IoT ile uzaktan izlemenin potansiyelini hayata geçirin

İş hedefini belirleme

İyileştirilecek hedef iş süreçlerini, izleme işleminin destekleyeceği istenen sonuçları ve diğer iş gerekçesi unsurlarını belirleyin. Senaryoyu baştan sona planlayın ve üst düzey gereksinimleri tanımlayın.

Projenizin bir noktada takılıp kalma riskini azaltmak için çözüm geliştirme aşamasına geçmeden önce projeyi sahiplenecek üst düzey yöneticiler bulun ve paydaşların desteğini sağlayın.

Uzaktan izleme projenizin iş hedeflerini belirleyerek başlayın. Örnek hedefler olarak ekipman sorunlarına daha hızlı yanıt verilmesini veya varlık performansı hakkında daha faydalı içgörüler edinilmesini verebiliriz. Elde etmek istediğiniz sonuçlar hakkında ne kadar net olursanız başarı şansınız o kadar artar. Bu hedef, projenin iş gerekçesinin de bir parçasıdır.

İyileştirmek istediğiniz iş sürecini belirlediğinizde bu sürecin bir IoT uzaktan izleme çözümünden yararlanabilecek unsurlarını belirleyin. Bunun için büyük olasılıkla iş sürecini baştan sona analiz ederek şu anda nasıl çalıştığını, hangi noktalarda verimsiz olduğunu ve ne gibi değişiklikler yapmak istediğinizi saptamanız gerekecektir.

Örneğin, uzak bir varlığın sıcaklık ölçümü belirli bir eşik değere ulaştığında otomatik olarak bir hizmet uyarısı veya bilet oluşturulmasını isteyebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için gereken sistem, araç ve ekipleri, hangi gereksinimlerin karşılanması gerektiğini ve var olan boşluk ve engelleri tespit etmeniz gerekir.

Bu tür bir analiz, çözümünüzün hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirlemenize yardımcı olur ve iş süreci değişikliklerinin ne derece kapsamlı olacağına işaret eder. Örneğin, sahadaki bakım teknisyenlerinin ekipman sorunlarına ilişkin gerçek zamanlı uyarılar almasını istiyorsanız bu teknisyenlere böyle uyarıların iletilebildiği cihazlar sağlanmalıdır. Teknisyenlerin bu uyarılara anında yanıt vermesini de istiyorsanız teknisyen iş akışı, bir uyarı geldiğinde önceliklerin dinamik olarak değişeceği şekilde ayarlanmalıdır.

İlgili varlıkların profilini oluşturma

Varlıklarınızın dökümünü alın ve varlıkları kategorilere ayırın. Varlık türlerini, bulundukları konumu, güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadıklarını ve ne gibi veriler toplayabildiklerini göz önüne alın. Varlıklara kimlerin erişebileceğini ve burada ne tür verileri görüntüleyebileceğini belirleyin.

Çözümünüzün hem sahip olduğunuz hem ileride ekleyebileceğiniz varlıkları göz önüne alarak çeşitli varlık türleri ve bağlantı yöntemleriyle çalışabildiğinden emin olun.

Ele almak istediğiniz iş sürecini belirledikten sonra ilgili varlıkların profilini oluşturmanız gerekir. Bunlar dünyaya yayılmış şubelerdeki akıllı cihazlar, uzak ekipmanlardaki sensörler hatta müşteri tesislerinde kurulu ürünler olabilir. Belirlenmesi gereken bir dizi şey vardır:

 • Varlık türleri: Üretim robotları gibi değeri yüksek ekipmanlar, otomasyon ekipmanları ya da tek başına sensör veya aktüatörler.
 • İşletim sistemleri: Örneğin Windows, Linux, Android, iOS, özel sistemler ya da "akılsız" cihazlar kullanıldığında hiçbir işletim sistemi olmaması.
 • Konumlar: Varlıkların coğrafi olarak bulunduğu yer ve çalıştığı ortamın koşulları.
 • Veriler: Varlıkların toplayıp gönderebileceği veri türleri.
 • Bağlantı protokolleri: Varlıkların iç sistemlere veya buluttaki bir veri depolama konumuna bağlanma şekli.

Bir cihaz kayıt defteri oluşturursanız ayrı cihaz kimlikleri tanımlayabilir ve belirli bir cihazı (veya cihaz grubunu) ürettiği verilerle ilişkilendirebilirsiniz. Cihaz özelliklerinin dökümünün yapılması, bir cihaz kayıt defteri oluşturulmasının yanı sıra cihaz yönetimi ve tahmine dayalı bakım özellikleri için temel görevi görebilir.

Hangi cihaza kimlerin erişebileceği ve burada hangi verileri görüntüleyebileceği gibi cihaz düzeyi güvenliğin planlanması da önemlidir.

Gerekli ek bileşenleri belirleme

Hassas veya eski varlıklara bağlanılması gerekiyorsa ek cihazlar ayarlayın. Uçtan uca güvenlik planlayın. İş ihtiyaçlarınızı karşılamak için gereken tümleştirme ve geliştirme faaliyetlerini değerlendirin.

