Batch fiyatlandırma

Bulut ölçeğinde iş zamanlaması ve bilgi işlem yönetimi

Azure Batch, iş zamanlama ve küme yönetimi özellikleri sunarak uygulama ve algoritmaların uygun ölçekte, paralel olarak çalıştırılmasına olanak sağlar.

Batch hizmeti ücretsizdir. Yalnızca hizmetin temelini oluşturan işlem ve toplu işlerinizin çalıştırılması amacıyla kullanılan diğer kaynaklar için ödeme yaparsınız. Buna ilgili yazılım lisansı maliyetleri de dahildir. Batch, işlemler için Cloud Services, Linux Sanal Makineleri veya Windows Sanal Makineleri kullanabilir. Hesaplama için aşağıda gösterilen standart ücretler uygulanır. Toplu grafik ve işleme işlerine yönelik yazılım lisansı maliyetleri de aşağıda sunulmaktadır.

Düşük öncelikli VM’ler

Düşük öncelikli VM’ler, bazı iş yüklerinin önemli ölçüde düşük ücretlerle çalıştırılmasına veya aynı ücretle daha büyük bir ölçekte, çok daha fazla iş yapılmasına olanak tanır. Bununla birlikte bu VM'ler, farklı özelliklere sahip olduklarından yalnızca belirli türdeki uygulamalar ve iş yükleri için uygundur. VM'ler, kapasite fazlalığından ayrılır ve bu nedenle kullanılabilirlikleri değişkenlik gösterir. Bazen ayrılacak VM bulunmayabilir ve ayrılmış VM'lerin önceliği değiştirilebilir. Bu nedenle, kullandıkça öde VM'lerine yönelik kullanılabilirlik SLA'sı, spot ve düşük öncelikli VM'ler için geçerli değildir.

Kesintiye tolerans gösterebilecek uygulamalar söz konusu olduğunda düşük öncelikli VM kullanımı, işlem ücretlerini önemli ölçüde azaltabilir. Uygun iş yüklerine örnek olarak, toplu işlemler ve işin zaman uyumsuz birçok göreve bölündüğü HPC işleri gösterilebilir. VM’ler yerine başka ayırmalara öncelik verilirse görevler kesintiye uğrayıp daha sonra yeniden çalıştırılabilir. Ayrıca kapasitenin düşmesi durumunda da işin tamamlanma süresi uzayabilir. Azure Batch havuzları, hem normal hem de düşük öncelikli VM’ler içerebilir. Düşük öncelikli VM’ler yerine başka ayırmalara öncelik verilirse kesintiye uğrayan görevler yeniden kuyruğa alınır ve havuz kaybedilen kapasitenin yerini otomatik olarak doldurmaya çalışır.

Düşük öncelikli VM fiyatlandırması aşağıda verilmiştir. Spot VM fiyatlandırması için bkz. Sanal Makine Ölçek Kümeleri fiyatlandırma sayfası.

Sanal makineler saniye başına faturalandırılır ve son dakikaya yuvarlanır.

Not: Spot VM’ler Batch API’lerinin ve araçlarının yeni sürümleriyle genel kullanıma sunulduğunda, Azure Batch’e Spot VM desteği eklenecek. Spot VM desteği eklendiğinde düşük öncelikli VM’ler kullanımdan kaldırılacak. Ancak, bu VM’ler mevcut API ve araç sürümleri aracılığıyla en az bir yıl daha kullanılabilecek.


Genel amaç

Dengeli CPU/bellek oranı. Test ve geliştirme, küçük - orta boyutlu veritabanları, düşük - orta yoğunluklu trafiğe sahip web sunucuları için idealdir.

