Data Factory Fiyatlandırma

Verileri güvenilir bilgilere dönüştürün

Azure Data Factory, veri işlem hatlarını oluşturmanıza, zamanlamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Veri işlem hattı, şirket içi veri depoları ile bulut veri depoları arasında veri taşıma ve güvenilir bilgiler elde etmek için verileri dönüştürme işlemleri gerçekleştirebilen etkinliklerinden oluşur.

Fiyatlandırma Ayrıntıları

Data Factory kullanımı fiyatlandırması,aşağıdaki etkenlere göre hesaplanır:

 • Etkinliklerin sıklığı (yüksek veya düşük). Sıklık düzeyi düşük olan bir etkinlik, günde bir kez veya daha az sıklıkta yürütülür (örneğin, günlük, haftalık, aylık); sıklık düzeyi yüksek olan bir etkinlik ise günde bir kez veya daha sık yürütülür (örneğin, saatlik, her 15 dakikada bir). Ayrıntılar için aşağıdaki Etkinlikleri düzenleme bölümünü inceleyin.
 • Etkinliklerin çalıştırıldığı yer (bulut veya şirket içi). Aşağıdaki Veri Taşıma bölümünü inceleyin.
 • İşlem hattının etkin olup olmadığı. Aşağıda yer alan Etkin Olmayan İşlem Hatları bölümünü inceleyin.
 • Bir etkinliğin çalıştırılmakta veya yeniden çalıştırılmakta olması. Aşağıdaki Etkinlikleri yeniden çalıştırma bölümünü inceleyin.

 • Etkinlikleri düzenleme

  Düşük sıklık düzeyi Yüksek sıklık düzeyi
  Bulutta çalışan etkinlikler

  (örnekler: verileri Azure blobundan Azure SQL veritabanına taşıyan kopyalama etkinliği; Azure HDInsight kümesinde Hive betiğini çalıştıran Hive etkinliği).
  Etkinlik başına aylık $- Etkinlik başına aylık $-
  Şirket içinde çalışan ve Veri Yönetimi Ağ Geçidi içeren etkinlikler

  (örnekler: verileri şirket içi SQL Server veritabanından Azure blobuna taşıyan kopyalama etkinliği; saklı yordamı şirket içi SQL Server veritabanında çalıştıran saklı yordam etkinliği)
  Etkinlik başına aylık $- Etkinlik başına aylık $-

  Notlar:

  • Aylık 100 etkinliği aşan kullanımlarda, düşük ve yüksek sıklığa sahip senaryolar için %20 indirim sağlanır.
  • Hem bulut hem de şirket içi seçeneklerinde, bir ayda gerçekleşen, düşük sıklığa sahip ilk 5 etkinlik ücretsizdir.

  Veri Taşıma

  Azure Data Factory, çeşitli veri depoları arasında güvenli, güvenilir, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir şekilde veri kopyalayabilir. Veri hacmine veya taşınacak veri miktarına yönelik ihtiyaçlarınız arttıkça Azure Data Factory, bu ihtiyaçları karşılamak üzere ölçeğini genişletebilir. Veri taşıma birimlerinin avantajlarından yararlanarak veri taşıma performansınızı artırma konusunda daha fazla bilgi için edinmek için bkz. Kopyalama Etkinlikleri Performans Kılavuzu.

  Bulut veri depoları arasında Veri Taşıma $-/saat
  Şirket içi bir deponun kullanıldığı Veri Taşıma işlemi hakkında $-/saat
  Not:
  Veri aktarım ücretleri uygulanabilir. Bu ücretler, faturanızda ayrı bir giden veri aktarımı satırı olarak görünür. Giden veri aktarımı ücretleri, veriler Azure veri merkezlerinin dışına taşındığında uygulanır. Daha fazla bilgi için edinmek Veri Aktarımları Fiyatlandırma Ayrıntılarını inceleyin.

  Etkin Olmayan Komut Zincirleri

  Azure Data Factory’de dağıttığınız her işlem hattı için, bir tarih/saat aralığı (başlangıç ve bitiş zamanı) kullanarak etkin veri işleme süresini belirlemeniz gerekir. Etkinlikleri çalışmıyor olsa bile, belirlenen süre boyunca işlem hattı etkin olarak kabul edilir. Geri kalan zamanlarda etkin olarak değerlendirilmezler.