Ek çözüm bileşenleri arasında yeni sensörler ve eski iletişim yöntemleri kullanan varlıkların bağlantısını sağlayan ağ geçitleri bulunabilir.

IoT uzaktan izleme çözümlerinin kritik öneme sahip unsurlarını gözden geçirerek çözümünüz için başka bir bileşen gerekip gerekmediğini belirleyin:

 • İç sistemlere veya buluta bağlı olmayan mevcut varlıkların bağlantısını kurun. Bazen bu bağlantıların kurulabilmesi için ağ geçidi cihazları gerekebilir. Ağ geçitleri, kurumsal sistemlere veya buluta doğrudan bağlanamayan ya da bağlanmaması gereken varlıklara bağlanır. Örnek olarak eski veya üzerinde mülkiyet hakları bulunan iletişim protokollerinin kullanıldığı cihazlar ya da güvenlik nedenleriyle doğrudan bağlanmaması gereken varlıklar verilebilir. Ağ geçitleri bu cihazlardan gelen verileri toplayıp uygun konuma gönderir.
 • Uçtan uca güvenlik planlayın. 1) Varlığın kendisindeki verileri, 2) aktarım halindeki verileri ve 3) verilerin gönderildiği iç sistemleri veya bulut hizmetlerini koruyacak güvenlik önlemleri uygulamaya geçirilmiş olmalıdır. Böyle önlemler uygulamaya geçirilmemişse mevcut ağ güvenliği ve kimlik doğrulaması önlemleri kapsamının söz konusu varlıkları dahil edecek şekilde genişletilmesi gerekebilir.
 • Belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tümleştirmeleri değerlendirin. Belirli arka uç sistemleriyle ve iş uygulamalarıyla tümleştirme gerçekleştirilmesi, uzaktan izlemeden ve tahmine dayalı bakım gibi diğer IoT çözümlerinden değer elde etmenin önemli bir parçasıdır.

Verilerinizi anlama

Veri profilleri oluşturun. Buna varlıklarınızın ürettiği verilerin türü ve miktarı, yeni verilerin ne sıklıkla sunulduğu ve verilerin bulunduğu konum dahildir. Kimlerin hangi verilere ihtiyacı olduğunu ve değer elde edebilmesi için bu verilere ne zaman ihtiyacı olduğunu belirleyin.

Toplayabildiğiniz verileri anlamanız, hedeflediğiniz sonuçlara ulaşabileceğinizi doğrulamanın önemli bir parçasıdır. Aşağıdakileri içeren veri profilleri oluşturun:

 • Tür: Verilerin içeriği (örneğin sıcaklık, düzey, titreşim), biçimi ve diğer tanımlayıcı özellikleri.
 • Boyut: Varlığın ileteceği veri dosyalarının büyüklüğü.
 • İletişim sıklığı: Verilerin hangi sıklıkta iletileceği.
 • Konum: Verilerin nerede işleneceği, depolanacağı ve geçerliyse farklı sistemlerde nasıl paylaşılacağı.

Verileri değerlendirirken, sizi iş hedeflerinize ulaştıracak verileri elde etmek için varlık eklemeniz veya mevcut varlıkları değiştirmeniz gerektiğini keşfedebilirsiniz. Örneğin, mevcut bir varlığı sensör ekleyerek geliştirmeniz veya veri iletiminin gerçekleştirilebilmesi için bir işletim sistemini yükseltmeniz gerekebilir.

Veri değerlendirmenin bir başka önemli yönü de kimlerin hangi verilere ihtiyacı olduğunu ve değer elde edebilmesi için bu verilere ne zaman ihtiyacı olduğunu belirlemektir. Başka bir deyişle, kuruluşunuzdaki hangi ekiplerin hangi verilere ihtiyacı var ve en verimli şekilde kullanabilmek için bu verileri hangi hızda almaları gerekiyor? Gıdaların bozulmasını önlemek için operasyonlar ekibinin sıcaklık verilerini kullanarak birkaç saat içinde harekete geçebilmesi çok önemli olabilir. Kullanım ömrü uzun bir varlık parçasının durumuyla ilgili verilerin ise sadece haftalık veya aylık olarak alınması yeterli olabilir. Bu bilgiler, verilerin ne sıklıkta toplanıp işlenmek üzere iletilmesi gerektiğini ve bu verilerin doğru zamanda, doğru kişilere sunulabilmesi için hangi sistemlerin tümleştirileceğini etkiler.

İş kuralları tanımlama

Veri değerinin bir eşiği aşması gibi uyarı tetikleyecek koşulları belirleyin. Ardından gerçekleştirilmesi gereken eylemleri tanımlayın. Örneğin, bir teknisyen olay yerine gönderilir ve kendisine sorunu nasıl araştıracağına ilişkin talimatlar verilir.

