Gå til hovedindhold

Priser på Data Pipeline

Professionel hybrid dataintegration på en nem måde

Udforsk en række dataintegrationsfunktioner for at finde noget, der passer til størrelsen, infrastrukturen, kompatibiliteten, ydeevnen og budgetbehovene – fra administrerede SQL Server Integration Services til problemfri migrering af SQL Server-projekter til cloudmiljøet, til serverløse datapipelines i stor størrelse til integration af data i alle former og størrelser.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priserne er kun estimater og er ikke beregnet som faktiske pristilbud. De faktiske priser kan variere afhængigt af den type aftale, der er indgået med Microsoft, købsdatoen og valutakursen. Priserne beregnes ud fra den amerikanske dollar og konverteres ved hjælp af London børsens slutkurs, der registreres i løbet af de to hverdage før den sidste hverdag i den forrige måned. Hvis de to hverdage før månedens slutning falder på en banklukkedag på større markeder, angives kursen umiddelbart dagen før de to hverdage. Denne kurs gælder for alle transaktioner i løbet af den kommende måned. Log på Azure-prisberegneren for at se priser baseret på dit aktuelle program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspecialist for at få flere oplysninger om priser eller for at anmode om et pristilbud. Se ofte stillede spørgsmål om Azure-priser.

Priser på Data Pipeline er beregnet på basis af:

 • Pipelineorkestrering og udførelse
 • Dataflowkørsel og -fejlfinding
 • Antallet af Data Factory-handlinger, f.eks. oprettelse af pipelines og pipelineovervågning

Pipelineorkestrering og udførelse for Data Factory

Pipelines er kontrolflow af diskrete trin, der refereres til som aktiviteter. Du betaler for orkestrering af datapipeline efter aktivitetskørsel og for aktivitetsudførelse efter timer til integrationskørsel. Integrationskørslen, der sker uden server i Azure og lokalt i hybride scenarier, sørger for de beregningsressourcer, der bruges til at udføre aktiviteterne i en pipeline. Gebyrer for integrationskørsel sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op.

F.eks. kan kopieringsaktiviteten i Azure Data Factory flytte data mellem flere datalagre på en sikker, pålidelig, højtydende og skalerbar måde. I takt med at behovene for datavolumen eller gennemløb vokser, kan integrationskørslen skaleres til at opfylde disse behov.

Type Pris på Azure Integration Runtime Pris på Azure-administreret VNET Integration Runtime Pris på integrationskørsel i lokalt miljø
Orkestrering1 $- pr. 1.000 kørsler $- pr. 1.000 kørsler $- pr. 1.000 kørsler
Dataflytningsaktivitet2 $-/DIU-time $-/DIU-time $-/time
Pipelineaktivitet3 $-/time

$-/time

(Op til 50 sideløbende pipelineaktiviteter)

$-/time

Ekstern pipelineaktivitet4 $-/time $-/time

(Op til 800 sideløbende pipelineaktiviteter)

$-/time
1Orkestrering refererer til aktivitetskørsler, udløserudførelser og fejlfindingskørsler.
2Brug af kopiaktiviteten til at sende data ud af et Azure-datacenter vil medføre, at der påløber yderligere gebyrer for netværksbåndbredde, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Få mere at vide om priser på udgående dataoverførsel.
3Udførelse af pipelineaktiviteter ved integrationskørsel. Pipelineaktiviteter omfatter opslag, hentning af metadata, sletning og skemahandlinger under oprettelse (test af forbindelse, gennemsyn af mappeliste og tabelliste, hentning af skema samt visning af data).
4Eksterne pipelineaktiviteter styres ved integrationskørsel, men udføres på sammenkædede tjenester. Eksterne aktiviteter omfatter: Databricks, gemt procedure, HDInsight-aktiviteter og meget mere. Se her for at få vist en komplet liste over eksterne aktiviteter. I forbindelse med aktiviteten til tilknytning af dataflow skal du se i afsnittet \"Kørsel og fejlfinding af Data Factory-dataflow\" nedenfor.

Dataflow-kørsel og -fejlfinding

Dataflow er visuelt designede komponenter i Data Factory, der muliggør datatransformationer i stor skala. Du betaler for den Dataflow klyngeudførelse og fejlfindingstid pr. vCore-time. Den mindste klyngestørrelse for at køre en Dataflow er 8 vCores. Gebyrer for udførelse og fejlfinding beregnes forholdsmæssigt pr. minut og rundes op. Change Data Capture-artefakter faktureres til Generel priser for 4 vCore-klynger i den offentlige prøveversion af CDC.

