Mobil görünümde görüntüleniyor Masaüstü görünüm

Bölgelere göre kullanılabilir ürünler

Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Orta Kuzey ABD Orta Güney ABD Orta Batı ABD Batı ABD Batı ABD 2 ABD Devleti Virginia ABD Devleti Iowa ABD DoD Doğu ABD DoD Orta Kanada Doğu Kanada Orta Brezilya Güney
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Avustralya Doğu Avustralya Güneydoğu Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Japonya Doğu Japonya Batı Kore Orta Kore Güney
    ABD Azure Devlet Kurumları Kanada Brezilya
Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Orta Kuzey ABD Orta Güney ABD Orta Batı ABD Batı ABD Batı ABD 2 ABD Devleti Virginia ABD Devleti Iowa ABD DoD Doğu ABD DoD Orta Kanada Doğu Kanada Orta Brezilya Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2      
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                    
D serisi                
Dv2 serisi  
DS serisi                
DSv2 serisi    
F serisi  
Fs serisi    
G serisi                      
GS serisi                      
H serisi                        
NC Serisi                            
NV Serisi                          
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler                            
Örnek Düzeyinde IP'ler  
L Serisi                      
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service      
Web Apps      
Mobile Apps      
API Apps      
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2      
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                    
D serisi                
Dv2 serisi  
G serisi                      
H serisi                        
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch      
Azure Container Kayıt Defteri          
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service                  
İşlevler              
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı                              
ExpressRoute  
ExpressRoute Devreleri                              
ExpressRoute Ağ Geçitleri          
Azure DNS                              
Sanal Ağ  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Ağ İzleyicisi                          
Depolama
Depolama  
Disk Depolama    
Sık/Seyrek Erişimli Blob Depolama Katmanları          
İçeri/Dışarı Aktarma        
Yönetilen Diskler          
Web ve Mobil
API Management          
Media Services              
Encoding              
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Veritabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync                        
DocumentDB          
SQL Veri Ambarı      
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı        
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight        
HDInsight Linux        
HDInsight Windows                
Machine Learning                          
Data Factory                          
Veri Taşıma              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake Analytics                            
Bilişsel Hizmetler                              
Akademik Bilgi API'si                              
Bing Otomatik Öneri API’si                              
Görüntü İşleme API'si                              
Content Moderator                              
Özel Konuşma Hizmeti                              
Duygu Tanıma API'si                              
Yüz API'si                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Öneriler API’si                              
Bing Arama API’leri                              
Konuşmacı Tanıma API’si                              
Bing Konuşma Tanıma API'si                              
Bing Yazım Denetimi API’si                              
Metin Analizi API’si                              
Web Language Model API                              
Translator Konuşma Tanıma API’si                              
Translator Metin Tanıma API’si                              
Azure Robot Hizmeti                  
Azure Analysis Services                  
Customer Insights için Dynamics 365                          
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                            
IoT Hub                        
Stream Analytics                  
Event Hubs  
Zaman Serisi Öngörüleri                            
Enterprise Integration
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Veri Kataloğu                            
Logic Apps          
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                              
Enterprise State Roaming                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services            
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C                  
Güvenlik Merkezi                              
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services                        
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                        
Yük Testi                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
İzleme ve Yönetim
Advisor                              
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Otomasyon                      
Log Analytics                        
Güvenlik ve Uyumluluk                            
Koruma ve Kurtarma                
Otomasyon ve Denetim                              
Öngörü ve Analiz                              
Hizmet Eşlemesi                              
Azure İzleyici      
Etkinlik Günlükleri ve Uyarıları                              
Ölçümler ve Uyarılar          
Tanılama Günlükleri                              
Otomatik Ölçeklendirme          
Eylem Grupları                              
    Avrupa Almanya Birleşik Krallık
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )          
D serisi          
Dv2 serisi  
DS serisi          
DSv2 serisi  
F serisi  
Fs serisi  
G serisi          
GS serisi          
H serisi          
NC Serisi              
NV Serisi            
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler              
Örnek Düzeyinde IP'ler  
L Serisi              
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )          
D serisi          
Dv2 serisi  
G serisi          
H serisi          
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch  
Azure Container Kayıt Defteri      
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service          
İşlevler        
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı            
ExpressRoute  
ExpressRoute Devreleri            
ExpressRoute Ağ Geçitleri  
Azure DNS            
Sanal Ağ  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Ağ İzleyicisi              
Depolama
Depolama  
Disk Depolama  
Sık/Seyrek Erişimli Blob Depolama Katmanları  
İçeri/Dışarı Aktarma          
Yönetilen Diskler      
