Microsoft Çevrimiçi Üyelik Anlaşması 

Son güncelleştirme: Eylül 2016

Microsoft Çevrimiçi Üyelik Anlaşması

Bu Microsoft Çevrimiçi Üyelik Anlaşması, temsil ettiğiniz tüzel kişiyle veya Üyelik satın alınması veya yenilenmesiyle bağlantılı bir tüzel kişi atamamışsanız, kişisel olarak sizinle (“siz”) Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft” veya “biz”) arasında yer almaktadır. Bu anlaşma, aşağıdaki hüküm ve koşullardan, Çevrimiçi Hizmet Koşullarından, SLA'lardan ve Üyeliğinize veya yenilemenize ilişkin Teklif Ayrıntılarından (hepsi birden “anlaşma”) oluşmaktadır. Bu anlaşma, Üyeliğinizin onayıyla veya Üyelik yenilemesinin yapıldığı tarihle birlikte size sunduğumuz tarihte yürürlüğe girecektir. Önemli terimler Bölüm 8'da tanımlanmıştır.

1. Çevrimiçi Hizmetlerin Ku llanımı.

a. Kullanma Hakkı. Bu anlaşmada ayrıca açıklandığı üzere, size Çevrimiçi Hizmetler'e erişme ve bunları kullanma hakkı ile Üyeliğinizle birlikte dâhil edilen Yazılımı kurma ve kullanma hakkı veriyoruz. Diğer hakların tümünü saklı tutuyoruz.

b. Kabul Edilebilir Kullanım. Ürünü yalnızca bu Anlaşmaya uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasanın izin verdiği haller dışında, Ürünü tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, assembler diline çevirme veya teknik sınırlamaları etrafında çalışma işlemlerine tabi tutamazsınız. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı ölçen herhangi bir faturalama mekanizmasını devre dışı bırakamaz, bunun üzerinde değişiklik yapamaz veya başka şekillerde engelleme girişiminde bulunamazsınız. Bu anlaşmada veya Çevrimiçi Hizmet Koşullarında açıkça izin verilen haller dışında, Ürünü veya bunun bir kısmını üçüncü kişilere veya üçüncü kişiler için kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla satamaz, ödünç veremez, yeniden satamaz, devredemez veya kullandırılmasına izin veremezsiniz.

c. Son Kullanıcılar. Son Kullanıcıların erişimini kontrol edersiniz ve Ürünü bu anlaşmaya uygun olarak kullanmalarına dair sorumluluk size aittir. Örneğin, Son Kullanıcıların Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymasını sağlayacaksınız.

d. Müşteri Verileri. Tüm Müşteri Verilerinin içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. Herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeden veya başka bir şekilde Microsoft'u size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı mecbur bırakmadan size Çevrimiçi Hizmetleri sağlamanız için gerekli olan Müşteri Verilerindeki tüm hakları güvence altına alıp sürdüreceksiniz. Microsoft, bu anlaşmada açıkça belirtilenler ve ilgili yasalarda gerekenlerin haricinde Müşteri Verileri veya Ürün kullanımınıza dair herhangi bir yükümlülük üstlenmez ve üstlenmeyecektir.

e. Hesaplarınız için sorumluluk. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızla ilişkili tüm halka açık olmayan kimlik doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin olası kötü kullanımını veya Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili herhangi bir güvenlik olayını derhal müşteri hizmetleri ekibimize bildirmeniz gerekir.

f. Ön izleme sürümleri. Ön izlemeler sunabiliriz. Ön izlemeler “olduğu gibi”, “tüm hatalarla birlikte” ve “hazır olduğu gibi” sağlanır ve bu anlaşmada sağlanan SLA'ler ve tüm sınırlı garantilerin dışında tutulur. Ön izlemeler müşteri hizmetleri tarafından kapsanmayabilir. Ön izlemeleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir veya bunlara son verebiliriz. Ayrıca bir Ön İzlemeyi genel kullanıma sunmamayı da seçebiliriz.

g. Microsoft Azure için Yönetilen Hizmetler. Microsoft Azure Hizmetlerini, (1) Microsoft Azure Hizmetlerine erişebilmek, bunları yapılandırabilmek ve yönetebilmek için özel yeterliliğinizin olması, (2) varsa, Yönetilen Hizmet Çözümündeki sanal OSE'ye/OSE'lere idari erişiminizin olması ve (3) üçüncü kişinin sadece kendi uygulamasına/uygulamalarına veya sanal OSE'sine/OSE'lerine idari erişiminin olması şartıyla, bir Yönetilen Hizmet Çözümü sağlamak için kullanabilirsiniz. Üçüncü kişinin Microsoft Azure Hizmetlerini bu anlaşmanın hükümlerine uygun olarak kullanmasından siz sorumlu olursunuz. Yönetilen Hizmetleri sağlamanız, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında yer alan aşağıdaki sınırlamalara tabi kalır:

(i) Microsoft Azure Hizmetlerini yeniden satmaz veya yeniden dağıtmazsınız ve

(ii) Kullanıcı başına kullanıma uygun hale getirilen herhangi bir Microsoft Azure Hizmetleri özelliğine birden çok kullanıcının doğrudan veya dolaylı erişmesine izin veremezsiniz.

h. Çevrimiçi Hizmetlerle Kullanım için Ek Yazılım. Belirli Çevrimiçi Hizmetlerin en uygun erişimini ve kullanımını sağlamak için, Çevrimiçi Hizmeti kullanımınızla bağlantılı olarak belirli Yazılımları kurabilir ve kullanabilirsiniz. Size Yazılımı kullanma lisansı veriyoruz, Yazılımı satmıyoruz. Yazılım lisansınıza ilişkin belgeler; (1) bu anlaşma, (2) tüm sipariş teyitleri ve (3) ödemeye ilişkin belgedir. Herhangi bir aygıttaki yazılıma erişim haklarınız size söz konusu aygıta erişimi olan Yazılım veya aygıtlardaki Microsoft patentlerini veya Microsoft fikri mülkiyet haklarını kullanmanız için hiçbir hak tanımaz.

2. Satın alma hizmetleri.

a. Mevcut Üyelik teklifleri. Portal, genel olarak aşağıdakilerden biri veya daha fazlasıyla kategorize edilebilen mevcut Üyelik teklifleri için Teklif Detayları sunar:

(i) Taahhüt Teklifi. Dönem boyunca kullanım için belirli bir miktarda Çevrimiçi Hizmet satın alacağınızı ve kullanmadan önce peşin olarak veya taksitle ödeme yapacağınızı taahhüt edersiniz. Microsoft Azure Hizmetleri ile ilgili olarak, ilave veya diğer kullanımlar (örneğin, taahhüt miktarınızın üzerindeki kullanımlar) bir Tüketim Teklifi olarak işlem görebilir. Taahhüt edilen ve Dönem boyunca kullanılmayan miktarların kullanım süresi, Dönemin sonunda sona erecektir.

(ii) Tüketim Teklifi (ayrıca Ödediğin Kadar Kullan olarak da bilinir). Peşin ödeme taahhüttü olmadan, önceki aydaki gerçek kullanıma dayalı olarak ödeme yaparsınız. Ödeme, dönemsel olarak vade bitiminde yapılır.

(iii) Sınırlı Kullanım Teklifi: Belirli miktarda Çevrimiçi Hizmeti sınırlı bir süre için ücretsiz olarak (örneğin, Deneme Üyeliği) veya başka bir Microsoft teklifinin (örneğin, MSDN) parçası olarak alırsınız. Bu anlaşmadaki ücretlendirme, ücretlerin iptali, ödeme ve verilerin saklanması ile ilgili şartlar geçerli olmayabilir.

b. Sipariş verme.

(i) Sipariş vererek veya bir Üyeliği yenileyerek söz konusu Üyelik için Teklif Ayrıntılarını kabul edersiniz. Teklif Ayrıntılarında başka bir şekilde belirtilmedikçe, Çevrimiçi Hizmetler “hazır olduğu gibi” esasıyla sağlanır. Bu anlaşma kapsamında Bağlı Kuruluşlarınız için siparişler ve Bağlı Kuruluşlarınıza Üyeliği yönetme hakları verebilirsiniz, ancak Bağlı Kuruluşlar bu anlaşma kapsamında sipariş veremez. Üçüncü kişi tarafından şirket içi çalışmalarınızda kullanılmak üzere üçüncü kişiye de Bölüm 1.a kapsamında verilen hakları devredebilirsiniz. Bağlı Kuruluşlara veya üçüncü kişilere Yazılım veya Üyeliğinizle ilgili olarak herhangi bir hak verirseniz, söz konusu Bağlı Kuruluşlar veya üçüncü kişiler bu anlaşmaya bağlı olacaklardır ve söz konusu Bağlı Kuruluşların veya üçüncü kişilerin Ürünleri kullanmalarıyla ilgili tüm hareketlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

(ii) Bazı teklifler, Üyelik Süresi sırasında sipariş edilen Çevrimiçi Hizmet miktarını değiştirmenize izin verebilir. Üyeliğe eklenen ilave Çevrimiçi Hizmet miktarlarının kullanım süresi, söz konusu Üyeliğin süresi sonunda sona erecektir. Dönem boyunca miktarı azaltırsanız, aşağıdaki 3.b maddesinde açıklandığı üzere, miktardaki azaltma için sizden bir iptal ücreti talep edebiliriz.

c. Fiyatlandırma ve ödeme. Ödemelerin yapılması gerekir ve bunlar Üyeliğinizin Teklif Detayları uyarınca yapılmalıdır.