Av2 Standart

A serisi sanal makinelerin yeni nesil sürümü olan Av2 Standart, A serisine benzer CPU performansıyla birlikte daha hızlı bir disk sunar. Bu sanal makineler, geliştirme iş yükleri, derleme sunucuları, kod depoları, trafik düzeyi düşük web siteleri ve web uygulamaları, mikro hizmetler, erken ürün denemeleri ve küçük veritabanları için uygundur. Önceki A Standart neslinde de olduğu gibi Av2 sanal makinelerde de yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme özellikleri için ek ücret alınmaz.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok

Ayrılmış Sanal Makine Örnekleri, şu anda Av2 serisi için sunulmamaktadır.

D2a – D96a v4

Da v4 serisi VM'ler, 3,35 GHz'e kadar yükseltilebilen 2,35 Ghz AMD EPYCTM 7452 işlemciyi temel alır. Dav4 VM boyutları, çoğu iş yükünün gereksinimlerini karşılayan vCPU’lar, bellek ve geçici depolamanın birleşimini sunar. Veri disk depolaması, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Premium SSD disk depolamayı kullanmak için, Das v4 VM'leri seçin.
Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- Yok
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- Yok
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- Yok
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- Yok
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- Yok
D48a v4 48* 192 GiB 1.200 GiB $- $- $- Yok
D64a v4 64* 256 GiB 1.600 GiB $- $- $- Yok
D96a v4 96* 384 GiB 2.400 GiB $- $- $- Yok

* Da v4 serisine yönelik 48, 64 ve 96 vCPU’ya sahip VM’ler Önizleme aşamasındadır. Erişim istemek için buradan kaydolun.

D2as – D96as v4

Das v4 serisi VM'ler, Premium SSD disk depolamayı destekler ve 3,35 GHz'e kadar yükseltilebilen 2,35 Ghz AMD EPYCTM 7452 işlemciyi temel alır. Das v4 VM boyutları, çoğu iş yükünün gereksinimlerini karşılayan vCPU, bellek ve geçici depolamanın birleşimini sunar.

Das v4 VM'ler için VM fiyatlandırması ve faturalandırma oranları Da v4 VM serisi ile aynıdır. Kalıcı depolama diskleri, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Diskler için fiyatlandırmaya göz atın.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- Yok
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Yok
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Yok
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- Yok
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- Yok
D48as v4 48* 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- Yok
D64as v4 64* 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- Yok
D96as v4 96* 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- Yok

* Das v4 serisine yönelik 48, 64 ve 96 vCPU’ya sahip VM’ler Önizleme aşamasındadır. Erişim istemek için buradan kaydolun.

D2-64–v3 en yeni nesil

D2-64 v3 örnekleri hem 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) hem de 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) işlemcide çalışan en yeni hiper iş parçacıklı ve genel amaçlı nesildir. Dv3 serisi boyutları, üretim iş yüklerinin çoğu için en uygun vCPU’lar, bellek ve yerel disk kombinasyonunu sunar.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- Yok
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- Yok
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- Yok
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- Yok
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- Yok
D48 v3 48 192 GiB 1.200 GiB $- $- $- $- Yok
D64 v3 64 256 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- Yok

D2s-64s v3 en yeni nesil

Dsv3 serisi, premium depolamayı destekler ve hem 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) hem de 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) işlemcide çalışan en yeni hiper iş parçacıklı ve genel amaçlı nesildir. Dsv3 serisi boyutlarındaki sanal makineler, üretim iş yüklerinin çoğuna en uygun vCPU’lar, bellek ve geçici depolama kombinasyonunu sunar.

