Trace Id is missing
Gå til hovedindhold

Azure i CSP

Som CSP-partner (Cloud Solution Provider) kan du sende transaktioner på tværs af Microsofts cloudtjenester (f.eks. Azure, O365, Enterprise Mobility Suite og Dynamics CRM Online) gennem en enkelt platform. CSP giver partnerne mulighed for: at eje livscyklus for og relationer til kunden fra start til slut; at angive prisen, vilkårene og fakturere kunderne direkte; at klargøre og administrere abonnementer direkte; at tilknytte tjenester med værditilvækst og at være det primære kontaktpunkt med hensyn til kundesupport.
Hvis du er kunde, skal du arbejde direkte sammen med din partner om at designe og implementere en løsning, der opfylder dine unikke behov. Kontakt din Microsoft-partner, og hør, hvordan din virksomhed kan få glæde af skyen. Har du brug for at finde en partner? Besøg til søgning efter Microsoft-løsningsudbyder for at starte i dag.
 

Det nye Azure-tilbud (Azure-plan) i CSP

Hvis du er en ny kunde eller partner i forbindelse med Microsoft CSP, så skal du være opmærksom på, at alle nye kunder og partnere inviteres til at købe det nye Azure-tilbud (Azure-plan) til CSP. Det er kun eksisterende kunder og partnere, som har en etableret forhandlerrelation og sammen har et aktivt abonnement på det tidligere Azure-tilbud, der fortsat kan købe de tidligere Azure-tilbud.

Du kan få mere at vide om det nye Azure-tilbud (Azure-plan) her:  Introduktion: Azure-plan.

Gennemgå ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af tilgængeligheden af det tidligere Azure-tilbud i CSP her: Ændringer af tilgængeligheden af det tidligere Azure-tilbud i CSP.

Vigtige datoer for det tidligere Azure-tilbud i CSP

Der vil være tre faser i ændringen af det tidligere Azure-tilbud. Som annonceret i januar er startdatoen for fase 1 den 21. juli 2021. Startdatoen for fase 2 er den 1. februar 2022. Startdatoen for fase 3 er endnu ikke angivet.

Den første fase starter den 21. juli 2021, når eksisterende aktive abonnementer i det tidligere Azure-tilbud i CSP fortsætter, men alle helt nye virksomheder med Azure CSP-programmet skal være på det nye Azure-tilbud (Azure-plan).

Den anden fase starter den 1. februar 2022, hvor alle tidligere abonnementer på Azure-tilbud ikke længere får leveret partnerincitamenter, og priserne vil være til den anslåede detailpris (ERP). Det er kun nye abonnementer på Azure-tilbud (Azure Plan), der er berettiget til PEC og incitamenter.

Detaljerede regler om disse ændringer.

Fase 1: Fra og med den 21. juli 2021vil alle helt nye virksomheder med Azure CSP-programmet være på det nye Azure-tilbud (Azure-plan). 

 • For alle eksisterende forhandlerrelationer mellem partnere og kunder i Cloud Solution Provider-programmet kan partneren fortsat handle, hvis kunden allerede har købt det tidligere Azure-tilbud (MS-AZR-0145p), og kunden kan fortsat købe det tidligere Azure-tilbud fra den pågældende partner.
 • Det tidligere Azure-tilbud vil ikke længere være tilgængeligt for helt nye kunder, der køber via Cloud Solution Provider-programmet.
 • Det tidligere Azure-tilbud vil ikke længere være tilgængeligt for helt nye kunder, der køber via en partner i Cloud Solution Provider-programmet.
 • For alle nye forhandlerrelationer eller nye kundekøb kan partnere kun købe det nye Azure-tilbud (Azure-plan).
 • Fase 1-politikker er også gældende for ændring af kanalpartneranmodninger .
  • Fra og med den 21. juli 2021 er der  et nyt selvbetjeningsværktøj til partnere, som kan overtage faktureringsejerskabet for tidligere abonnementer på Azure-tilbud fra en anden partner, samtidig med at de konverteres til det nye Azure-tilbud (Azure-plan).
 • For alle eksisterende forhandlerrelationer mellem partnere og kunder, kan partneren kun handle, hvis kunden aldrig har købt Azure før, og kunden kan kun købe det nye Azure-tilbud fra den pågældende partner.
 • GCC-kunder (Government Community Cloud) kan fortsat købe det tidligere Azure-tilbud (MS-AZR-0145p). Aktivering af Azure-plan og værktøjer til faktureringsovergang for GCC-kunder planlægges, og der sendes opdateringer til alle partnere, når yderligere oplysninger bliver tilgængelige.
 • Direkte partnere, der overgår til at blive Indirect Reseller og overfører deres kunder til Indirect Provider, er fritaget for ændringerne i fase 1.
 • Der er ingen ændringer for Azure Partner Shared Services (APSS MS-AZR-0159p) efter fase 1.