(i) Taahhüt Teklifleri için fiyat seviyesi, sipariş ettiğiniz Çevrimiçi Hizmetlerin miktarına bağlı olabilir. Bazı teklifler Dönem sırasında sipariş edilen Çevrimiçi Hizmetlerin miktarını değiştirmenize izin verebilir ve fiyat seviyeniz buna göre ayarlanabilir, ancak fiyat seviyesindeki değişiklikler geriye dönük olmayacaktır. Üyeliğiniz yürürlüğe girdiğinde veya yenilendiğinde Portalda listelenen Üyeliğinizle ilgili Çevrimiçi Hizmet fiyatları Üyelik Süreniz boyunca artmaz, ancak Teklif Ayrıntılarında ücretlerin geçici olarak belirlendiği durumlar, Ön izlemeler veya Microsoft'a Ait Olmayan Ürünler istisnadır. Tüm fiyatlar, herhangi bir Üyelik yenilenmesinin başlangıcında değişikliğe tabidir.

(ii) Tüketim Teklifleri için fiyatlar herhangi bir zamanda bildirimde bulunularak değişikliğe tabi olacaktır.

d. Yenileme.

(i) Üyeliğinizin yenilenmesiyle bu anlaşma sona erecek ve Üyeliğiniz bundan böyle Üyeliğinizi yenilediğiniz tarih itibariyle Portalda belirtilen hüküm ve koşullara (“Yenileme Koşulları”) tabi olacaktır. Yenileme Koşullarını kabul etmiyorsanız Üyeliğinizi yenilemeyebilirsiniz.

(ii) Taahhüt Teklifleri için, Sürenin sonunda otomatik olarak yenilenen ya da fesholan bir Üyeliğe sahip olmayı seçebilirsiniz. Otomatik yenileme önceden seçilir. Süre boyunca seçiminizi herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz. Mevcut Süre bir takvim ayından daha uzunsa, Sürenin sona ermesinden önce size otomatik yenilemeyle ilgili bir bildirim göndereceğiz.

(iii) Tüketim Tekliflerinde, Üyelik yenilemeleri, siz Üyeliği sona erdirene kadar ilave bir aylık sürelerle otomatik olarak yapılır.

(iv) Sınırlı Kullanım Teklifleri veya Deneme Üyelikleri için yenilemeye izin verilmez.

e. Akademik, Kamu ve Kâr Amacı Gütmeyen Kurum sürümleri için Uygunluk. Akademik, kamu veya kâr amacı gütmeyen teklif satın alıyorsanız, aşağıdaki sitelerde listelenen ilgili uygunluk gereksinimlerine uymayı kabul edersiniz.

(i) Akademik teklifler için, http://go.microsoft.com/?linkid=9862882 adresinde listelenen eğitim kurumlarına yönelik gereklilikler (idari bürolar veya eğitim kurulları, halk kütüphaneleri veya devlet müzeleri dâhil);

(ii) Kamu teklifleri için, http://go.microsoft.com/?linkid=9862883 adresinde listelenen gereklilikler; ve

(iii) Kâr amacı gütmeyen teklifler için, http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19 adresinde listelenen gereklilikler.

Microsoft, herhangi bir zamanda uygunluğu doğrulama ve uygunluk gerekliliklerine uyulmuyorsa Çevrimiçi Hizmeti askıya alma hakkını saklı tutar.

f. Vergiler. Fiyatlara, faturada vergi dâhil şeklinde aksi belirtilmediği sürece, vergiler dâhil değildir. Bu anlaşma kapsamında borçlu olunan ve ilgili yasalar kapsamında sizden tahsil etme iznine sahip olduğumuz tüm ilgili katma değer, mal ve hizmet, satış, brüt tahsilat veya diğer işlem vergilerini, ücretleri, bedelleri veya ek bedelleri ya da yasal maliyet telafi ek bedellerini veya benzeri tutarları ödemelisiniz. Ürünlerin Bağlı Kuruluşlarınıza dağıtımında ya da sağlanmasında ortaya çıkan tüm vergiler dâhil, kanuni olarak ödemek zorunda olduğunuz tüm ilgili damga vergilerinden ve diğer vergilerden siz sorumlu olacaksınız. Kendi net gelirimize uygulanan tüm vergilerin, gelir ya da kârlardan kaynaklanan vergilerin yerine uygulanan brüt tahsilat vergilerinin ya da taşınmaz mülkiyetimizden kaynaklanan vergilerin ödenmesinden biz sorumlu olacağız.

