Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin

Tam olarak yönetilen bir olay yönlendirme hizmetiyle reaktif, olay odaklı uygulamalar oluşturun. Birden fazla kaynaktan gelen olaylarda sunucusuz mantıksal iş akışlarından yararlanarak daha zengin uygulama senaryoları oluşturun.

Olay temelli ve sunucusuz uygulamalarınızı sunmak için Event Grid’i kullanın

Tek bir hizmet üzerinden herhangi bir kaynaktan herhangi bir hedefe tüm olayları yönlendirmenizi sağlayan Event Grid ile olay tabanlı uygulamalarınızı basitleştirin. Yüksek kullanılabilirlik, tutarlı performans ve dinamik ölçekleme için tasarlanmış Event Grid, altyapınız yerine uygulamanızın mantıksal iş akışlarına odaklanmanıza olanak verir.

Olay teslimini basitleştirin

Yoklama sürecinin yanı sıra yoklamayla ilişkili maliyeti ve gecikme sürelerini ortadan kaldırın. Event Grid ile etkinlik yayımcıları bir yayımlama/abonelik modelini ve basit HTTP tabanlı etkinlik sunumunu kullanarak etkinlik abonelerinden bağımsız çalışabildiğinden, ölçeklenebilir sunucusuz uygulamalar, mikro hizmetler ve dağıtılmış sistemler oluşturabilir.

Güvenilir bulut uygulamaları oluşturun

İlgilendiğiniz değişiklikler için neredeyse gerçek zamanlı bildirimler alırken dinamik olarak geniş bir ölçeğe sahip olun. Reaktif programlama aracılığıyla, garantili olay teslimi ve yüksek bulut kullanılabilirliğine sahip daha iyi, daha güvenilir uygulamalar oluşturun.

Ürün yeniliklerine odaklanın

Birden fazla olay kaynağını ve hedefini bağlayarak daha zengin uygulama senaryoları geliştirin. İş mantığınız, özel kaynakların yanı sıra hemen hemen tüm Azure hizmetleri tarafından tetiklenebilir. Tamamen yönetilen olay teslimi, akıllı filtreleme ve aynı anda birden fazla alıcıya olay gönderme özelliği altyapı yerine iş sorunlarına odaklanmanıza olanak tanır.

Event Grid için kullanım örnekleri

Sunucusuz uygulama mimarileri

Event Grid, veri kaynaklarını ve olay işleyicilerini bağlar. Event Grid’i örneğin bir blob depolama kapsayıcısına eklenen her yeni fotoğrafta görüntü analizini çalıştıracak sunucusuz bir işlev tetiklemek için kullanabilirsiniz.

Ops otomasyonu

Event Grid, otomasyonu hızlandırmanızı ve ilke uygulamayı basitleştirmenizi sağlar. Örneğin Event Grid, sanal makine oluşturulduğunda veya SQL Veritabanı hazırlandığında Azure Otomasyonu’na bilgi verebilir. Bu olaylar hizmet yapılandırmalarının uyumlu olup olmadığını otomatik olarak denetlemek, operasyon araçlarına meta verileri eklemek, sanal makineleri etiketlemek ve iş öğelerini dosyalamak için kullanılabilir.

Uygulama tümleştirme

Event Grid, uygulamanızı diğer hizmetlerle bağlar. Örneğin, uygulamanızın olay verilerini Event Grid’e göndermek için bir uygulama konu başlığı oluşturup Azure ile doğrudan tümleştirme, güvenilir teslim ve gelişmiş yönlendirme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Event Grid’i Logic Apps ile birlikte kullanarak kod yazmadan her yerden veri işleyebilirsiniz.

Web Semineri

Sunucusuz mimari kullanarak olay temelli uygulamalar oluşturun

Şimdi kaydolun

Video

Azure Event Grid ile olay temelli çözümler oluşturma

Hemen izleyin

Web Semineri

API’ler, iş akışları, mesajlaşma ve olaylar yoluyla uygulamaları sorunsuzca tümleştirin

Şimdi kaydolun

İlgili ürün ve hizmetler

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

Event Hubs

Milyonlarca cihazdan telemetri alın

Tam olarak yönetilen olay yönlendirme özelliğiyle sunucusuz bilgi işlemden hemen yararlanmaya başlayın