Web ve Mobil
API Management      
Media Services          
Encoding          
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış          
Notification Hubs      
Azure Search        
Mobile Engagement            
Veritabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync          
DocumentDB  
SQL Veri Ambarı  
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı      
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight  
HDInsight Linux  
HDInsight Windows          
Machine Learning          
Data Factory            
Veri Taşıma          
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Bilişsel Hizmetler              
Akademik Bilgi API'si              
Bing Otomatik Öneri API’si            
Görüntü İşleme API'si              
Content Moderator              
Özel Konuşma Hizmeti              
Duygu Tanıma API'si              
Yüz API'si              
Language Understanding Intelligent Service              
Öneriler API’si              
Bing Arama API’leri            
Konuşmacı Tanıma API’si              
Bing Konuşma Tanıma API'si            
Bing Yazım Denetimi API’si            
Metin Analizi API’si              
Web Language Model API              
Translator Konuşma Tanıma API’si            
Translator Metin Tanıma API’si            
Azure Robot Hizmeti          
Azure Analysis Services        
Customer Insights için Dynamics 365              
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi      
IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Zaman Serisi Öngörüleri          
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Veri Kataloğu          
Logic Apps          
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C      
Güvenlik Merkezi            
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services            
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)            
Yük Testi            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
İzleme ve Yönetim
Advisor            
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Otomasyon        
Log Analytics            
Güvenlik ve Uyumluluk            
Koruma ve Kurtarma          
Otomasyon ve Denetim            
Öngörü ve Analiz            
Hizmet Eşlemesi            
Azure İzleyici      
Etkinlik Günlükleri ve Uyarıları            
Ölçümler ve Uyarılar      
Tanılama Günlükleri            
Otomatik Ölçeklendirme      
Eylem Grupları            
    Asya Pasifik Avustralya Hindistan Japonya Kore
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Avustralya Doğu Avustralya Güneydoğu Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Japonya Doğu Japonya Batı Kore Orta Kore Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                      
D serisi            
Dv2 serisi  
DS serisi            
DSv2 serisi  
F serisi  
Fs serisi  
G serisi                  
GS serisi                  
H serisi                      
NC Serisi                        
NV Serisi                    
Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler                        
Örnek Düzeyinde IP'ler  
L Serisi                  
Red Hat Linux  
Ayrılmış IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0 - A7  
Av2  
A8 – A11 (Yoğun İşlem Gücü Kullanımlı )                      
D serisi            
Dv2 serisi  
G serisi                  
H serisi                      
Örnek Düzeyinde IP'ler  
Ayrılmış IP  
Batch  
Azure Container Kayıt Defteri        
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri  
Azure Container Service          
İşlevler          
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı                      
ExpressRoute  
ExpressRoute Devreleri                      
ExpressRoute Ağ Geçitleri  
Azure DNS                      
Sanal Ağ  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Ağ İzleyicisi                        
Depolama
Depolama  
Disk Depolama  
Sık/Seyrek Erişimli Blob Depolama Katmanları  
İçeri/Dışarı Aktarma          
Yönetilen Diskler  
Web ve Mobil
API Management  
Media Services      
Encoding      
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış      
Notification Hubs      
Azure Search            
Mobile Engagement                        
Veritabanları
SQL Veritabanı  
SQL Data Sync                    
DocumentDB  
SQL Veri Ambarı  
Redis Cache  
SQL Server Esnetme Veritabanı      
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight          
HDInsight Linux          
HDInsight Windows          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Veri Taşıma              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake Analytics                        
Bilişsel Hizmetler                        
Akademik Bilgi API'si                        
Bing Otomatik Öneri API’si                      
Görüntü İşleme API'si                        
Content Moderator                        
Özel Konuşma Hizmeti                        
Duygu Tanıma API'si                        
Yüz API'si                        
Language Understanding Intelligent Service                        
Öneriler API’si                        
Bing Arama API’leri                      
Konuşmacı Tanıma API’si                        
Bing Konuşma Tanıma API'si                      
Bing Yazım Denetimi API’si                      
Metin Analizi API’si                        
Web Language Model API                        
Translator Konuşma Tanıma API’si                      
Translator Metin Tanıma API’si                      
Azure Robot Hizmeti            
Azure Analysis Services                
Customer Insights için Dynamics 365                        
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi            
IoT Hub          
Stream Analytics        
Event Hubs  
Zaman Serisi Öngörüleri                        
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Veri Kataloğu                    
Logic Apps      
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Anahtar Kasası  
Azure Active Directory B2C                        
Güvenlik Merkezi                      
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services                    
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                    
Yük Testi                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
İzleme ve Yönetim
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Otomasyon                
Log Analytics                    
Güvenlik ve Uyumluluk                    
Koruma ve Kurtarma        
Otomasyon ve Denetim                    
Öngörü ve Analiz                    
Hizmet Eşlemesi                        
Azure İzleyici  
Etkinlik Günlükleri ve Uyarıları                      
Ölçümler ve Uyarılar  
Tanılama Günlükleri                      
Otomatik Ölçeklendirme  
Eylem Grupları