Bize yaptığınız ödemeler üzerinde herhangi bir vergi uygulanması gerekirse, ilgili vergileri bize ödeyeceğiniz tutardan düşerek ilgili vergi dairesine ödeyebilirsiniz; ancak bu durumda bu stopaj kesintilerine dair resmi bir makbuzu ve bizim iade veya yabancı vergi iadesi almak için makul bir şekilde talep ettiğimiz diğer belgeleri hemen bize iletmelisiniz. Stopaj yoluyla alıkonulan vergilerin ilgili yasanların izin verdiği asgari oranda olmasını sağlamalısınız.

3. Süre, fesih ve askıya alma.

a. Anlaşma süresi ve fesih. Bu anlaşma Üyeliğinizin sona ermesi, feshi veya yenilenmesine kadar (hangisi önce gerçekleşirse) yürürlükte kalacaktır.

b. Üyelik feshi. Üyeliği Dönemi boyunca herhangi bir zaman sona erdirebilirsiniz, ancak fesih yürürlüğe girmeden önce vadesi gelmiş ve ödenmemiş tüm tutarları ödemelisiniz.

(i) Bir Aylık Üyelik. Bir aylık Süreli bir Üyelik, herhangi bir iptal ücreti ödenmeden herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.

(ii) Bir aydan uzun süreli üyelikler. Microsoft Azure Hizmetleri Üyeliğini, Üyeliğin yürürlüğe girdiği veya yenilendiği tarihten sonraki 30 gün içinde sona erdirirseniz, iade sağlanmayacaktır ve Üyeliğin ilk 30 günü için ödeme yapmalısınız, ancak sona erdirilen Üyeliğin kalan kısmı için bir ödeme yapmayacaksınız. Microsoft Azure Hizmetleri Üyeliğini dönem boyunca başka herhangi bir zamanda sona erdirirseniz, Dönemin kalanı için ödeme yapmalısınız ve iade sağlanmayacaktır.

Diğer tüm Çevrimiçi Hizmetler için, Dönem sonundan önce Üyeliği sona erdirirseniz, bir aylık Üyelik ücretine eşit bir ücret ödemeniz gerekir ve Dönemin kalanı için ödediğiniz Üyelik ücretinin herhangi bir kısmına ait iade alacaksınız; ancak, kısmen kullanılmamış aylar için iade verilmeyecektir.

c. Askıya alma. Aşağıdaki durumlarda Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı askıya alabiliriz: (1) Müşteri Verilerine yetkisiz erişimi önlemek için makul olarak gerekirse; (2) Bölüm 5 kapsamında ihlal iddiasını makul bir sürede yanıtlamada gecikirseniz; (3) bu anlaşma kapsamında vadesi gelen ödemeleri yapmazsanız veya (4) Kabul Edilebilir Kullanım İlkesine uymazsanız veya bu anlaşmanın diğer şartlarını ihlal ederseniz. Bu şartlardan biri veya daha fazlası gerçekleşirse:

(i) Sınırlı Süreli Tekliflerde, Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı askıya alabilir veya Üyeliğinizi ve hesabınızı bildirimde bulunmaksızın derhal sona erdirebiliriz.

(ii) Diğer tüm Üyeliklerde, askıya alma işlemi, Çevrimiçi Hizmetlerin minimum gerekli kısmına uygulanacaktır ve sadece şartlar uygun olursa veya ihtiyaç oluşursa geçerli olacaktır. Hemen askıya almamız gerektiğine dair makul bir inancımız olması haricinde, askıya alma işleminden önce bildirimde bulunacağız. Ödeme yapılmaması nedeniyle askıya alma işleminden önce en az 30 günlük bildirimde bulunacağız. Askıya alma işlemini uygulamamızdan sonra 60 gün içinde askıya alma işleminin nedenlerini eksiksiz şekilde aktarmazsanız, Üyeliğinizi sona erdirebilir ve Müşteri Verilerinizi saklama süresi olmaksızın silebiliriz. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınız herhangi bir 12 aylık dönem zarfında ikiden fazla kere askıya alınırsa Üyeliğinizi de sonlandırabiliriz.

4. Garantiler.

a. Sınırlı Garanti.