Fase 2: Fra og med den 1. februar 2022 fjernes incitamenter fra det tidligere Azure-tilbud, og priserne angives til den anslåede detailpris (ERP).

For det tidligere Azure-tilbud i CSP:

 • Partnerincitamenter knyttet til det tidligere Azure-tilbud i CSP fjernes.
 • Prisen på det tidligere Azure-tilbud i CSP vil svare til den anslåede detailpris (ERP) for Azure.

Det nye Azure-tilbud i CSP (Azure-plan):

 • Partnere vil fortsat være berettiget til at optjene partneroptjent kredit på det nye Azure-tilbud (Azure-plan) i CSP.
 • Partnere, der er tilmeldt Microsoft Commerce Incentives (MCI), vil fortsat være berettiget til incitamenter relateret til det nye Azure-tilbud (Azure-plan) i CSP.
 • Partnere med sølvkompetencer på cloudplatformen er berettiget til yderligere incitamenter, der er relateret til det nye Azure-tilbud (Azure-plan) i CSP (gældende fra oktober 2021).

Kom i gang

CSP giver partnere mulighed for at have ejerskab fra start til slut over kundens livscyklus og relationer til Microsoft Azure. Det betyder, at partnere har ret til at styre salget, ejer faktureringsrelationerne, yder teknisk support og faktureringssupport og er kundens eneste kontaktpunkt. Desuden indeholder CSP et fuldstændigt sæt af værktøjer, herunder en selvbetjeningsportal og tilhørende API'er, der gør det let at klargøre, administrere og sørge for fakturering til kunderne af tjenester og abonnementer.

Højdepunkter i programmet

Fuldstændig kundeadministration fra start til slut

CSP-partnere er det første kontaktpunkt med hensyn til deres kunders behov, og det er centrum for kundekontakten. Partnere kan opbygge stærkere relationer til deres kunder ved at administrere oplevelsen fra start til slut.

 • Salg – Sælg tjenester sammen med unikke løsninger, eller sælg Azure, hvor du styrer priser, betingelser og fakturering.
 • Tjenester med værditilvækst – Partnere kan bruge CSP til at føje administrerede tjenester og/eller tredjepartsprogrammer til Azure-tjenester.
 • Klargøring – Du kan klargøre kunder og abonnementer direkte og administrere tjenester gennem nye portaler og tilhørende API'er.
 • Administration – Gennem funktionerne med flere lejere kan partnerne administrere alle deres kunders abonnementer på tværs af tjenester.
 • Fakturering – Microsoft fakturerer partneren direkte for hele kundens forbrug. Derfor ejer partneren hele faktureringen til sine kunder.
 • Support – Vær den vigtigste supportkontakt for kunderne for at sikre forretningskontinuitet.