Dsv3 boyutları için sanal makine fiyatlandırması ve faturalandırma oranları Dv3 serisi ile aynıdır. Kalıcı depolama diskleri, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Diskler için fiyatlandırmaya göz atın.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- Yok
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Yok
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Yok
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- Yok
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- Yok
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- Yok
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- Yok

D1-5 v2

D1-5 v2 örnekleri, 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) veya 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) işlemcisini temel almaktadır. D1-5 v2 örnekleri, üretim uygulamalarının çoğu için uygun olan güçlü bir CPU, bellek ve yerel disk kombinasyonu sunar.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- Yok
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- Yok
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- Yok
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- Yok
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- Yok

DS1-S5 v2

Kalıcı depolama diskleri, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Premium depolama disklerini kullanmak için, değişken Dsv2 sanal makinelerini kullanın. Dsv2 boyutları için fiyatlandırma ve faturalandırma oranları Dv2 serisi ile aynıdır. Diskler için fiyatlandırmaya göz atın.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- Yok
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- Yok
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- Yok
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- Yok
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- Yok

DC serisi

DC serisi, verileriniz ve kodunuz genel bulutta işlendiği sırada bunların gizliliğini ve bütünlüğünü korumanıza yardımcı olabilecek yeni bir Azure sanal makine ailesidir. Bu makineler SGX teknolojisine sahip en son nesil 3,7 GHz Intel XEON E-2176G İşlemci ile donatılmıştır. Bu makineler Intel Turbo Boost Technology sayesinde 4,7 GHz’e kadar ulaşabilir. DC serisi örnekler, müşterilerin kod ve verilerini kullanım sırasında korumak için güvenli yalıtılmış alan tabanlı uygulamalar oluşturmasına imkan tanır.
Tahmine
ekle
Örnek Çekirdek RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok

Ayrılmış Sanal Makine Örnekleri, şu anda Dc serisi için sunulmamaktadır.

*Önizleme fiyatlandırması değişebilir

DC1s-C8s v2

Tahmine
ekle
Örnek Çekirdek RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
DC1s v2 2 4 GiB 50 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
DC2s v2 4 8 GiB 100 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
DC4s v2 8 16 GiB 200 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
DC8s v2 16 32 GiB 400 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok

Ayrılmış Sanal Makine Örnekleri, şu anda Dcsv2 serisi için sunulmamaktadır.

D1-4 – v1

D1-4 örnekleri, üretim uygulamalarının çoğu için uygun olan güçlü bir CPU, bellek ve yerel disk kombinasyonu sunar. Kalıcı depolama için, değişken “Ds” sanal makinelerini kullanın ve Premium Depolama’yı ayrı olarak satın alın. Ds boyutları için fiyatlandırma ve faturalandırma oranları D serisi ile aynıdır.

Tahmine
ekle
Örnek Çekirdek RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
D1 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- Yok
D2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- Yok
D3 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- Yok
D4 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- Yok

A0-7 – Standart

A Standart, yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme gerektiren uygulamaları destekler. Bu sanal makineler, geliştirme iş yükleri, derleme sunucuları, kod depoları, trafik düzeyi düşük web siteleri ve web uygulamaları, mikro hizmetler, erken ürün denemeleri ve küçük veritabanları için uygundur.

Tahmine
ekle
Örnek Çekirdek RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A2 2 3,5 GiB 135 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A5 2 14 GiB 135 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A3 4 7 GiB 285 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A6 4 28 GiB 285 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A4 8 14 GiB 605 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok
A7 8 56 GiB 605 GiB $- $- – – Boş – – Boş Yok

Ayrılmış Sanal Makine Örnekleri, şu anda A serisi için sunulmamaktadır.

İşlem için iyileştirilmiş

Yüksek CPU/bellek oranı. Orta yoğunlukta trafiğe sahip web sunucuları, ağ gereçleri, toplu işlemler ve uygulama sunucuları için uygundur.

