Mobil görünümde görüntüleniyor Masaüstü görünüm

Bölgelere göre kullanılabilir ürünler

Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 ABD Hükümeti Virginia ABD Hükümeti Iowa ABD DoD Doğu ABD DoD Orta Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
    ABD Azure Devlet Kurumları Kanada Brezilya
Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 ABD Hükümeti Virginia ABD Hükümeti Iowa ABD DoD Doğu ABD DoD Orta Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2      
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                  
D serisi                
Dv2 serisi  
DS serisi                
DSv2 serisi      
F serisi  
Fs serisi      
G serisi                      
GS serisi                      
H serisi                        
NC Serisi                            
NV Serisi                              
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler                            
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service      
Web Apps      
Mobile Apps          
API Apps      
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2      
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                  
D serisi                
Dv2 serisi  
G serisi                      
H serisi                        
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch      
Azure Container Kayıt Defteri                          
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service                  
İşlevler                  
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı                              
ExpressRoute                              
Azure DNS                              
Sanal Ağ  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Depolama
Depolama  
Disk Depolama    
Sık/Seyrek Erişimli Blob Depolama Katmanları          
İçeri/Dışarı Aktarma        
Web ve Mobil
API Management          
Media Services              
Encoding              
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Veri tabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync                        
DocumentDB          
SQL Veri Ambarı      
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı        
Zeka ve Analiz
HDInsight          
HDInsight A1-A3 - Windows                  
HDInsight A1-A3 - Linux          
HDInsight A4-A7 - Windows                    
HDInsight A4-A7 - Linux              
HDInsight A10-A11 - Windows                    
HDInsight A10-A11 - Linux              
HDInsight D Serisi - Windows                  
HDInsight D Serisi - Linux            
HDInsight Dv2 Serisi - Windows                  
HDInsight Dv2 Serisi - Linux          
Machine Learning                          
Data Factory                            
Veri Taşıma              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake Analytics                            
Bilişsel Hizmetler                              
Akademik Bilgi API'si                              
Bing Otomatik Öneri API’si                              
Görüntü İşleme API'si                              
Content Moderator                              
Duygu Tanıma API'si                              
Yüz API'si                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Öneriler API’si                              
Bing Arama API’leri                              
Konuşmacı Tanıma API’si                              
Bing Konuşma Tanıma API'si                              
Bing Yazım Denetimi API’si                              
Metin Analizi API’si                              
Web Language Model API                              
Translator Konuşma Tanıma API’si                              
Translator Metin Tanıma API’si                              
Azure Robot Hizmeti                  
Azure Analysis Services                        
Customer Insights için Dynamics 365                          
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                            
Azure IoT Hub                            
Stream Analytics                  
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Veri Kataloğu                            
Logic Apps              
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                              
Enterprise State Roaming                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services                    
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C                  
Güvenlik Merkezi                              
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services                        
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                        
Yük Testi                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
İzleme ve Yönetim
Advisor                              
Backup              
Site Recovery              
Scheduler  
Otomasyon                        
Log Analytics                          
Güvenlik ve Uyumluluk                            
Koruma ve Kurtarma                
Otomasyon ve Denetim                              
Öngörü ve Analiz                              
Azure İzleyici                              
Etkinlik Günlüğü                              
Uyarılar ve Ölçümler                              
Tanılama Günlükleri                              
Otomatik Ölçeklendirme                              
    Avrupa Almanya Birleşik Krallık
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )          
D serisi          
Dv2 serisi  
DS serisi          
DSv2 serisi  
F serisi  
Fs serisi  
G serisi          
GS serisi          
H serisi            
NC Serisi              
NV Serisi            
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler              
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )          
D serisi          
Dv2 serisi  
G serisi          
H serisi            
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch  
Azure Container Kayıt Defteri            
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service          
İşlevler        
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı            
ExpressRoute            
Azure DNS            
Sanal Ağ  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Depolama
Depolama  
Disk Depolama  
Sık/Seyrek Erişimli Blob Depolama Katmanları  
