IaaS nedir?

Hizmet olarak altyapı

Hizmet olarak altyapı (IaaS), internet üzerinden sağlanan ve yönetilen bir anlık bilgi işlem altyapısıdır. Bu, hizmet olarak yazılım (SaaS), hizmet olarak platform (PaaS) ve sunucusuz ile birlikte dört bulut hizmeti türünden biridir.

Yalnızca kullandığınız kadar ödemenize olanak tanıyan IaaS’nin ölçeği isteğe bağlı şekilde hızla artırılabilir ve azaltılabilir. Kendi fiziksel sunucularınızı ve diğer veri merkezi altyapınızı satın alıp yönetme masraflarından ve karmaşıklığından kaçınmanıza yardımcı olur. Her kaynak ayrı bir hizmet bileşeni olarak sunulur, bu sayede yalnızca ihtiyacınız olanı, size gereken süre için kiralayabilirsiniz. Azure gibi bir bulut bilgi işlem hizmet sağlayıcısı, siz kendi yazılımınızı (işletim sistemleri, ara yazılımlar ve uygulamalar) satın alırken, kurarken, yapılandırırken ve yönetirken altyapıyı yönetir.

Hizmet Olarak Altyapı — IaaS sunucular ve depolama, ağ güvenlik duvarları ve güvenliği ile veri merkezi (fiziksel tesis/yapı) içerir. PaaS, IaaS öğelerine ek olarak işletim sistemleri, geliştirme araçları, veritabanı yönetimi ve iş analizi içerir. SaaS, PaaS öğelerine ek olarak barındırılan uygulamaları içerir.
Barındırılan uygulamalar Geliştirme araçları, veritabanı yönetimi, iş analizi İşletim sistemleri Sunucular ve depolama Ağ güvenlik duvarları/güvenliği Veri merkezi fiziksel tesisi/binası

Yaygın IaaS iş senaryoları

İşletmelerin IaaS ile yapabileceklerinden bazıları şunlardır:

Test ve geliştirme. Ekipler test ve geliştirme ortamlarını hızlıca oluşturup kaldırabilir. Bu sayede yeni uygulamalar pazara çok daha hızlı şekilde sürülebilir. IaaS, geliştirme ve test ortamlarının ölçeğini artırma ve azaltma işlemini hem hızlandırır hem de bu işlemin maliyetini düşürür.

Web sitesi barındırma. IaaS kullanılarak çalıştırılan web siteleri, geleneksel web barındırmaya göre daha hesaplıdır.

Depolama, yedekleme ve kurtarma. Kuruluşlar, veri yönetimi ve yasal gereksinimler ile uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması için genellikle nitelikli personel gerektiren depolama yönetiminin karmaşıklığından ve depolama için yatırım masrafı yapmaktan kurtulur. IaaS, tahmin edilemeyen taleplerle ve giderek artan depolama ihtiyaçlarıyla başa çıkmaya yardımcı olur. Ayrıca, yedekleme ve kurtarma sistemlerinin planlama ve yönetim sürecini de basitleştirir.

Web uygulamaları. IaaS, web uygulamalarını ve ağ kaynaklarını desteklemek için gereken altyapıyı (depolama, web ve uygulama sunucuları gibi) sağlar. Kuruluşlar, web uygulamalarını IaaS’de hızlıca dağıtabilir ve uygulama talebinin tahmin edilemediği durumlarda altyapı ölçeğini kolayca artırıp azaltabilir.

Yüksek performanslı bilgi işlem. Süper bilgisayarlarda, bilgisayar şebekelerinde ve bilgisayar kümelerinde kullanılabilen yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), milyonlarca değişken veya hesaplama içeren karmaşık problemlerin çözülmesine yardımcı olur. Deprem ve protein katlanması simülasyonu, iklim ve hava durumu tahminleri, mali modelleme ve ürün tasarımlarının değerlendirilmesi bu problemlere örnek olarak gösterilebilir.

