Gezintiyi Atla

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi

Bulutu benimseme yolculuğunuzu hızlandırmak için başarısı kanıtlanmış Microsoft rehberi

Bulut Benimseme Çerçevesi nedir?

Bulut Benimseme Çerçevesi kuruluşunuzun bulutta başarılı olması için gereken iş ve teknoloji stratejilerini oluşturmanıza ve uygulamanıza yardımcı olmak için tasarlanan, başarısı kanıtlanmış bir rehberdir. Bulut mimarlarının, BT profesyonellerinin ve iş karar alıcılarının kısa ve uzun vadeli hedeflerine başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duyduğu uçtan uca rehberliği, en iyi deneyimleri, belgeleri ve araçları sağlar.

Kuruluşlar, Bulut Benimseme Çerçevesi’nin en iyi deneyimlerini kullanarak başarıya kesin olarak ulaşmak için iş ve teknoloji stratejilerinin daha fazla uyumlu olmasını sağlayabilir.

İş hedeflerine ulaşın

Riskleri azaltma sırasında kurumsal ve teknik değişiklikleri planlayıp yürütürken uzman rehberlik edinin.

Kuruluş değişikliklerini yönetin

Kuruluşunuzun bulut teknolojisini benimsemesi için sürdürülebilir yöntemler bulun.

İş büyümesi için teknolojileri benimseyin

İşletmenizle büyüyecek şekilde ölçeklendirilen güvenli bulut teknolojilerini uygulamayı keşfedin ve öğrenin.

Ortamınızı güvenli hale getirin

Kanıtlanmış rehberlikle riskleri yakalayın, denetimleri planlayın, güvenlik temelinizi ayarlayın ve güvenli bir şekilde çalışın.

İdare oluşturun ve maliyetleri iyileştirin

Bulut harcamalarınızı ve dağıtımınızı iyileştirmek için bütçeler oluşturun, maliyet ayırma desenlerini izleyin, ilkeler ayarlayın ve denetimler uygulayın.

Bulutu benimseme yolculuğu

Bulut benimseme sürecinin, her kuruluşa uygun olan tek bir yolu yoktur. Ancak güvenli bir metodolojinin ana uygulama aşamaları tüm kuruluş ve endüstriler için benzerdir: stratejinizi belirleme, plan yapma, kuruluşunuzu hazırlama, bulutu benimseme ve dijital varlığınızı idare edip yönetme.

Etkenleri anlama

Bulut ekonomisini anlayın ve bulut stratejinizi geliştirip iş örneğinizi oluşturmanıza yardımcı olacak finansal ve teknik ipuçlarına ulaşın.

İstenilen işletme açısından sonuçları tanımlayın

Etkenleriniz ile uyumlu olan, iş açısından net sonuçlar belirleyin. Sonuçların önceliğini belirleme konusunda paydaşları ve karar alıcı kişileri uyumlu hale getirmek bu şablonu kullanın.

İş gerekçenizi tanımlayın

İş durumunuzu tanımlayın ve bulut benimseme stratejinizin işe etkisini yansıtacak bir finansal model oluşturun.

Dijital varlıklarınızın envanterini çıkarın

Tüm iş yüklerinizi, uygulamalarınızı, veri kaynaklarınızı, sanal makinelerinizi ve diğer BT varlıklarınızı kataloglayıp, bunları bulutta barındırmanın en iyi yolunu belirlemek için değerlendirin.

Bulutu benimseme planı oluşturma

İş yüklerinizi işe etkisine ve teknik karmaşıklığına göre öncelik sırasına dizerek bulutu benimseme planınızı oluşturun.

Becerileri tanımlama ve desteğin hazır olma durumu

Destek ihtiyaçlarını belirlemek, mevcut boşlukları doldurmak, hem BT hem de işletme çalışanlarının değişikliklere ve yeni teknolojilere hazır olmasını sağlamak için becerilerin hazırlığı planı oluşturup uygulayın.

Bulut ortamınızı hazırlama

Azure giriş bölgelerinizi iki olası yolla oluşturmayı öğrenin: Kurumsal ölçek kullanma veya küçük ölçekte başlayıp sonradan genişletme.

Bulut ortamınızı ayarlamak için ihtiyaç duyduğunuz araçları Azure kurulum kılavuzunda bulabilirsiniz.

Her kuruluşun bulutu benimsemeye yönelik benzersiz sebepleri bulunsa da iki tanesi öne çıkar:

Geçiş

Bu etken, mevcut şirket içi uygulamalarınızı artımlı bir süreci temel alarak buluta taşımaya odaklanır. Kuruluşunuzun buluta geçiş konusunda öncelikle sınırlı kapsamda çaba gösterdiği ve daha sonra ilk deneyimden edindiğiniz bilgilerle geçiş sürecinizi iyileştirdikçe bu kapsamı genişleterek daha fazla iş yükünü taşımaya başladığı varsayılır.

Yenilik

Bu etken, iş ve ürün yeniliklerini mümkün kılmak için dijital varlıklarınızı modernleştirmeye odaklanır. Altyapı dağıtımı, operasyon ve idare alanındaki modern yaklaşımlar, geliştirme ile operasyon arasındaki boşluğun giderek kapatılmasını sağlamaktadır.

