Otomasyon

Farklı hibrit ortamlarda güncelleştirmeleri otomatikleştirin, yapılandırın ve yükleyin

Zamandan kazanın ve ek yük maliyetlerini düşürün

Sık yapmanız gereken, zaman alan ve hata yapmaya açık tüm bulut yönetim görevlerini otomatikleştirin. Azure Otomasyonu hizmeti, işletmenize değer kazandıran işlere odaklanmanıza yardımcı olur. Ayrıca hataları azaltıp verimliliği artırarak, işletim maliyetlerini azaltmanıza da katkıda bulunur.

Farklı hibrit ortamlardaki Windows ve Linux sistemleri güncelleştirin

Azure’da, şirket içinde ve diğer bulut platformlarında Windows ve Linux için güncelleştirme uyumluluğunu izleyin. Güncelleştirmelerin tanımlı bir bakım penceresi içinde yüklenmesini düzenlemek için dağıtım zamanlayın.

Bulutta yapılandırma yönetimini basitleştirin

PowerShell yapılandırmaları yazın ve yönetin, yapılandırma betiklerini içeri aktarın ve düğüm yapılandırmaları oluşturun; üstelik bunların hepsini bulutta yapın. Azure Yapılandırma Yönetimi’ni kullanarak hem buluttaki hem de şirket içindeki fiziksel ve sanal makinelerin (Windows veya Linux) yapılandırmasını izleyip otomatik olarak güncelleştirin.

Envanter bilgileri toplayın ve değişiklikleri izleyin

Yüklü uygulamalar ve diğer yapılandırma öğeleri dahil olmak üzere işletim sistemi kaynaklarının envanterini çıkarın. Zengin raporlama ve arama olanaklarından yararlanarak işletim sistemi içinde yapılandırılmış her şeyle ilgili ayrıntılı bilgilere hızla ulaşın. Sorunları vakit kaybetmeden araştırmak için çeşitli hizmet, daemon, yazılım, kayıt defteri ve dosyalardaki değişiklikleri izleyin ve istenmeyen değişiklikleri izlemek için tanılama ve uyarı özelliklerini açın.

Güvendiğiniz hizmetlerle tümleştirin

Azure hizmetlerini uçtan uca işlemlerinizin dağıtılması, yapılandırılması ve yönetilmesi için gerekli olan diğer genel sistemlerle tümleştirmek için grafik tabanlı deneyimle PowerShell veya Python dilinde runbook’lar yazın. İsteğe bağlı hizmetler sunmak için hibrit bir runbook çalışanını kullanarak şirket içi ortamlar genelinde düzenleme uygulayın.

İstekleri karşılamanın yanı sıra sürekli teslim ve yönetim sağlamak için ITSM, DevOps ve izleme sistemlerinden otomasyon tetikleyin.

Daha güvenilir hizmetleri, daha hızlı sağlayın

İşletimsel görevleriniz arttıkça otomatik olarak büyüme konusunda sunucusuz runbook’lara güvenebilirsiniz. Yönetim sisteminin bakımını yapmak yerine işinizi büyütmeye odaklanarak hizmetleri daha hızlı ve tutarlı bir şekilde sunun.

İlgili ürün ve hizmetler

Log Analytics

Şirket içinde ve bulutta makine verilerini toplayın, arayın ve görselleştirin

Azure İzleyici

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Azure Backup

Veri koruma mekanizmasını basitleştirin ve verilerinizi fidye yazılımlarına karşı koruyun

Ücretsiz Otomasyon hesabınızı kullanmaya başlayın