Partner Center og API'er

 Partner Center er den portal, som CSP-partnere med transaktioner bruger til at klargøre nye kunder, bestille abonnementer, administrere abonnementer og udføre administrative opgaver på vegne af deres kunder. De vigtigste fordele ved den nye portal er bl.a. følgende. De vigtigste fordele ved den nye portal er bl.a. følgende:

 • Brugervenlig – Den nye portal og API'erne gør klargøring og administration af kunder og abonnementer problemfri.
 • Klargør kunder & abonnementer – Klargør kunder og abonnementer på en enkelt brugervenlig portal.
 • Administrer på vegne af kunder – Administrer kundeabonnementer via funktioner med enkeltlogon.
 • Hele pakken med tilbud fra CSP-cloudtjenesterne – Udfør transaktioner på tværs af CSP-produkter i tillæg til Azure, som beskrevet i Partner Center.
 • Multikanals- & Multi-CSP-partner – Multikanalsfunktionerne giver partnerne mulighed for at klargøre CSP-abonnementer til en kunde med et eksisterende lejemål, samtidig med at multipartnerfunktionerne giver en kunde mulighed for at arbejde sammen med flere CSP-partnere for at finde de løsninger, der passer bedst til deres behov.
 • Få vist fakturaer – Få vist fakturaer og faktureringshistorik.
 • CSP API-adgang og -opstart – Gå i gang med CSP API'erne for at kunne administrere kunder og abonnementer samt opnå stordriftsfordele og effektivitet.

Kernebegreber

Partneren styrer adgangen

Når der oprettes et nyt Microsoft Azure-abonnement for en kundelejer, tildeles partneren ejerrettigheder for abonnementet, men kunden får det ikke som standard. Derfor kan kunden ikke logge på Microsoft Azure-administrationsportalen og oprette/starte/stoppe nye Azure-tjenester for det specifikke abonnement – det er partneren nødt til at gøre på kundens vegne. Partneren kan vælge at tildele kunden ejer- eller bidragyderrettigheder til abonnementet under abonnementsindstillingerne i Microsoft Azure-administrationsportalen. En kunde med ejer- eller bidragyderrettigheder til et abonnement kan nu logge på portalen og oprette/starte/stoppe nye Azure-tjenester under det pågældende abonnement. Problemet er, at når først en kunde har ejer- eller bidragyderrettigheder til et abonnement, kan vedkommende lave ændringer i tjenester under dette abonnement, og det kan potentielt ændre forbruget i forbindelse med brugen. Partnere skal være opmærksom på dette og sikre, at de kontraktmæssigt kan forpligte, administrere, supportere og fakturere kunden på en relevant måde, hvis partneren vælger at tildele kunder administrative legitimationsoplysninger til abonnementerne. Bemærk, at tilladelser også kan anvendes på et serviceniveau.

Tilgængelighed af tjeneste

Azure i CSP er bygget på Azures installationsmodel, ARM (Azure Resource Manager). De fleste tjenester er tilgængelige via ARM og således via Azure i CSP. I takt med at tjenester overgår til at understøtte ARM, bliver disse tjenester tilgængelige gennem CSP. Gennemse listen over tilgængelige Azure-tjenester i dokumentationen til Azure CSP.

Det skal bemærkes, at programmer, der udgives af tredjeparts-ISV'er, endnu ikke kan købes via Azure CSP-abonnementer. Men tredjeparts-BYOL (Bring Your Own License) og gratis afbildninger er tilgængelige for CSP-abonnementer.

Programtilgængelighed

CSP-programmet er tilgængeligt for virksomheder med afdelinger i de lande/områder , der er angivet her . Landene/områderne er grupperet efter marked. Partnere i CSP-programmet kan sælge til andre lande inden for samme marked, selv hvis de ikke har en afdeling i disse områder.

Faktureringsmodellen Betalt efter forbrug

Azure i CSP er en tjeneste, der betales efter forbrug. Det betyder, at partnerne kun betaler for det forbrug af tjenester, der sker i en kundes abonnement. Der er intet krav om minimumkøb eller forpligtelser, og abonnementer kan altid afmeldes. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet.

Partneren yder support

CSP-partnere yder teknisk support og support til fakturering til deres forhandlere og kunder. Hvis CSP-partneren har brug for support fra Microsoft, kan de oprette en sag gennem Partner Center. Bemærk, at forhandlere og kunder ikke kan få support direkte fra Microsoft – det er kun CSP-partneren, der har denne mulighed.