(i) Çevrimiçi Hizmetler. Çevrimiçi Hizmetlerin Süre boyunca Hizmet Düzeyi Anlaşmasının koşullarına uyacağını garanti ederiz. Bu garantinin ihlali durumunda sizin hukuki başvuru yollarınız, Hizmet Düzeyi Anlaşmasında yer alanlardır.

(ii) Yazılım. Yazılımı ilk kullanım tarihinizden itibaren bir yıl için, Yazılımın esasen ilgili kullanıcı belgelerinde tanımlandığı şekilde çalışacağını garanti ediyoruz. Yazılım bu garantiye uymazsa, kendi inisiyatifimizde olmak kaydıyla ve münhasır talep hakkınız olarak (1) Yazılım için ödenen ücreti iade edeceğiz ya da (2) Yazılımı onaracak veya değiştireceğiz.

b. Sınırlı garanti istisnaları. Bu sınırlı garanti, aşağıdaki sınırlamalara tabidir:

(i) kanun gereği reddedilemeyen tüm zımni garantiler, taahhütler veya şartlar, sınırlı garantinin başlamasından sonra bir yıl boyunca geçerli olacaktır;

(ii) bu sınırlı garanti, kazayla, yasaya veya amaca aykırı kullanmayla ya da Ürünlerin bu anlaşma ya da yayınlanmış belgelerimize veya kılavuzlarımıza uygun bir şekilde kullanılmamasıyla veya bizim makul sınırlar içindeki denetimimiz dışında gerçekleşen sorunları kapsamamaktadır;

(iii) bu sınırlı garanti, sisteme ilişkin asgari gereksinimlere uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunları kapsamaz ve

(iv) bu sınırlı garanti Ön izlemeler veya Sınırlı Teklifler için geçerli değildir.

c. SORUMLULUK REDDİ. Bu garantiden başka, ticari olarak satılabilmeye ilişkin veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler dâhil olmak üzere, açık, zımni, yasal veya başka şekilde de olsa, hiçbir garanti sağlamıyoruz. Bu hüküm, ilgili yasaların izin vermemesi durumu dışında geçerli olacaktır.

5. İddialara karşı savunma.

a. Savunma.

(i) Ürünün, bağlantılı olmayan üçüncü kişinin patentlerini, telif haklarını ya da markalarını ihlal ettiğine ya da ticari sırlarını yasaya aykırı olarak kullandığına dair bağlantılı olmayan üçüncü kişi tarafından edilen tüm iddialara karşı sizi koruyacağız.

(ii) (1) Ürünü kullanımınızla doğrudan veya dolaylı olarak sağladığınız herhangi bir Müşteri Verisinin, Müşteri Çözümünün veya Microsoft'a Ait Olmayan Ürünlerin veya hizmetlerin, üçüncü kişinin patentini, telif hakkını veya markasını ihlal ettiğine veya ticari sırrının yasaya aykırı kullanımını gerçekleştirdiğine veya (2) Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının ihlalini gerçekleştirdiğine dair bu bağlantılı olmayan üçüncü kişinin tüm iddialarına karşı bizi koruyacaksınız.

b. Sınırlamalar. Bölüm 5a'daki yükümlülüklerimiz, aşağıdakilere dayandırılan bir iddia ya da hüküm için geçerli olmayacaktır: (i) Müşteri Çözümü, Müşteri Verileri, Microsoft'a Ait Olmayan Ürünler, Üründe yaptığınız değişiklikler veya Ürünü kullanmanızın bir parçası olarak sunduğunuz ya da uygun hale getirdiğiniz hizmetler veya malzemeler; (ii) Ürünü Müşteri Verileriyle veya Microsoft'a Ait Olmayan Ürünle, verilerle veya iş süreciyle ya da bunların değerine dayalı olan zararlarla birleştirmeniz; (iii)Microsoft markasın açık yazılı onayımız olmadan kullanımınız veya üçüncü bir kişinin iddiası nedeniyle size kullanımını durdurmanızı bildirmemizden sonra Ürünü kullanımınız; (iv) herhangi bir bağlantılı olmayan üçüncü kişiye Ürünün tekrar dağıtımını yapmanız veya bu tür kişi yararına Ürünü kullanmanız ya da (v) ücretsiz olarak verilmiş ürünler.

c. Hukuki Başvuru Yolları. 5.a(i) maddesi kapsamında bir iddianın Ürünü kullanmanızı önleyebildiğine makul olarak inanırsak, şunları yerine getirmeye çalışacağız:(i) Ürünü kullanmaya devam etme hakkınızı elde etmek veya (ii) Ürünü değiştirmek veya işlevsel eşdeğeriyle değiştirmek ve Ürünün önceki sürümünü kullanmayı durdurmanız için sizi bilgilendirmek. Eğer bu seçenekler ticari olarak mümkün değilse, Ürünü kullanma haklarınızı feshedebiliriz ve sonra da kullanılmayan Üyelik hakları için ön ödemeleri geri verebiliriz.

