Gezintiyi Atla

Azure data services anywhere

Bu kaynak English bağlantılarında mevcuttur.

Yayımlanma tarihi: 29.06.2021

Bring Azure data services to any infrastructure with Azure Arc.