İdarenizi kıyaslayın ve geliştirin

Kuruluşunuzun dönüşüm yolculuğundaki boşlukları tanımlayın, zaman içinde idare durumunuzu karşılaştırıp izleyin ve idare kıyaslama aracını kullanarak boşlukları gidermeye yönelik öneriler alın. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, özel önerilere şunlar dahil olabilir:

 • Kullanım örneğinizle ilgili belgeler.
 • Microsoft Learn’de beceri geliştirme kursları ve öğrenme yolları.
 • İş ortağı çözümleri.
 • Microsoft FastTrack for Azure aracılığıyla Azure mühendislerinden özel rehberlik hizmeti alın.

İdare hakkında daha fazla bilgi edinmek için analizi Microsoft hesabı temsilciniz veya iş ortağı ile paylaşın.

İdare yöntemleri oluşturma

Maliyet yönetimi, güvenlik temeli, kaynak tutarlılığı, kimlik temeli ve dağıtım otomasyonunun bulut idaresi disiplinlerini temel alarak başlangıca yönelik idare yöntemleri oluşturmak için İdare MVP’si (asgari düzeyde uygulanabilir ürün) uygulayın.

İş risklerini tanımlayıp risk toleranslarını belirleyin

İş risklerinizi ve risk toleransınızı tanımlayın ve idare ve uyumluluk ilkeleri ile bu riskleri en aza indirin. İlkeye uyumluluğu izlemek için yinelenen idare işlemlerini uygulayın.

Yönetim için bulut benimseme çerçevesi metodolojisini kullandığınızda tüm iş yükleri, performans düşüşü veya iş kesintileri kaynaklı değer kaybını hesaplayan etki analizi ile ölçülen kritik olma durumlarına ve işletme değerlerine göre sınıflandırılır. Bulut operasyonları ekipleriniz, gelir üzerindeki bu somut etkileri kullanarak işletme ekibiyle birlikte dayanıklı çözümler çalıştırmaya ve yönetmeye yönelik işlemleri ve araçları kullanarak iyi yönetilen bulut ortamları oluşturur.

Temel uygulamalardan bazıları şunlardır:

İzleme

 • Veri toplamayı etkinleştirin.
 • Operasyonun ana hatlarını belirleyin.
 • Uyarı oluşturun.
 • Hizmet ölçümü yapın ve SLA oluşturun.

Yönetim

 • Kritik iş operasyonları tanımlayın.
 • Operasyonları hizmetlerle eşleyin.
 • Hizmet bağımlılıklarını analiz edin.
 • Hizmet panoları için üst düzey görünümler oluşturun.

Dayanıklılık

 • Dayanıklı bir platform oluşturun.
 • Doğru koruma düzeyine ulaşmak için dayanıklılık yatırımınızı düzenleyin.
 • Hata durumlarından minimum kesinti süresi ve minimum veri kaybıyla kurtarın.
 • Kademeli olarak yüksek oranda kullanılabilir bir platform oluşturun.

Güvenli metodolojideki tam bitiş durumu vizyonu ile güvenlik programınızın geliştirme sürecine rehberlik edin. Güvenlik işlemleri, en iyi uygulamalar, modeller ve deneyimler hakkında netlik kazanmak için bunu kullanın. Güvenli metodolojinin temel bileşenleri arasında şunlar bulunur:

Risk içgörüleri

Güvenlik içgörülerini risk yönetimi çerçevesi ve dijital girişimler ile tümleştirin.

İş dayanıklılığı

Kuruluşunuzun saldırılar sırasında çalışabilir durumda kaldığından ve tam operasyonel durumu hızla yeniden kazandığından emin olun.

Varlık koruması

Hassas verileri ve sistemleri koruyup varlıkları sürekli olarak keşfedin, sınıflandırın ve güvende tutun.

Başlamanıza yardımcı olacak rehber ve araçlar

Azure giriş bölgeleri ile bulut ortamınızı oluşturma

Bulut portföyünüzün dağıtım ve operasyon ihtiyaçlarını bulut ortamınızı oluşturmanıza yardımcı olacak ölçeklenebilir, modüler uygulama seçenekleri aracılığıyla keşfedin.

Bulut ortamınızı değerlendirin

Azure platformunuzun hazır olma durumunu inceleyerek bulut benimseme işlemine başlayın. Bulutta oluşturduğunuz veya buluta geçirdiğiniz iş yüklerini barındıracak bir giriş bölgesi oluşturmak üzere planınızı değerlendirin.

Azure giriş bölgesi incelemesi yapın

Güçlü ve ölçeklenebilir bir temel oluşturun

Kanıtlanmış bir mimari yaklaşım ve uygulama rehberi yardımıyla Azure giriş bölgelerini büyük ölçekte oluşturma ve çalıştırma konusunda yardım alın.

Azure giriş bölgesi hızlandırıcısını dağıtın

Değerlendirmeler sayesinde bulut yolculuğunuzu takip edin

Bulutu benimsemenize, stratejinizi tanımlamanıza ve engelleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak araçları ve size özel önerileri keşfedin.