d. Yükümlülükler. Tarafların her biri, bu bölüm kapsamında bir iddia hakkında diğer tarafı derhal bilgilendirmelidir. Koruma isteyen taraf, (i) iddianın savunması veya sulhu konusundaki tüm yetkiyi diğer tarafa vermelidir ve (ii) iddianın savunulmasıyla ilgili olarak makul yardım sağlamalıdır. Koruma sağlayan taraf, (1) söz konusu yardımın verilmesinden kaynaklanan makul, cepten ödenen harcamalar için diğer tarafı tazmin edecektir ve (2) sonuçtaki tüm aleyhe verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararından veya sulhtan doğan miktarı ödeyecektir. Tarafların ilgili savunma hakları ve bu Bölüm 5 kapsamındaki mahkeme kararlarına ilişkin ödemeler (veya diğer tarafın onay verdiği sulhlar) tüm genel hukuk veya kanuni tazminat hakları ya da benzer haklara tabidir ve her bir taraf bu tür genel hukuk veya benzeri haklardan feragat eder.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması.

a. Sınırlamalar. Bu anlaşma kapsamındaki tüm iddialar için taraflardan her birinin toplum sorumluluğu, yasal neden ortaya çıkmadan önceki 12 ay boyunca Çevrimiçi Hizmetler için bu anlaşma kapsamında ödenen miktara kadar olan doğrudan zararlarla sınırlıdır; buradaki şart, hiçbir durumda herhangi bir Çevrimiçi Hizmet için bir tarafın toplum sorumluluğunun Üyelik boyunca söz konusu Çevrimiçi Hizmet için ödenen miktarı aşmamasıdır. Ücretsiz olarak sağlanan Ürünler için Microsoft'un sorumluluğu, 5.000,00 ABD dolarına kadar doğrudan zararlarla sınırlıdır.

b. HARİÇ TUTMA. Tarafların hiçbiri, tarafın bunların mümkün olduğunu veya makul olarak öngörülebilir olduğunu bilmesine rağmen, gelir kaybı ya da dolaylı, özel, arızi, sonuç niteliğinde, cezai veya uyarı niteliğinde zararlar ile kâr kaybından, gelir kaybından, işin engellenmesinden veya iş bilgilerinin kaybından dolayı oluşan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c. Sınırlamalardaki istisnalar. Bu Bölümdeki sorumlulukların sınırları, ilgili yasaların izin verdiği tüm ölçüde geçerlidir, ancak aşağıdaki durumlar için geçerli değildir: (1) Bölüm 5 kapsamında tarafların yükümlülükleri veya (2) diğer tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlali.

7. Muhtelif Hükümler.

a. Bildirimler. Bildirimleri aşağıda verilen adrese iadeli taahhütlü postayla göndermelisiniz.

Bildirimler aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Block B
Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18, Ireland

Microsoft'a yapılacak bildirimlerin bir kopyası aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
Microsoft Corporation
Legal and Corporate Affairs
Volume Licensing Group
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA
Faks: (425) 936-7329

Portalda belirttiğiniz hesap yöneticisine epostaya bizim tarafımızdan epostayla gönderilecek elektronik bildirimleri almayı kabul edersiniz. Bildirimler, alındı belgesi üzerindeki tarihte veya e-posta gönderilmesi durumunda bu gönderi tarihinde yürürlükte olur. Portalda belirttiğiniz hesap yöneticisi e-postasının doğru ve güncel olmasını sağlamaktan sorumlusunuz. Söz konusu e-posta adresine tarafımızdan gönderilen e-posta bildirimleri, sizin tarafınızdan teslim alınmış olsun ya da olmasın gönderilme tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

b. Lisansların Devri ve Tahsis Edilmesi. Bu anlaşmayı Microsoft'un onayı olmaksızın tamamen ya da kısmen devredemezsiniz.

c. Ortak ücretlerinin onaylanması. Sipariş verdiğinizde, size Üyeliklerinizle ilişkili bir “Kayıt Ortağı” belirleme fırsatı sunulabilir. Bir Kayıt Ortağı belirlemeyi doğrudan veya bunu yapacak bir üçüncü kişiye yetki vererek yaptığınızda, Kayıt Ortağına ücretler ödenmemiz için bize onay verirsiniz. Ücretler, satış öncesi destek için olup satış sonrası desteği de içerebilir. Ücretler siparişinizin büyüklüğüne bağlıdır ve bu doğrultusunda artar. Kayıt Ortağı belirleseniz de belirlemeseniz de, Çevrimiçi Hizmetler için fiyatlarımız aynıdır.

