Trace Id is missing

Azure umožňuje využívat průběžné platby a navíc získat bezplatné služby

Vytvořte si účet Azure a kupte si cloudové služby s cenami průběžných plateb.

 
  • Získejte určitá měsíční množství vybraných služeb zdarma.
  • Platíte jenom za to, co použijete nad rámec bezplatných množství.
  • Bez závazků předem. Lze kdykoli zrušit.

Jak fungují ceny Azure s průběžnými platbami

Vytvořte si účet Azure bez závazku předem.

Aktivujte si služby a plaťte jenom za to, co použijete nad rámec bezplatných množství.

Používání služeb můžete rozšířit nebo zastavit kdykoli bez poplatků za ukončení.

Využijte bezplatné produkty

Tyto produkty jsou zdarma do určeného měsíčního množství. Některé jsou vždy zdarma pro všechny zákazníky Azure a některé jsou zdarma pouze pro nové zákazníky po dobu 12 měsíců.

12 měsíců

12 měsíců

Vždy

12 měsíců

Vždy

Vždy

Vždy

Vždy

Využijte transparentní a výhodné ceny

Podívejte se, jak si Azure vede v porovnání s AWS u srovnatelných služeb.

Windows Virtual Machines

71 procent úspor1

v porovnání s QAWS EC2

SQL Managed Instance

85 procentní úspora2

v porovnání s Amazon RDS

Virtuální počítače s SQL Serverem

45 procent úspor3

v porovnání s QAWS EC2

Porovnání cen s AWS u srovnatelných služeb

Porovnání cen s AWS u srovnatelných služeb
SLUŽBA AZURE ODPOVÍDAJÍCÍ CENA POČÁTEČNÍ CENA
Linux Virtual Machines
AWS EC2*
Od 0,004 USD za hodinu
Functions
AWS Lambda*
Od 0,20 USD za milion spuštění
Úložiště objektů blob bloku (horké zónově redundantní úložiště)
Amazon S3 Standard*
Od 0,023 USD za GB za měsíc
Úložiště objektů blob bloku (studené zónově redundantní úložiště)
Amazon S3 Standard-Infrequent Access*
Od 0,013 USD za GB za měsíc
*Stanovení odpovídající ceny je k dispozici pouze pro veřejně oznámené ceny k 21. listopadu 2018 za nárokovatelné produkty nejnovější generace ve stejné srovnatelné geografické oblasti. Provedení úprav cen v reakci na pokles cen AWS může trvat až 90 dní.

Jak můžete ušetřit s Azure

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš účet Azure

1 Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců s rezervovanými instancemi na 3 roky. Ceny platí k 24. říjnu 2018 a můžou se měnit. Výpočty úspor jsou založené na dvou virtuálních počítačích Azure D2V3 v oblasti USA – západ 2 se sníženou sazbou SUSE Linux Enterprise Basic s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na dvou virtuálních počítačích m5.Large v oblasti USA – západ (Oregon) s využitím cen průběžných plateb pro Windows Server pro rezervované instance v rámci úrovně Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na službu Software Assurance, které se můžou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě.

2 Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců se záložní kapacitou na 3 roky. Ceny platí k 24. říjnu 2018 a můžou se měnit. Úspory se počítají pro spravované instance Azure SQL Database pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – západ 2 s cenami odpovídajícími programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na RDS pro SQL EE pro db.r4.2xlarge v oblasti USA – západ (Oregon) v nasazení Multi-AZ pro rezervované instance v rámci úrovně Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na službu Software Assurance, které se můžou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě.

3 Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců s rezervovanými instancemi na 3 roky. Ceny jsou platné k červnu 15, 2018 a můžou se změnit. Úspory se počítají pro virtuální počítač Azure D13 v2 s 8 jádry v oblasti USA – východ 2 s CentOS nebo Ubuntu Linuxem s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server. Výpočty pro AWS jsou založené na virtuálním počítači r3.2xlarge v oblasti USA – východ (Severní Virginie) se sazbou za Windows s programem License Mobility pro SQL Server. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na službu Software Assurance, které se můžou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě.