Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Mobil görünümde görüntüleniyor Masaüstü görünüm

Gezintiyi Atla

Bölgelere göre kullanılabilir ürünler

Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 ABD Hükümeti Virginia ABD Hükümeti Iowa Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
    ABD Azure Devlet Kurumları Kanada Brezilya
Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 ABD Hükümeti Virginia ABD Hükümeti Iowa Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                    
D serisi            
Dv2 serisi  
DS serisi            
DSv2 serisi      
F serisi  
Fs serisi      
G serisi                  
GS serisi                  
H serisi                  
N Serisi                        
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler                        
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                    
D serisi            
Dv2 serisi  
G serisi                  
H serisi                  
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch  
Azure Container Registry                      
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service              
İşlevler              
Ağ İletişimi
CDN          
ExpressRoute                          
Azure DNS                          
Sanal Ağ  
Traffic Manager                          
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Depolama
Depolama  
Premium Depolama    
Sık/Seyrek Erişimli Depolama      
İçeri/Dışarı Aktarma        
Web ve Mobil
API Management      
Media Services          
Encoding          
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış          
Notification Hubs      
Search              
Mobile Engagement                          
Veri tabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync                    
DocumentDB      
SQL Veri Ambarı  
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı    
Zeka ve Analiz
HDInsight              
HDInsight D Serisi                          
HDInsight Dv2 Serisi                
Machine Learning                        
Data Factory                        
Veri Taşıma            
Veri Kataloğu                        
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake Analytics                        
Bilişsel Hizmetler                          
Akademik Bilgi API'si                          
Bing Otomatik Öneri API’si                          
Görüntü İşleme API'si                          
Content Moderator                          
Duygu Tanıma API'si                          
Yüz API'si                          
Language Understanding Intelligent Service                          
Öneriler API’si                          
Bing Arama API’leri                          
Konuşmacı Tanıma API’si                          
Bing Konuşma Tanıma API'si                          
Bing Yazım Denetimi API’si                          
Metin Analizi API’si                          
Web Dil Modeli API’si                          
Translator Konuşma Tanıma API’si                          
Translator Metin Tanıma API’si                          
Azure Bot Service              
Azure Analysis Services                        
Customer Insights için Dynamics 365                      
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                        
Azure IoT Hub                        
Stream Analytics              
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple          
Service Bus  
BizTalk Services              
Logic Apps          
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                          
Enterprise State Roaming                        
Multi-Factor Authentication                          
Azure Active Directory Domain Services                  
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C              
Güvenlik Merkezi                          
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services                    
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                    
Yük Testi                    
Visual Studio Application Insights                        
Azure DevTest Labs              
HockeyApp                          
İzleme ve Yönetim
Advisor                          
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Otomasyon                    
Log Analytics                      
Güvenlik ve Uyumluluk                        
Koruma ve Kurtarma            
Otomasyon ve Denetim                          
Öngörü ve Analiz                          
Azure İzleyici  
Activity Log                          
Alerts & Metrics      
Diagnostic Logs                          
AutoScale      
    Avrupa Almanya Birleşik Krallık
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )          
D serisi          
Dv2 serisi  
DS serisi          
DSv2 serisi  
F serisi  
Fs serisi  
G serisi          
GS serisi          
H serisi          
N Serisi            
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler              
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )          
D serisi          
Dv2 serisi  
G serisi          
H serisi          
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch  
Azure Container Registry              
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service          
İşlevler          
Ağ İletişimi
CDN  
ExpressRoute            
Azure DNS            
Sanal Ağ  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Depolama
Depolama  
Premium Depolama  
Sık/Seyrek Erişimli Depolama  
İçeri/Dışarı Aktarma          
Web ve Mobil
API Management      
Media Services          
Encoding          
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış          
Notification Hubs      
Search      
Mobile Engagement            
Veri tabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync          
DocumentDB      
SQL Veri Ambarı  
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı      
Zeka ve Analiz
HDInsight      
HDInsight D Serisi              
HDInsight Dv2 Serisi          
Machine Learning          
Data Factory            
Veri Taşıma          
Veri Kataloğu          
Power BI Embedded        
Data Lake Store              
Data Lake Analytics              
Bilişsel Hizmetler              
Akademik Bilgi API'si              
Bing Otomatik Öneri API’si            
Görüntü İşleme API'si              
Content Moderator              
Duygu Tanıma API'si              
Yüz API'si              
Language Understanding Intelligent Service              
Öneriler API’si              
Bing Arama API’leri            
Konuşmacı Tanıma API’si              
Bing Konuşma Tanıma API'si            
Bing Yazım Denetimi API’si            
Metin Analizi API’si              
Web Dil Modeli API’si              
Translator Konuşma Tanıma API’si            
Translator Metin Tanıma API’si            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services            
Customer Insights için Dynamics 365              
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Logic Apps          
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C      
Güvenlik Merkezi            
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services            
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)            
Yük Testi            
Visual Studio Application Insights          
Azure DevTest Labs          
HockeyApp            
İzleme ve Yönetim
Advisor            
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Otomasyon          
Log Analytics            
Güvenlik ve Uyumluluk            
Koruma ve Kurtarma          
Otomasyon ve Denetim            
Öngörü ve Analiz            
Azure İzleyici      
Activity Log            
Alerts & Metrics      
Diagnostic Logs            
AutoScale      
    Asya Pasifik Avustralya Hindistan Japonya
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                  
D serisi        
Dv2 serisi  
DS serisi        
DSv2 serisi  
F serisi  
Fs serisi  
G serisi                
GS serisi                
H serisi                  
N Serisi                  
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler                    
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                  
D serisi        
Dv2 serisi  
G serisi                
H serisi                  
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch  
Azure Container Registry                    
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service      
İşlevler        
Ağ İletişimi
CDN  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Sanal Ağ  
Traffic Manager                  
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Depolama
Depolama  
Premium Depolama    
Sık/Seyrek Erişimli Depolama  
İçeri/Dışarı Aktarma      
Web ve Mobil
API Management  
Media Services  
Encoding  
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış  
Notification Hubs  
Search          
Mobile Engagement                    
Veri tabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync                
DocumentDB  
SQL Veri Ambarı  
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı  
Zeka ve Analiz
HDInsight      
HDInsight D Serisi                  
HDInsight Dv2 Serisi        
Machine Learning                
Data Factory                    
Veri Taşıma          
Veri Kataloğu                
Power BI Embedded              
Data Lake Store                    
Data Lake Analytics                    
Bilişsel Hizmetler                    
Akademik Bilgi API'si                    
Bing Otomatik Öneri API’si                  
Görüntü İşleme API'si                    
Content Moderator                    
Duygu Tanıma API'si                    
Yüz API'si                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Öneriler API’si                    
Bing Arama API’leri                  
Konuşmacı Tanıma API’si                    
Bing Konuşma Tanıma API'si                  
Bing Yazım Denetimi API’si                  
Metin Analizi API’si                    
Web Dil Modeli API’si                    
Translator Konuşma Tanıma API’si                  
Translator Metin Tanıma API’si                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                    
Customer Insights için Dynamics 365                    
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services        
Logic Apps        
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services            
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C                    
Güvenlik Merkezi                  
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services                
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                
Yük Testi                
Visual Studio Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
İzleme ve Yönetim
Advisor                  
Backup    
Site Recovery    
Scheduler  
Otomasyon            
Log Analytics                
Güvenlik ve Uyumluluk                
Koruma ve Kurtarma    
Otomasyon ve Denetim                
Öngörü ve Analiz                
Azure İzleyici  
Activity Log                  
Alerts & Metrics  
Diagnostic Logs                  
AutoScale