İçeri/Dışarı Aktarma          
Web ve Mobil
API Management      
Media Services          
Encoding          
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış          
Notification Hubs      
Azure Search          
Mobile Engagement            
Veri tabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync          
DocumentDB      
SQL Veri Ambarı  
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı      
Zeka ve Analiz
HDInsight      
HDInsight A1-A3 - Windows      
HDInsight A1-A3 - Linux      
HDInsight A4-A7 - Windows      
HDInsight A4-A7 - Linux      
HDInsight A10-A11 - Windows      
HDInsight A10-A11 - Linux      
HDInsight D Serisi - Windows      
HDInsight D Serisi - Linux      
HDInsight Dv2 Serisi - Windows      
HDInsight Dv2 Serisi - Linux      
Machine Learning          
Data Factory            
Veri Taşıma          
Power BI Embedded        
Data Lake Store              
Data Lake Analytics              
Bilişsel Hizmetler              
Akademik Bilgi API'si              
Bing Otomatik Öneri API’si            
Görüntü İşleme API'si              
Content Moderator              
Duygu Tanıma API'si              
Yüz API'si              
Language Understanding Intelligent Service              
Öneriler API’si              
Bing Arama API’leri            
Konuşmacı Tanıma API’si              
Bing Konuşma Tanıma API'si            
Bing Yazım Denetimi API’si            
Metin Analizi API’si              
Web Language Model API              
Translator Konuşma Tanıma API’si            
Translator Metin Tanıma API’si            
Azure Robot Hizmeti          
Azure Analysis Services          
Customer Insights için Dynamics 365              
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Veri Kataloğu          
Logic Apps          
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C      
Güvenlik Merkezi            
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services            
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)            
Yük Testi            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
İzleme ve Yönetim
Advisor            
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Otomasyon          
Log Analytics            
Güvenlik ve Uyumluluk            
Koruma ve Kurtarma          
Otomasyon ve Denetim            
Öngörü ve Analiz            
Azure İzleyici            
Etkinlik Günlüğü            
Uyarılar ve Ölçümler            
Tanılama Günlükleri            
Otomatik Ölçeklendirme            
    Asya Pasifik Avustralya Hindistan Japonya
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                  
D serisi        
Dv2 serisi  
DS serisi        
DSv2 serisi  
F serisi  
Fs serisi  
G serisi              
GS serisi              
H serisi                    
NC Serisi                    
NV Serisi                  
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler                    
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                  
D serisi        
Dv2 serisi  
G serisi              
H serisi                    
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch  
Azure Container Kayıt Defteri                    
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service      
İşlevler        
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı                  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Sanal Ağ  
Traffic Manager                  
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Depolama
Depolama  
Disk Depolama    
Sık/Seyrek Erişimli Blob Depolama Katmanları  
İçeri/Dışarı Aktarma      
Web ve Mobil
API Management  
Media Services  
Encoding  
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış  
Notification Hubs  
Azure Search          
Mobile Engagement                    
Veri tabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync                
DocumentDB  
SQL Veri Ambarı  
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı  
Zeka ve Analiz
HDInsight      
HDInsight A1-A3 - Windows      
HDInsight A1-A3 - Linux      
HDInsight A4-A7 - Windows      
HDInsight A4-A7 - Linux      
HDInsight A10-A11 - Windows      
HDInsight A10-A11 - Linux      
HDInsight D Serisi - Windows      
HDInsight D Serisi - Linux      
HDInsight Dv2 Serisi - Windows      
HDInsight Dv2 Serisi - Linux      
Machine Learning                
Data Factory                    
Veri Taşıma          
Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Data Lake Analytics                    
Bilişsel Hizmetler                    
Akademik Bilgi API'si                    
Bing Otomatik Öneri API’si                  
Görüntü İşleme API'si                    
Content Moderator                    
Duygu Tanıma API'si                    
Yüz API'si                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Öneriler API’si                    
Bing Arama API’leri                  
Konuşmacı Tanıma API’si                    
Bing Konuşma Tanıma API'si                  
Bing Yazım Denetimi API’si                  
Metin Analizi API’si                    
Web Language Model API                    
Translator Konuşma Tanıma API’si                  
Translator Metin Tanıma API’si                  
Azure Robot Hizmeti        
Azure Analysis Services                  
Customer Insights için Dynamics 365                    
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services        
Veri Kataloğu                
Logic Apps        
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services            
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C                    
Güvenlik Merkezi                  
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services                
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                
Yük Testi                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
İzleme ve Yönetim
Advisor                  
Backup    
Site Recovery    
Scheduler  
Otomasyon            
Log Analytics                
Güvenlik ve Uyumluluk                
Koruma ve Kurtarma    
Otomasyon ve Denetim                
Öngörü ve Analiz                
Azure İzleyici                  
Etkinlik Günlüğü                  
Uyarılar ve Ölçümler                  
Tanılama Günlükleri                  
Otomatik Ölçeklendirme