Change Data Capture-objekter (CDC) udføres på den samme dataflow-beregningsinfrastruktur ved hjælp af en enkelt node 4 vCore-maskine. Den samme prisrabat for reserveret Dataflow-forekomst gælder også for CDC-ressourcer.

Type Pris Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
Generelt formål $- pr. vCore-time $- pr. vCore-time $- pr. vCore-time
Hukommelsesoptimeret $- pr. vCore-time $- pr. vCore-time $- pr. vCore-time

Bemærk! Data Factory Dataflow fakturerer også for den administrerede disk- og BLOB-lagerplads, der kræves til kørsel og fejlfinding af Dataflow.

Azure Data Factory-styring af arbejdsprocesorkestrering

Størrelse Arbejdsproceskapacitet Scheduler vCPU Worker vCPU Webserver vCPU Pris pr. time
Lille (D2v4) Op til 50 DAG'er 2 2 2 $-
Stor (D4v4) Op til 1.000 DAG'er 4 4 4 $-

Ekstra node Worker vCPU Pris pr. time
Lille (D2v4) 2 $-
Stor (D4v4) 4 $-

Data Factory-drift

Type Pris Eksempler
Læse-/skriverettighed* $- pr. 50.000 ændrede/refererede enheder Læsning/skrivning af enheder i Azure Data Factory*
Overvågning $- pr. 50.000 hentede kørselsposter Overvågning af pipeline, aktivitet, udløser og fejlfinding af kørsler**
* Læse-/skrivehandlinger for Azure Data Factory-enheder omfatter oprettelse, læsning, opdatering og sletning. Enheder omfatter datasæt, sammenkædede tjenester, pipelines, integrationskørsel og udløsere.
** Overvågningshandlinger omfatter hentning og liste af pipeline, aktivitet, udløser og fejlfinding af kørsler.

Prisen for Data Factory-forbrug beregnes på baggrund af følgende faktorer:

 • Aktivitetsfrekvensen (høj eller lav). En aktivitet med lav frekvens udføres ikke mere end én gang om dagen (f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt). En aktivitet med høj frekvens udføres mere end én gang om dagen (f.eks. hver time eller hvert 15. minut). Du kan få flere oplysninger i afsnittet Orkestrering af aktiviteter nedenfor.
 • Her kører aktiviteterne (i cloudmiljøet eller i det lokale miljø). Se afsnittet Dataflytning nedenfor.
 • Uanset om en pipeline er aktiv eller ej. Se afsnittet Inaktive pipelines nedenfor.
 • Uanset om du kører en aktivitet igen. Se afsnittet Kørsel af aktiviteter igen nedenfor.

Orkestrering af aktiviteter

Lav frekvens Høj frekvens
Aktiviteter, der kører i cloudmiljøet

(eksempler: kopieringsaktivitet, der flytter data fra en Azure-blob til en Azure SQL Database; Hive-aktivitet, der kører Hive-script på en Azure HDInsight-klynge).
$- pr. aktivitet pr. måned $- pr. aktivitet pr. måned
Aktiviteter, der kører i det lokale miljø, og som involverer et lokalt IR-miljø

(eksempler: kopieringsaktivitet, der flytter data fra en SQL Server Database i det lokale miljø til Azure-blob; lagret procedureaktivitet, der kører en lagret procedure i en SQL Server Database i det lokale miljø).
$- pr. aktivitet pr. måned $- pr. aktivitet pr. måned

Notes:

 • Brugen af mere end 100 aktiviteter pr. måned giver en rabat på 20 % for scenarier med både lav hyppighed og høj hyppighed.
 • Først 5 aktiviteter med lav hyppighed i en måned er gratis i både skybaserede og lokale varianter.

Dataflytning

Azure Data Factory kan kopiere data mellem flere datalagre på en sikker, pålidelig, højtydende og skalerbar måde. Efterhånden som din datavolumen eller behovet for gennemløb i forbindelse med dataflytning stiger, kan Azure Data Factory skaleres til at imødekomme disse behov. I vejledningen til kopiering af aktivitetsydelse kan du få mere at vide om, hvordan du bruger dataflytningsenheder til at få en mere effektiv dataflytning.

