Azure Depolama Gezgini

Depolamayı Windows, macOS ve Linux’tan dilediğiniz yerde kolayca yönetin

Depolama’yı yönetirken üretkenliği artırın

Azure Depolama Gezgini ile depolama hesabınızın içeriğini kolayca yönetin. Blob, dosya, kuyruk, tablo ve Cosmos DB varlıklarını karşıya yükleyin, indirin ve yönetin. Sanal makine disklerinizi yönetmek için kolay erişim elde edin. Azure Resource Manager veya klasik depolama hesaplarıyla çalışmanın yanı sıra çıkış noktaları arası kaynak paylaşımı (CORS) kurallarını yönetin ve yapılandırın.

Blob depolaması

 • Blob ve klasörleri görüntüleyin, silin, kopyalayın
 • Veri bütünlüğünü koruyarak blob’ları karşıya yükleyin ve indirin
 • Bloblar için anlık görüntüleri yönetme

Kuyruk depolama

 • Son 32 iletiye göz atın
 • İletileri görüntüleyin, ekleyin ve sıradan çıkarın
 • Kuyruğu temizleyin

Tablo depolaması

 • OData veya sorgu tasarımcısı ile varlıkları sorgulayın
 • Varlıkları ekleyin, düzenleyin ve silin
 • Tabloları ve sorgu sonuçlarını içeri ve dışarı aktarın

Dosya depolama

 • Dosyalara dizinler üzerinden erişin
 • Dosya ve dizinleri karşıya yükleyin, indirin, silin, kopyalayın
 • Dosya özelliklerini görüntüleyin ve düzenleyin

Azure Cosmos DB depolama

 • Veritabanlarını ve koleksiyonları oluşturun, yönetin ve silin
 • Belgeleri oluşturun, düzenleyin, silin ve filtreleyin
 • Saklı yordamları, tetikleyicileri ve kullanıcı tanımlı işlevleri yönetin

Azure Data Lake depolama

 • Birden çok ADL hesabındaki ADLS kaynaklarında gezinme
 • Dosya ve klasörleri karşıya yükleme ve indirme
 • Dosya veya klasörleri panoya kopyalama
 • Dosya ve klasörleri silme

Önceki sürüm