Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi

Olay temelli ve sunucusuz uygulamalarınızı sunmak için Event Grid’i kullanın

Simplify your event-based apps with Event Grid, a single service for managing routing of all events from any source to any destination. Designed for high availability, consistent performance, and dynamic scale, Event Grid lets you focus on your app logic rather than infrastructure.

Support for a rich set of use cases

Reliable event handling and delivery

Support for CloudEvents 1.0, an open-standard specification

Available on Azure and Kubernetes

Olay teslimini basitleştirin

Eliminate polling—and the associated cost and latency. With Event Grid, event publishers are decoupled from event subscribers using a pub/sub model and simple HTTP-based event delivery allowing you to build scalable serverless applications, microservices, and distributed systems.

Güvenilir bulut uygulamaları oluşturun

Gain massive scale, dynamically, while getting near-real-time notifications for changes you're interested in. Build better, more reliable applications through reactive programming, capitalizing on guaranteed event delivery and the high availability of the cloud.

Ürün yeniliklerine odaklanın

Develop richer application scenarios by connecting multiple possible sources and destinations of events. Your business logic can be triggered by virtually all Azure services, as well as custom sources. Fully managed event handling with delivery, intelligent filtering, and the ability to send events to multiple recipients at once allow you to focus on solving business problems rather than infrastructure.

Streamline event-driven integration

Integrate workloads hosted on the cloud or Kubernetes using event-driven architectures in Event Grid. Manage Event Grid resources on the cloud or Kubernetes using a single control plane on Azure. Take advantage of hybrid architectures to forward events from Kubernetes to Azure destinations.

Event Grid için kullanım örnekleri

Serverless application architectures in the cloud

Event Grid, veri kaynaklarını ve olay işleyicilerini bağlar. Event Grid’i örneğin bir blob depolama kapsayıcısına eklenen her yeni fotoğrafta görüntü analizini çalıştıracak sunucusuz bir işlev tetiklemek için kullanabilirsiniz.

Ops otomasyonu

Event Grid, otomasyonu hızlandırmanızı ve ilke uygulamayı basitleştirmenizi sağlar. Örneğin Event Grid, sanal makine oluşturulduğunda veya SQL Veritabanı hazırlandığında Azure Otomasyonu’na bilgi verebilir. Bu olaylar hizmet yapılandırmalarının uyumlu olup olmadığını otomatik olarak denetlemek, operasyon araçlarına meta verileri eklemek, sanal makineleri etiketlemek ve iş öğelerini dosyalamak için kullanılabilir.

Uygulama tümleştirme

Event Grid connects your app with other services. For example, create a topic to send your app's event data to Event Grid, and get reliable delivery and advanced routing on Azure and on Kubernetes. Use Event Grid with Azure Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

Web Semineri

Learn about building event-driven applications using serverless architecture on Azure.

Video

Watch an overview of Azure Event Grid.

Web Semineri

Learn how to seamlessly integrate applications through APIs, workflows, messaging, and events.

Event Grid fiyatlandırma

Event Grid provides reliable message delivery at massive scale and can be used as a fully managed service on Azure or on your own Kubernetes clusters. Use Event Grid to build reactive, event-driven apps in a modern, serverless or on-prem compute architecture—eliminating polling and its associated cost and latency.

  • Ön ödeme maliyeti yok
  • Sonlandırma ücreti yok
  • Yalnızca kullandığınız kadar ödeyin

Başlamak için ihtiyaç duyduğunuz her şey

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Event Grid with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Event Grid with additional features and products, like security and backup services.

Event Grid neden güvenilirdir?

  • Microsoft, siber güvenlik araştırma ve geliştirme çalışmalarına her yıl USD 1 milyarı aşan yatırımlar yapıyor.

  • Yalnızca veri güvenliği ve gizliliği için çalışan 3,500 güvenlik uzmanımız bulunuyor.

  • Azure, diğer tüm bulut sağlayıcılarından daha fazla sertifikaya sahiptir. Kapsamlı listeyi görüntüleyin.

Belgeler ve kaynaklar

İlgili ürün ve hizmetler

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

Event Hubs

Milyonlarca cihazdan telemetri alın

Tam olarak yönetilen olay yönlendirme özelliğiyle sunucusuz bilgi işlemden hemen yararlanmaya başlayın