Büyük veri analizi. Büyük veri; değerli olabilecek desenler, eğilimler ve ilişkiler içeren büyük ölçekli veri kümeleri için yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Bu saklı desenleri bulabilmek veya ortaya çıkarabilmek için uygulanması gereken veri kümesi madenciliği, yüksek miktarda işlemci gücü gerektirir ve IaaS bu gücü uygun maliyetle sağlayabilir.

IaaS’nin avantajları

Yatırım giderlerini ortadan kaldırır ve sürekli maliyetleri azaltır. Şirket içi veri merkezi kurmak ve yönetmek için gereken ön masrafları ortadan kaldırarak IaaS, yeni fikirleri deneyen yeni veya mevcut işletmelere yönelik ekonomik bir seçenek sunar.

İş sürekliliğini ve olağanüstü durum kurtarmayı geliştirir. Yüksek düzeyde kullanılabilirlik, iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma olanaklarının sağlanması, önemli ölçüde teknoloji ve iş gücü gerektirdiğinden yüksek maliyetli olabilir. Ancak, doğru hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) ile birlikte kullanılan IaaS, bu maliyetleri düşürebilir ve olağanüstü bir durum veya kesinti sırasında da uygulamalara ve verilere her zamanki gibi erişmenizi sağlar.

Yenilikleri hızlıca sunun. Piyasaya yeni bir ürün sunmaya ya da yeni bir girişimi hayata geçirmeye karar verdikten sonra, gerekli bilgi işlem altyapısını günler ya da haftalar, hatta aylarca beklemek yerine dakikalar veya saatler içinde hazırlayabilirsiniz. Üstelik bunu dahili olarak yapabilirsiniz.

Değişen iş koşullarına hızla yanıt verin. IaaS, uygulamanızın yoğun talepleri (örn. tatil dönemleri) karşılayabilmesi için kaynakların ölçeğini hızla artırıp, yoğunluk normal seyrine geri döndüğünde kaynakların ölçeğini yeniden azaltarak tasarruf etmenize olanak tanır.

Temel faaliyet alanınıza odaklanın. IaaS, ekibinize BT altyapısı yerine kuruluşunuzun temel faaliyet alanına odaklanabileceği zamanı kazandırır.

İstikrarı, güvenilirliği ve desteklenebilirliği artırır. IaaS, yazılım ve donanımların bakımını yapma, bunları yükseltme ya da ekipman sorunlarını giderme gerekliliğini ortadan kaldırır. Hizmet sağlayıcısı, uygun bir sözleşmeyi yürürlüğe koyarak altyapınızın güvenilir olduğuna ve SLA’ları karşıladığına ilişkin güvence verir.

Daha iyi güvenlik. Bir bulut hizmet sağlayıcısı, uygun bir hizmet sözleşmesi ile uygulamalarınız ve verileriniz için şirket içinde sağlayabileceğinizden çok daha iyi düzeyde güvenlik sağlayabilir.

Yeni uygulamaları kullanıcılara daha hızlı ulaştırın. Uygulama geliştirme ve teslim etme sürecinden önce bir altyapı oluşturmanız gerekmeyeceğinden, IaaS sayesinde uygulamaları kullanıcılara daha hızlı bir şekilde ulaştırabilirsiniz.

Azure IaaS ile çalışmaya başlayın

Hizmet olarak Azure altyapısının (IaaS) hızlı bir şekilde güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapı oluşturmanıza nasıl yardımcı olduğunu ve bunu planlamak, tedarik etmek, yönetmek için harcanan zamanı ve parayı nasıl azalttığını öğrenin.

Tüm iş yükleriniz için altyapıyı hızla sağlayın

Şirket içi altyapınızla tutarlı hibrit ortamlar dağıtın

Uygulamalarınızı güvenlik ve yönetim hizmetleriyle koruyun

Altyapı maliyetlerini düşürün ve iyileştirin