Dataflytning mellem datalagre i cloudmiljøet $- pr. time
Dataflytning, når et lager i det lokale miljø er involveret $- pr. time
Bemærk!
Der kan påløbe dataoverførselsgebyrer, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Gebyrer for udgående dataoverførsel påløber, når data flyttes ud af Azure-datacentre. Du kan få flere oplysninger om pris for dataoverførsler.

Inaktive pipelines

Du skal angive en aktiv databehandlingsperiode vha. et dato-/tidsinterval (start- og sluttidspunkt) for hver pipeline, du installerer i Azure Data Factory. Pipelinen anses for at være aktiv i den angivne periode, selvom dens aktiviteter rent faktisk ikke kører. Den anses for at være inaktiv på alle andre tidspunkter.

Der opkræves $- pr. måned for en inaktiv pipeline.

Pipelines, der er inaktive en hel måned, faktureres med den gældende "inaktive pipelinetakst" for den pågældende måned. Pipelines, der er inaktive en del af en måned, faktureres for deres inaktive perioder i forhold til det antal timer, de er inaktive i den pågældende måned. Hvis en pipeline f.eks. har startdato og starttidspunktet 1/1/2016 kl. 12:00 og slutdato og sluttidspunktet 1/20/2016 kl. 12:00, anses pipelinen for at være aktiv i de pågældende 20 dage og inaktiv i 11 dage. Gebyret for den inaktive pipeline ($-) beregnes forholdsmæssigt for 11 dage.

Hvis en pipeline ikke har en angivet aktiv databehandlingsperiode (et start- og sluttidspunkt), anses den for at være inaktiv.

Kørsel af aktiviteter igen

Aktiviteter kan køres igen efter behov (f.eks. hvis datakilden ikke var tilgængelig under den planlagte kørsel). Prisen for at køre aktiviteter igen afhænger af den lokation, hvor aktiviteten køres. Prisen på kørsel af aktiviteter i cloudmiljøet igen er $- pr. 1.000 gentagen kørsel. Prisen på kørsel af aktiviteter i det lokale miljø igen er $- pr. 1.000 gentagen kørsel.

Eksempel

Lad os antage, at du har en datapipeline med følgende to aktiviteter, der køres én gang om dagen (lav frekvens):

 1. En kopieringsaktivitet, der kopierer data fra en SQL Server Database i det lokale miljø til en Azure-blob.
 2. En Hive-aktivitet, der kører et Hive-script på en Azure HDInsight-klynge.

Lad os antage, at det tager 2 timer om dagen at flytte data fra en SQL Server Database i det lokale miljø til et Azure-bloblager. I følgende tabel vises de omkostninger, der er knyttet til denne pipeline:

Første aktivitet (kopiering af data fra det lokale miljø til Azure)
Omkostninger pr. dataflytning (pr. måned) 30 dage pr. måned
2 timer pr. dag
$-
$-
Orkestrering af aktivitetsomkostning (pr. måned) $-
Subtotal (pr. måned) $-
Anden aktivitet (et Hive-script, der kører på Azure HDInsight)
Omkostninger pr. dataflytning (pr. måned) $-
Orkestrering af aktivitetsomkostning (pr. måned) $-
Subtotal (pr. måned) $-
Aktiviteter i alt (pr. måned) $-

Du kan også bruge Data Factory Pricing Calculator til at beregne gebyrer for dette scenarie.>

Noter:

 • Der er ingen gebyrer for de første fem aktiviteter i cloudmiljøet og i det lokale miljø. Ovenstående gebyrer forudsætter, at du allerede har brugt fem aktiviteter i cloudmiljøet og fem aktiviteter i det lokale miljø pr. måned (i andre pipelines).
 • Azure Storage- og HDInsight-tjenester faktureres separat til deres pris pr. tjeneste.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-prisfastsættelse. Få en forståelse af prisfastsættelsen på din skyløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et tilpasset tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Azure Data Factory

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Data Factory.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for Azure Data Factory.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Data Factory-materiale.

