Language Understanding Intelligent Service

Uygulamanızın kullanıcılarla kendi konuştukları dilde iletişim kurabilmesi için dili bağlamsal olarak anlayın

See Language Understanding in action

Akıllı ışık uygulamasının çalışması

LUIS uygulama yanıtı

Bu tanıtım için karşıya veri yükleyerek, verilerin Microsoft tarafından depolanabileceğini ve bu API gibi Microsoft hizmetlerini geliştirmek için kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. Gizliliğinizin korunmasına yardımcı olmak için verilerinizi anonimleştirmeye ve güvenli tutmaya yönelik önlemler alırız. Verilerinizi yayımlamaz veya başkalarının kullanmasına izin vermeyiz.

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Benefits

Add natural language understanding to your apps

Designed to identify valuable information in conversations, Language Understanding interprets user goals (intents) and distills valuable information from sentences (entities), for a high quality, nuanced language model. Language Understanding integrates seamlessly with the Azure Bot Service, making it easy to create a sophisticated bot.

Quickly build a custom language solution

Powerful developer tools are combined with customizable pre-built apps and entity dictionaries, such as Calendar, Music, and Devices, so you can build and deploy a solution more quickly. Dictionaries are mined from the collective knowledge of the web and supply billions of entries, helping your model to correctly identify valuable information from user conversations.

Always learning and improving

Reinforcement learning is used to continuously improve the quality of the natural language processing models. Once the model starts processing input, Language Understanding begins active learning, allowing you to constantly update and improve the model.

Enterprise-ready, available worldwide

The service is ready to be deployed in commercial applications and can scale with enterprise quality and performance. The service meets international compliance standards and supports 12 languages—making it highly accessible.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Explore Language Understanding scenarios

Information Chatbot

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot
 1. Genel Bakış
 2. Akış

This Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.

 1. 1 Employee starts the Application Bot
 2. 2 Azure Active Directory validates the employee’s identity
 3. 3 The employee can ask the bot what type of queries are supported
 4. 4 Cognitive Services returns a FAQ built with the QnA Maker
 5. 5 The employee defines a valid query
 6. 6 The Bot submits the query to Azure Search which returns information about the application data
 7. 7 Application insights gathers runtime telemetry to help development with Bot performance and usage

"Conversation as a platform is the future, so it's great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure."

Katie Duffy, Application Architect, UPS

See how UPS is using LUIS to help customers track packages in real time

Commerce Chatbot

Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure Active Directory Azure App Service Azure App Insights Structured 4 7 3 2 Commerce bot
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.

 1. 1 Customer uses your mobile app
 2. 2 Using Azure AD B2C, the user authenticates
 3. 3 Using the custom Application Bot, user requests information
 4. 4 Cognitive Services helps process the natural language request
 5. 5 Response is reviewed by customer who can refine the question using natural conversation
 6. 6 Once the user is happy with the results, the Application Bot updates the customer’s reservation
 7. 7 Application insights gathers runtime telemetry to help development with Bot performance and usage

"It's amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn't need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

See how Dixons Carphone is interacting with customers

IoT devices

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Create seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.

 1. 1 User logs into Skype and accesses the IoT bot
 2. 2 Using voice, the user asks the bot to turn on the lights via the IoT device
 3. 3 The request is relayed to a third-party service that has access to the IoT device network
 4. 4 The results of the command are returned to the user
 5. 5 Application Insights gathers runtime telemetry to help development with bot performance and usage

"It's really simple and seamless to move data into the cloud. And if customers want to apply machine learning or predictive analytics, they can do so without additional complexity."

John Dyck, Software Business Development Director, Rockwell Automation

See how Rockwell Automation is using the Microsoft IoT Suite

Bilişsel Hizmetler API’lerini keşfedin

Görüntü İşleme API'si

Görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler çıkarın

Yüz API'si

Fotoğraflardaki yüzleri algılayın, tanımlayın, çözümleyin, düzenleyin ve etiketleyin

Content Moderator

Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Duygu Tanıma API'si ÖNİZLEME

Duygu tanıma ile kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirin

Custom Vision Service ÖNİZLEME

Son teknoloji ürünü görüntü işleme modellerini kolayca özelleştirerek kendinize özgü kullanım örnekleri oluşturun

Video Indexer ÖNİZLEME

Video öngörülerini açığa çıkartın

Language Understanding Intelligent Service

Uygulamalarınıza kullanıcılarınızın verdiği komutları anlamayı öğretin

Metin Analizi API’si

Duyguları ve konuları kolayca değerlendirerek kullanıcıların ne istediğini anlayın

Bing Yazım Denetimi API’si

Uygulamanızdaki yazım hatalarını saptayın ve düzeltin

Translator Metin Tanıma API’si

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca makine çevirisi yapın

Web Language Model API ÖNİZLEME

Web ölçeğindeki veriler üzerine geliştirilen tahmine dayalı dil modellerinin gücünden yararlanın

Dil Analizi API’si ÖNİZLEME

Dil Analizi API’si ile karmaşık dil kavramlarını basitleştirin ve metni ayrıştırın

Translator Konuşma Tanıma API’si

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca gerçek zamanlı konuşma çevirisi gerçekleştirin

Konuşmacı Tanıma API’si ÖNİZLEME

Konuşmacıları belirlemek ve kimliklerini doğrulamak için konuşma özelliklerinden yararlanın

Bing Konuşma Tanıma API'si

Metni konuşmaya, konuşmayı metne dönüştürerek kullanıcının amacını anlayın

Özel Konuşma Hizmeti ÖNİZLEME

Konuşma tarzı, arka plan gürültüsü ve sözlük gibi konuşma tanıma engellerini aşın

Öneriler API’si ÖNİZLEME

Müşterilerinizin isteyebileceği öğeleri tahmin edin ve önerin

Akademik Bilgi API'si ÖNİZLEME

Microsoft Academic Graph’te yer alan geniş akademik içerikten faydalanın

Bilgi Keşfetme Hizmeti ÖNİZLEME

Doğal dil girişleri aracılığıyla, yapılandırılmış veriler üzerinde etkileşimli arama deneyimlerini etkinleştirin

Soru-Cevap Oluşturucu API’si ÖNİZLEME

Bilgileri kategorilere ayırarak konuşma bağlamında kullanılabilen ve kolayca bulunabilen yanıtlar elde edin

Entity Linking Intelligence Service API’si ÖNİZLEME

Uygulamanızın veri bağlantılarını adlandırılmış varlık tanıma ve kesinleştirme ile güçlendirin

Custom Decision Service ÖNİZLEME

Deneyim kazandıkça zeka düzeyi artan, bulut tabanlı ve bağlamsal bir karar verme API’si

Prague Projesi

Harekete dayalı denetimler

Cuzco Projesi

Wikipedia girişleri ile ilişkili etkinlik

Project Nanjing

İzokron hesaplamaları

Abu Dhabi Projesi

Mesafe matrisi

Johannesburg Projesi

Rota lojistiği

Wollongong Projesi

Konum öngörüleri

Uygulamanızı güçlendirmeye hazır mısınız?