CSP-modeller

Der er to modeller af CSP-programmet til rådighed for forhandlere, der arbejder direkte med kommercielle kunder:

 • Niveau 1 Cloud Solution Provider: For partnere med MSP eller løsningsvirksomhed, der kan fakturere og understøtte deres kunder i stor stil.
 • Niveau 2 forhandler: For partnere, der ønsker at sælge Microsofts cloudtjenester ved at benytte en niveau 2 Cloud Distribution Partner til fakturering, support og tjenester med værditilvækst.

Microsoft anerkender også Niveau 2 Cloud Distribution Partners dem, der rekrutterer, igangsætter og skaber vækst i stor skala i en cloudforhandlerkanal. Denne mulighed er kun tilgængelig for partnere med en dokumenteret resultatliste hos Microsoft og et ry for topkvalitet. Udvælgelsen sker ved nominering.

Du kan finde flere oplysninger om partneraftalen og andre programkrav i CSP-dokumenter og -læringsressourcer.

Betalingsbetingelser

Partnerne faktureres månedligt for alt forbrug under alle kundeabonnementer. Kunderne faktureres af deres partner.

Tilgængeligheden af tilbuddet

Azure i CSP er tilgængelig i de lande/områder , der er anført her. Hvad angår partnere, bestemmes valutaen i henhold til aftalen med Microsoft. Hvad angår kunder, bestemmes valutaen i henhold til aftalen med deres partner.

Niveau 1 CSP-partnere:

Niveau 1 CSP-partnere:

 • Microsoft fakturerer CSP-partneren månedsvist for alt det forbrug, der har været på forhandler- og kundeabonnementer under partnerens ejerskab. Partnerne modtager en faktura på alle gebyrer og en medfølgende oversigtsfil, der giver yderligere oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om fakturering her.

 • Priserne på Azure i CSP afhænger af, hvilke tjenester du bruger. Partnere kan finde detaljerede prisoplysninger om Azure-tjenester, der er tilgængeligt på siden Partner Center Pricing and Offers (Partnercenter – priser og tilbud) eller ved hjælp af RateCard- API'en.

 • Partnere kan referere til dokumentet Azure in CSP Release Notes (Produktbemærkninger til Azure i CSP), der er tilgængeligt på siden Partner Center Pricing and Offers (Partnercenter – priser og tilbud), og som beskriver tilgængeligheden af tjenesten. Disse kan deles med forhandlere og kunder.

 • Som standard er det kun CSP-partneren, der har adgang til abonnementerne, men kunder (grupper eller brugere) kan føjes til et abonnement. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer adgang, her.  Generelt anbefales det, at kunder ikke føjes til rollen som ejer, da denne rolle giver medlemmerne rettigheden til at tilføje og fjerne andre brugere.

 • Abonnementer kan administreres på en række måder, herunder gennem Microsoft Azure-administrationsportalen, PowerShell, X-Plat CLI'er og Resource Management REST API'en.

Niveau 2 forhandlere, der køber gennem CSP-distributører:

 • CSP-distributører administrerer faktureringen for forhandlere. Forhandlere skal kontakte deres distributør for at få forklaret faktureringen.

 • CSP-distributører administrerer prisfastsættelsen for forhandlere. Forhandlere skal kontakte deres distributør for at få forklaret prisfastsættelsen.

 • Microsoft udgiver dokumentet Azure in CSP Release Notes (Produktbemærkninger til Azure i CSP), der beskriver tilgængeligheden af tjenesten. Forhandlere skal kontakte deres distributør for at få forklaret tilgængeligheden af tjenesten.

 • Det er en totrinsproces at få adgang til en kundes abonnement. Først skal en CSP-forhandler etablere en forhandlerrelation til kunden. Når denne relation er etableret, kan distributøren føje forhandlerens gruppe til den relevante rolle i kundens abonnement.