Fsv2-serisi

vCPU başına 2 GiB RAM ve 8 GB yerel geçici depolama alanını (SSD) destekleyen Fsv2 serisi sanal makineler, yoğun işlem gücü kullanımlı iş yükleri için iyileştirilmiştir. F serisi hiper iş parçacıklıdır ve Intel Turbo Boost Technology 2.0 ile 3,7 GHz tek çekirdek Turbo saat hızlarına ulaşabilen ve tüm çekirdek Turbo saat hızını ise 3,4 GHz’e kadar yüksek tutan Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) işlemciyi temel alır. Bu sanal makineler, toplu işlem, web sunucuları, analiz ve oyun gibi senaryolar için uygundur.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- Yok
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- Yok
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- Yok
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- Yok
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- Yok
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- $- $- Yok
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- Yok
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- Yok

F serisi

CPU çekirdeği başına 2 GiB RAM ve 16 GB yerel katı hal sürücüsü (SSD) destekleyen F serisi sanal makineler, yoğun işlem gücü kullanımlı iş yükleri için iyileştirilmiştir. F serisi 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) işlemcisini temel alır. Bu sanal makineler, toplu işlem, web sunucuları, analiz ve oyun gibi senaryolar için uygundur.

Kalıcı depolama için, değişken Fs sanal makinelerini kullanın ve Premium Depolama’yı ayrı olarak satın alın. Fs boyutları için fiyatlandırma ve faturalandırma oranları F serisi ile aynıdır.

Tahmine
ekle
Örnek Çekirdek RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- Yok
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- Yok
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- Yok
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- Yok
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- Yok

Fs-Serisi

Tahmine
ekle
Örnek Çekirdek RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- Yok
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- Yok
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- Yok
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Yok
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Yok

Bellek için iyileştirilmiş

Yüksek bellek/çekirdek oranı. İlişkisel veritabanı sunucuları, orta veya büyük boyutlu önbellekler ve bellek içi analiz için idealdir.

E2-64–v3 en yeni nesil

E2-64 v3 örnekleri hiper iş parçacıklıdır ve bellek için iyileştirilmiş örneklerin en yeni neslidir. E2-64 v3 örnekleri 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell) işlemcisini temel alır. E2-64 v3 örnekleri, yoğun bellek kullanımlı kurumsal uygulamalar için idealdir.

Kalıcı depolama diskleri, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Premium depolama disklerini kullanmak için değişken Esv3 sanal makinelerini kullanın. Esv3 boyutları için fiyatlandırma ve faturalandırma oranları Ev3 serisi ile aynıdır. Diskler için fiyatlandırmaya göz atın.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- Yok
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- Yok
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- Yok
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- Yok
E20 v3 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- Yok
E32 v3 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- Yok
E48 v3 48 384 GiB 1.200 GiB $- $- $- $- Yok
E64i v3 1 64 432 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- Yok
E64 v3 64 432 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- Yok

1 Azure Compute, belirli bir donanım türüyle sınırlanmış ve tek bir müşteriye ayrılmış olan sanal makine boyutları sunar. Bu sanal makine boyutları, uyumluluk ve düzenleme gereksinimleri gibi öğeler içeren iş yükleri nedeniyle diğer müşterilerden yüksek ölçüde yalıtıma ihtiyaç duyan iş yükleri için idealdir.

E2a – E96a v4

Ea v4 serisi VM'ler, 3,35 GHz'e kadar yükseltilebilen 2,35 Ghz AMD EPYCTM 7452 işlemciyi temel alır. Ea v4 serisi VM'ler, yoğun bellek kullanımlı kurumsal uygulamalar için idealdir. Veri disk depolaması, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Premium depolama disklerini kullanmak için Eas v4 serisi boyutlarını kullanın.
Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- Yok
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- Yok
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- Yok
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- Yok
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- Yok
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- Yok
E48a v4 48* 384 GiB 1.200 GiB $- $- $- $- Yok
E64a v4 64* 512 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- Yok
E96a v4 96* 672 GiB 2.400 GiB $- $- $- $- Yok

* Ea v4 serisine yönelik 48, 64 ve 96 vCPU’ya sahip VM’ler Önizleme aşamasındadır. Erişim istemek için buradan kaydolun.