d. Sözleşmenin Bölünebilirliği. Bu anlaşmanın herhangi bir kısmının icra edilemez olduğu düşünülürse, anlaşmanın kalanı tam olarak yürürlükte kalır.

e. Feragat. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün icrasının zorlanmaması, bir feragat etme durumu oluşturmayacaktır.

f. Acente olmaması. Bu anlaşma, bir acentelik, ortaklık veya ortak girişim yaratmaz.

g. Üçüncü kişi lehtarları olmaması. Bu anlaşmada hiçbir üçüncü kişi lehtarı bulunmamaktadır.

h. İlgili yasalar ve yargı yeri. Bu anlaşma İrlanda yasalarına tabidir. Bu anlaşmanın icrası için herhangi bir dava açarsak, bu davayı merkezinizin bulunduğu yer mahkemelerinde açacağız. Bu anlaşmanın icrası için bir dava açarsanız, bu davayı İrlanda'da açacaksınız. Yetkili mahkemenin seçilmesi, taraflardan herhangi birinin, fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda uygun bir yetkili mahkemede ihtiyati tedbir aldırmasını önlemez.

i. Tüm Anlaşma. Bu anlaşma, konusu itibariyle anlaşmanın tamamı olup, daha önceki veya eşzamanlı tüm iletişimlerin yerine geçer. Bu anlaşmadaki belgeler arasında, bu belgelerde açıkça çözüme kavuşturulmamış bir çelişki ortaya çıkması halinde, bunlardaki hükümler, birinciden başlamak üzere aşağıdaki öncelik sırasına göre uygulanacaktır: (1) bu Microsoft Çevrimiçi Üyelik Anlaşması, (2) Çevrimiçi Hizmet Koşullar; (3) ilgili Teklif Ayrıntıları, ve (4) bu anlaşmadaki diğer belgeler.

j. Yürürlülükte Kalma. 1, 2.e, 3.b, 4, 5, 6, 7 ve 8 bölümleri bu Anlaşmanın feshi veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

k. ABD İhracat yetkisi. Ürünler ABD ihracat mevzuatına tabidir. ABD İhracat Yönetmelikleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmelikleri ve ABD ve diğer ülkeler tarafından çıkarılan son kullanıcı, son kullanım ve varış yeri kısıtlamaları dâhil, tüm ilgili yasalara uymanız gerekir. Ek bilgi için bkz. https://www.microsoft.com/exporting/.

l. Mücbir sebepler. Taraflardan hiç biri (yangın, patlama, elektrik kesintisi, deprem, sel, ciddi fırtınalar, grev, ambargo, işçi ihtilafları, sivil veya askeri otorite eylemleri, savaş, terör (siber terör dâhil), doğal afetler, İnternet trafiğindeki eylemler veya eksiklikler, düzenleyici veya resmi kurumların eylemleri veya eksiklikleri (kanunların veya yasaların yürürlüğe geçmesi veya Çevrimiçi Hizmetlerin sunulmasını etkileyen diğer resmi eylemler dâhil), söz konusu tarafın makul kontrolü dışında oluşan nedenlere bağlı olan performans hatalarından sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte bu Bölüm, bu anlaşma kapsamında ödeme yükümlülüklerinize uygulanmayacaktır.

m. Sözleşmeyi imzalayan yetkili. Bu şartları bir tüzel kişi adına kabul eden bir kişiyseniz, bu anlaşmayı söz konusu tüzel kişi adına imzalamaya yetkili olduğunuzu beyan edersiniz. Bir tüzel kişi belirtirseniz veya bir Üyelik satın alma veya yenileme işlemiyle bağlantılı olarak bağlı olduğunuz bir tüzel kişi (işveren gibi) tarafından sağlanan bir e-posta kullanırsanız, söz konusu tüzel kişi, bu anlaşmanın amaçları açısından Üyeliğin sahibi sayılacaktır.

n. Çevrimiçi satın almaları hükümsüz kılma hakkından feragat etme. İlgili yasalar çerçevesinde izin verilen maksimum ölçüde, uzaktan satışı veya elektronik ya da çevrimiçi anlaşmaları yöneten tüm yasalar uyarınca bu anlaşma kapsamında satın almaları hükümsüz kılma haklarınızdan ve aynı zamanda ön bilgileri, sonraki onayı, vazgeçme haklarını veya bekleme sürelerini içeren tüm haklarınızdan veya yükümlülüğünüzden feragat edersiniz.

