktion forhindrer ikke nogen af partner fra af søge retshjælp i en relevant jurisdiktion, hvad angår en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

i. Hele aftalen. Denne aftale er den udtømmende aftale angående genstandsområdet og træder i stedet for tidligere eller samtidig kommunikation herom. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem dokumenter i denne aftale, der ikke udtrykkeligt er løst i de dokumenter, gælder vilkårene i følgende aftagende rækkefølge: (1) denne Microsoft Online-abonnementsaftale, (2) Vilkårene for Onlinetjenester, (3) de relevante Tilbudsoplysninger og (4) andre dokumenter i denne aftale.

j. Gyldighed. Vilkårene i Sektion 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7, og 8 er gyldige uanset afslutning eller udløb af denne aftale.

k. Jurisdiktion for amerikansk eksport. Produkterne er underlagt jurisdiktionen for amerikansk eksport. Du skal overholde al gældende lovgivning, også de amerikanske bestemmelser om eksport (Export Administration Regulations), de internationale bestemmelser om eksporten af våbenteknologier (International Traffic in Arms Regulations), begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og destination, der er vedtaget af USA og andre lande.

l. Force majeure. Ingen af parterne holdes ansvarlige for manglende overholdelse af vilkår grundet årsager, der er i al væsentlighed er uden for partens kontrol (f.eks. brand, eksplosion, strømafbrydelse, jordskælv, oversvømmelse, stærk storm, strejke, embargo, arbejdsnedlæggelser, civile eller militære handlinger, krig, terrorisme (herunder cyberterrorisme), Guds handlinger, handlinger eller mangel på handling fra udbydere af internet, handlinger eller mangel på handling af myndighedsorganer (herunder vedtagelse af love eller lovgivning eller andre handlinger fra myndighederne, der påvirker leveringen af Onlinetjenester)). Denne Sektion gælder dog ikke for din forpligtelse til at betale i overensstemmelse med aftalen.

m. Ordregivende myndighed. Hvis du er en enkeltperson, der accepterer disse betingelser på vegne af en juridisk enhed, erklærer du, at du har fuldmagt til at acceptere denne aftale på vegne af den juridiske enhed. Hvis du specificerer en enhed eller bruger en mailadresse, du har fået via en enhed, du er tilknyttet (f.eks. en arbejdsgiver), i forbindelse med et køb eller en fornyelse af et Abonnement, betragtes den enhed som ejeren af Abonnementet for denne aftale.

n. Kunder i det offentlige. Kunder i det offentlige bør kontakte Microsoft forud for en bekræftelse. Ved at acceptere denne aftale erklærer du, at du har overholdt og vil fortsætte med at overholde al gældende lovgivning med alle statslige krav til indkøb.

8. Definitioner

Alle henvisninger i denne aftale til en "dag" er en kalenderdag.

"Politik vedrørende acceptabel brug" står i Vilkår for Onlinetjenester.

"Partner" betyder enhver juridisk enhed, som en part ejer, der ejer en part, eller som er under fælles ejerskab med en part. "Ejerskab" betyder i denne sammenhæng kontrol over mere end 50 % af aktiverne i en enhed.

"Forbrugstilbud", "Tilbud med binding" eller "Begrænset tilbud" beskriver kategorier af Abonnementtilbud og er defineret i Sektion 2.

"Kundedata" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Kundeløsning" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Slutbruger" er en hvilken som helst person, du giver adgang til de Kundedata, der er i Onlinetjenesterne, eller som på anden vis bruger Onlinetjenesterne, eller en anden bruger af en Kundeløsning.

"Løsning til en administreret tjeneste" betyder en administreret it-tjeneste, som du tilbyder til en tredjepart, der består af administration af og support til Microsoft Azure-tjenester.

"Microsoft Azure-tjenester" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Produkter, der ikke kommer fra Microsoft", er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Tilbudsoplysninger" står for prisfastsættelse og relaterede vilkår, der gør for et tilbud på et Abonnement, som det er offentliggjort i Portalen.

"Onlinetjenester" betyder enhver af de Microsoft-hostede tjenester, som du abonnerer på under denne aftale.

"Vilkår for Onlinetjenester" betyder de vilkår, der gælder for din brug af de tilgængelige Produkter i  Dokumenter om brugsvilkår for Microsoft-licensering. Vilkårene for Onlinetjenester omfatter vilkår, der bestemmer din brug af Produkter, der ligger uden for denne aftales vilkår.

"Forhåndsversioner" betyder prøveversioner, betaversioner eller andre uudgivne versioner eller funktioner i Onlinetjenester eller Software, som Microsoft tilbyder for at få feedback.

"Portal" betyder Onlinetjenesters respektive websteder, der kan ses i Azure Portal eller på et andet websted, vi udpeger.

"Produkt" betyder enhver Onlinetjeneste (herunder alle typer Software).

"SLA" dækker over de forpligtelser, vi er underlagt angående levering og/eller ydeevne af en Onlinetjeneste,  som offentliggjort iMicrosofts Serviceniveauaftaler (SLA) eller på en anden side, vi udpeger.

"Software" betyder Microsoft-software, vi tilbyder til installation på din enhed som en del af dit Abonnement eller til brug med Onlinetjenesten for at sikre funktionalitet.

"Abonnement" betyder en tilmelding til Onlinetjenester i en defineret Periode, som det er beskrevet på Portalen. Du kan købe flere Abonnementer, som kan administreres enkeltvis, og som er underlagt vilkårene for en separat Microsoft Online-abonnementsaftale.

"Periode" betyder varigheden af et Abonnement (f.eks. 30 dage eller 12 måneder).