Azure Data Factory V2

 • Læse-/skrivehandlinger omfatter oprettelse, læsning, opdatering og sletning af Azure Data Factory-enheder. Enheder omfatter datasæt, sammenkædede tjenester, pipelines, integrationskørsel og udløsere.
 • Overvågningshandlinger omfatter hentning og liste af pipeline, aktivitet, udløser og fejlfindingskørsler.
 • En aktivitet er et trin i en pipeline. Udførelsen af hver aktivitet kaldes en kørsel.
 • En integrationskørsel er den beregningsinfrastruktur, der bruges af Azure Data Factory til at levere følgende dataintegrationsfunktioner på tværs af forskellige netværksmiljøer:

  • Dataflytning: Overførsel af data mellem datalagre i offentlige og private (i det lokale miljø eller virtuelle private) netværk, understøttelse af indbyggede forbindelseskomponenter, formatkonvertering, kolonnetilknytning og højtydende og skalerbar dataoverførsel.
  • Aktivitetsafsendelse: IR-miljøet understøtter desuden afsendelse og overvågning af transformationsaktiviteter, der kører i en række beregningstjenester, f.eks. Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server og mange flere.
  • Kørsel af SQL Server Integration Services-pakke: Oprindelig udførelse af SQL Server Integration Service-pakker i et administreret Azure-beregningsmiljø.
 • En udløser er en behandlingsenhed, der bestemmer, hvornår en pipelineudførelse skal sættes i gang. En udløserkørsel er udførelsen af en udløser, der muligvis producerer en aktivitetskørsel, hvis betingelserne er opfyldt.
 • En fejlfindingskørsel er en testkørsel, som en bruger kan udføre i forbindelse med iterativ udvikling for at sikre, at trinnene i pipelinen fungerer som tiltænkt, før ændringerne publiceres til data factory.
 • En interaktiv pipeline er én, der ikke er knyttet sammen med en udløser, og som har nul kørsler i løbet af en måned. Der påløber et gebyr efter én måned med nul kørsler.
 • Pipelinekørselsaktiviteter (dataflytning i forbindelse med Azure-integrationskørsel, pipelineaktiviteter, dataflytning i forbindelse med integrationskørsel i et eksternt og lokalt miljø, pipelineaktiviteter og eksternt) faktureres iht. den timepris, der er angivet ovenfor. Gebyrer for pipelinekørsel sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op.

  Eksempel: Hvis du kører en aktivitet, der tager 2 minutter og 20 sekunder, faktureres du for 3 minutter.

 • Find scenariebaserede priseksempler på siden Dokumentation til Azure Data Factory.
 • Se nærmere på, hvordan du planlægger og administrerer ADF-omkostninger på siden Azure Data Factory-dominans.

Azure Data Factory V1

 • Aktiviteterne definerer de handlinger, der skal udføres i forbindelse med dine data. Hver enkelt aktivitet tager nul eller flere datasæt som input og producerer et eller flere datasæt som output. En aktivitet er en orkestreringsenhed i Azure Data Factory.

  Du kan f.eks. bruge en kopieringsaktivitet til at orkestrere kopiering af data fra et datasæt til et andet. På samme måde kan du bruge en Hive-aktivitet til at køre en Hive-forespørgsel i forbindelse med en Azure HDInsight-klynge for at transformere eller analysere dine data. Med Azure Data Factory får du en lang række datatransformations- og dataflytningsaktiviteter. Du kan også vælge at oprette en brugerdefineret .NET-aktivitet for at køre din egen kode.

 • En pipeline er en logisk gruppering af aktiviteter. Pipelines kan være aktive i en brugerdefineret periode (start- og sluttidspunkter). Pipelines er inaktive på alle andre tidspunkter.
 • Ja. Hvis aktiviteten anvender Azure-tjenester, f eks. HDInsight, faktureres disse tjenester separat til deres pris pr. tjeneste.

 • Der er to typer omkostninger, når du foretager en datakopi. For det første repræsenteres de beregningsressourcer, som bruges til at foretage kopien, af dataflytningsmåleren. Der findes cloudversioner og versioner i det lokale miljø af dataflytningsmåleren, og dataflytning i det lokale miljø er billigere, fordi en del af den beregning, der er tilknyttet kopien, udføres af dine egne ressourcer i det lokale miljø. Gebyrer for dataflytning sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op. En datakopi, der tager 41 minutter og 23 sekunder at beregne, medfører f.eks. et gebyr for 42 minutter.

  Derudover kan der påløbe dataoverførselsgebyrer, der vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Gebyrer for udgående dataoverførsel påløber, når data flyttes ud af Azure-datacentre. Du kan få flere oplysninger om pris for dataoverførsler.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner
Kan vi hjælpe dig?