Navigatie overslaan

Webtaalmodel

Automatiseer allerlei standaardtaken voor de verwerking van natuurlijke taal met behulp van geavanceerde taalmodellerings-API's

Koppelingswaarschijnlijkheden

Bereken hoe vaak een bepaalde reeks woorden samen verschijnen.

Voorwaardelijke waarschijnlijkheden

Bereken bij een reeks woorden hoe vaak een bepaald woord volgt.

Aanvullen met volgende woorden

Haal bij een bepaalde reeks woorden de woorden op die naar alle waarschijnlijkheid volgen.

Ontdek de Cognitive Services-API's

Computer Vision

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Face

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Video Indexer PREVIEW

Meer inzichten dankzij video

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Custom Vision PREVIEW

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Tekstanalyse

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Translator Text

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Bing Spellingcontrole

Detecteer en corrigeer spelfouten in uw app

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Language Understanding

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Bing Speech

Spraak naar tekst converteren en omgekeerd om de bedoeling van gebruikers te begrijpen

Sprekerherkenning PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Translator Speech

Gemakkelijk realtime spraakomzetting uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Custom Speech PREVIEW

Reken af met hindernissen bij spraakherkenning zoals spreekstijl, achtergrondgeluiden en vocabulaire

Spraakservices PREVIEW

Samengevoegde spraakservices voor spraak-naar-tekst en spraakomzetting

QnA Maker

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?