8. Tanımlar.

Bu anlaşmada “gün” ifadesine yapılan herhangi bir atıf takvim günü anlamına gelecektir.

“Kabul Edilebilir Kullanım Politikası” Çevrimiçi Hizmet Koşullarında belirtilmektedir.

“Bağlı Kuruluş”, bir tarafın sahip olduğu, bir tarafa sahip olan veya bir tarafın ortak mülkiyeti altında bulunan bir tüzel kişi anlamına gelir. Bu tanım açısından “mülkiyet”, bir tüzel kişiliğin % 50'den fazlasının kontrolü anlamına gelir.

“Taahhüt Teklifi”, “Tüketim Teklifi” ve “Sınırlı Kullanım Teklifi” Üyelik tekliflerinin kategorilerini tanımlar ve Bölüm 2'te anlatılmışlardır.

“Müşteri Verileri”, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında tanımlanmaktadır.

“Müşteri Çözümü”, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında tanımlanmaktadır.

“Son Kullanıcı”, Çevrimiçi Hizmetlerde barındırılan Müşteri Verilerine erişmesine veya Çevrimiçi Hizmetleri başka bir şekilde kullanmasına izin verdiğiniz herhangi bir kişi veya Müşteri Çözümünün kullanıcısı anlamına gelir.

“Yönetilen Hizmet Çözümü”, Müşteri tarafından bir üçüncü kişiye sağladığınız ve Microsoft Azure Hizmetlerinin yönetiminden ve desteklenmesinden oluşan yönetilen bir IT hizmeti anlamına gelir.

“Microsoft Azure Hizmetleri”; ayrıca lisanslanan şekilde belirtilenler dışında, https://azure.microsoft.com/en-us/services web sayfasında belirtilen Microsoft hizmetlerinin ve özelliklerinin biri veya daha fazlası anlamına gelir.

“Microsoft'a Ait Olmayan Ürün”, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında tanımlanmaktadır.

“Teklif Detayları”, Portalda yayınlandığı üzere bir Üyelik teklifiyle ilgili fiyatlandırma ve ilişkili şartlar anlamına gelir.

“Çevrimiçi Hizmetler”, Dynamics CRM Çevrimiçi Hizmetleri, Office 365 Hizmetleri, Microsoft Azure Hizmetleri veya Microsoft Intune Çevrimiçi Hizmetleri dâhil olmak üzere, bu anlaşma kapsamında Müşterinin üye olduğu Microsoft tarafından barındırılan çevrimiçi hizmetler anlamına gelir.

“Çevrimiçi Hizmet Koşulları”, https://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights adresinde bulunan Ürünleri kullanımınız için geçerli olan koşullar anlamına gelir. Çevrimiçi Hizmet Koşulları, bu anlaşmadaki hükümlere ek olan, Ürünleri kullanımınızı yöneten hükümleri içerir.

“Ön izlemeler”, müşteri geribildirimleri almak üzere Çevrimiçi Hizmetlerin veya Yazılımın Microsoft tarafından sunulan ön izleme, beta veya diğer ön sürümleri anlamına gelir.

“Portal”, https://www.microsoft.com/licensing/online-services/default.aspx, https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ adreslerinde veya belirttiğimiz alternatif bir adreste bulanabilen Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili web siteleri anlamına gelir.

“Ürün”, (herhangi bir Yazılım dâhil) herhangi bir Çevrimiçi Hizmet anlamına gelir.

“SLA”, http://www.microsoftvolumelicensing.com/csla, https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, adreslerinde veya belirlediğimiz alternatif bir sitede yayınlanan Çevrimiçi Hizmetin teslimatıyla ve/veya performansıyla ilgili olarak bulunduğumuz taahhütler anlamına gelir.

“Yazılım”, Üyeliğinizin bir parçası olarak cihazınıza kurulum için veya belirli işlevleri etkinleştirmek için Çevrimiçi Hizmetle birlikte kullanım için sağladığımız Microsoft yazılımı anlamına gelir.

“Üyelik”, Portalda belirtildiği üzere belirli bir Süre boyunca Çevrimiçi Hizmetlere yönelik kayıt anlaşması anlamına gelir. Birden çok Üyelik satın alabilirsiniz, her biri ayrı ayrı yönetilir ve her biri ayrı bir Microsoft Online Üyelik Anlaşmasının hükümlerine tabi olur.

“Süre”, bir Üyeliğin süresi anlamına gelir (örneğin, 30 gün veya 12 ay).