Bulut Benimseme Stratejisi Değerlendiricisi, bulut stratejinizi ve iş dava dosyanızı derlerken gereken farklı alanları anlamanızı sağlar ve uygulanabilir sonraki adımlar konusunda size yol gösterir.

Sizin için en iyi uygulamaları ve veri modernizasyonu stratejisini bulun. İç ve dış kullanıma yönelik uygulamalarınızın doğru bir değerlendirmesiyle pazara çıkış zamanını hızlandırıp yenilikçi müşteri deneyimleri sunun.

Kuruluşunuzun bulut geçiş çözümünü uygun ölçekte uygulamaya hazır olma durumunu anlamak için Stratejik Geçiş Değerlendirmesi ve Hazır Olma Aracı’nı kullanın.

Bu değerlendirme, kuruluşunuzun mevcut idare durumundaki eksik noktaları tanımlamanıza yardımcı olur. Başlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş kıyaslama raporuna ve rehberliğe ulaşın.

Bu bulut yolculuğu izleyici aracında değerlendirme yaparak bulut benimseme alanındaki ihtiyaçlarınızı tanımlayın ve benzersiz bulut yolculuğunuza özgü öneriler alın.

Azure etkinleştirme kaynaklarıyla bulut değerinizi en üst düzeye çıkarma

İş hedeflerinize başarıyla ulaşmak ve buluttan sürekli olarak değer elde etmek için kapsamlı bir araç, program ve kaynak kümesinden faydalanın.

Belgeler ve kaynaklar

Microsoft Learn

Öğrenme yollarıyla çalışanlarınızın bulut becerilerini geliştirin.

Daha fazla bilgi

FastTrack for Azure

Microsoft mühendislerinden yardım alın.

Kullanmaya başlayın

Bulut Benimseme Çerçevesi e-kitabı

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi ile Dijital İşletim Modeli Oluşturma konusunda sorulacak soruları öğrenin.

Hemen indirin

Azure Geçiş ve Modernizasyon Programı

Başarısı kanıtlanmış bir uçtan uca yaklaşımla iş yüklerinizi geçirme ve modernleştirme konusunda yardım alın.

Daha fazla bilgi

Bulut ekonomisi

Azure uzmanlarının önemli finansal ve teknik kılavuzlarına göz atın ve önde gelen kuruluşların en iyi deneyimlerini inceleyin.

Daha fazla bilgi

Azure'da İyi Tasarlanmış Mimari

İyi tasarlanmış mimariye sahip bulut iş yüklerini tasarlamayı ve oluşturmayı öğrenin.

Daha fazla bilgi

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi Hakkında SSS

 • Bulut yeni bir şey olmasa da Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi yeni iş yönetimi ve teknoloji fırsatları sunmaktadır. Bulut Benimseme Çerçevesi, Azure'ı güven ve denetimle benimsemek için yalnızca bulut teknolojilerini değil aynı zamanda iş, kişiler ve süreç değişikliklerini uygulamaya geçirmek için araçlar ve rehberlik sağlamaktadır. En iyi uygulamalara ve başarılı müşteri ve iş ortağı deneyimlerine dayandığı için çerçeve düzenli olarak güncelleştirilmektedir.

 • Bulut Benimseme Çerçevesi dünya genelinde kullanılabilir.
 • Bulutu benimseme tüm şirketi kapsayan bir karar olduğundan Bulut Benimseme Çerçevesi, kuruluşlardaki BT yöneticileri, bulut mimarları ve kurumsal karar alıcıları için tasarlanmıştır.
 • Tek bir bulut benimseme yolculuğu yoktur: Her kuruluş kendi yolunu tanımlar. Ancak, bu yolculuklarda çeşitli ortak adımlar vardır. Bulut Benimseme Çerçevesi, yolculuğunuzun neresinde olduğunuz fark etmeksizin bulut benimsemeye başlayabilmeniz için bu yolları modüler olarak kapsar. Kuruluşunuzun bulut benimseme yolunu belirlemek için Bulut Yolculuğu İzleyicisi değerlendirmesini yapın veya bulut benimsemeye başlamanıza yardımcı olacak bir iş ortağı bulun.
 • Değerlendirmeler, kuruluşunuzda bulutun benimsenmesine yönelik en iyi yaklaşımı hızlıca belirlemenizi sağlar. Gereksinimlerinizi temel alan öneriler sunarlar ve kuruluşunuzdaki herkesin uygun bir zamanda bunları gözden geçirmesine olanak tanırlar. Bu değerlendirmeler, bulut benimseme gereksinimlerinizi belirlemeye ek olarak idare referans noktanızı tanımlamanıza ve iş yüklerinizi değerlendirmenize yardımcı olur.

Bir uzmanla iş ortağı olun

Bulut benimseme sürecinizin her adımında uzman yardımı alın.

Bulut benimseme yolculuğunuzu hızlandırın

İş stratejilerinizi değerlendirin ve Microsoft Değerlendirmeler’den seçki olarak sunulan rehberlik alın.