  Etkin olmayan bir işlem hattı, ayda $- ile ücretlendirilir.

  Ay boyunca etkin olmayan komut zincirleri, söz konusu ay için geçerli “etkin olmayan komut zinciri” ücreti üzerinden faturalandırılır. Ayın bir bölümünde etkin olmayan komut zincirleri, söz konusu ay içinde etkin olmadıkları saat sayısına göre eşit olarak dağıtılmış bir biçimde etkin olmayan süreleri için faturalandırılır. Örneğin, başlangıç tarihi ve saati 01.01.2016, 00:00, bitiş tarihi ve saati ise 20.01.2016, 00:00 olan bir işlem hattını ele alalım. İşlem hattı, söz konusu 20 gün boyunca etkin olarak kabul edilir. Kalan 11 gün için işlem hattı etkin olarak kabul edilmez. Etkin olmayan işlem hattının ücreti ($-) 11 güne eşit olarak dağıtılır.

  Bir işlem hattında etkin bir veri işleme süresi (başlangıç ve bitiş zamanı) belirtilmemişse, bu işlem hattının etkin olmadığı kabul edilir.

  Yeniden çalıştırma etkinlikleri

  Etkinlikler, gerektiğinde (örneğin, zamanlanan çalıştırma sırasında veri kaynağı kullanılamıyorsa) yeniden çalıştırılabilir. Etkinlikleri yeniden çalıştırmanın maliyeti, etkinliğin çalıştırıldığı konuma göre değişir. Etkinlikleri bulutta yeniden çalıştırma işlemi 1.000 yeniden çalıştırma başına $- olarak ücretlendirilir. Etkinlikleri şirket içinde yeniden çalıştırma işlemi, $- yeniden çalıştırma başına 1.000 olarak ücretlendirilir.

  Örnek

  Günde bir kez (düşük sıklıkta) çalışan iki etkinliğin bulunduğu bir veri işlem hattınız olduğunu varsayalım:

  1. Şirket için SQL Server veritabanını bir Azure blobuna kopyalayan bir Kopyalama etkinliği.
  2. Bir Azure HDInsight kümesinde Hive betiği çalıştıran bir Hive etkinliği.

  Verileri şirket içi SQL Server veritabanından Azure blob depolamaya taşımanın günde 2 saat sürdüğünü varsayalım. Bu işlem hattıyla ilişkili maliyetler, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktır:

  Öğe Etkinlikleri Düzenleme Ücreti (aylık) Veri Taşıma Ücreti (aylık) Toplam (aylık)
  İlk etkinlik (verileri şirket içinden Azure’a kopyalama) $- $-
  (saatte $- x günde 2 saat x ayda 30 gün;
  $- x 2 x 30 = $-)
  $-
  İkinci etkinlik (Azure HDInsight’ta çalışan bir Hive betiği) $- $-
  Aylık toplam maliyet $-

  Bu senaryoda ücretleri hesaplamak için Data Factory Fiyatlandırma Hesaplayıcısını da kullanabilirsiniz.

  Notlar:

  • İlk beş bulut ve şirket içi etkinlik fiyatlandırılmaz. Yukarıda belirtilen ücretler, ayda beş bulut ve beş şirket içi etkinlik (diğer işlem hatlarında) kullandığınız varsayılarak hesaplanmıştır.
  • Azure Depolama ve HDInsight hizmetleri, hizmet tarifelerine göre ayrı olarak faturalandırılır.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29.0 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın
 • Veri Fabrikası Kaynaklarına yönelik işlem gerçekleştirme taleplerinin en az %99,9’unu başarıyla işleme alacağımızı garanti ediyoruz.
 • Tüm işlemlerin en az %99,9’unun planlanan yürütme zamanlarının ilk 4 dakikası içinde başlayacağını garanti ediyoruz.
 • SLA hakkında daha fazla bilgi için lütfen SLA sayfasını ziyaret edin.

Kaynaklar

Şimdi kaydolun ve $200 değerinde Azure kredisine sahip olun

Bugün başlayın