Geçmişte uygulamaya geçirmek istediğiniz ama olanaklarınızın yeterli olmadığı, otomatik bakım veya gerçek zamanlı uyarılara yanıt verme gibi iş süreçlerini düşünün. Bunları uygulamanız artık mümkün olabilir.

IoT uzaktan izleme çözümleri için değer yaratan önemli faktörlerden biri, iş kurallarının yani otomatik olarak bir uyarı ve/veya eylemi tetikleyen koşullar ya da olayların tanımlanmasıdır.

Bunun için, tetikleyiciyi çalıştıran belirli veri değerlerinin belirlenmesi gerekir. Buna örnek olarak sıcaklığın belirli bir eşiğin üzerine çıkması veya belirli bir aralıkta bir saatten uzun bir süre kalmasını verebiliriz. Kullanılacak değerlerden tam olarak emin değilseniz başlangıç noktası değerlerini belirleyip zamanla yeni bilgiler edindikçe ince ayar yapabilirsiniz.

Belirli bir koşul ortaya çıktığında devreye girecek uyarı veya eylemleri de tanımlamanız gerekir. Örneğin, sıcaklık belirli bir eşiğin üzerine çıkarsa en yakın bakım elemanı olay yerine gönderilir ve kendisine sorunu nasıl araştıracağına ilişkin talimatlar verilir. Çift yönlü iletişimi destekleyen varlıkların kendileri de bir eylemde bulunabilir. Örneğin, belirli bir eşik aşıldığında varlığa bir tanılama testi yürütmesi komutu gönderilebilir.

Bazı senaryolarda sadece bir kişiye veya gruba e-posta ya da kısa mesaj yoluyla bir uyarı gönderilmesini isteyebilirsiniz. Başka senaryolarda ise bir kişi ve/veya makinenin eylemde bulunmasını sağlamak isteyebilirsiniz.

İş kuralı tanımlarken uygun iş süreci ayarlamalarının da hesaba katıldığından emin olun. Örneğin, uyarı aldığında harekete geçmekten sorumlu olan biri iş yükünün önceliklerini yeniden nasıl ayarlamalıdır ve beklenen yanıt süresi nedir?

Operasyonlara dahil etme ve iş değeri sunma

Çözüm geliştirmeyi tamamlayın ve iş süreci değişikliklerini uygulayın. Çözümü ölçeklendirin, arka uç sistemleri ve uygulamalarla tümleştirin. Gerçek zamanlı görünürlük ve yeni içgörüler elde edin ve bu bilgilerle operasyonlarınızı iyileştirin.

Yeterli veriniz olursa sorunları belirleyebilir ve olay tahmininde bulunabilirsiniz. Bunlar anomalileri tespit etmenin ve ileride tahmine dayalı bakıma geçiş yapmanın temel unsurlarıdır.

Kritik öneme sahip uzaktan izleme çözümü unsurları tanımlandıktan sonra sıradaki aşama çözüm geliştirme ve uygulamadır. Bir pilot proje ile başlarsanız planladığınız teknoloji ve iş süreci değişikliklerini büyük ölçekli olarak uygulamadan önce kontrol edip doğrulayabilirsiniz. Ayrıca, iş kurallarınızı geliştirebilir ve verilerdeki olası eksiklikleri tespit edebilirsiniz.

Ölçek artırırken büyük olasılıkla arka uç sistemleriyle ve iş uygulamalarıyla yeni tümleştirmeler gerçekleştirmeniz gerekecektir. Böylece çözümünüzden en üst düzeyde değere elde edebilirsiniz. Örneğin, müşterinin tesisindeki bir ürün arızalanırsa CRM sisteminize otomatik bir hizmet isteği kaydedilebilir. Ardından, sorunu çözmesi için bir servis teknisyenine bildirim gönderilebilir. Veriler makinenin onarım için size gönderilmesi gerektiğine işaret ediyorsa makinenin hizmet dışı kalacağı sürenin müşteriye maliyetine dayalı olarak müşterinize kullanabileceği yedek bir ürün göndermek isteyebilirsiniz.

Uzaktan izlemenin farklı avantajları vardır. Ancak, genellikle elde edilen avantajlar çalışma koşullarının neredeyse gerçek zamanlı görünürlüğü, sorunların daha hızlı çözülmesi ve daha önce fark edilmesi mümkün olmayan trendleri saptayabilme özelliğidir. Tüm bunlar maliyet tasarrufu sağlar ve operasyonel verimliliği artırır.

Uzaktan izleme özelliği, önleyici bakım için de başlangıç noktasıdır. Bir uzaktan izleme çözümü ile topladığınız veriler, özellikle de normal koşullarla sorunlu koşulların farkını ortaya koyan veriler sayesinde tahmine dayalı bir analiz modeli oluşturabilirsiniz. Bu tahmine dayalı model, tahmine dayalı bakım programınızın temeli olacaktır.

Uzaktan izleme çözümünüzü oluşturun

Get started