E2as – E96as v4

Eas v4 serisi VM'ler, Premium SSD disk depolamayı destekler ve 3,35 GHz'e kadar yükseltilebilen 2,35 Ghz AMD EPYCTM 7452 işlemciyi temel alır. Eas v4 serisi VM'ler, yoğun bellek kullanımlı kurumsal uygulamalar için idealdir. Veri disk depolaması, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Eas v4 VM'ler için VM fiyatlandırması ve faturalandırma oranları Ea v4 VM serisi ile aynıdır. Kalıcı depolama diskleri, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Diskler için fiyatlandırmaya göz atın.
Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Yok
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Yok
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- Yok
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- Yok
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- Yok
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- Yok
E48as v4 48* 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- Yok
E64as v4 64* 512 GiB 1.024 GiB $- $- $- $- Yok
E96as v4 96* 672 GiB 1.344 GiB $- $- $- $- Yok

* Eas v4 serisine yönelik 48, 64 ve 96 vCPU’ya sahip VM’ler Önizleme aşamasındadır. Erişim istemek için buradan kaydolun.

E2s-64s v3 en yeni nesil

ESv3-serisi örnekleri 2.3 GHz Intel Xeon ® E5-2673 v4 (Broadwell) işlemcisini temel alır ve Premium depolama kullanır. Ev3 örnekleri, yoğun bellek kullanımlı kurumsal uygulamalar için idealdir.

Kalıcı depolama diskleri, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır. Premium depolama disklerini kullanmak için değişken Esv3 sanal makinelerini kullanın. Esv3 boyutları için fiyatlandırma ve faturalandırma oranları Ev3 serisi ile aynıdır. Diskler için fiyatlandırmaya göz atın.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
E2s v3 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Yok
E4s v3 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Yok
E8s v3 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- Yok
E16s v3 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- Yok
E20s v3 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- Yok
E32s v3 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- Yok
E48s v3 48 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- Yok
E64is v3 1 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- $- Yok
E64s v3 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- $- Yok

1 Azure Compute, belirli bir donanım türüyle sınırlanmış ve tek bir müşteriye ayrılmış olan sanal makine boyutları sunar. Bu sanal makine boyutları, uyumluluk ve düzenleme gereksinimleri gibi öğeler içeren iş yükleri nedeniyle diğer müşterilerden yüksek ölçüde yalıtıma ihtiyaç duyan iş yükleri için idealdir.

D11-15 v2

D11-15 v2 örnekleri, 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) veya 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) işlemcisini temel almaktadır. D11-15 v2, bellek kullanımı yoğun kurumsal uygulamalar için idealdir. D15i v2 örneği, tek bir müşteriye özel donanıma ayrılmıştır.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
D11 v2 2 14 GiB 100 GiB $- $- $- $- Yok
D12 v2 4 28 GiB 200 GiB $- $- $- $- Yok
D13 v2 8 56 GiB 400 GiB $- $- $- $- Yok
D14 v2 16 112 GiB 800 GiB $- $- $- $- Yok
D15 v2 20 140 GiB 1.000 GiB $- $- $- $- Yok

1 Azure, donanımı yalıtılmış ve tek bir müşteriye (tek kiracı) ayrılmış olan sanal makine boyutları (i) sunar. Bu sanal makine boyutları, uyumluluk ya da düzenlemeler kapsamındaki gereksinimler gibi çeşitli nedenlerden dolayı diğer kiracılardan yüksek ölçüde yalıtıma ihtiyaç duyan iş yükleri için idealdir.

DS11-S15 v2

Kalıcı depolama için, değişken Dsv2 sanal makinelerini kullanın ve Premium Depolama’yı ayrı olarak satın alın. Dsv2 boyutları için fiyatlandırma ve faturalandırma oranları Dv2 serisi ile aynıdır.

Tahmine
ekle
Örnek vCPU’lar RAM Geçici
depolama
Kullandıkça öde
(Düşük öncelikli)
Kullandıkça öde
(normal öncelikli)
1 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
3 yıl için ayrılmış
(Tasarruf %)
DS11 v2 2 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- Yok
DS12 v2 4 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- Yok